19230524 - Död. Sven Pettersson.

Tillkännagives att vår käre fader Sven Pettersson stilla avled den 19/5 kl. 9 f. m. i en ålder av 80 år; sörjd och saknad av barn och barnbarn samt en trogen vårdarinna.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 Maj 1923
N:r 117