Visa # 
Rubrik Träffar
18870105 - Afsked 500
18870105 - Bergningsångaren "Hero", 513
18870105 - Ett förslag till ny banklag 485
18870105 - Försäkringsaktiebolaget Skandias styrelse 497
18870105 - Från sjön. 542
18870105 - Hastigt dödsfall. 823
18870105 - Kungl. postångfartyget "SOFIA", 537
18870105 - Lundbergs riksbekanta Hårmedel, 502
18870105 - Vinterturer på Stockholm. 530
18870108 - Adressuppgifter. 469
18870108 - Hamndirektionen 438
18870108 - Kungl. postångfartyget "SOFIA", 427
18870108 - Sällskapet D. B. W. 472
18870108 - Sammanträde. Herrar Stadsfullmäktige 432
18870108 - Tillkännagifvanden. Vinterturer på Stockholm. 404
18870108 - Tullfrågan i Visby. 431
18870108 - Väderleken. 449
18870108 - Vinddrifvare. 383
18870112 - I Gotlands länsfängelse 450
18870112 - Kapten W. Unge, 447
18870115 - AUKTION. 454
18870115 - I Stenhyggeriet i Visby 442
18870115 - Pensioner 437
18870115 - Till Amerika 450
18870115 - Visby stads nya lån. 477
18870126 - Dödsfall. 326
18870126 - Gotlands infanteriregemente. 287
18870126 - Konstituerad, 238
18870126 - Landshöfdingens fest 245
18870126 - Riksdagsman G. A. Bokström 568
18870129 - Fångantalet 241
18870129 - Gotlands Ångfartygsbolag 266
18870129 - Konstituerad. 233
18870129 - Kungl. postångfartyget Sofia 287
18870129 - Till Amerika 253
18870202 - Fångantalet 242
18870202 - Gotl:s Tidning 244
18870209 - Dödsfall. 552
18870209 - Genom drunkning 258
18870209 - Hamnmästaren A. N. Vinberg 280
18870209 - Listig & Qvistig 241
18870209 - Meddelande från allmänheten. 550
18870209 - Passa nu på! 293
18870209 - Postkungörelse. 878
18870209 - Rättegångs- och Polissaker. 250
18870209 - Skeppet "Alster", 597
18870212 - Ingen sökande 243
18870212 - Länsfängelset 245
18870212 - Många personer klaga öfver, 272
18870212 - Riksbanksrevisorer. 775
18870212 - Stadsfullmäktige 242
18870212 - Ut för att lära. 266
18870216 - Dödsfall. 599
18870216 - I högre lönegrader 257
18870216 - Officersklubben 259
18870216 - Predikan 245
18870216 - Sällskapet G. G. 262
18870221 - Armén. 244
18870221 - C. G. Bogislaus Stael v. Holstein 613
18870221 - Försvaret vid Fårösund. 803
18870221 - Genom graderna. 324
18870221 - Gotlands artillerikår. 281
18870226 - Dåren Vetterlind 231
18870226 - Gotlands kongl. artillerikår 303
18870226 - Hög ålder. 259
18870226 - Listig och Lustig 281
18870226 - Major Staël v. Holsteins lik 818
18870226 - Till granskare af härvarande sjömanshus 291
18870226 - Till Salu Skonarl Carl 214
18870302 - Från sjön. 253
18870302 - Hertigen af Gotland 184
18870302 - Hundskatten 206
18870302 - Nils Hugo 279
18870302 - Till Amerika (Bremerlinien) 283
18870302 - Visby kyrkoruiner. 274
18870305 - Ångfartygsbolaget Gotland 225
18870305 - Auktion hos sjöman Johan Hallberg 237
18870305 - Auktion vid Norra Murgatan. 266
18870305 - Carl Edvard Bergman 249
18870305 - Gotlands enskilda bank 241
18870305 - Mani ? 223
18870305 - Märklig förlofning 205
18870312 - Badhusaktiebolaget 253
18870312 - Bergningsångaren "Neptun", 294
18870312 - Fångantalet 285
18870312 - Förlofning 267
18870312 - Förordnanden. 293
18870312 - Från sjön. 288
18870312 - Gotlands artillerikår. 216
18870312 - I Stenhuggeriet i Visby 284
18870312 - Industriella inrättningar, 346
18870312 - Krångligt. 777
18870312 - Meddelande från allmänheten. 361
18870312 - Stadsfullmäktige 270
18870312 - Statsanslag. 753
18870312 - Svenska ångbåtsfarten på Stettin. 300
18870312 - Till befälhafvare 232
18870312 - Utnämningar 226
18870312 - V. pastorn N. O. Youngberg 567
18870312 - Väderleken. 259
18870323 - Auktion i Möllerska Sterbhuset 308
18870323 - Auktion. Fastighetsförsäljning. 355
18870323 - Tillkännagifvande. 260
18870323 - Tullfrågan. 251
18870328 - Ångbåtsbefälhafvareexamen 212
18870328 - Auktion i Möllerska Sterbhuset 225
18870328 - En rättstvist, 364
18870328 - Från sjön. 977
18870328 - Resande. 444
