19230519 - Auktion.

Auktion.

För Kungl. Maj:ts och Kronans räkning försäljas å offentlig auktion onsdagen den 30. maj 1923 kl. 12 å dagen i reservriörrådet å Visborgs slätt en del vid Kungl. Gottlands infanteriregemente kasserad materiel såsom beklädnadspersedler (däribland stövlar och skodon passande till arbetsskodon), utrednings- och remtygspersedlar (11 par skidor), musikinstrument (flöjter och klarinetter), verkstadsutredning, velocipeddelar, kaserninventarier och diverse lump, läderavfall, skrot m. m.
Särskilt må framhållas 1 generator med instrumenttavla, en tvättmaskin och en centrifug.
Försäljningen kommer att ske i mindre utrop enligt gjord numrering.
Det till försäljning utbjudna godset kan beses någon av dagarna 28-29 innevarande maj kl. 12-4 e. m. å auktionsstället.
Till auktionen må jämväl anbud avgivas, upptagande endast föremål för ett utrop vardera; sådana anbud skola vara till undertecknad inkomna senast den 30 maj kl. 10 f. m. och försedda med påskrift Anbud å auktionsutrop n:r; anbudsgivaren är av sitt anbud bunden till och med auktionsdagen.
Anbuden öppnas och prövas efter klubbslaget.
Likvid erlägges vid klubbslaget.
Inköpt gods skall avhämtas å dagen.
I tillämplig delar gäller Kung. förordning angående Statens upphandlings- och entreprenadväsende av den 16 januari 1920 (S. F. S. 10/1920).
Närmare upplysningar lämnas av Förrådsförvaltaren vid regementet.
Visborgs slätt den 18 maj 1923.
På befallning
Regementsintendenten.Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Maj 1923
N:r 114