18851210 - Eldsvåda.

Eldsvåda.

En byggnad vid Karby i Roma, inredd till handelsbod, nedbrann i måndags förl. vecka. Handl. Enströms varulager var oförsäkradt.Gotlands Tidning
Torsdagen den 10 december 1885
N:r 70, 71
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri