Visa # 
Rubrik Träffar
18870105 - Afsked 458
18870105 - Bergningsångaren "Hero", 467
18870105 - Ett förslag till ny banklag 438
18870105 - Försäkringsaktiebolaget Skandias styrelse 459
18870105 - Från sjön. 494
18870105 - Hastigt dödsfall. 763
18870105 - Kungl. postångfartyget "SOFIA", 493
18870105 - Lundbergs riksbekanta Hårmedel, 463
18870105 - Vinterturer på Stockholm. 484
18870108 - Adressuppgifter. 422
18870108 - Hamndirektionen 397
18870108 - Kungl. postångfartyget "SOFIA", 387
18870108 - Sällskapet D. B. W. 420
18870108 - Sammanträde. Herrar Stadsfullmäktige 391
18870108 - Tillkännagifvanden. Vinterturer på Stockholm. 378
18870108 - Tullfrågan i Visby. 390
18870108 - Väderleken. 409
18870108 - Vinddrifvare. 344
18870112 - I Gotlands länsfängelse 410
18870112 - Kapten W. Unge, 414
18870115 - AUKTION. 414
18870115 - I Stenhyggeriet i Visby 402
18870115 - Pensioner 398
18870115 - Till Amerika 405
18870115 - Visby stads nya lån. 432
18870126 - Dödsfall. 298
18870126 - Gotlands infanteriregemente. 268
18870126 - Konstituerad, 218
18870126 - Landshöfdingens fest 222
18870126 - Riksdagsman G. A. Bokström 533
18870129 - Fångantalet 219
18870129 - Gotlands Ångfartygsbolag 245
18870129 - Konstituerad. 209
18870129 - Kungl. postångfartyget Sofia 261
18870129 - Till Amerika 237
18870202 - Fångantalet 219
18870202 - Gotl:s Tidning 221
18870209 - Dödsfall. 509
18870209 - Genom drunkning 239
18870209 - Hamnmästaren A. N. Vinberg 262
18870209 - Listig & Qvistig 217
18870209 - Meddelande från allmänheten. 508
18870209 - Passa nu på! 268
18870209 - Postkungörelse. 827
18870209 - Rättegångs- och Polissaker. 226
18870209 - Skeppet "Alster", 559
18870212 - Ingen sökande 216
18870212 - Länsfängelset 224
18870212 - Många personer klaga öfver, 248
18870212 - Riksbanksrevisorer. 727
18870212 - Stadsfullmäktige 224
18870212 - Ut för att lära. 249
18870216 - Dödsfall. 551
18870216 - I högre lönegrader 240
18870216 - Officersklubben 242
18870216 - Predikan 230
18870216 - Sällskapet G. G. 244
18870221 - Armén. 225
18870221 - C. G. Bogislaus Stael v. Holstein 567
18870221 - Försvaret vid Fårösund. 739
18870221 - Genom graderna. 299
18870221 - Gotlands artillerikår. 261
18870226 - Dåren Vetterlind 214
18870226 - Gotlands kongl. artillerikår 287
18870226 - Hög ålder. 240
18870226 - Listig och Lustig 255
18870226 - Major Staël v. Holsteins lik 772
18870226 - Till granskare af härvarande sjömanshus 259
18870226 - Till Salu Skonarl Carl 196
18870302 - Från sjön. 233
18870302 - Hertigen af Gotland 168
18870302 - Hundskatten 192
18870302 - Nils Hugo 256
18870302 - Till Amerika (Bremerlinien) 259
18870302 - Visby kyrkoruiner. 248
18870305 - Ångfartygsbolaget Gotland 202
18870305 - Auktion hos sjöman Johan Hallberg 218
18870305 - Auktion vid Norra Murgatan. 234
18870305 - Carl Edvard Bergman 228
18870305 - Gotlands enskilda bank 223
18870305 - Mani ? 205
18870305 - Märklig förlofning 187
18870312 - Badhusaktiebolaget 240
18870312 - Bergningsångaren "Neptun", 277
18870312 - Fångantalet 267
18870312 - Förlofning 250
18870312 - Förordnanden. 277
18870312 - Från sjön. 266
18870312 - Gotlands artillerikår. 200
18870312 - I Stenhuggeriet i Visby 266
18870312 - Industriella inrättningar, 320
18870312 - Krångligt. 705
18870312 - Meddelande från allmänheten. 337
18870312 - Stadsfullmäktige 251
18870312 - Statsanslag. 713
18870312 - Svenska ångbåtsfarten på Stettin. 278
