18861127 - TIDTABELL för Gotlands Jernväg

TIDTABELL för Gotlands Jernväg


 

Gotlands Tidning.
Lördagen den 27 November 1886.
N:r 94. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.