19230529 - Död. Natty Maria Jacobsson.

Härmed tillkännagives att Gud i sitt allvisa råd den 28 dennes behagat efter ett svårt lidande hädankalla min älskade hustru Natty Maria Jacobsson, född Tomsson, en ålder av 28 år, 1 mån, 27 dagar; djupt sörjd och saknad av mig, moder, syskon, släkt och vänner.
Orleifs i Viklau den 29 maj 1923.
Oscar Jacobsson.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Maj 1923
N:r 121