Visa # 
Rubrik Träffar
18870105 - Afsked 557
18870105 - Bergningsångaren "Hero", 571
18870105 - Ett förslag till ny banklag 539
18870105 - Försäkringsaktiebolaget Skandias styrelse 555
18870105 - Från sjön. 610
18870105 - Hastigt dödsfall. 897
18870105 - Kungl. postångfartyget "SOFIA", 597
18870105 - Lundbergs riksbekanta Hårmedel, 556
18870105 - Vinterturer på Stockholm. 579
18870108 - Adressuppgifter. 525
18870108 - Hamndirektionen 494
18870108 - Kungl. postångfartyget "SOFIA", 482
18870108 - Sällskapet D. B. W. 537
18870108 - Sammanträde. Herrar Stadsfullmäktige 494
18870108 - Tillkännagifvanden. Vinterturer på Stockholm. 451
18870108 - Tullfrågan i Visby. 488
18870108 - Väderleken. 501
18870108 - Vinddrifvare. 443
18870112 - I Gotlands länsfängelse 503
18870112 - Kapten W. Unge, 503
18870115 - AUKTION. 509
18870115 - I Stenhyggeriet i Visby 500
18870115 - Pensioner 489
18870115 - Till Amerika 510
18870115 - Visby stads nya lån. 530
18870126 - Dödsfall. 362
18870126 - Gotlands infanteriregemente. 309
18870126 - Konstituerad, 266
18870126 - Landshöfdingens fest 272
18870126 - Riksdagsman G. A. Bokström 607
18870129 - Fångantalet 269
18870129 - Gotlands Ångfartygsbolag 289
18870129 - Konstituerad. 256
18870129 - Kungl. postångfartyget Sofia 318
18870129 - Till Amerika 286
18870202 - Fångantalet 271
18870202 - Gotl:s Tidning 278
18870209 - Dödsfall. 590
18870209 - Genom drunkning 286
18870209 - Hamnmästaren A. N. Vinberg 309
18870209 - Listig & Qvistig 274
18870209 - Meddelande från allmänheten. 608
18870209 - Passa nu på! 325
18870209 - Postkungörelse. 954
18870209 - Rättegångs- och Polissaker. 276
18870209 - Skeppet "Alster", 627
18870212 - Ingen sökande 272
18870212 - Länsfängelset 271
18870212 - Många personer klaga öfver, 299
18870212 - Riksbanksrevisorer. 824
18870212 - Stadsfullmäktige 269
18870212 - Ut för att lära. 297
18870216 - Dödsfall. 645
18870216 - I högre lönegrader 286
18870216 - Officersklubben 288
18870216 - Predikan 273
18870216 - Sällskapet G. G. 289
18870221 - Armén. 275
18870221 - C. G. Bogislaus Stael v. Holstein 660
18870221 - Försvaret vid Fårösund. 885
18870221 - Genom graderna. 355
18870221 - Gotlands artillerikår. 309
18870226 - Dåren Vetterlind 255
18870226 - Gotlands kongl. artillerikår 326
18870226 - Hög ålder. 284
18870226 - Listig och Lustig 306
18870226 - Major Staël v. Holsteins lik 888
18870226 - Till granskare af härvarande sjömanshus 318
18870226 - Till Salu Skonarl Carl 235
18870302 - Från sjön. 274
18870302 - Hertigen af Gotland 212
18870302 - Hundskatten 236
18870302 - Nils Hugo 311
18870302 - Till Amerika (Bremerlinien) 313
18870302 - Visby kyrkoruiner. 308
18870305 - Ångfartygsbolaget Gotland 248
18870305 - Auktion hos sjöman Johan Hallberg 266
18870305 - Auktion vid Norra Murgatan. 297
18870305 - Carl Edvard Bergman 276
18870305 - Gotlands enskilda bank 267
18870305 - Mani ? 250
18870305 - Märklig förlofning 231
18870312 - Badhusaktiebolaget 283
18870312 - Bergningsångaren "Neptun", 316
18870312 - Fångantalet 315
18870312 - Förlofning 292
18870312 - Förordnanden. 323
18870312 - Från sjön. 317
18870312 - Gotlands artillerikår. 243
18870312 - I Stenhuggeriet i Visby 312
18870312 - Industriella inrättningar, 375
18870312 - Krångligt. 854
18870312 - Meddelande från allmänheten. 386
18870312 - Stadsfullmäktige 287
18870312 - Statsanslag. 796
18870312 - Svenska ångbåtsfarten på Stettin. 318
