19230519 - Deltagande. LAURA JAKOBSSON.

För allt deltagande som visats oss vid vår älskade makes och faders frånfälle och för den rika blomstergärden till hans bår frambära vi vårt varma vördsamma tack.
Starriause Stånga d. 18 maj 1923.
LAURA JAKOBSSON.
BARNEN.Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Maj 1923
N:r 114