Visa # 
Rubrik Träffar
18870105 - Afsked 426
18870105 - Bergningsångaren "Hero", 437
18870105 - Ett förslag till ny banklag 408
18870105 - Försäkringsaktiebolaget Skandias styrelse 430
18870105 - Från sjön. 457
18870105 - Hastigt dödsfall. 710
18870105 - Kungl. postångfartyget "SOFIA", 466
18870105 - Lundbergs riksbekanta Hårmedel, 437
18870105 - Vinterturer på Stockholm. 448
18870108 - Adressuppgifter. 396
18870108 - Hamndirektionen 368
18870108 - Kungl. postångfartyget "SOFIA", 358
18870108 - Sällskapet D. B. W. 389
18870108 - Sammanträde. Herrar Stadsfullmäktige 365
18870108 - Tillkännagifvanden. Vinterturer på Stockholm. 351
18870108 - Tullfrågan i Visby. 363
18870108 - Väderleken. 381
18870108 - Vinddrifvare. 316
18870112 - I Gotlands länsfängelse 381
18870112 - Kapten W. Unge, 386
18870115 - AUKTION. 386
18870115 - I Stenhyggeriet i Visby 375
18870115 - Pensioner 373
18870115 - Till Amerika 374
18870115 - Visby stads nya lån. 409
18870126 - Dödsfall. 275
18870126 - Gotlands infanteriregemente. 246
18870126 - Konstituerad, 198
18870126 - Landshöfdingens fest 195
18870126 - Riksdagsman G. A. Bokström 493
18870129 - Fångantalet 197
18870129 - Gotlands Ångfartygsbolag 224
18870129 - Konstituerad. 188
18870129 - Kungl. postångfartyget Sofia 239
18870129 - Till Amerika 215
18870202 - Fångantalet 198
18870202 - Gotl:s Tidning 199
18870209 - Dödsfall. 472
18870209 - Genom drunkning 219
18870209 - Hamnmästaren A. N. Vinberg 240
18870209 - Listig & Qvistig 196
18870209 - Meddelande från allmänheten. 460
18870209 - Passa nu på! 249
18870209 - Postkungörelse. 783
18870209 - Rättegångs- och Polissaker. 206
18870209 - Skeppet "Alster", 526
18870212 - Ingen sökande 196
18870212 - Länsfängelset 193
18870212 - Många personer klaga öfver, 229
18870212 - Riksbanksrevisorer. 687
18870212 - Stadsfullmäktige 202
18870212 - Ut för att lära. 229
18870216 - Dödsfall. 504
18870216 - I högre lönegrader 218
18870216 - Officersklubben 220
18870216 - Predikan 205
18870216 - Sällskapet G. G. 225
18870221 - Armén. 202
18870221 - C. G. Bogislaus Stael v. Holstein 520
18870221 - Försvaret vid Fårösund. 694
18870221 - Genom graderna. 276
18870221 - Gotlands artillerikår. 238
18870226 - Dåren Vetterlind 191
18870226 - Gotlands kongl. artillerikår 249
18870226 - Hög ålder. 219
18870226 - Listig och Lustig 228
18870226 - Major Staël v. Holsteins lik 726
18870226 - Till granskare af härvarande sjömanshus 218
18870226 - Till Salu Skonarl Carl 178
18870302 - Från sjön. 211
18870302 - Hertigen af Gotland 147
18870302 - Hundskatten 166
18870302 - Nils Hugo 233
18870302 - Till Amerika (Bremerlinien) 232
18870302 - Visby kyrkoruiner. 227
18870305 - Ångfartygsbolaget Gotland 181
18870305 - Auktion hos sjöman Johan Hallberg 200
18870305 - Auktion vid Norra Murgatan. 208
18870305 - Carl Edvard Bergman 209
18870305 - Gotlands enskilda bank 204
18870305 - Mani ? 183
18870305 - Märklig förlofning 167
18870312 - Badhusaktiebolaget 217
18870312 - Bergningsångaren "Neptun", 255
18870312 - Fångantalet 244
18870312 - Förlofning 223
18870312 - Förordnanden. 255
18870312 - Från sjön. 242
18870312 - Gotlands artillerikår. 181
18870312 - I Stenhuggeriet i Visby 244
18870312 - Industriella inrättningar, 297
18870312 - Krångligt. 667
18870312 - Meddelande från allmänheten. 309
18870312 - Stadsfullmäktige 227
18870312 - Statsanslag. 673
18870312 - Svenska ångbåtsfarten på Stettin. 253