18870312 - Till befälhafvare 215
18870312 - Utnämningar 209
18870312 - V. pastorn N. O. Youngberg 529
18870312 - Väderleken. 240
18870323 - Auktion i Möllerska Sterbhuset 284
18870323 - Auktion. Fastighetsförsäljning. 336
18870323 - Tillkännagifvande. 241
18870323 - Tullfrågan. 233
18870328 - Ångbåtsbefälhafvareexamen 198
18870328 - Auktion i Möllerska Sterbhuset 209
18870328 - En rättstvist, 336
18870328 - Från sjön. 921
18870328 - Resande. 402
18870328 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 909
18870328 - Transportansökan. 335
18870328 - Valmötet 296
18870409 - Auktion. 265
18870409 - Elektorsvalet 215
18870409 - Fångantalet i Gotlands länsfängelse 223
18870409 - Från sjön. 221
18870409 - Gotlands-flottan 251
18870409 - Kif och strid 241
18870409 - Märkligaste rättegången 197
18870409 - Rättegångs- och Polissaker. 578
18870409 - Riksdagsmannavalen 553
18870416 - Afsked. 226
18870416 - Ångaren Balzar v. Platen, 221
18870416 - Elektorer, 246
18870416 - Gotlands ägg-utförsel. 192
18870416 - Icke vacker början. 234
18870416 - Nådeansökan. 653
18870416 - Paviljongen 286
18870416 - Rättegångs- och Polissaker. 671
18870416 - Såsom volontärer 988
18870416 - Till domkyrkoadjunkt 583
18870416 - Väderleken 265
18870416 - Vid Gotlands infanteriregementes 226
18870420 - Ångaren "Sofia", 274
18870420 - Fyrskeppet Kopparstenarne 579
18870427 - Ångbåtsförbindelsen 241
18870427 - Från sjön. 221
18870427 - Gotlands jernvägens trafikinkomster 219
18870427 - Johanna Charl. Chemnitz 222
18870427 - Länsfängelset. 198
18870427 - Om Jordbruket på Gotland. 210
18870427 - Rättegångs- och Polissaker. 199
18870427 - Riksdagsmannavalet 205
18870427 - Stadsfullmäktiges 207
18870427 - Turtabell för ångfartygsbolaget 224
18870427 - Väderleken 187
18870502 - En förtullningsfråga, 215
18870502 - En hjeltebragd. 232
18870502 - Festligt flaggprydda 216
18870502 - Inbrott i afsigt att begå stöld 183
18870502 - Stockholm-Visby-Stettin. 211
18870502 - Sundhetspolisen 258
18870507 - A propos hög ålder. 202
18870507 - Ångaren Tjelvar 197
18870507 - Ångfartygsbefälhafvareexamen 203
18870507 - Åtal mot Visby rådhusrätt 248
18870507 - Auktion. 241
18870507 - Auktion. Handlanden Ax. Sjöström 240
18870507 - Cigarrer 231
18870507 - En ålderstigen hedersman, 207
18870507 - Ett afslöjande 225
18870507 - Inbrottet i enskilda banken 219
18870507 - Kyrkostämman 232
18870507 - Landshöfdingen Poignant 224
18870507 - Omedelbara valsättet 193
18870507 - Såsom instruktörer 209
18870507 - Sill 299
18870507 - Sjelfmord. 957
18870507 - Till tjenstgöring vid Vesternorrlands bataljon 238
18870511 - Domkapitlet 222
18870511 - Ett extra nådårs inkomster 492
18870511 - Hamndirektionen 213
18870511 - Målsregesällen H. Engström 231
18870511 - Postmästaren Vallander, 201
18870511 - Riksdagsmannavalet 242
18870514 - Christina Elisabeth Nyberg 204
18870514 - Dödsfall. 193
18870514 - Från sjön. 171
18870514 - Gotlandsgraniten 200
18870514 - I militärväsendet 244
18870514 - Konverteringen 285
18870514 - Morkulljagt 189
18870514 - Ordensväsendet. 228
18870514 - Stadsfullmäktige 301
18870514 - Stadsfullmäktiges 259
18870514 - Uppbördsstämma. 228
18870521 - Auktion. 241
18870521 - Beväringen 261
18870521 - Drunknad. 299
18870521 - Eldsvåda. 1017
18870521 - Från sjön. 278
18870521 - Gotlands artillerikår 200
18870521 - Gotlands kartläggning 222
18870521 - Gotlands-jernvägens 234
