19230525 - Tjänstledighet

Tjänstledighet

söker kyrkoherde G. Reuser i Dalhems för tiden 12 juni-10 juli.Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 Maj 1923
N:r 118