Visa # 
Rubrik Träffar
18870105 - Afsked 410
18870105 - Bergningsångaren "Hero", 406
18870105 - Ett förslag till ny banklag 393
18870105 - Försäkringsaktiebolaget Skandias styrelse 408
18870105 - Från sjön. 440
18870105 - Hastigt dödsfall. 646
18870105 - Kungl. postångfartyget "SOFIA", 446
18870105 - Lundbergs riksbekanta Hårmedel, 417
18870105 - Vinterturer på Stockholm. 425
18870108 - Adressuppgifter. 376
18870108 - Hamndirektionen 343
18870108 - Kungl. postångfartyget "SOFIA", 319
18870108 - Sällskapet D. B. W. 362
18870108 - Sammanträde. Herrar Stadsfullmäktige 339
18870108 - Tillkännagifvanden. Vinterturer på Stockholm. 329
18870108 - Tullfrågan i Visby. 342
18870108 - Väderleken. 365
18870108 - Vinddrifvare. 294
18870112 - I Gotlands länsfängelse 362
18870112 - Kapten W. Unge, 367
18870115 - AUKTION. 365
18870115 - I Stenhyggeriet i Visby 350
18870115 - Pensioner 350
18870115 - Till Amerika 353
18870115 - Visby stads nya lån. 386
18870126 - Dödsfall. 253
18870126 - Gotlands infanteriregemente. 220
18870126 - Konstituerad, 182
18870126 - Landshöfdingens fest 170
18870126 - Riksdagsman G. A. Bokström 426
18870129 - Fångantalet 180
18870129 - Gotlands Ångfartygsbolag 199
18870129 - Konstituerad. 172
18870129 - Kungl. postångfartyget Sofia 216
18870129 - Till Amerika 198
18870202 - Fångantalet 180
18870202 - Gotl:s Tidning 182
18870209 - Dödsfall. 414
18870209 - Genom drunkning 199
18870209 - Hamnmästaren A. N. Vinberg 223
18870209 - Listig & Qvistig 177
18870209 - Meddelande från allmänheten. 399
18870209 - Passa nu på! 232
18870209 - Postkungörelse. 691
18870209 - Rättegångs- och Polissaker. 191
18870209 - Skeppet "Alster", 472
18870212 - Ingen sökande 177
18870212 - Länsfängelset 168
18870212 - Många personer klaga öfver, 210
18870212 - Riksbanksrevisorer. 629
18870212 - Stadsfullmäktige 181
18870212 - Ut för att lära. 210
18870216 - Dödsfall. 452
18870216 - I högre lönegrader 185
18870216 - Officersklubben 177
18870216 - Predikan 184
18870216 - Sällskapet G. G. 201
18870221 - Armén. 186
18870221 - C. G. Bogislaus Stael v. Holstein 451
18870221 - Försvaret vid Fårösund. 612
18870221 - Genom graderna. 258
18870221 - Gotlands artillerikår. 217
18870226 - Dåren Vetterlind 169
18870226 - Gotlands kongl. artillerikår 216
18870226 - Hög ålder. 204
18870226 - Listig och Lustig 200
18870226 - Major Staël v. Holsteins lik 646
18870226 - Till granskare af härvarande sjömanshus 201
18870226 - Till Salu Skonarl Carl 165
18870302 - Från sjön. 197
18870302 - Hertigen af Gotland 133
18870302 - Hundskatten 150
18870302 - Nils Hugo 212
18870302 - Till Amerika (Bremerlinien) 186
18870302 - Visby kyrkoruiner. 207
18870305 - Ångfartygsbolaget Gotland 165
18870305 - Auktion hos sjöman Johan Hallberg 181
18870305 - Auktion vid Norra Murgatan. 185
18870305 - Carl Edvard Bergman 192
18870305 - Gotlands enskilda bank 187
18870305 - Mani ? 171
18870305 - Märklig förlofning 152
18870312 - Badhusaktiebolaget 202
18870312 - Bergningsångaren "Neptun", 240
18870312 - Fångantalet 226
18870312 - Förlofning 202
18870312 - Förordnanden. 240
18870312 - Från sjön. 200
18870312 - Gotlands artillerikår. 165
18870312 - I Stenhuggeriet i Visby 224
18870312 - Industriella inrättningar, 273
18870312 - Krångligt. 588
18870312 - Meddelande från allmänheten. 284
18870312 - Stadsfullmäktige 202
18870312 - Statsanslag. 587
18870312 - Svenska ångbåtsfarten på Stettin. 236
