19230518 - Den teaterföreställning,

Den teaterföreställning,

som skulle gått av stapeln på Hotell Karlshäll i Burgsvik söndagen den 6 dennes, men då av känd anledning inställdes, äger rum därstädes annandagen pingst kl. 9 e. m.
Behållningen tillfaller Röda korset.Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Maj 1923
N:r 113