18870312 - Till befälhafvare 194
18870312 - Utnämningar 190
18870312 - V. pastorn N. O. Youngberg 493
18870312 - Väderleken. 218
18870323 - Auktion i Möllerska Sterbhuset 263
18870323 - Auktion. Fastighetsförsäljning. 315
18870323 - Tillkännagifvande. 222
18870323 - Tullfrågan. 212
18870328 - Ångbåtsbefälhafvareexamen 178
18870328 - Auktion i Möllerska Sterbhuset 187
18870328 - En rättstvist, 312
18870328 - Från sjön. 856
18870328 - Resande. 377
18870328 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 868
18870328 - Transportansökan. 310
18870328 - Valmötet 276
18870409 - Auktion. 241
18870409 - Elektorsvalet 194
18870409 - Fångantalet i Gotlands länsfängelse 202
18870409 - Från sjön. 199
18870409 - Gotlands-flottan 233
18870409 - Kif och strid 221
18870409 - Märkligaste rättegången 178
18870409 - Rättegångs- och Polissaker. 545
18870409 - Riksdagsmannavalen 524
18870416 - Afsked. 206
18870416 - Ångaren Balzar v. Platen, 200
18870416 - Elektorer, 227
18870416 - Gotlands ägg-utförsel. 172
18870416 - Icke vacker början. 213
18870416 - Nådeansökan. 612
18870416 - Paviljongen 257
18870416 - Rättegångs- och Polissaker. 628
18870416 - Såsom volontärer 945
18870416 - Till domkyrkoadjunkt 548
18870416 - Väderleken 243
18870416 - Vid Gotlands infanteriregementes 206
18870420 - Ångaren "Sofia", 253
18870420 - Fyrskeppet Kopparstenarne 535
18870427 - Ångbåtsförbindelsen 213
18870427 - Från sjön. 202
18870427 - Gotlands jernvägens trafikinkomster 195
18870427 - Johanna Charl. Chemnitz 205
18870427 - Länsfängelset. 174
18870427 - Om Jordbruket på Gotland. 190
18870427 - Rättegångs- och Polissaker. 180
18870427 - Riksdagsmannavalet 187
18870427 - Stadsfullmäktiges 187
18870427 - Turtabell för ångfartygsbolaget 207
18870427 - Väderleken 167
18870502 - En förtullningsfråga, 198
18870502 - En hjeltebragd. 213
18870502 - Festligt flaggprydda 196
18870502 - Inbrott i afsigt att begå stöld 157
18870502 - Stockholm-Visby-Stettin. 191
18870502 - Sundhetspolisen 234
18870507 - A propos hög ålder. 184
18870507 - Ångaren Tjelvar 179
18870507 - Ångfartygsbefälhafvareexamen 185
18870507 - Åtal mot Visby rådhusrätt 231
18870507 - Auktion. 223
18870507 - Auktion. Handlanden Ax. Sjöström 216
18870507 - Cigarrer 209
18870507 - En ålderstigen hedersman, 186
18870507 - Ett afslöjande 195
18870507 - Inbrottet i enskilda banken 199
18870507 - Kyrkostämman 212
18870507 - Landshöfdingen Poignant 201
18870507 - Omedelbara valsättet 168
18870507 - Såsom instruktörer 189
18870507 - Sill 273
18870507 - Sjelfmord. 902
18870507 - Till tjenstgöring vid Vesternorrlands bataljon 215
18870511 - Domkapitlet 201
18870511 - Ett extra nådårs inkomster 453
18870511 - Hamndirektionen 192
18870511 - Målsregesällen H. Engström 204
18870511 - Postmästaren Vallander, 184
18870511 - Riksdagsmannavalet 224
18870514 - Christina Elisabeth Nyberg 186
18870514 - Dödsfall. 176
18870514 - Från sjön. 153
18870514 - Gotlandsgraniten 177
18870514 - I militärväsendet 228
18870514 - Konverteringen 261
18870514 - Morkulljagt 170
18870514 - Ordensväsendet. 208
18870514 - Stadsfullmäktige 284
18870514 - Stadsfullmäktiges 242
18870514 - Uppbördsstämma. 206
18870521 - Auktion. 223
18870521 - Beväringen 240
18870521 - Drunknad. 279
18870521 - Eldsvåda. 959
18870521 - Från sjön. 254
18870521 - Gotlands artillerikår 176
18870521 - Gotlands kartläggning 197
18870521 - Gotlands-jernvägens 210