18870312 - Till befälhafvare 179
18870312 - Utnämningar 176
18870312 - V. pastorn N. O. Youngberg 433
18870312 - Väderleken. 189
18870323 - Auktion i Möllerska Sterbhuset 243
18870323 - Auktion. Fastighetsförsäljning. 293
18870323 - Tillkännagifvande. 197
18870323 - Tullfrågan. 191
18870328 - Ångbåtsbefälhafvareexamen 161
18870328 - Auktion i Möllerska Sterbhuset 167
18870328 - En rättstvist, 291
18870328 - Från sjön. 738
18870328 - Resande. 337
18870328 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 762
18870328 - Transportansökan. 282
18870328 - Valmötet 259
18870409 - Auktion. 217
18870409 - Elektorsvalet 178
18870409 - Fångantalet i Gotlands länsfängelse 180
18870409 - Från sjön. 173
18870409 - Gotlands-flottan 206
18870409 - Kif och strid 195
18870409 - Märkligaste rättegången 162
18870409 - Rättegångs- och Polissaker. 494
18870409 - Riksdagsmannavalen 444
18870416 - Afsked. 189
18870416 - Ångaren Balzar v. Platen, 186
18870416 - Elektorer, 204
18870416 - Gotlands ägg-utförsel. 157
18870416 - Icke vacker början. 200
18870416 - Nådeansökan. 557
18870416 - Paviljongen 237
18870416 - Rättegångs- och Polissaker. 564
18870416 - Såsom volontärer 862
18870416 - Till domkyrkoadjunkt 500
18870416 - Väderleken 226
18870416 - Vid Gotlands infanteriregementes 184
18870420 - Ångaren "Sofia", 203
18870420 - Fyrskeppet Kopparstenarne 480
18870427 - Ångbåtsförbindelsen 183
18870427 - Från sjön. 188
18870427 - Gotlands jernvägens trafikinkomster 155
18870427 - Johanna Charl. Chemnitz 184
18870427 - Länsfängelset. 158
18870427 - Om Jordbruket på Gotland. 173
18870427 - Rättegångs- och Polissaker. 159
18870427 - Riksdagsmannavalet 167
18870427 - Stadsfullmäktiges 166
18870427 - Turtabell för ångfartygsbolaget 183
18870427 - Väderleken 151
18870502 - En förtullningsfråga, 178
18870502 - En hjeltebragd. 189
18870502 - Festligt flaggprydda 175
18870502 - Inbrott i afsigt att begå stöld 141
18870502 - Stockholm-Visby-Stettin. 170
18870502 - Sundhetspolisen 183
18870507 - A propos hög ålder. 169
18870507 - Ångaren Tjelvar 164
18870507 - Ångfartygsbefälhafvareexamen 155
18870507 - Åtal mot Visby rådhusrätt 200
18870507 - Auktion. 200
18870507 - Auktion. Handlanden Ax. Sjöström 194
18870507 - Cigarrer 182
18870507 - En ålderstigen hedersman, 172
18870507 - Ett afslöjande 180
18870507 - Inbrottet i enskilda banken 183
18870507 - Kyrkostämman 195
18870507 - Landshöfdingen Poignant 182
18870507 - Omedelbara valsättet 153
18870507 - Såsom instruktörer 174
18870507 - Sill 253
18870507 - Sjelfmord. 781
18870507 - Till tjenstgöring vid Vesternorrlands bataljon 198
18870511 - Domkapitlet 186
18870511 - Ett extra nådårs inkomster 405
18870511 - Hamndirektionen 179
18870511 - Målsregesällen H. Engström 185
18870511 - Postmästaren Vallander, 164
18870511 - Riksdagsmannavalet 204
18870514 - Christina Elisabeth Nyberg 171
18870514 - Dödsfall. 160
18870514 - Från sjön. 136
18870514 - Gotlandsgraniten 149
18870514 - I militärväsendet 202
18870514 - Konverteringen 234
18870514 - Morkulljagt 156
18870514 - Ordensväsendet. 171
18870514 - Stadsfullmäktige 257
18870514 - Stadsfullmäktiges 213
18870514 - Uppbördsstämma. 180
18870521 - Auktion. 195
18870521 - Beväringen 216
18870521 - Drunknad. 255
18870521 - Eldsvåda. 849
18870521 - Från sjön. 232
18870521 - Gotlands artillerikår 157
18870521 - Gotlands kartläggning 180
18870521 - Gotlands-jernvägens 194