18870521 - Hertigen af Gotland 805
18870521 - Löjtnanten C. A. Olsson 222
18870521 - Lustresa till Stockholm i Pingst. 207
18870521 - Mejeribolaget 230
18870521 - Muntlig mogenhetsexamen 236
18870521 - På tal om byggnad, 312
18870521 - Till postmästare 223
18870521 - Uppvisning. 202
18870528 - Ansökan om pension, 181
18870528 - Artilleribefälets skjutöfningar. 191
18870528 - Auktion. 245
18870528 - Auktion. Tvänne familjer, 220
18870528 - Fastighetsförsäljning. 246
18870528 - Filosofie kandidatexamen 192
18870528 - Från sjön. 259
18870528 - I Gotlands länsfängelse 300
18870528 - Jordfynd 998
18870528 - Ju värre desto bättre. 267
18870528 - Lysning 214
18870528 - Muntlig mogenhetsexamen 235
18870528 - Notabel resande. 172
18870528 - Nya kompetensvilkor 187
18870528 - Ombudsmannen 213
18870528 - Osanna notiser 240
18870528 - Prinsessan Eugenie 205
18870528 - Skadeersättning 186
18870528 - Väderleken 214
18870604 - AUKTIONER. 317
18870604 - Bergnings- och dykeribolaget Neptun, 273
18870604 - Hertigen af Gotland, 198
18870604 - Jacob Dubbe. 211
18870604 - Kommendering. 202
18870604 - Markören Brodin, 260
18870604 - Rättegångs- och Polissaker. 273
18870604 - Riksdagen. 639
18870604 - Visby postkontor 278
18870604 - Visby stad 245
18870604 - Visby stads 249
18870613 - Auktion. 264
18870613 - Besynnerlig uppfattning 218
18870613 - Biskop v. Schéele 202
18870613 - Ett furstligt besök 320
18870613 - Fattigvårdsstyrelsen. 229
18870613 - Gårdagens 223
18870613 - Okunnighet eller liknöjdhet. 269
18870613 - Rättegångs- och Polissaker. 701
18870616 - AUKTIONER. 244
18870616 - Bröllop 206
18870616 - Ett slaganfall 210
18870616 - Konkurs. 225
18870616 - Prinsessan Eugenie 219
18870616 - Stadsfullmäktige 227
18870616 - Turisterna komma. 210
18870623 - Ett slaganfall 205
18870623 - Gotlandsjernvägens 251
18870623 - Landshöfdingen Poignant 547
18870623 - Länsbokhållaren O. Melin 262
18870623 - Listig & Lustig. 204
18870623 - N:r 787. Landtegendom på Gotland. 181
18870623 - Notabla resande. 161
18870623 - Pensioner 229
18870623 - Postmästaren F. O. Vallander 256
18870623 - Rättegångs- och Polissaker. 155
18870623 - Sjelfmord. 164
18870623 - Väderleken 168
18870702 - Arresteringar. 184
18870702 - Auktion. 225
18870702 - Direktörsbefattningen 165
18870702 - Dom 197
18870702 - Förordnad 221
18870702 - Fröbergska teatersällskapet 185
18870702 - Fyrbyggnaden å Stora Carlsö, 400
18870702 - Gångsport. 195
18870702 - I utskänkningsfrågan. 168
18870702 - Levy's kapell, 251
18870702 - Notabla resande. 334
18870702 - Postkungörelse. 859
18870702 - S. k. frälsningsarmén 268
18870702 - Sällskapet D. B. V. 203
18870702 - Svenska tidningsmännens 182
18870702 - Väderleken 197
18870707 - Bokauktion. 216
18870707 - I konkurs 319
18870707 - Notabel resande. 215
18870707 - Offentlig auktion 226
18870707 - Olagliga utskylder. 150
18870707 - Optikern H. Samson 178
18870707 - Postkungörelser. 190
18870707 - Sällskapsmöten. 199
18870707 - Utdrag af ett brefkort från Visby 198
18870716 - Beröfva utvandrarne Sverge stora kapital? 143
18870716 - De säkraste botemedle mot gikt och rehumatism. 247
18870716 - Distriktsveterinär J. Boman 602
18870716 - Generalmönstring 218
18870716 - Häktad för oredlighet. 215
18870716 - Haveri-auktion. 739
18870716 - Haverist. 646
18870716 - I konkurs 216
18870716 - Konsul C. J. Björkander 174
18870716 - Lektor C. J. Bergman, 212
18870716 - Lustresan 444
