Visa # 
Rubrik Träffar
18870105 - Afsked 354
18870105 - Bergningsångaren "Hero", 348
18870105 - Ett förslag till ny banklag 342
18870105 - Försäkringsaktiebolaget Skandias styrelse 348
18870105 - Från sjön. 382
18870105 - Hastigt dödsfall. 543
18870105 - Kungl. postångfartyget "SOFIA", 384
18870105 - Lundbergs riksbekanta Hårmedel, 359
18870105 - Vinterturer på Stockholm. 365
18870108 - Adressuppgifter. 314
18870108 - Hamndirektionen 288
18870108 - Kungl. postångfartyget "SOFIA", 272
18870108 - Sällskapet D. B. W. 304
18870108 - Sammanträde. Herrar Stadsfullmäktige 288
18870108 - Tillkännagifvanden. Vinterturer på Stockholm. 283
18870108 - Tullfrågan i Visby. 288
18870108 - Väderleken. 319
18870108 - Vinddrifvare. 250
18870112 - I Gotlands länsfängelse 310
18870112 - Kapten W. Unge, 322
18870115 - AUKTION. 319
18870115 - I Stenhyggeriet i Visby 293
18870115 - Pensioner 297
18870115 - Till Amerika 311
18870115 - Visby stads nya lån. 340
18870126 - Dödsfall. 202
18870126 - Gotlands infanteriregemente. 176
18870126 - Konstituerad, 138
18870126 - Landshöfdingens fest 124
18870126 - Riksdagsman G. A. Bokström 309
18870129 - Fångantalet 131
18870129 - Gotlands Ångfartygsbolag 136
18870129 - Konstituerad. 121
18870129 - Kungl. postångfartyget Sofia 166
18870129 - Till Amerika 148
18870202 - Fångantalet 138
18870202 - Gotl:s Tidning 141
18870209 - Dödsfall. 313
18870209 - Genom drunkning 153
18870209 - Hamnmästaren A. N. Vinberg 163
18870209 - Listig & Qvistig 133
18870209 - Meddelande från allmänheten. 284
18870209 - Passa nu på! 178
18870209 - Postkungörelse. 496
18870209 - Rättegångs- och Polissaker. 131
18870209 - Skeppet "Alster", 323
18870212 - Ingen sökande 124
18870212 - Länsfängelset 121
18870212 - Många personer klaga öfver, 159
18870212 - Riksbanksrevisorer. 435
18870212 - Stadsfullmäktige 135
18870212 - Ut för att lära. 160
18870216 - Dödsfall. 300
18870216 - I högre lönegrader 139
18870216 - Officersklubben 134
18870216 - Predikan 125
18870216 - Sällskapet G. G. 152
18870221 - Armén. 142
18870221 - C. G. Bogislaus Stael v. Holstein 306
18870221 - Försvaret vid Fårösund. 448
18870221 - Genom graderna. 196
18870221 - Gotlands artillerikår. 166
18870226 - Dåren Vetterlind 125
18870226 - Gotlands kongl. artillerikår 163
18870226 - Hög ålder. 155
18870226 - Listig och Lustig 152
18870226 - Major Staël v. Holsteins lik 472
18870226 - Till granskare af härvarande sjömanshus 157
18870226 - Till Salu Skonarl Carl 124
18870302 - Från sjön. 159
18870302 - Hertigen af Gotland 93
18870302 - Hundskatten 110
18870302 - Nils Hugo 160
18870302 - Till Amerika (Bremerlinien) 140
18870302 - Visby kyrkoruiner. 162
18870305 - Ångfartygsbolaget Gotland 127
18870305 - Auktion hos sjöman Johan Hallberg 134
18870305 - Auktion vid Norra Murgatan. 143
18870305 - Carl Edvard Bergman 147
18870305 - Gotlands enskilda bank 145
18870305 - Mani ? 136
18870305 - Märklig förlofning 112
18870312 - Badhusaktiebolaget 158
18870312 - Bergningsångaren "Neptun", 193
18870312 - Fångantalet 179
18870312 - Förlofning 149
18870312 - Förordnanden. 192
18870312 - Från sjön. 157
18870312 - Gotlands artillerikår. 126
18870312 - I Stenhuggeriet i Visby 177
18870312 - Industriella inrättningar, 207
18870312 - Krångligt. 435
18870312 - Meddelande från allmänheten. 217
18870312 - Stadsfullmäktige 156
18870312 - Statsanslag. 420
18870312 - Svenska ångbåtsfarten på Stettin. 192
