19230528 - Källunge församlings skollån tillstyrkt.

Källunge församlings skollån tillstyrkt.

Skolöverstyrelsen tillstyrker hos k. m:t en framställning från Källunge församling om tillstånd att för skolbyggnadsändamål upptaga ett 40-årigt amorteringslån å 35,000 kr. (H. B.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 Maj 1923
N:r 120