18870521 - Hertigen af Gotland 663
18870521 - Löjtnanten C. A. Olsson 175
18870521 - Lustresa till Stockholm i Pingst. 166
18870521 - Mejeribolaget 191
18870521 - Muntlig mogenhetsexamen 194
18870521 - På tal om byggnad, 190
18870521 - Till postmästare 175
18870521 - Uppvisning. 169
18870528 - Ansökan om pension, 145
18870528 - Artilleribefälets skjutöfningar. 153
18870528 - Auktion. 201
18870528 - Auktion. Tvänne familjer, 178
18870528 - Fastighetsförsäljning. 206
18870528 - Filosofie kandidatexamen 155
18870528 - Från sjön. 199
18870528 - I Gotlands länsfängelse 251
18870528 - Jordfynd 821
18870528 - Ju värre desto bättre. 206
18870528 - Lysning 179
18870528 - Muntlig mogenhetsexamen 192
18870528 - Notabel resande. 136
18870528 - Nya kompetensvilkor 151
18870528 - Ombudsmannen 179
18870528 - Osanna notiser 199
18870528 - Prinsessan Eugenie 151
18870528 - Skadeersättning 153
18870528 - Väderleken 184
18870604 - AUKTIONER. 279
18870604 - Bergnings- och dykeribolaget Neptun, 240
18870604 - Hertigen af Gotland, 164
18870604 - Jacob Dubbe. 173
18870604 - Kommendering. 167
18870604 - Markören Brodin, 223
18870604 - Rättegångs- och Polissaker. 225
18870604 - Riksdagen. 545
18870604 - Visby postkontor 238
18870604 - Visby stad 206
18870604 - Visby stads 206
18870613 - Auktion. 226
18870613 - Besynnerlig uppfattning 180
18870613 - Biskop v. Schéele 166
18870613 - Ett furstligt besök 258
18870613 - Fattigvårdsstyrelsen. 191
18870613 - Gårdagens 166
18870613 - Okunnighet eller liknöjdhet. 227
18870613 - Rättegångs- och Polissaker. 584
18870616 - AUKTIONER. 201
18870616 - Bröllop 173
18870616 - Ett slaganfall 180
18870616 - Konkurs. 185
18870616 - Prinsessan Eugenie 182
18870616 - Stadsfullmäktige 183
18870616 - Turisterna komma. 165
18870623 - Ett slaganfall 165
18870623 - Gotlandsjernvägens 213
18870623 - Landshöfdingen Poignant 471
18870623 - Länsbokhållaren O. Melin 216
18870623 - Listig & Lustig. 164
18870623 - N:r 787. Landtegendom på Gotland. 147
18870623 - Notabla resande. 127
18870623 - Pensioner 189
18870623 - Postmästaren F. O. Vallander 220
18870623 - Rättegångs- och Polissaker. 125
18870623 - Sjelfmord. 134
18870623 - Väderleken 132
18870702 - Arresteringar. 152
18870702 - Auktion. 190
18870702 - Direktörsbefattningen 136
18870702 - Dom 159
18870702 - Förordnad 186
18870702 - Fröbergska teatersällskapet 156
18870702 - Fyrbyggnaden å Stora Carlsö, 338
18870702 - Gångsport. 163
18870702 - I utskänkningsfrågan. 125
18870702 - Levy's kapell, 214
18870702 - Notabla resande. 271
18870702 - Postkungörelse. 738
18870702 - S. k. frälsningsarmén 217
18870702 - Sällskapet D. B. V. 164
18870702 - Svenska tidningsmännens 149
18870702 - Väderleken 161
18870707 - Bokauktion. 182
18870707 - I konkurs 173
18870707 - Notabel resande. 180
18870707 - Offentlig auktion 190
18870707 - Olagliga utskylder. 125
18870707 - Optikern H. Samson 145
18870707 - Postkungörelser. 155
18870707 - Sällskapsmöten. 162
18870707 - Utdrag af ett brefkort från Visby 154
18870716 - Beröfva utvandrarne Sverge stora kapital? 114
18870716 - De säkraste botemedle mot gikt och rehumatism. 210
18870716 - Distriktsveterinär J. Boman 488
18870716 - Generalmönstring 182
18870716 - Häktad för oredlighet. 173
18870716 - Haveri-auktion. 644
18870716 - Haverist. 548
18870716 - I konkurs 175
18870716 - Konsul C. J. Björkander 141
18870716 - Lektor C. J. Bergman, 167
