19230530 - Slite.

Slite.

29 maj.
Konfirmation
med årets konfirmander äger om torsdag rum i Boge kyrka, och om söndag förrättas den första nattvardsgången i Othem kyrka.

Slitebiografen
ger om söndag kväll sin sista förestälining för säsongen. Utom en journal och en fars i en akt gives det genomroliga lustspelet Sol, sommar och studentskor, vari Fyrtornet och Släpvagnen figurera som huvudpersoner.
Alltså en verkligt rolig avslutning ph denna biografsäsong.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Maj 1923
N:r 122