Visa # 
Rubrik Träffar
18870105 - Afsked 382
18870105 - Bergningsångaren "Hero", 382
18870105 - Ett förslag till ny banklag 368
18870105 - Försäkringsaktiebolaget Skandias styrelse 378
18870105 - Från sjön. 413
18870105 - Hastigt dödsfall. 588
18870105 - Kungl. postångfartyget "SOFIA", 412
18870105 - Lundbergs riksbekanta Hårmedel, 386
18870105 - Vinterturer på Stockholm. 394
18870108 - Adressuppgifter. 347
18870108 - Hamndirektionen 318
18870108 - Kungl. postångfartyget "SOFIA", 292
18870108 - Sällskapet D. B. W. 331
18870108 - Sammanträde. Herrar Stadsfullmäktige 315
18870108 - Tillkännagifvanden. Vinterturer på Stockholm. 304
18870108 - Tullfrågan i Visby. 314
18870108 - Väderleken. 339
18870108 - Vinddrifvare. 273
18870112 - I Gotlands länsfängelse 333
18870112 - Kapten W. Unge, 344
18870115 - AUKTION. 341
18870115 - I Stenhyggeriet i Visby 321
18870115 - Pensioner 322
18870115 - Till Amerika 332
18870115 - Visby stads nya lån. 363
18870126 - Dödsfall. 224
18870126 - Gotlands infanteriregemente. 195
18870126 - Konstituerad, 157
18870126 - Landshöfdingens fest 142
18870126 - Riksdagsman G. A. Bokström 356
18870129 - Fångantalet 150
18870129 - Gotlands Ångfartygsbolag 161
18870129 - Konstituerad. 146
18870129 - Kungl. postångfartyget Sofia 187
18870129 - Till Amerika 173
18870202 - Fångantalet 158
18870202 - Gotl:s Tidning 160
18870209 - Dödsfall. 358
18870209 - Genom drunkning 173
18870209 - Hamnmästaren A. N. Vinberg 190
18870209 - Listig & Qvistig 151
18870209 - Meddelande från allmänheten. 336
18870209 - Passa nu på! 199
18870209 - Postkungörelse. 564
18870209 - Rättegångs- och Polissaker. 149
18870209 - Skeppet "Alster", 374
18870212 - Ingen sökande 148
18870212 - Länsfängelset 140
18870212 - Många personer klaga öfver, 184
18870212 - Riksbanksrevisorer. 513
18870212 - Stadsfullmäktige 154
18870212 - Ut för att lära. 179
18870216 - Dödsfall. 358
18870216 - I högre lönegrader 157
18870216 - Officersklubben 150
18870216 - Predikan 148
18870216 - Sällskapet G. G. 173
18870221 - Armén. 160
18870221 - C. G. Bogislaus Stael v. Holstein 357
18870221 - Försvaret vid Fårösund. 511
18870221 - Genom graderna. 221
18870221 - Gotlands artillerikår. 186
18870226 - Dåren Vetterlind 141
18870226 - Gotlands kongl. artillerikår 185
18870226 - Hög ålder. 175
18870226 - Listig och Lustig 171
18870226 - Major Staël v. Holsteins lik 541
18870226 - Till granskare af härvarande sjömanshus 174
18870226 - Till Salu Skonarl Carl 141
18870302 - Från sjön. 174
18870302 - Hertigen af Gotland 108
18870302 - Hundskatten 125
18870302 - Nils Hugo 181
18870302 - Till Amerika (Bremerlinien) 157
18870302 - Visby kyrkoruiner. 179
18870305 - Ångfartygsbolaget Gotland 140
18870305 - Auktion hos sjöman Johan Hallberg 153
18870305 - Auktion vid Norra Murgatan. 161
18870305 - Carl Edvard Bergman 165
18870305 - Gotlands enskilda bank 162
18870305 - Mani ? 152
18870305 - Märklig förlofning 128
18870312 - Badhusaktiebolaget 177
18870312 - Bergningsångaren "Neptun", 215
18870312 - Fångantalet 201
18870312 - Förlofning 168
18870312 - Förordnanden. 210
18870312 - Från sjön. 178
18870312 - Gotlands artillerikår. 143
18870312 - I Stenhuggeriet i Visby 197
18870312 - Industriella inrättningar, 227
18870312 - Krångligt. 490
18870312 - Meddelande från allmänheten. 240
18870312 - Stadsfullmäktige 176
18870312 - Statsanslag. 484
18870312 - Svenska ångbåtsfarten på Stettin. 210