18870716 - Lustresan 333
18870716 - Notabla resande. 142
18870716 - Sällskapet D. B. V:s årsfest, 182
18870716 - Strandning. 155
18870729 - Att Adelsgatan i Visby 303
18870729 - Auktion å växande gröda. 201
18870729 - Auktion. 182
18870729 - Dödsfall. 163
18870729 - Entreprenadauktion. 187
18870729 - Notabel resande. 214
18870729 - Rättegångs- och Polissaker. 169
18870729 - Strandning. 356
18870729 - Väderleken 165
18870729 - Varmbadhuset 181
18870805 - Auktion. 188
18870805 - En kyrkoherde förfalskare och rymmare. 147
18870805 - Goda värdepapper. 189
18870805 - I Gotlands Tidning 175
18870805 - Notabla resande. 168
18870805 - Sammanträden. 155
18870805 - Sjelfmord. 150
18870805 - Till Imigranter. 173
18870805 - Utdrag af ett bref från Visby till en Stockholms-tidning. 158
18870805 - Visby postkontor 187
18870812 - Auktion vid konsul C. L. Ekmans gård. 177
18870812 - Auktion vid läderhandlare N. G. Andersson. 179
18870812 - Auktion. 240
18870812 - Haveri-Auktion. 609
18870812 - Haverist. 433
18870812 - Landshöfdingen Poignant 480
18870812 - Lektor Carl Johan Bergman 179
18870812 - Lustångaren Sans Peur, 156
18870812 - Riksdagsmannavalet 154
18870812 - Rone och Gammalgarns 523
18870812 - Strandning. 193
18870812 - Tjenstledighet. 179
18870812 - Utnämning. 151
18870812 - Visby hamnfyr. 146
18870819 - Breflåda. 149
18870819 - Bröllop 368
18870819 - De tyska turisterna. 167
18870819 - Drunknad. 155
18870819 - En million tvåhundratusen kronor 123
18870819 - Haveri-Auktion. 152
18870819 - Katastrofen vid Vaxholm. 139
18870819 - Redovisning 172
18870819 - Sofia Mathilda, född Grubb 300
18870819 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 869
18870819 - Vintersamfärdseln Stockholm-Visby. 250
18870827 - Ångaren Enfleld fri. 243
18870827 - Ångfartygsbolaget, Gotlands ångbåtar! 709
18870827 - Att Sverige rustar, 266
18870827 - Bränvinskontrollen. 152
18870827 - En högst öfverraskande upptäckt 179
18870827 - Handelstöreningen 182
18870827 - Haveriauktioner. 504
18870827 - Kronofogden Bokström 189
18870827 - Kyrkoherdevalet i Vall 363
18870827 - Posttidningen 529
18870827 - Riksdagsmannavalet 413
18870827 - Stort beslag af fyrverkeripjeser. 170
18870827 - Strandningar 178
18870827 - Turtabell för ångfartygsbolaget 180
18870827 - Vådeld 257
18870910 - Almanack för år 1888 180
18870910 - En afbruten seglats. 152
18870910 - Gymnastiska centralinstitutet. 158
18870910 - Paviljongen 131
18870910 - Sammanträden. Gotlands läns Landsting 138
18870910 - Sammanträden. Herrar Stadsfullmäktige 238
18870910 - Stadsfiskalen C. E. Jansson 185
18870910 - Till postmästare 147
18870910 - Utnämning. 167
18870910 - Valmöten. 234
18870910 - Vår samfärdsel. 132
18870917 - Auktion. 160
18870917 - Ett puffsystem 174
18870917 - Från sjön. 153
18870917 - Karl Prien. Fältskär. 155
18870917 - Lysning. 204
18870917 - Riksdagsmannavalet 164
18870917 - Sammanträden. Gotlands läns Landsting 143
18870917 - Stor lösöreauktion! 249
18870917 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 739
18870917 - Utnämning. 256
18870917 - Valmöten. 341
18870924 - Auktion i Carlssonska gården 255
18870924 - Dödsfall. 246
18870924 - Förlofning 218
18870924 - Förordnanden. 398
18870924 - Från sjön. 203
18870924 - Gotlands läns Landsting 240
18870924 - Gotlandsjernvägens 227
18870924 - Konsnl Carl L. Ekman 231
18870924 - Långvarig reparation. 543
18870924 - Prinsessan Eugenie 191
