19230526 - Inträdesprövningarna

Inträdesprövningarna

till första klassen vid härvarande högre allmänna läroverk äga rum lördagen den 2 juni och anmälningar skola göras å rektorsexpeditionen senast den 31 maj kl. 3-4 e. m.Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Maj 1923
N:r 119