18870312 - Till befälhafvare 157
18870312 - Utnämningar 153
18870312 - V. pastorn N. O. Youngberg 380
18870312 - Väderleken. 165
18870323 - Auktion i Möllerska Sterbhuset 217
18870323 - Auktion. Fastighetsförsäljning. 270
18870323 - Tillkännagifvande. 170
18870323 - Tullfrågan. 166
18870328 - Ångbåtsbefälhafvareexamen 133
18870328 - Auktion i Möllerska Sterbhuset 143
18870328 - En rättstvist, 254
18870328 - Från sjön. 619
18870328 - Resande. 293
18870328 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 638
18870328 - Transportansökan. 239
18870328 - Valmötet 234
18870409 - Auktion. 191
18870409 - Elektorsvalet 149
18870409 - Fångantalet i Gotlands länsfängelse 153
18870409 - Från sjön. 144
18870409 - Gotlands-flottan 176
18870409 - Kif och strid 169
18870409 - Märkligaste rättegången 140
18870409 - Rättegångs- och Polissaker. 404
18870409 - Riksdagsmannavalen 366
18870416 - Afsked. 162
18870416 - Ångaren Balzar v. Platen, 163
18870416 - Elektorer, 181
18870416 - Gotlands ägg-utförsel. 131
18870416 - Icke vacker början. 176
18870416 - Nådeansökan. 488
18870416 - Paviljongen 203
18870416 - Rättegångs- och Polissaker. 460
18870416 - Såsom volontärer 695
18870416 - Till domkyrkoadjunkt 417
18870416 - Väderleken 200
18870416 - Vid Gotlands infanteriregementes 163
18870420 - Ångaren "Sofia", 177
18870420 - Fyrskeppet Kopparstenarne 381
18870427 - Ångbåtsförbindelsen 153
18870427 - Från sjön. 164
18870427 - Gotlands jernvägens trafikinkomster 130
18870427 - Johanna Charl. Chemnitz 159
18870427 - Länsfängelset. 131
18870427 - Om Jordbruket på Gotland. 146
18870427 - Rättegångs- och Polissaker. 138
18870427 - Riksdagsmannavalet 147
18870427 - Stadsfullmäktiges 144
18870427 - Turtabell för ångfartygsbolaget 158
18870427 - Väderleken 126
18870502 - En förtullningsfråga, 150
18870502 - En hjeltebragd. 163
18870502 - Festligt flaggprydda 152
18870502 - Inbrott i afsigt att begå stöld 119
18870502 - Stockholm-Visby-Stettin. 148
18870502 - Sundhetspolisen 156
18870507 - A propos hög ålder. 141
18870507 - Ångaren Tjelvar 138
18870507 - Ångfartygsbefälhafvareexamen 129
18870507 - Åtal mot Visby rådhusrätt 169
18870507 - Auktion. 174
18870507 - Auktion. Handlanden Ax. Sjöström 169
18870507 - Cigarrer 159
18870507 - En ålderstigen hedersman, 144
18870507 - Ett afslöjande 152
18870507 - Inbrottet i enskilda banken 156
18870507 - Kyrkostämman 169
18870507 - Landshöfdingen Poignant 154
18870507 - Omedelbara valsättet 127
18870507 - Såsom instruktörer 149
18870507 - Sill 219
18870507 - Sjelfmord. 642
18870507 - Till tjenstgöring vid Vesternorrlands bataljon 169
18870511 - Domkapitlet 162
18870511 - Ett extra nådårs inkomster 346
18870511 - Hamndirektionen 158
18870511 - Målsregesällen H. Engström 157
18870511 - Postmästaren Vallander, 136
18870511 - Riksdagsmannavalet 181
18870514 - Christina Elisabeth Nyberg 143
18870514 - Dödsfall. 137
18870514 - Från sjön. 114
18870514 - Gotlandsgraniten 124
18870514 - I militärväsendet 167
18870514 - Konverteringen 205
18870514 - Morkulljagt 131
18870514 - Ordensväsendet. 143
18870514 - Stadsfullmäktige 229
18870514 - Stadsfullmäktiges 184
18870514 - Uppbördsstämma. 155
18870521 - Auktion. 168
18870521 - Beväringen 186
18870521 - Drunknad. 217
18870521 - Eldsvåda. 593
18870521 - Från sjön. 195
18870521 - Gotlands artillerikår 128
18870521 - Gotlands kartläggning 153
18870521 - Gotlands-jernvägens 166
