19230531 - Tillstyrkt dispens.

Tillstyrkt dispens.

Domkapitlet tillstyrker hos skolöverstyrelsen småskollärarinnan fru Ruth Sundahls dispensansökan om rätt att söka och innehava ordinarie folkskolläraretjänsten i Follingbo.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Maj 1923
N:r 123