19230530 - Kungörelse.

Kungörelse.

Vid sammanträde med styrelsen för Gotlands norra härads brandotodaforening den 26 dennes beviljades följande brandskadeersättningar: Hem.-fig. O. Hallgren i Björke kr. 50: 82, 0. Jakobsson i Bara kr. 19; 28, Skolrådet i Buttle kr. 101: 50, skolläraren J. Herlitz i Fårö kr. 48: 60, änkan M. Håkansson i Sjonhem kr. 2,172: 23, hem.-äg. E. Arvidsson i Ala kr. 12,145: 29, A. Alfvengren kr. 49: 57, K. Follingbo kr. 100: 15, art). C. Olsson i Vänge kr. 50: 47, hem: ä . J. Pettersson i Sjonhem kr. 12: 10, E. Dahlgren i Barlingbo kr. 30: 26, E. Friberg i Hangvar kr. 100: 75, H. Karlström i Bunge kr. 27: 82, O. Olofsson i Helvi kr. 1,686: 45, E. Jakobsson i Vänge kr. 40: 18, E. Nylander i Martebo kr. 52: 20, H. Pettersson i Ekeby kr. 30: 26 och O. Larsson i Fårö 14 kronor ott utbetalas av tillgängliga medel.
Follingbo den 28 maj 1923.
Johannes Collberg.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Maj 1923
N:r 122