19230518 - En kungsörn

En kungsörn

nedsköts i onsdags på Lojsta hed av hr A. Klang i Hemse, vilken då var ute på morkulljakt och därvid hade turen att med ett välriktat skott ur sin hagelbössa fälla den stolta fågeln.
Örnen, som mätte 2 meter mellan vingspetsarne och var ett ovanligt vackert exemplar, har sänts till en konservator i Uppsala för uppstoppning.Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Maj 1923
N:r 113