18870521 - Hertigen af Gotland 552
18870521 - Löjtnanten C. A. Olsson 144
18870521 - Lustresa till Stockholm i Pingst. 138
18870521 - Mejeribolaget 167
18870521 - Muntlig mogenhetsexamen 163
18870521 - På tal om byggnad, 165
18870521 - Till postmästare 149
18870521 - Uppvisning. 142
18870528 - Ansökan om pension, 120
18870528 - Artilleribefälets skjutöfningar. 128
18870528 - Auktion. 178
18870528 - Auktion. Tvänne familjer, 154
18870528 - Fastighetsförsäljning. 182
18870528 - Filosofie kandidatexamen 132
18870528 - Från sjön. 168
18870528 - I Gotlands länsfängelse 229
18870528 - Jordfynd 675
18870528 - Ju värre desto bättre. 185
18870528 - Lysning 152
18870528 - Muntlig mogenhetsexamen 166
18870528 - Notabel resande. 109
18870528 - Nya kompetensvilkor 126
18870528 - Ombudsmannen 157
18870528 - Osanna notiser 177
18870528 - Prinsessan Eugenie 124
18870528 - Skadeersättning 127
18870528 - Väderleken 159
18870604 - AUKTIONER. 251
18870604 - Bergnings- och dykeribolaget Neptun, 214
18870604 - Hertigen af Gotland, 140
18870604 - Jacob Dubbe. 147
18870604 - Kommendering. 140
18870604 - Markören Brodin, 196
18870604 - Rättegångs- och Polissaker. 196
18870604 - Riksdagen. 454
18870604 - Visby postkontor 207
18870604 - Visby stad 182
18870604 - Visby stads 183
18870613 - Auktion. 202
18870613 - Besynnerlig uppfattning 152
18870613 - Biskop v. Schéele 141
18870613 - Ett furstligt besök 207
18870613 - Fattigvårdsstyrelsen. 166
18870613 - Gårdagens 142
18870613 - Okunnighet eller liknöjdhet. 206
18870613 - Rättegångs- och Polissaker. 520
18870616 - AUKTIONER. 176
18870616 - Bröllop 147
18870616 - Ett slaganfall 156
18870616 - Konkurs. 157
18870616 - Prinsessan Eugenie 157
18870616 - Stadsfullmäktige 156
18870616 - Turisterna komma. 141
18870623 - Ett slaganfall 139
18870623 - Gotlandsjernvägens 183
18870623 - Landshöfdingen Poignant 377
18870623 - Länsbokhållaren O. Melin 184
18870623 - Listig & Lustig. 137
18870623 - N:r 787. Landtegendom på Gotland. 126
18870623 - Notabla resande. 100
18870623 - Pensioner 165
18870623 - Postmästaren F. O. Vallander 199
18870623 - Rättegångs- och Polissaker. 100
18870623 - Sjelfmord. 110
18870623 - Väderleken 105
18870702 - Arresteringar. 123
18870702 - Auktion. 165
18870702 - Direktörsbefattningen 115
18870702 - Dom 136
18870702 - Förordnad 166
18870702 - Fröbergska teatersällskapet 134
18870702 - Fyrbyggnaden å Stora Carlsö, 291
18870702 - Gångsport. 145
18870702 - I utskänkningsfrågan. 104
18870702 - Levy's kapell, 191
18870702 - Notabla resande. 219
18870702 - Postkungörelse. 599
18870702 - S. k. frälsningsarmén 172
18870702 - Sällskapet D. B. V. 141
18870702 - Svenska tidningsmännens 124
18870702 - Väderleken 139
18870707 - Bokauktion. 160
18870707 - I konkurs 152
18870707 - Notabel resande. 157
18870707 - Offentlig auktion 167
18870707 - Olagliga utskylder. 105
18870707 - Optikern H. Samson 121
18870707 - Postkungörelser. 131
18870707 - Sällskapsmöten. 139
18870707 - Utdrag af ett brefkort från Visby 135
18870716 - Beröfva utvandrarne Sverge stora kapital? 95
18870716 - De säkraste botemedle mot gikt och rehumatism. 182
18870716 - Distriktsveterinär J. Boman 396
18870716 - Generalmönstring 152
18870716 - Häktad för oredlighet. 147
18870716 - Haveri-auktion. 542
18870716 - Haverist. 451
18870716 - I konkurs 145
18870716 - Konsul C. J. Björkander 116
18870716 - Lektor C. J. Bergman, 143