18870312 - Till befälhafvare 137
18870312 - Utnämningar 138
18870312 - V. pastorn N. O. Youngberg 342
18870312 - Väderleken. 147
18870323 - Auktion i Möllerska Sterbhuset 196
18870323 - Auktion. Fastighetsförsäljning. 245
18870323 - Tillkännagifvande. 145
18870323 - Tullfrågan. 145
18870328 - Ångbåtsbefälhafvareexamen 116
18870328 - Auktion i Möllerska Sterbhuset 124
18870328 - En rättstvist, 230
18870328 - Från sjön. 545
18870328 - Resande. 261
18870328 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 569
18870328 - Transportansökan. 219
18870328 - Valmötet 210
18870409 - Auktion. 171
18870409 - Elektorsvalet 134
18870409 - Fångantalet i Gotlands länsfängelse 135
18870409 - Från sjön. 121
18870409 - Gotlands-flottan 148
18870409 - Kif och strid 150
18870409 - Märkligaste rättegången 120
18870409 - Rättegångs- och Polissaker. 346
18870409 - Riksdagsmannavalen 316
18870416 - Afsked. 144
18870416 - Ångaren Balzar v. Platen, 142
18870416 - Elektorer, 162
18870416 - Gotlands ägg-utförsel. 114
18870416 - Icke vacker början. 157
18870416 - Nådeansökan. 445
18870416 - Paviljongen 184
18870416 - Rättegångs- och Polissaker. 405
18870416 - Såsom volontärer 612
18870416 - Till domkyrkoadjunkt 379
18870416 - Väderleken 181
18870416 - Vid Gotlands infanteriregementes 144
18870420 - Ångaren "Sofia", 156
18870420 - Fyrskeppet Kopparstenarne 338
18870427 - Ångbåtsförbindelsen 137
18870427 - Från sjön. 146
18870427 - Gotlands jernvägens trafikinkomster 112
18870427 - Johanna Charl. Chemnitz 139
18870427 - Länsfängelset. 115
18870427 - Om Jordbruket på Gotland. 130
18870427 - Rättegångs- och Polissaker. 118
18870427 - Riksdagsmannavalet 129
18870427 - Stadsfullmäktiges 126
18870427 - Turtabell för ångfartygsbolaget 139
18870427 - Väderleken 111
18870502 - En förtullningsfråga, 131
18870502 - En hjeltebragd. 143
18870502 - Festligt flaggprydda 132
18870502 - Inbrott i afsigt att begå stöld 102
18870502 - Stockholm-Visby-Stettin. 128
18870502 - Sundhetspolisen 133
18870507 - A propos hög ålder. 124
18870507 - Ångaren Tjelvar 120
18870507 - Ångfartygsbefälhafvareexamen 109
18870507 - Åtal mot Visby rådhusrätt 145
18870507 - Auktion. 151
18870507 - Auktion. Handlanden Ax. Sjöström 148
18870507 - Cigarrer 140
18870507 - En ålderstigen hedersman, 126
18870507 - Ett afslöjande 132
18870507 - Inbrottet i enskilda banken 136
18870507 - Kyrkostämman 149
18870507 - Landshöfdingen Poignant 134
18870507 - Omedelbara valsättet 108
18870507 - Såsom instruktörer 123
18870507 - Sill 197
18870507 - Sjelfmord. 563
18870507 - Till tjenstgöring vid Vesternorrlands bataljon 149
18870511 - Domkapitlet 144
18870511 - Ett extra nådårs inkomster 294
18870511 - Hamndirektionen 140
18870511 - Målsregesällen H. Engström 139
18870511 - Postmästaren Vallander, 112
18870511 - Riksdagsmannavalet 160
18870514 - Christina Elisabeth Nyberg 123
18870514 - Dödsfall. 116
18870514 - Från sjön. 96
18870514 - Gotlandsgraniten 105
18870514 - I militärväsendet 138
18870514 - Konverteringen 177
18870514 - Morkulljagt 115
18870514 - Ordensväsendet. 121
18870514 - Stadsfullmäktige 207
18870514 - Stadsfullmäktiges 165
18870514 - Uppbördsstämma. 137
18870521 - Auktion. 147
18870521 - Beväringen 167
18870521 - Drunknad. 196
18870521 - Eldsvåda. 512
18870521 - Från sjön. 176
18870521 - Gotlands artillerikår 111
18870521 - Gotlands kartläggning 138
18870521 - Gotlands-jernvägens 150
