19230516 - Strandningen vid Skarlakansgrundet.

Strandningen vid Skarlakansgrundet.

Vid 5-tiden i går eftermiddag anlände hit tulljakten från Klintehamn, som medförde såväl besättningen på den strandade tyska lustyachten Ellide som också samtliga inventarier från yachten. Efter grundstötningen, vilken som förut nämnts inträffade vid 2-tiden i går natt och vars orsak är att söka i det mindre siktbara vädret, hade en del av besättningen med den medhavda jollen tagit sig i land till Gnisvärds fiskläge, där fiskarve beredde sig att bistå de nödställda. Sedan även tulljakten, som befann sig på en expedition i dessa farvatten, observerat haveristen och kommit till platsen, avriggades yachten och inventarierna bärgades. Något försök att draga densamma av grundet gjordes icke av tulljakten. Den grundstötta yachten synes icke vara så värst skadad och endast obetydligt läck. Den var av förstklassig beskaffenhet, byggd av järn, cirka 20 m. lång samt förövrigt utrustad på bästa sätt. Den hade som förut nämts ett deplacement av 16 tonn.
Bessättningen, som nu införts hit, bestod av studerande från högskolan i Danzig, huvudsakligen teknologer, varjämte ett par äldre ingenjörer från Ruhrområdet, som blivit arbetslösa genom ockupationen, medföljde på lustfärden. Sedan denna nu ändats på detta ledsamma sätt, kommer dess besättning att avresa härifrån i kväll för att på annan väg återvända till sitt land.
Hamnens bogserbåt Thor avgick tidigt i morse härifrån för att söka bärga den havererade Ellide.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 Maj 1923
N:r 111