18870924 - Stor lösöreauktion! 255
18870924 - Teologisk kandidatexamen 193
18870924 - Väderleken 285
18871006 - Adolf Niclas Winberg 212
18871006 - Årets landsting 504
18871006 - Auktion. 270
18871006 - Dödsfall. 869
18871006 - Karlsöfyren 416
18871006 - Konsuln och Riddaren Johan Petter Stare. 809
18871006 - Navigationsskolan. 266
18871006 - Poliskommissarietjensten 177
18871006 - Prinsessan Eugenie 218
18871006 - Skrifinstitutet. 143
18871006 - Visby folkskola. 243
18871015 - Afskedsfest 142
18871015 - Årets skörd 196
18871015 - Egendomsköp. 769
18871015 - I Gotlands länsfängelse 178
18871015 - Stadsfullmäktige 167
18871015 - Strandningar. 468
18871015 - Telegraferingen 191
18871015 - Till den sista hvilan. 153
18871015 - Utmätta fastigheten, 166
18871015 - Utnåmning. 189
18871015 - Väderleken. 180
18871026 - Bröllop. 260
18871026 - HALLBERGS. 221
18871026 - Postmästaren G. Vigren 186
18871026 - Sällskapet G. G., 216
18871026 - Skeppet Moya, 273
18871026 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 709
18871026 - Turtabell för ångfartygsbolagets Gotlands ångbåtar. 768
18871026 - Utnämningar. 239
18871026 - Vintern 207
18871105 - Ångaren Otto, 278
18871105 - Bröllop. 209
18871105 - Dödsfall. Jenny Lind-Goldschmidt. 166
18871105 - Dubbla brefkort 166
18871105 - Ett minnesblad från sista finska kriget. 156
18871105 - För Gotlands infanteriergemente 204
18871105 - Fredrique Billberg 193
18871105 - Fyrtioåtta timmar i stället för åtta månader. 180
18871105 - Gotlands cellfängelse. 207
18871105 - Major Max Kilman ådömd arkebusering. 216
18871105 - Paviljongen 307
18871105 - Sammanträde. Hrr Stadsfullmäktige 204
18871105 - Strandskoningen 186
18871105 - Visby lotsstation 190
18871119 - Aflidne d:r P. A. Säve's 181
18871119 - Angående d:r De Lavals 142
18871119 - Ångfartygen Gotland, Visby och Tjelvar 218
18871119 - Bröllop 170
18871119 - Dödsfall. 195
18871119 - Gotlandsjernvägens 154
18871119 - Hertigens af Gotland 172
18871119 - Nyströmska bankstölden. 162
18871119 - Postångaren Sofia, 176
18871119 - Resande. 165
18871119 - Sällskapet G. G. 189
18871119 - Två falska betyg 697
18871119 - Vinterture på Stockholm. 201
18871126 - Biskopen v. Schéele 422
18871126 - Från sjön. 172
18871126 - Neptunbolaget 234
18871126 - På tal om prestvälde, 428
18871126 - Strandningar. 651
18871126 - Tidtabell för Gotlands Jernväg 660
18871126 - Till ansökning 557
18871126 - Till stadsfiskal 169
18871126 - Utnämningar. 489
18871207 - Akta finnarne! 133
18871207 - För fosterfördrifning 124
18871207 - För hädelse mot Gud 156
18871207 - Förordnade 162
18871207 - Hamnmästaretjensten 164
18871207 - Icke öfver 19 graders värme 226
18871207 - Indragning af telegrafstationer. 592
18871207 - Konkurs. 235
18871207 - Lediga stationsföreståndareplatsen i Stockholm 140
18871207 - Något för Gotlands köpmän att tänka på. 186
18871207 - Odlingslånefonden. 746
18871207 - Oscardagens stjernfall, 223
18871207 - Riksdagsmannavalet i hufvudstaden. 222
18871210 - Från sjön. 190
18871210 - Hamndirektionen 151
18871210 - I Gotlands länsfängelse 164
18871210 - Konkurser. 413
18871210 - Sällskapet D. B. V. 194
18871223 - Bankosedlar 175
18871223 - Borgmästaren Carl Een 229
18871223 - En anekdot för dagen. 254
18871223 - För fosterfördrifning 201
18871223 - Förordnad. 203
18871223 - Hertigen af Gotland 190
18871223 - Hos justitieombudsmannen 249
18871223 - Konkurser. 677