19000103 - Medalj

Medalj

för nit och redlighet i rikets tjänst har k. m:t tilldelat fyrmästaren vid Fårö fyrplats O. W. du Rietz i guld af femte storleken samt lotsförmannen å Ljugarn L. N. Garnström i silfver af åttonde storleken.Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1