18870521 - Hertigen af Gotland 474
18870521 - Löjtnanten C. A. Olsson 126
18870521 - Lustresa till Stockholm i Pingst. 118
18870521 - Mejeribolaget 146
18870521 - Muntlig mogenhetsexamen 132
18870521 - På tal om byggnad, 145
18870521 - Till postmästare 130
18870521 - Uppvisning. 124
18870528 - Ansökan om pension, 98
18870528 - Artilleribefälets skjutöfningar. 107
18870528 - Auktion. 160
18870528 - Auktion. Tvänne familjer, 136
18870528 - Fastighetsförsäljning. 162
18870528 - Filosofie kandidatexamen 108
18870528 - Från sjön. 144
18870528 - I Gotlands länsfängelse 209
18870528 - Jordfynd 577
18870528 - Ju värre desto bättre. 166
18870528 - Lysning 130
18870528 - Muntlig mogenhetsexamen 147
18870528 - Notabel resande. 89
18870528 - Nya kompetensvilkor 110
18870528 - Ombudsmannen 138
18870528 - Osanna notiser 158
18870528 - Prinsessan Eugenie 105
18870528 - Skadeersättning 108
18870528 - Väderleken 141
18870604 - AUKTIONER. 231
18870604 - Bergnings- och dykeribolaget Neptun, 192
18870604 - Hertigen af Gotland, 123
18870604 - Jacob Dubbe. 129
18870604 - Kommendering. 122
18870604 - Markören Brodin, 176
18870604 - Rättegångs- och Polissaker. 177
18870604 - Riksdagen. 404
18870604 - Visby postkontor 189
18870604 - Visby stad 162
18870604 - Visby stads 165
18870613 - Auktion. 182
18870613 - Besynnerlig uppfattning 133
18870613 - Biskop v. Schéele 123
18870613 - Ett furstligt besök 173
18870613 - Fattigvårdsstyrelsen. 144
18870613 - Gårdagens 124
18870613 - Okunnighet eller liknöjdhet. 186
18870613 - Rättegångs- och Polissaker. 469
18870616 - AUKTIONER. 153
18870616 - Bröllop 127
18870616 - Ett slaganfall 137
18870616 - Konkurs. 137
18870616 - Prinsessan Eugenie 137
18870616 - Stadsfullmäktige 136
18870616 - Turisterna komma. 122
18870623 - Ett slaganfall 119
18870623 - Gotlandsjernvägens 165
18870623 - Landshöfdingen Poignant 323
18870623 - Länsbokhållaren O. Melin 161
18870623 - Listig & Lustig. 115
18870623 - N:r 787. Landtegendom på Gotland. 106
18870623 - Notabla resande. 81
18870623 - Pensioner 145
18870623 - Postmästaren F. O. Vallander 179
18870623 - Rättegångs- och Polissaker. 81
18870623 - Sjelfmord. 92
18870623 - Väderleken 85
18870702 - Arresteringar. 104
18870702 - Auktion. 143
18870702 - Direktörsbefattningen 98
18870702 - Dom 117
18870702 - Förordnad 144
18870702 - Fröbergska teatersällskapet 118
18870702 - Fyrbyggnaden å Stora Carlsö, 264
18870702 - Gångsport. 126
18870702 - I utskänkningsfrågan. 86
18870702 - Levy's kapell, 171
18870702 - Notabla resande. 195
18870702 - Postkungörelse. 523
18870702 - S. k. frälsningsarmén 152
18870702 - Sällskapet D. B. V. 124
18870702 - Svenska tidningsmännens 105
18870702 - Väderleken 122
18870707 - Bokauktion. 141
18870707 - I konkurs 132
18870707 - Notabel resande. 139
18870707 - Offentlig auktion 147
18870707 - Olagliga utskylder. 88
18870707 - Optikern H. Samson 103
18870707 - Postkungörelser. 113
18870707 - Sällskapsmöten. 119
18870707 - Utdrag af ett brefkort från Visby 118
18870716 - Beröfva utvandrarne Sverge stora kapital? 80
18870716 - De säkraste botemedle mot gikt och rehumatism. 160
18870716 - Distriktsveterinär J. Boman 342
18870716 - Generalmönstring 134
18870716 - Häktad för oredlighet. 128
18870716 - Haveri-auktion. 477
18870716 - Haverist. 399
18870716 - I konkurs 126
18870716 - Konsul C. J. Björkander 99
18870716 - Lektor C. J. Bergman, 125