18870312 - Till befälhafvare 257
18870312 - Utnämningar 248
18870312 - V. pastorn N. O. Youngberg 605
18870312 - Väderleken. 281
18870323 - Auktion i Möllerska Sterbhuset 341
18870323 - Auktion. Fastighetsförsäljning. 396
18870323 - Tillkännagifvande. 290
18870323 - Tullfrågan. 284
18870328 - Ångbåtsbefälhafvareexamen 243
18870328 - Auktion i Möllerska Sterbhuset 252
18870328 - En rättstvist, 395
18870328 - Från sjön. 1050
18870328 - Resande. 477
18870328 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 1025
18870328 - Transportansökan. 395
18870328 - Valmötet 346
18870409 - Auktion. 317
18870409 - Elektorsvalet 257
18870409 - Fångantalet i Gotlands länsfängelse 274
18870409 - Från sjön. 266
18870409 - Gotlands-flottan 306
18870409 - Kif och strid 296
18870409 - Märkligaste rättegången 239
18870409 - Rättegångs- och Polissaker. 654
18870409 - Riksdagsmannavalen 624
18870416 - Afsked. 270
18870416 - Ångaren Balzar v. Platen, 258
18870416 - Elektorer, 294
18870416 - Gotlands ägg-utförsel. 231
18870416 - Icke vacker början. 272
18870416 - Nådeansökan. 730
18870416 - Paviljongen 345
18870416 - Rättegångs- och Polissaker. 792
18870416 - Såsom volontärer 1124
18870416 - Till domkyrkoadjunkt 679
18870416 - Väderleken 309
18870416 - Vid Gotlands infanteriregementes 284
18870420 - Ångaren "Sofia", 328
18870420 - Fyrskeppet Kopparstenarne 661
18870427 - Ångbåtsförbindelsen 286
18870427 - Från sjön. 259
18870427 - Gotlands jernvägens trafikinkomster 267
18870427 - Johanna Charl. Chemnitz 274
18870427 - Länsfängelset. 242
18870427 - Om Jordbruket på Gotland. 250
18870427 - Rättegångs- och Polissaker. 249
18870427 - Riksdagsmannavalet 258
18870427 - Stadsfullmäktiges 260
18870427 - Turtabell för ångfartygsbolaget 275
18870427 - Väderleken 236
18870502 - En förtullningsfråga, 256
18870502 - En hjeltebragd. 286
18870502 - Festligt flaggprydda 266
18870502 - Inbrott i afsigt att begå stöld 227
18870502 - Stockholm-Visby-Stettin. 263
18870502 - Sundhetspolisen 323
18870507 - A propos hög ålder. 246
18870507 - Ångaren Tjelvar 248
18870507 - Ångfartygsbefälhafvareexamen 247
18870507 - Åtal mot Visby rådhusrätt 299
18870507 - Auktion. 294
18870507 - Auktion. Handlanden Ax. Sjöström 289
18870507 - Cigarrer 287
18870507 - En ålderstigen hedersman, 259
18870507 - Ett afslöjande 280
18870507 - Inbrottet i enskilda banken 268
18870507 - Kyrkostämman 276
18870507 - Landshöfdingen Poignant 268
18870507 - Omedelbara valsättet 236
18870507 - Såsom instruktörer 253
18870507 - Sill 358
18870507 - Sjelfmord. 1110
18870507 - Till tjenstgöring vid Vesternorrlands bataljon 291
18870511 - Domkapitlet 267
18870511 - Ett extra nådårs inkomster 575
18870511 - Hamndirektionen 254
18870511 - Målsregesällen H. Engström 273
18870511 - Postmästaren Vallander, 243
18870511 - Riksdagsmannavalet 290
18870514 - Christina Elisabeth Nyberg 260
18870514 - Dödsfall. 244
18870514 - Från sjön. 219
18870514 - Gotlandsgraniten 250
18870514 - I militärväsendet 295
18870514 - Konverteringen 336
18870514 - Morkulljagt 228
18870514 - Ordensväsendet. 274
18870514 - Stadsfullmäktige 356
18870514 - Stadsfullmäktiges 310
18870514 - Uppbördsstämma. 284
18870521 - Auktion. 293
18870521 - Beväringen 317
18870521 - Drunknad. 362
18870521 - Eldsvåda. 1180
18870521 - Från sjön. 339
18870521 - Gotlands artillerikår 246
18870521 - Gotlands kartläggning 266
18870521 - Gotlands-jernvägens 293