18870716 - Lustresan 280
18870716 - Notabla resande. 116
18870716 - Sällskapet D. B. V:s årsfest, 158
18870716 - Strandning. 134
18870729 - Att Adelsgatan i Visby 242
18870729 - Auktion å växande gröda. 177
18870729 - Auktion. 160
18870729 - Dödsfall. 136
18870729 - Entreprenadauktion. 160
18870729 - Notabel resande. 187
18870729 - Rättegångs- och Polissaker. 149
18870729 - Strandning. 309
18870729 - Väderleken 143
18870729 - Varmbadhuset 159
18870805 - Auktion. 158
18870805 - En kyrkoherde förfalskare och rymmare. 122
18870805 - Goda värdepapper. 165
18870805 - I Gotlands Tidning 147
18870805 - Notabla resande. 141
18870805 - Sammanträden. 130
18870805 - Sjelfmord. 126
18870805 - Till Imigranter. 146
18870805 - Utdrag af ett bref från Visby till en Stockholms-tidning. 137
18870805 - Visby postkontor 162
18870812 - Auktion vid konsul C. L. Ekmans gård. 156
18870812 - Auktion vid läderhandlare N. G. Andersson. 153
18870812 - Auktion. 211
18870812 - Haveri-Auktion. 520
18870812 - Haverist. 368
18870812 - Landshöfdingen Poignant 392
18870812 - Lektor Carl Johan Bergman 158
18870812 - Lustångaren Sans Peur, 134
18870812 - Riksdagsmannavalet 123
18870812 - Rone och Gammalgarns 424
18870812 - Strandning. 167
18870812 - Tjenstledighet. 157
18870812 - Utnämning. 127
18870812 - Visby hamnfyr. 127
18870819 - Breflåda. 129
18870819 - Bröllop 312
18870819 - De tyska turisterna. 145
18870819 - Drunknad. 133
18870819 - En million tvåhundratusen kronor 98
18870819 - Haveri-Auktion. 131
18870819 - Katastrofen vid Vaxholm. 113
18870819 - Redovisning 149
18870819 - Sofia Mathilda, född Grubb 264
18870819 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 738
18870819 - Vintersamfärdseln Stockholm-Visby. 205
18870827 - Ångaren Enfleld fri. 189
18870827 - Ångfartygsbolaget, Gotlands ångbåtar! 597
18870827 - Att Sverige rustar, 215
18870827 - Bränvinskontrollen. 125
18870827 - En högst öfverraskande upptäckt 153
18870827 - Handelstöreningen 153
18870827 - Haveriauktioner. 413
18870827 - Kronofogden Bokström 155
18870827 - Kyrkoherdevalet i Vall 319
18870827 - Posttidningen 431
18870827 - Riksdagsmannavalet 336
18870827 - Stort beslag af fyrverkeripjeser. 144
18870827 - Strandningar 154
18870827 - Turtabell för ångfartygsbolaget 157
18870827 - Vådeld 229
18870910 - Almanack för år 1888 153
18870910 - En afbruten seglats. 125
18870910 - Gymnastiska centralinstitutet. 133
18870910 - Paviljongen 106
18870910 - Sammanträden. Gotlands läns Landsting 114
18870910 - Sammanträden. Herrar Stadsfullmäktige 216
18870910 - Stadsfiskalen C. E. Jansson 162
18870910 - Till postmästare 122
18870910 - Utnämning. 142
18870910 - Valmöten. 208
18870910 - Vår samfärdsel. 112
18870917 - Auktion. 138
18870917 - Ett puffsystem 153
18870917 - Från sjön. 127
18870917 - Karl Prien. Fältskär. 133
18870917 - Lysning. 175
18870917 - Riksdagsmannavalet 144
18870917 - Sammanträden. Gotlands läns Landsting 120
18870917 - Stor lösöreauktion! 204
18870917 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 623
18870917 - Utnämning. 217
18870917 - Valmöten. 303
18870924 - Auktion i Carlssonska gården 233
18870924 - Dödsfall. 220
18870924 - Förlofning 185
18870924 - Förordnanden. 341
18870924 - Från sjön. 177
18870924 - Gotlands läns Landsting 217
18870924 - Gotlandsjernvägens 199
18870924 - Konsnl Carl L. Ekman 205
18870924 - Långvarig reparation. 470
18870924 - Prinsessan Eugenie 164