18870716 - Lustresan 253
18870716 - Notabla resande. 95
18870716 - Sällskapet D. B. V:s årsfest, 137
18870716 - Strandning. 118
18870729 - Att Adelsgatan i Visby 207
18870729 - Auktion å växande gröda. 156
18870729 - Auktion. 140
18870729 - Dödsfall. 119
18870729 - Entreprenadauktion. 142
18870729 - Notabel resande. 168
18870729 - Rättegångs- och Polissaker. 129
18870729 - Strandning. 274
18870729 - Väderleken 125
18870729 - Varmbadhuset 140
18870805 - Auktion. 138
18870805 - En kyrkoherde förfalskare och rymmare. 103
18870805 - Goda värdepapper. 146
18870805 - I Gotlands Tidning 126
18870805 - Notabla resande. 121
18870805 - Sammanträden. 111
18870805 - Sjelfmord. 108
18870805 - Till Imigranter. 123
18870805 - Utdrag af ett bref från Visby till en Stockholms-tidning. 116
18870805 - Visby postkontor 141
18870812 - Auktion vid konsul C. L. Ekmans gård. 139
18870812 - Auktion vid läderhandlare N. G. Andersson. 131
18870812 - Auktion. 193
18870812 - Haveri-Auktion. 469
18870812 - Haverist. 332
18870812 - Landshöfdingen Poignant 339
18870812 - Lektor Carl Johan Bergman 142
18870812 - Lustångaren Sans Peur, 116
18870812 - Riksdagsmannavalet 105
18870812 - Rone och Gammalgarns 356
18870812 - Strandning. 145
18870812 - Tjenstledighet. 140
18870812 - Utnämning. 104
18870812 - Visby hamnfyr. 107
18870819 - Breflåda. 110
18870819 - Bröllop 272
18870819 - De tyska turisterna. 125
18870819 - Drunknad. 116
18870819 - En million tvåhundratusen kronor 82
18870819 - Haveri-Auktion. 112
18870819 - Katastrofen vid Vaxholm. 94
18870819 - Redovisning 130
18870819 - Sofia Mathilda, född Grubb 244
18870819 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 656
18870819 - Vintersamfärdseln Stockholm-Visby. 188
18870827 - Ångaren Enfleld fri. 171
18870827 - Ångfartygsbolaget, Gotlands ångbåtar! 539
18870827 - Att Sverige rustar, 192
18870827 - Bränvinskontrollen. 104
18870827 - En högst öfverraskande upptäckt 135
18870827 - Handelstöreningen 128
18870827 - Haveriauktioner. 360
18870827 - Kronofogden Bokström 138
18870827 - Kyrkoherdevalet i Vall 283
18870827 - Posttidningen 382
18870827 - Riksdagsmannavalet 295
18870827 - Stort beslag af fyrverkeripjeser. 128
18870827 - Strandningar 136
18870827 - Turtabell för ångfartygsbolaget 141
18870827 - Vådeld 206
18870910 - Almanack för år 1888 135
18870910 - En afbruten seglats. 108
18870910 - Gymnastiska centralinstitutet. 117
18870910 - Paviljongen 88
18870910 - Sammanträden. Gotlands läns Landsting 96
18870910 - Sammanträden. Herrar Stadsfullmäktige 200
18870910 - Stadsfiskalen C. E. Jansson 144
18870910 - Till postmästare 106
18870910 - Utnämning. 125
18870910 - Valmöten. 185
18870910 - Vår samfärdsel. 97
18870917 - Auktion. 117
18870917 - Ett puffsystem 135
18870917 - Från sjön. 110
18870917 - Karl Prien. Fältskär. 114
18870917 - Lysning. 146
18870917 - Riksdagsmannavalet 127
18870917 - Sammanträden. Gotlands läns Landsting 105
18870917 - Stor lösöreauktion! 184
18870917 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 558
18870917 - Utnämning. 193
18870917 - Valmöten. 273
18870924 - Auktion i Carlssonska gården 210
18870924 - Dödsfall. 196
18870924 - Förlofning 166
18870924 - Förordnanden. 313
18870924 - Från sjön. 155
18870924 - Gotlands läns Landsting 193
18870924 - Gotlandsjernvägens 182
18870924 - Konsnl Carl L. Ekman 185
18870924 - Långvarig reparation. 422
18870924 - Prinsessan Eugenie 146