18870521 - Hertigen af Gotland 935
18870521 - Löjtnanten C. A. Olsson 277
18870521 - Lustresa till Stockholm i Pingst. 254
18870521 - Mejeribolaget 279
18870521 - Muntlig mogenhetsexamen 281
18870521 - På tal om byggnad, 370
18870521 - Till postmästare 275
18870521 - Uppvisning. 247
18870528 - Ansökan om pension, 229
18870528 - Artilleribefälets skjutöfningar. 237
18870528 - Auktion. 304
18870528 - Auktion. Tvänne familjer, 268
18870528 - Fastighetsförsäljning. 300
18870528 - Filosofie kandidatexamen 237
18870528 - Från sjön. 319
18870528 - I Gotlands länsfängelse 357
18870528 - Jordfynd 1138
18870528 - Ju värre desto bättre. 325
18870528 - Lysning 262
18870528 - Muntlig mogenhetsexamen 284
18870528 - Notabel resande. 217
18870528 - Nya kompetensvilkor 229
18870528 - Ombudsmannen 258
18870528 - Osanna notiser 291
18870528 - Prinsessan Eugenie 254
18870528 - Skadeersättning 233
18870528 - Väderleken 256
18870604 - AUKTIONER. 374
18870604 - Bergnings- och dykeribolaget Neptun, 319
18870604 - Hertigen af Gotland, 247
18870604 - Jacob Dubbe. 256
18870604 - Kommendering. 243
18870604 - Markören Brodin, 303
18870604 - Rättegångs- och Polissaker. 328
18870604 - Riksdagen. 764
18870604 - Visby postkontor 330
18870604 - Visby stad 298
18870604 - Visby stads 301
18870613 - Auktion. 325
18870613 - Besynnerlig uppfattning 255
18870613 - Biskop v. Schéele 241
18870613 - Ett furstligt besök 398
18870613 - Fattigvårdsstyrelsen. 276
18870613 - Gårdagens 265
18870613 - Okunnighet eller liknöjdhet. 317
18870613 - Rättegångs- och Polissaker. 783
18870616 - AUKTIONER. 292
18870616 - Bröllop 249
18870616 - Ett slaganfall 250
18870616 - Konkurs. 271
18870616 - Prinsessan Eugenie 264
18870616 - Stadsfullmäktige 279
18870616 - Turisterna komma. 262
18870623 - Ett slaganfall 242
18870623 - Gotlandsjernvägens 300
18870623 - Landshöfdingen Poignant 612
18870623 - Länsbokhållaren O. Melin 310
18870623 - Listig & Lustig. 256
18870623 - N:r 787. Landtegendom på Gotland. 225
18870623 - Notabla resande. 202
18870623 - Pensioner 276
18870623 - Postmästaren F. O. Vallander 305
18870623 - Rättegångs- och Polissaker. 192
18870623 - Sjelfmord. 210
18870623 - Väderleken 212
18870702 - Arresteringar. 231
18870702 - Auktion. 277
18870702 - Direktörsbefattningen 200
18870702 - Dom 243
18870702 - Förordnad 264
18870702 - Fröbergska teatersällskapet 224
18870702 - Fyrbyggnaden å Stora Carlsö, 472
18870702 - Gångsport. 237
18870702 - I utskänkningsfrågan. 207
18870702 - Levy's kapell, 304
18870702 - Notabla resande. 396
18870702 - Postkungörelse. 1032
18870702 - S. k. frälsningsarmén 312
18870702 - Sällskapet D. B. V. 253
18870702 - Svenska tidningsmännens 227
18870702 - Väderleken 246
18870707 - Bokauktion. 257
18870707 - I konkurs 362
18870707 - Notabel resande. 261
18870707 - Offentlig auktion 272
18870707 - Olagliga utskylder. 182
18870707 - Optikern H. Samson 219
18870707 - Postkungörelser. 241
18870707 - Sällskapsmöten. 249
18870707 - Utdrag af ett brefkort från Visby 242
18870716 - Beröfva utvandrarne Sverge stora kapital? 176
18870716 - De säkraste botemedle mot gikt och rehumatism. 293
18870716 - Distriktsveterinär J. Boman 725
18870716 - Generalmönstring 268
18870716 - Häktad för oredlighet. 261
18870716 - Haveri-auktion. 861
18870716 - Haverist. 765
18870716 - I konkurs 266
18870716 - Konsul C. J. Björkander 214
18870716 - Lektor C. J. Bergman, 264
18870716 - Lustresan 517
