19230523 - Från landsbygden. Guldrupe.

Från landsbygden.

GULDRUPE, 21 maj.
Tvänne begravningar ägde i går rum här i Guldrupe, något som ej hänt på länge här i vår lilla socken. De som då färdades till sitt sista vilorum voro lantbrukaran och kyrkovärden L. Viman, Krasse, och fru Josefina Eriksson vid Hagelheim. Efter gudstjänstens slut i kyrkan ankom den första processionen från Krasse. Under tonerna av en sorgmarsch inbars kistan i kyrkan, där jordfästningen ägde rum och förrättades av prosten Kahl, som även under kan betraktelse erinrade om den hädangångnes liv och arbete. En hel mängd kransar nedlades vid graven, bland dessa märktes en vacker sådan från Guldrupe kyrko- och skolråd av hyacinter med svarta band och med inskription: »Ett sista tack och farväl från skolrådet».
Medan begravningsföljet ännu kvarstod ankom den andra likprocessionen från Hagelheim, varefter sedan jordfästningen ägde rum.
Mycket folk hade samlats för att åse begravningshögtidligheterna.
Den först omnämde, L. Viman, hade före sin bortgång en längre tid lidit av klenhet, men dock ej varit sängliggande mer än någon vecka. Hr Viman skulle
just den 20 maj fira sin 6O-årsdag, men hans vänner finge nu på hans födelsedag följa honom till graven. Hr Viman har under sin livstid en lång tid varit med i Guldrupe kyrka- och skolråd, varit en vänsäll och sympatisk man samt en driftig lantbrukare.
Fru Josefina Eriksson fick helt plötsligt sluta sina dagar, troligen genom hjärtslag. Fru E. hade förra tisdagen varit sysselsatt i trädgården och på kvällen gått till vila, som vanligt. Vid 10-tiden på kvällen hade hon vaknat vid ett anfall av hosta och efter några minuter hade döden inträtt. Den så hastigt bortgångna var 71 år gammal, sörjes närmast av make, samt barn bosatta i Amerika, och en dotterdotter här.
Fria över de hädangångnas minne.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Maj 1923
N:r 116