18870924 - Stor lösöreauktion! 212
18870924 - Teologisk kandidatexamen 147
18870924 - Väderleken 234
18871006 - Adolf Niclas Winberg 158
18871006 - Årets landsting 356
18871006 - Auktion. 211
18871006 - Dödsfall. 598
18871006 - Karlsöfyren 329
18871006 - Konsuln och Riddaren Johan Petter Stare. 593
18871006 - Navigationsskolan. 216
18871006 - Poliskommissarietjensten 139
18871006 - Prinsessan Eugenie 173
18871006 - Skrifinstitutet. 105
18871006 - Visby folkskola. 197
18871015 - Afskedsfest 100
18871015 - Årets skörd 140
18871015 - Egendomsköp. 547
18871015 - I Gotlands länsfängelse 127
18871015 - Stadsfullmäktige 132
18871015 - Strandningar. 328
18871015 - Telegraferingen 151
18871015 - Till den sista hvilan. 109
18871015 - Utmätta fastigheten, 120
18871015 - Utnåmning. 143
18871015 - Väderleken. 139
18871026 - Bröllop. 201
18871026 - HALLBERGS. 174
18871026 - Postmästaren G. Vigren 143
18871026 - Sällskapet G. G., 167
18871026 - Skeppet Moya, 206
18871026 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 552
18871026 - Turtabell för ångfartygsbolagets Gotlands ångbåtar. 570
18871026 - Utnämningar. 177
18871026 - Vintern 154
18871105 - Ångaren Otto, 235
18871105 - Bröllop. 165
18871105 - Dödsfall. Jenny Lind-Goldschmidt. 123
18871105 - Dubbla brefkort 122
18871105 - Ett minnesblad från sista finska kriget. 108
18871105 - För Gotlands infanteriergemente 157
18871105 - Fredrique Billberg 138
18871105 - Fyrtioåtta timmar i stället för åtta månader. 121
18871105 - Gotlands cellfängelse. 162
18871105 - Major Max Kilman ådömd arkebusering. 165
18871105 - Paviljongen 242
18871105 - Sammanträde. Hrr Stadsfullmäktige 153
18871105 - Strandskoningen 140
18871105 - Visby lotsstation 146
18871119 - Aflidne d:r P. A. Säve's 135
18871119 - Angående d:r De Lavals 100
18871119 - Ångfartygen Gotland, Visby och Tjelvar 174
18871119 - Bröllop 116
18871119 - Dödsfall. 152
18871119 - Gotlandsjernvägens 120
18871119 - Hertigens af Gotland 133
18871119 - Nyströmska bankstölden. 119
18871119 - Postångaren Sofia, 136
18871119 - Resande. 128
18871119 - Sällskapet G. G. 137
18871119 - Två falska betyg 507
18871119 - Vinterture på Stockholm. 141
18871126 - Biskopen v. Schéele 332
18871126 - Från sjön. 136
18871126 - Neptunbolaget 180
18871126 - På tal om prestvälde, 326
18871126 - Strandningar. 455
18871126 - Tidtabell för Gotlands Jernväg 515
18871126 - Till ansökning 372
18871126 - Till stadsfiskal 126
18871126 - Utnämningar. 358
18871207 - Akta finnarne! 93
18871207 - För fosterfördrifning 86
18871207 - För hädelse mot Gud 114
18871207 - Förordnade 120
18871207 - Hamnmästaretjensten 119
18871207 - Icke öfver 19 graders värme 167
18871207 - Indragning af telegrafstationer. 439
18871207 - Konkurs. 175
18871207 - Lediga stationsföreståndareplatsen i Stockholm 100
18871207 - Något för Gotlands köpmän att tänka på. 144
18871207 - Odlingslånefonden. 548
18871207 - Oscardagens stjernfall, 164
18871207 - Riksdagsmannavalet i hufvudstaden. 181
18871210 - Från sjön. 150
18871210 - Hamndirektionen 113
18871210 - I Gotlands länsfängelse 123
18871210 - Konkurser. 306
18871210 - Sällskapet D. B. V. 152
18871223 - Bankosedlar 133
18871223 - Borgmästaren Carl Een 191
18871223 - En anekdot för dagen. 206
18871223 - För fosterfördrifning 157
18871223 - Förordnad. 163
18871223 - Hertigen af Gotland 148
18871223 - Hos justitieombudsmannen 198
18871223 - Konkurser. 476