18870716 - Notabla resande. 191
18870716 - Sällskapet D. B. V:s årsfest, 224
18870716 - Strandning. 193
18870729 - Att Adelsgatan i Visby 400
18870729 - Auktion å växande gröda. 240
18870729 - Auktion. 217
18870729 - Dödsfall. 218
18870729 - Entreprenadauktion. 226
18870729 - Notabel resande. 253
18870729 - Rättegångs- och Polissaker. 215
18870729 - Strandning. 444
18870729 - Väderleken 201
18870729 - Varmbadhuset 214
18870805 - Auktion. 247
18870805 - En kyrkoherde förfalskare och rymmare. 176
18870805 - Goda värdepapper. 233
18870805 - I Gotlands Tidning 206
18870805 - Notabla resande. 211
18870805 - Sammanträden. 184
18870805 - Sjelfmord. 175
18870805 - Till Imigranter. 204
18870805 - Utdrag af ett bref från Visby till en Stockholms-tidning. 196
18870805 - Visby postkontor 231
18870812 - Auktion vid konsul C. L. Ekmans gård. 215
18870812 - Auktion vid läderhandlare N. G. Andersson. 218
18870812 - Auktion. 300
18870812 - Haveri-Auktion. 712
18870812 - Haverist. 519
18870812 - Landshöfdingen Poignant 568
18870812 - Lektor Carl Johan Bergman 215
18870812 - Lustångaren Sans Peur, 194
18870812 - Riksdagsmannavalet 195
18870812 - Rone och Gammalgarns 619
18870812 - Strandning. 230
18870812 - Tjenstledighet. 234
18870812 - Utnämning. 184
18870812 - Visby hamnfyr. 201
18870819 - Breflåda. 191
18870819 - Bröllop 447
18870819 - De tyska turisterna. 208
18870819 - Drunknad. 188
18870819 - En million tvåhundratusen kronor 156
18870819 - Haveri-Auktion. 189
18870819 - Katastrofen vid Vaxholm. 179
18870819 - Redovisning 205
18870819 - Sofia Mathilda, född Grubb 357
18870819 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 1025
18870819 - Vintersamfärdseln Stockholm-Visby. 302
18870827 - Ångaren Enfleld fri. 296
18870827 - Ångfartygsbolaget, Gotlands ångbåtar! 875
18870827 - Att Sverige rustar, 320
18870827 - Bränvinskontrollen. 188
18870827 - En högst öfverraskande upptäckt 220
18870827 - Handelstöreningen 220
18870827 - Haveriauktioner. 600
18870827 - Kronofogden Bokström 227
18870827 - Kyrkoherdevalet i Vall 469
18870827 - Posttidningen 649
18870827 - Riksdagsmannavalet 513
18870827 - Stort beslag af fyrverkeripjeser. 214
18870827 - Strandningar 215
18870827 - Turtabell för ångfartygsbolaget 218
18870827 - Vådeld 302
18870910 - Almanack för år 1888 224
18870910 - En afbruten seglats. 189
18870910 - Gymnastiska centralinstitutet. 230
18870910 - Paviljongen 167
18870910 - Sammanträden. Gotlands läns Landsting 192
18870910 - Sammanträden. Herrar Stadsfullmäktige 274
18870910 - Stadsfiskalen C. E. Jansson 217
18870910 - Till postmästare 213
18870910 - Utnämning. 215
18870910 - Valmöten. 267
18870910 - Vår samfärdsel. 165
18870917 - Auktion. 194
18870917 - Ett puffsystem 224
18870917 - Från sjön. 188
18870917 - Karl Prien. Fältskär. 190
18870917 - Lysning. 251
18870917 - Riksdagsmannavalet 218
18870917 - Sammanträden. Gotlands läns Landsting 190
18870917 - Stor lösöreauktion! 297
18870917 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 885
18870917 - Utnämning. 301
18870917 - Valmöten. 393
18870924 - Auktion i Carlssonska gården 299
18870924 - Dödsfall. 284
18870924 - Förlofning 257
18870924 - Förordnanden. 470
18870924 - Från sjön. 239
18870924 - Gotlands läns Landsting 272
18870924 - Gotlandsjernvägens 260
18870924 - Konsnl Carl L. Ekman 267
18870924 - Långvarig reparation. 632
18870924 - Prinsessan Eugenie 226