18870716 - Notabla resande. 241
18870716 - Sällskapet D. B. V:s årsfest, 267
18870716 - Strandning. 238
18870729 - Att Adelsgatan i Visby 546
18870729 - Auktion å växande gröda. 289
18870729 - Auktion. 267
18870729 - Dödsfall. 262
18870729 - Entreprenadauktion. 272
18870729 - Notabel resande. 300
18870729 - Rättegångs- och Polissaker. 263
18870729 - Strandning. 511
18870729 - Väderleken 238
18870729 - Varmbadhuset 264
18870805 - Auktion. 294
18870805 - En kyrkoherde förfalskare och rymmare. 217
18870805 - Goda värdepapper. 291
18870805 - I Gotlands Tidning 248
18870805 - Notabla resande. 252
18870805 - Sammanträden. 225
18870805 - Sjelfmord. 218
18870805 - Till Imigranter. 247
18870805 - Utdrag af ett bref från Visby till en Stockholms-tidning. 251
18870805 - Visby postkontor 277
18870812 - Auktion vid konsul C. L. Ekmans gård. 265
18870812 - Auktion vid läderhandlare N. G. Andersson. 265
18870812 - Auktion. 351
18870812 - Haveri-Auktion. 839
18870812 - Haverist. 604
18870812 - Landshöfdingen Poignant 634
18870812 - Lektor Carl Johan Bergman 261
18870812 - Lustångaren Sans Peur, 239
18870812 - Riksdagsmannavalet 243
18870812 - Rone och Gammalgarns 713
18870812 - Strandning. 283
18870812 - Tjenstledighet. 281
18870812 - Utnämning. 229
18870812 - Visby hamnfyr. 258
18870819 - Breflåda. 246
18870819 - Bröllop 534
18870819 - De tyska turisterna. 266
18870819 - Drunknad. 239
18870819 - En million tvåhundratusen kronor 200
18870819 - Haveri-Auktion. 239
18870819 - Katastrofen vid Vaxholm. 224
18870819 - Redovisning 257
18870819 - Sofia Mathilda, född Grubb 415
18870819 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 1161
18870819 - Vintersamfärdseln Stockholm-Visby. 360
18870827 - Ångaren Enfleld fri. 347
18870827 - Ångfartygsbolaget, Gotlands ångbåtar! 1061
18870827 - Att Sverige rustar, 379
18870827 - Bränvinskontrollen. 227
18870827 - En högst öfverraskande upptäckt 262
18870827 - Handelstöreningen 266
18870827 - Haveriauktioner. 717
18870827 - Kronofogden Bokström 276
18870827 - Kyrkoherdevalet i Vall 548
18870827 - Posttidningen 757
18870827 - Riksdagsmannavalet 591
18870827 - Stort beslag af fyrverkeripjeser. 267
18870827 - Strandningar 268
18870827 - Turtabell för ångfartygsbolaget 259
18870827 - Vådeld 358
18870910 - Almanack för år 1888 273
18870910 - En afbruten seglats. 236
18870910 - Gymnastiska centralinstitutet. 276
18870910 - Paviljongen 214
18870910 - Sammanträden. Gotlands läns Landsting 237
18870910 - Sammanträden. Herrar Stadsfullmäktige 315
18870910 - Stadsfiskalen C. E. Jansson 260
18870910 - Till postmästare 269
18870910 - Utnämning. 262
18870910 - Valmöten. 308
18870910 - Vår samfärdsel. 204
18870917 - Auktion. 234
18870917 - Ett puffsystem 269
18870917 - Från sjön. 238
18870917 - Karl Prien. Fältskär. 237
18870917 - Lysning. 298
18870917 - Riksdagsmannavalet 266
18870917 - Sammanträden. Gotlands läns Landsting 231
18870917 - Stor lösöreauktion! 355
18870917 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 1014
18870917 - Utnämning. 362
18870917 - Valmöten. 451
18870924 - Auktion i Carlssonska gården 338
18870924 - Dödsfall. 329
18870924 - Förlofning 306
18870924 - Förordnanden. 537
18870924 - Från sjön. 287
18870924 - Gotlands läns Landsting 318
18870924 - Gotlandsjernvägens 301
18870924 - Konsnl Carl L. Ekman 321
18870924 - Långvarig reparation. 698
18870924 - Prinsessan Eugenie 271