18870521 - Hertigen af Gotland 751
18870521 - Löjtnanten C. A. Olsson 194
18870521 - Lustresa till Stockholm i Pingst. 184
18870521 - Mejeribolaget 213
18870521 - Muntlig mogenhetsexamen 214
18870521 - På tal om byggnad, 281
18870521 - Till postmästare 208
18870521 - Uppvisning. 184
18870528 - Ansökan om pension, 162
18870528 - Artilleribefälets skjutöfningar. 169
18870528 - Auktion. 227
18870528 - Auktion. Tvänne familjer, 202
18870528 - Fastighetsförsäljning. 228
18870528 - Filosofie kandidatexamen 173
18870528 - Från sjön. 223
18870528 - I Gotlands länsfängelse 270
18870528 - Jordfynd 935
18870528 - Ju värre desto bättre. 241
18870528 - Lysning 195
18870528 - Muntlig mogenhetsexamen 217
18870528 - Notabel resande. 152
18870528 - Nya kompetensvilkor 167
18870528 - Ombudsmannen 193
18870528 - Osanna notiser 219
18870528 - Prinsessan Eugenie 183
18870528 - Skadeersättning 169
18870528 - Väderleken 197
18870604 - AUKTIONER. 297
18870604 - Bergnings- och dykeribolaget Neptun, 255
18870604 - Hertigen af Gotland, 180
18870604 - Jacob Dubbe. 190
18870604 - Kommendering. 184
18870604 - Markören Brodin, 240
18870604 - Rättegångs- och Polissaker. 247
18870604 - Riksdagen. 600
18870604 - Visby postkontor 257
18870604 - Visby stad 225
18870604 - Visby stads 224
18870613 - Auktion. 246
18870613 - Besynnerlig uppfattning 198
18870613 - Biskop v. Schéele 184
18870613 - Ett furstligt besök 294
18870613 - Fattigvårdsstyrelsen. 213
18870613 - Gårdagens 198
18870613 - Okunnighet eller liknöjdhet. 250
18870613 - Rättegångs- och Polissaker. 657
18870616 - AUKTIONER. 227
18870616 - Bröllop 187
18870616 - Ett slaganfall 193
18870616 - Konkurs. 200
18870616 - Prinsessan Eugenie 201
18870616 - Stadsfullmäktige 205
18870616 - Turisterna komma. 182
18870623 - Ett slaganfall 182
18870623 - Gotlandsjernvägens 229
18870623 - Landshöfdingen Poignant 520
18870623 - Länsbokhållaren O. Melin 242
18870623 - Listig & Lustig. 188
18870623 - N:r 787. Landtegendom på Gotland. 167
18870623 - Notabla resande. 144
18870623 - Pensioner 212
18870623 - Postmästaren F. O. Vallander 243
18870623 - Rättegångs- och Polissaker. 141
18870623 - Sjelfmord. 151
18870623 - Väderleken 152
18870702 - Arresteringar. 168
18870702 - Auktion. 210
18870702 - Direktörsbefattningen 154
18870702 - Dom 182
18870702 - Förordnad 206
18870702 - Fröbergska teatersällskapet 170
18870702 - Fyrbyggnaden å Stora Carlsö, 374
18870702 - Gångsport. 179
18870702 - I utskänkningsfrågan. 155
18870702 - Levy's kapell, 236
18870702 - Notabla resande. 299
18870702 - Postkungörelse. 816
18870702 - S. k. frälsningsarmén 246
18870702 - Sällskapet D. B. V. 186
18870702 - Svenska tidningsmännens 168
18870702 - Väderleken 182
18870707 - Bokauktion. 202
18870707 - I konkurs 301
18870707 - Notabel resande. 201
18870707 - Offentlig auktion 213
18870707 - Olagliga utskylder. 139
18870707 - Optikern H. Samson 164
18870707 - Postkungörelser. 177
18870707 - Sällskapsmöten. 183
18870707 - Utdrag af ett brefkort från Visby 180
18870716 - Beröfva utvandrarne Sverge stora kapital? 128
18870716 - De säkraste botemedle mot gikt och rehumatism. 227
18870716 - Distriktsveterinär J. Boman 566
18870716 - Generalmönstring 198
18870716 - Häktad för oredlighet. 191
18870716 - Haveri-auktion. 701
18870716 - Haverist. 611
18870716 - I konkurs 195
18870716 - Konsul C. J. Björkander 157
18870716 - Lektor C. J. Bergman, 192
