angfartyget_gotland-1868.jpg

19230517 - Egendomen Malma

Egendomen Malma

i Martebo har nu av ägaren, grossh. Ture Hanson, styckats samt i större och mindre lotter sålts till personer i Martebo och Stenkyrka. Egendomen er en av Gotlands bäste fodergårdar.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 Maj 1923
N:r 112