18870924 - Stor lösöreauktion! 332
18870924 - Teologisk kandidatexamen 264
18870924 - Väderleken 390
18871006 - Adolf Niclas Winberg 317
18871006 - Årets landsting 714
18871006 - Auktion. 379
18871006 - Dödsfall. 1208
18871006 - Karlsöfyren 565
18871006 - Konsuln och Riddaren Johan Petter Stare. 1068
18871006 - Navigationsskolan. 358
18871006 - Poliskommissarietjensten 250
18871006 - Prinsessan Eugenie 289
18871006 - Skrifinstitutet. 220
18871006 - Visby folkskola. 329
18871015 - Afskedsfest 219
18871015 - Årets skörd 283
18871015 - Egendomsköp. 1015
18871015 - I Gotlands länsfängelse 275
18871015 - Stadsfullmäktige 262
18871015 - Strandningar. 692
18871015 - Telegraferingen 272
18871015 - Till den sista hvilan. 239
18871015 - Utmätta fastigheten, 247
18871015 - Utnåmning. 272
18871015 - Väderleken. 260
18871026 - Bröllop. 388
18871026 - HALLBERGS. 314
18871026 - Postmästaren G. Vigren 263
18871026 - Sällskapet G. G., 296
18871026 - Skeppet Moya, 377
18871026 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 952
18871026 - Turtabell för ångfartygsbolagets Gotlands ångbåtar. 1001
18871026 - Utnämningar. 336
18871026 - Vintern 281
18871105 - Ångaren Otto, 383
18871105 - Bröllop. 293
18871105 - Dödsfall. Jenny Lind-Goldschmidt. 243
18871105 - Dubbla brefkort 238
18871105 - Ett minnesblad från sista finska kriget. 233
18871105 - För Gotlands infanteriergemente 277
18871105 - Fredrique Billberg 297
18871105 - Fyrtioåtta timmar i stället för åtta månader. 256
18871105 - Gotlands cellfängelse. 293
18871105 - Major Max Kilman ådömd arkebusering. 299
18871105 - Paviljongen 413
18871105 - Sammanträde. Hrr Stadsfullmäktige 299
18871105 - Strandskoningen 257
18871105 - Visby lotsstation 278
18871119 - Aflidne d:r P. A. Säve's 266
18871119 - Angående d:r De Lavals 237
18871119 - Ångfartygen Gotland, Visby och Tjelvar 301
18871119 - Bröllop 288
18871119 - Dödsfall. 279
18871119 - Gotlandsjernvägens 232
18871119 - Hertigens af Gotland 257
18871119 - Nyströmska bankstölden. 248
18871119 - Postångaren Sofia, 280
18871119 - Resande. 260
18871119 - Sällskapet G. G. 302
18871119 - Två falska betyg 941
18871119 - Vinterture på Stockholm. 317
18871126 - Biskopen v. Schéele 576
18871126 - Från sjön. 250
18871126 - Neptunbolaget 309
18871126 - På tal om prestvälde, 585
18871126 - Strandningar. 857
18871126 - Tidtabell för Gotlands Jernväg 906
18871126 - Till ansökning 868
18871126 - Till stadsfiskal 266
18871126 - Utnämningar. 714
18871207 - Akta finnarne! 201
18871207 - För fosterfördrifning 193
18871207 - För hädelse mot Gud 234
18871207 - Förordnade 243
18871207 - Hamnmästaretjensten 244
18871207 - Icke öfver 19 graders värme 325
18871207 - Indragning af telegrafstationer. 903
18871207 - Konkurs. 333
18871207 - Lediga stationsföreståndareplatsen i Stockholm 209
18871207 - Något för Gotlands köpmän att tänka på. 267
18871207 - Odlingslånefonden. 1018
18871207 - Oscardagens stjernfall, 311
18871207 - Riksdagsmannavalet i hufvudstaden. 306
18871210 - Från sjön. 268
18871210 - Hamndirektionen 244
18871210 - I Gotlands länsfängelse 261
18871210 - Konkurser. 577
18871210 - Sällskapet D. B. V. 286
18871223 - Bankosedlar 265
18871223 - Borgmästaren Carl Een 326
18871223 - En anekdot för dagen. 342
18871223 - För fosterfördrifning 285
18871223 - Förordnad. 307
18871223 - Hertigen af Gotland 268
18871223 - Hos justitieombudsmannen 344
18871223 - Konkurser. 880