19230526 - Förlovning

Förlovning

har tillkännagivits mellan folkskolläraren Oscar Lithberg i Burgsvik och fröken Ester Bergström, dotter till framlidne bankdirektören G. Bergström i Stockholm och hans efterlämnade maka, född Ohlsson.Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Maj 1923
N:r 119