19230530 - Boskillnad.

Boskillnad.

Gotlands norra häradsrätt har efter ansökan denna dag dömt till boskillnad emellan målaren Knut Hilding Wilhelm Wessman från Prästgården i Dalhems socken och hans hustru Alma Tekla Amanda Wessman, född Pettersson.
Allekvia den 7 maj 1923.
På Häradsrättens vägnar:
Aug, Toll.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Maj 1923
N:r 122