19230523 - Kandidat Edle förevisar Visby ruiner för resenärerna.

Kandidat Edle förevisar Visby ruiner för resenärerna.

Foto Sv. D.

Några Sv. D:s fotos från resan finmas utställda i juvelerare E. Swersons fönster vid S:t Hansgatan.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Maj 1923
N:r 116