18870716 - Lustresan 408
18870716 - Notabla resande. 168
18870716 - Sällskapet D. B. V:s årsfest, 208
18870716 - Strandning. 174
18870729 - Att Adelsgatan i Visby 348
18870729 - Auktion å växande gröda. 223
18870729 - Auktion. 203
18870729 - Dödsfall. 192
18870729 - Entreprenadauktion. 208
18870729 - Notabel resande. 236
18870729 - Rättegångs- och Polissaker. 195
18870729 - Strandning. 404
18870729 - Väderleken 180
18870729 - Varmbadhuset 199
18870805 - Auktion. 225
18870805 - En kyrkoherde förfalskare och rymmare. 162
18870805 - Goda värdepapper. 213
18870805 - I Gotlands Tidning 191
18870805 - Notabla resande. 191
18870805 - Sammanträden. 171
18870805 - Sjelfmord. 162
18870805 - Till Imigranter. 192
18870805 - Utdrag af ett bref från Visby till en Stockholms-tidning. 179
18870805 - Visby postkontor 214
18870812 - Auktion vid konsul C. L. Ekmans gård. 198
18870812 - Auktion vid läderhandlare N. G. Andersson. 201
18870812 - Auktion. 277
18870812 - Haveri-Auktion. 671
18870812 - Haverist. 484
18870812 - Landshöfdingen Poignant 527
18870812 - Lektor Carl Johan Bergman 196
18870812 - Lustångaren Sans Peur, 176
18870812 - Riksdagsmannavalet 174
18870812 - Rone och Gammalgarns 577
18870812 - Strandning. 213
18870812 - Tjenstledighet. 214
18870812 - Utnämning. 166
18870812 - Visby hamnfyr. 169
18870819 - Breflåda. 170
18870819 - Bröllop 410
18870819 - De tyska turisterna. 188
18870819 - Drunknad. 168
18870819 - En million tvåhundratusen kronor 138
18870819 - Haveri-Auktion. 176
18870819 - Katastrofen vid Vaxholm. 160
18870819 - Redovisning 189
18870819 - Sofia Mathilda, född Grubb 326
18870819 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 957
18870819 - Vintersamfärdseln Stockholm-Visby. 280
18870827 - Ångaren Enfleld fri. 267
18870827 - Ångfartygsbolaget, Gotlands ångbåtar! 821
18870827 - Att Sverige rustar, 292
18870827 - Bränvinskontrollen. 170
18870827 - En högst öfverraskande upptäckt 205
18870827 - Handelstöreningen 196
18870827 - Haveriauktioner. 561
18870827 - Kronofogden Bokström 205
18870827 - Kyrkoherdevalet i Vall 431
18870827 - Posttidningen 602
18870827 - Riksdagsmannavalet 481
18870827 - Stort beslag af fyrverkeripjeser. 191
18870827 - Strandningar 197
18870827 - Turtabell för ångfartygsbolaget 200
18870827 - Vådeld 278
18870910 - Almanack för år 1888 199
18870910 - En afbruten seglats. 169
18870910 - Gymnastiska centralinstitutet. 176
18870910 - Paviljongen 147
18870910 - Sammanträden. Gotlands läns Landsting 161
18870910 - Sammanträden. Herrar Stadsfullmäktige 254
18870910 - Stadsfiskalen C. E. Jansson 201
18870910 - Till postmästare 187
18870910 - Utnämning. 192
18870910 - Valmöten. 250
18870910 - Vår samfärdsel. 146
18870917 - Auktion. 177
18870917 - Ett puffsystem 195
18870917 - Från sjön. 171
18870917 - Karl Prien. Fältskär. 173
18870917 - Lysning. 233
18870917 - Riksdagsmannavalet 193
18870917 - Sammanträden. Gotlands läns Landsting 172
18870917 - Stor lösöreauktion! 275
18870917 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 815
18870917 - Utnämning. 277
18870917 - Valmöten. 372
18870924 - Auktion i Carlssonska gården 280
18870924 - Dödsfall. 271
18870924 - Förlofning 240
18870924 - Förordnanden. 444
18870924 - Från sjön. 221
18870924 - Gotlands läns Landsting 256
18870924 - Gotlandsjernvägens 248
18870924 - Konsnl Carl L. Ekman 252
18870924 - Långvarig reparation. 598
18870924 - Prinsessan Eugenie 209