18870924 - Stor lösöreauktion! 287
18870924 - Teologisk kandidatexamen 226
18870924 - Väderleken 346
18871006 - Adolf Niclas Winberg 259
18871006 - Årets landsting 594
18871006 - Auktion. 324
18871006 - Dödsfall. 1051
18871006 - Karlsöfyren 487
18871006 - Konsuln och Riddaren Johan Petter Stare. 929
18871006 - Navigationsskolan. 304
18871006 - Poliskommissarietjensten 209
18871006 - Prinsessan Eugenie 253
18871006 - Skrifinstitutet. 177
18871006 - Visby folkskola. 284
18871015 - Afskedsfest 174
18871015 - Årets skörd 233
18871015 - Egendomsköp. 892
18871015 - I Gotlands länsfängelse 224
18871015 - Stadsfullmäktige 209
18871015 - Strandningar. 606
18871015 - Telegraferingen 225
18871015 - Till den sista hvilan. 195
18871015 - Utmätta fastigheten, 204
18871015 - Utnåmning. 226
18871015 - Väderleken. 219
18871026 - Bröllop. 332
18871026 - HALLBERGS. 261
18871026 - Postmästaren G. Vigren 220
18871026 - Sällskapet G. G., 252
18871026 - Skeppet Moya, 319
18871026 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 821
18871026 - Turtabell för ångfartygsbolagets Gotlands ångbåtar. 877
18871026 - Utnämningar. 277
18871026 - Vintern 241
18871105 - Ångaren Otto, 327
18871105 - Bröllop. 247
18871105 - Dödsfall. Jenny Lind-Goldschmidt. 201
18871105 - Dubbla brefkort 196
18871105 - Ett minnesblad från sista finska kriget. 192
18871105 - För Gotlands infanteriergemente 240
18871105 - Fredrique Billberg 249
18871105 - Fyrtioåtta timmar i stället för åtta månader. 214
18871105 - Gotlands cellfängelse. 249
18871105 - Major Max Kilman ådömd arkebusering. 250
18871105 - Paviljongen 355
18871105 - Sammanträde. Hrr Stadsfullmäktige 250
18871105 - Strandskoningen 219
18871105 - Visby lotsstation 228
18871119 - Aflidne d:r P. A. Säve's 221
18871119 - Angående d:r De Lavals 187
18871119 - Ångfartygen Gotland, Visby och Tjelvar 256
18871119 - Bröllop 243
18871119 - Dödsfall. 234
18871119 - Gotlandsjernvägens 190
18871119 - Hertigens af Gotland 212
18871119 - Nyströmska bankstölden. 200
18871119 - Postångaren Sofia, 226
18871119 - Resande. 208
18871119 - Sällskapet G. G. 246
18871119 - Två falska betyg 813
18871119 - Vinterture på Stockholm. 262
18871126 - Biskopen v. Schéele 492
18871126 - Från sjön. 204
18871126 - Neptunbolaget 267
18871126 - På tal om prestvälde, 509
18871126 - Strandningar. 760
18871126 - Tidtabell för Gotlands Jernväg 779
18871126 - Till ansökning 767
18871126 - Till stadsfiskal 211
18871126 - Utnämningar. 624
18871207 - Akta finnarne! 162
18871207 - För fosterfördrifning 153
18871207 - För hädelse mot Gud 191
18871207 - Förordnade 200
18871207 - Hamnmästaretjensten 199
18871207 - Icke öfver 19 graders värme 267
18871207 - Indragning af telegrafstationer. 768
18871207 - Konkurs. 276
18871207 - Lediga stationsföreståndareplatsen i Stockholm 166
18871207 - Något för Gotlands köpmän att tänka på. 219
18871207 - Odlingslånefonden. 884
18871207 - Oscardagens stjernfall, 261
18871207 - Riksdagsmannavalet i hufvudstaden. 263
18871210 - Från sjön. 221
18871210 - Hamndirektionen 194
18871210 - I Gotlands länsfängelse 209
18871210 - Konkurser. 505
18871210 - Sällskapet D. B. V. 234
18871223 - Bankosedlar 222
18871223 - Borgmästaren Carl Een 278
18871223 - En anekdot för dagen. 299
18871223 - För fosterfördrifning 240
18871223 - Förordnad. 254
18871223 - Hertigen af Gotland 228
18871223 - Hos justitieombudsmannen 290
18871223 - Konkurser. 797