18870924 - Stor lösöreauktion! 231
18870924 - Teologisk kandidatexamen 166
18870924 - Väderleken 255
18871006 - Adolf Niclas Winberg 176
18871006 - Årets landsting 410
18871006 - Auktion. 229
18871006 - Dödsfall. 684
18871006 - Karlsöfyren 360
18871006 - Konsuln och Riddaren Johan Petter Stare. 666
18871006 - Navigationsskolan. 235
18871006 - Poliskommissarietjensten 158
18871006 - Prinsessan Eugenie 195
18871006 - Skrifinstitutet. 121
18871006 - Visby folkskola. 218
18871015 - Afskedsfest 119
18871015 - Årets skörd 161
18871015 - Egendomsköp. 622
18871015 - I Gotlands länsfängelse 146
18871015 - Stadsfullmäktige 146
18871015 - Strandningar. 377
18871015 - Telegraferingen 169
18871015 - Till den sista hvilan. 127
18871015 - Utmätta fastigheten, 138
18871015 - Utnåmning. 159
18871015 - Väderleken. 158
18871026 - Bröllop. 225
18871026 - HALLBERGS. 192
18871026 - Postmästaren G. Vigren 160
18871026 - Sällskapet G. G., 185
18871026 - Skeppet Moya, 221
18871026 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 617
18871026 - Turtabell för ångfartygsbolagets Gotlands ångbåtar. 649
18871026 - Utnämningar. 193
18871026 - Vintern 181
18871105 - Ångaren Otto, 252
18871105 - Bröllop. 186
18871105 - Dödsfall. Jenny Lind-Goldschmidt. 141
18871105 - Dubbla brefkort 139
18871105 - Ett minnesblad från sista finska kriget. 130
18871105 - För Gotlands infanteriergemente 178
18871105 - Fredrique Billberg 160
18871105 - Fyrtioåtta timmar i stället för åtta månader. 143
18871105 - Gotlands cellfängelse. 181
18871105 - Major Max Kilman ådömd arkebusering. 190
18871105 - Paviljongen 268
18871105 - Sammanträde. Hrr Stadsfullmäktige 173
18871105 - Strandskoningen 161
18871105 - Visby lotsstation 166
18871119 - Aflidne d:r P. A. Säve's 155
18871119 - Angående d:r De Lavals 118
18871119 - Ångfartygen Gotland, Visby och Tjelvar 193
18871119 - Bröllop 140
18871119 - Dödsfall. 173
18871119 - Gotlandsjernvägens 133
18871119 - Hertigens af Gotland 147
18871119 - Nyströmska bankstölden. 135
18871119 - Postångaren Sofia, 152
18871119 - Resande. 143
18871119 - Sällskapet G. G. 154
18871119 - Två falska betyg 579
18871119 - Vinterture på Stockholm. 158
18871126 - Biskopen v. Schéele 377
18871126 - Från sjön. 151
18871126 - Neptunbolaget 206
18871126 - På tal om prestvälde, 363
18871126 - Strandningar. 517
18871126 - Tidtabell för Gotlands Jernväg 574
18871126 - Till ansökning 435
18871126 - Till stadsfiskal 141
18871126 - Utnämningar. 403
18871207 - Akta finnarne! 109
18871207 - För fosterfördrifning 100
18871207 - För hädelse mot Gud 130
18871207 - Förordnade 136
18871207 - Hamnmästaretjensten 136
18871207 - Icke öfver 19 graders värme 186
18871207 - Indragning af telegrafstationer. 482
18871207 - Konkurs. 196
18871207 - Lediga stationsföreståndareplatsen i Stockholm 116
18871207 - Något för Gotlands köpmän att tänka på. 159
18871207 - Odlingslånefonden. 610
18871207 - Oscardagens stjernfall, 184
18871207 - Riksdagsmannavalet i hufvudstaden. 199
18871210 - Från sjön. 165
18871210 - Hamndirektionen 128
18871210 - I Gotlands länsfängelse 138
18871210 - Konkurser. 350
18871210 - Sällskapet D. B. V. 168
18871223 - Bankosedlar 149
18871223 - Borgmästaren Carl Een 206
18871223 - En anekdot för dagen. 224
18871223 - För fosterfördrifning 174
18871223 - Förordnad. 180
18871223 - Hertigen af Gotland 166
18871223 - Hos justitieombudsmannen 214
18871223 - Konkurser. 546