18870924 - Stor lösöreauktion! 271
18870924 - Teologisk kandidatexamen 209
18870924 - Väderleken 322
18871006 - Adolf Niclas Winberg 235
18871006 - Årets landsting 560
18871006 - Auktion. 300
18871006 - Dödsfall. 994
18871006 - Karlsöfyren 458
18871006 - Konsuln och Riddaren Johan Petter Stare. 882
18871006 - Navigationsskolan. 284
18871006 - Poliskommissarietjensten 192
18871006 - Prinsessan Eugenie 238
18871006 - Skrifinstitutet. 162
18871006 - Visby folkskola. 262
18871015 - Afskedsfest 157
18871015 - Årets skörd 212
18871015 - Egendomsköp. 852
18871015 - I Gotlands länsfängelse 195
18871015 - Stadsfullmäktige 191
18871015 - Strandningar. 569
18871015 - Telegraferingen 207
18871015 - Till den sista hvilan. 175
18871015 - Utmätta fastigheten, 185
18871015 - Utnåmning. 206
18871015 - Väderleken. 202
18871026 - Bröllop. 308
18871026 - HALLBERGS. 241
18871026 - Postmästaren G. Vigren 204
18871026 - Sällskapet G. G., 234
18871026 - Skeppet Moya, 293
18871026 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 778
18871026 - Turtabell för ångfartygsbolagets Gotlands ångbåtar. 833
18871026 - Utnämningar. 257
18871026 - Vintern 226
18871105 - Ångaren Otto, 303
18871105 - Bröllop. 224
18871105 - Dödsfall. Jenny Lind-Goldschmidt. 184
18871105 - Dubbla brefkort 180
18871105 - Ett minnesblad från sista finska kriget. 175
18871105 - För Gotlands infanteriergemente 223
18871105 - Fredrique Billberg 225
18871105 - Fyrtioåtta timmar i stället för åtta månader. 196
18871105 - Gotlands cellfängelse. 231
18871105 - Major Max Kilman ådömd arkebusering. 232
18871105 - Paviljongen 331
18871105 - Sammanträde. Hrr Stadsfullmäktige 231
18871105 - Strandskoningen 202
18871105 - Visby lotsstation 208
18871119 - Aflidne d:r P. A. Säve's 200
18871119 - Angående d:r De Lavals 163
18871119 - Ångfartygen Gotland, Visby och Tjelvar 236
18871119 - Bröllop 216
18871119 - Dödsfall. 211
18871119 - Gotlandsjernvägens 172
18871119 - Hertigens af Gotland 190
18871119 - Nyströmska bankstölden. 182
18871119 - Postångaren Sofia, 203
18871119 - Resande. 187
18871119 - Sällskapet G. G. 220
18871119 - Två falska betyg 773
18871119 - Vinterture på Stockholm. 225
18871126 - Biskopen v. Schéele 468
18871126 - Från sjön. 186
18871126 - Neptunbolaget 250
18871126 - På tal om prestvälde, 473
18871126 - Strandningar. 720
18871126 - Tidtabell för Gotlands Jernväg 733
18871126 - Till ansökning 723
18871126 - Till stadsfiskal 191
18871126 - Utnämningar. 579
18871207 - Akta finnarne! 146
18871207 - För fosterfördrifning 136
18871207 - För hädelse mot Gud 173
18871207 - Förordnade 179
18871207 - Hamnmästaretjensten 179
18871207 - Icke öfver 19 graders värme 245
18871207 - Indragning af telegrafstationer. 718
18871207 - Konkurs. 253
18871207 - Lediga stationsföreståndareplatsen i Stockholm 153
18871207 - Något för Gotlands köpmän att tänka på. 199
18871207 - Odlingslånefonden. 835
18871207 - Oscardagens stjernfall, 241
18871207 - Riksdagsmannavalet i hufvudstaden. 244
18871210 - Från sjön. 205
18871210 - Hamndirektionen 173
18871210 - I Gotlands länsfängelse 187
18871210 - Konkurser. 471
18871210 - Sällskapet D. B. V. 210
18871223 - Bankosedlar 197
18871223 - Borgmästaren Carl Een 252
18871223 - En anekdot för dagen. 273
18871223 - För fosterfördrifning 218
18871223 - Förordnad. 229
18871223 - Hertigen af Gotland 208
18871223 - Hos justitieombudsmannen 269
18871223 - Konkurser. 764