19230517 - Förtjänstmedalj.

Förtjänstmedalj.

Överstyrelsen för Sveriges landstormsföreningars centralförbund har förlänat medaljen för förtjitnster om Sveriges landstorm (med konungens bild och kunglig krona) i silver åt kapten C. W. Schoug, Visby.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 Maj 1923
N:r 112