18870328 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 965
18870328 - Transportansökan. 362
18870328 - Valmötet 314
18870409 - Auktion. 285
18870409 - Elektorsvalet 229
18870409 - Fångantalet i Gotlands länsfängelse 244
18870409 - Från sjön. 239
18870409 - Gotlands-flottan 275
18870409 - Kif och strid 261
18870409 - Märkligaste rättegången 215
18870409 - Rättegångs- och Polissaker. 614
18870409 - Riksdagsmannavalen 589
18870416 - Afsked. 244
18870416 - Ångaren Balzar v. Platen, 238
18870416 - Elektorer, 268
18870416 - Gotlands ägg-utförsel. 208
18870416 - Icke vacker början. 251
18870416 - Nådeansökan. 692
18870416 - Paviljongen 317
18870416 - Rättegångs- och Polissaker. 725
18870416 - Såsom volontärer 1050
18870416 - Till domkyrkoadjunkt 631
18870416 - Väderleken 280
18870416 - Vid Gotlands infanteriregementes 250
18870420 - Ångaren "Sofia", 294
18870420 - Fyrskeppet Kopparstenarne 613
18870427 - Ångbåtsförbindelsen 256
18870427 - Från sjön. 236
18870427 - Gotlands jernvägens trafikinkomster 236
18870427 - Johanna Charl. Chemnitz 243
18870427 - Länsfängelset. 214
18870427 - Om Jordbruket på Gotland. 226
18870427 - Rättegångs- och Polissaker. 222
18870427 - Riksdagsmannavalet 227
18870427 - Stadsfullmäktiges 230
18870427 - Turtabell för ångfartygsbolaget 246
18870427 - Väderleken 204
18870502 - En förtullningsfråga, 234
18870502 - En hjeltebragd. 255
18870502 - Festligt flaggprydda 239
18870502 - Inbrott i afsigt att begå stöld 200
18870502 - Stockholm-Visby-Stettin. 233
18870502 - Sundhetspolisen 286
18870507 - A propos hög ålder. 221
18870507 - Ångaren Tjelvar 217
18870507 - Ångfartygsbefälhafvareexamen 223
18870507 - Åtal mot Visby rådhusrätt 271
18870507 - Auktion. 266
18870507 - Auktion. Handlanden Ax. Sjöström 261
18870507 - Cigarrer 253
18870507 - En ålderstigen hedersman, 226
18870507 - Ett afslöjande 250
18870507 - Inbrottet i enskilda banken 237
18870507 - Kyrkostämman 253
18870507 - Landshöfdingen Poignant 240
18870507 - Omedelbara valsättet 216
18870507 - Såsom instruktörer 223
18870507 - Sill 329
18870507 - Sjelfmord. 1017
18870507 - Till tjenstgöring vid Vesternorrlands bataljon 259
18870511 - Domkapitlet 239
18870511 - Ett extra nådårs inkomster 539
18870511 - Hamndirektionen 229
18870511 - Målsregesällen H. Engström 247
18870511 - Postmästaren Vallander, 220
18870511 - Riksdagsmannavalet 263
18870514 - Christina Elisabeth Nyberg 228
18870514 - Dödsfall. 215
18870514 - Från sjön. 190
18870514 - Gotlandsgraniten 219
18870514 - I militärväsendet 267
18870514 - Konverteringen 302
18870514 - Morkulljagt 203
18870514 - Ordensväsendet. 248
18870514 - Stadsfullmäktige 326
18870514 - Stadsfullmäktiges 281
18870514 - Uppbördsstämma. 250
18870521 - Auktion. 261
18870521 - Beväringen 283
18870521 - Drunknad. 334
18870521 - Eldsvåda. 1083
18870521 - Från sjön. 302
18870521 - Gotlands artillerikår 214
18870521 - Gotlands kartläggning 235
18870521 - Gotlands-jernvägens 258
18870521 - Hertigen af Gotland 863
18870521 - Löjtnanten C. A. Olsson 247
18870521 - Lustresa till Stockholm i Pingst. 222
18870521 - Mejeribolaget 248
18870521 - Muntlig mogenhetsexamen 257
18870521 - På tal om byggnad, 342
18870521 - Till postmästare 246
18870521 - Uppvisning. 222
18870528 - Ansökan om pension, 198
18870528 - Artilleribefälets skjutöfningar. 210
18870528 - Auktion. 268
18870528 - Auktion. Tvänne familjer, 238
18870528 - Fastighetsförsäljning. 269
18870528 - Filosofie kandidatexamen 209
18870528 - Från sjön. 287
18870528 - I Gotlands länsfängelse 328
18870528 - Jordfynd 1055
18870528 - Ju värre desto bättre. 296
18870528 - Lysning 235
18870528 - Muntlig mogenhetsexamen 255
18870528 - Notabel resande. 189
18870528 - Nya kompetensvilkor 204
18870528 - Ombudsmannen 231
18870528 - Osanna notiser 258
18870528 - Prinsessan Eugenie 229
18870528 - Skadeersättning 208
18870528 - Väderleken 231
18870604 - AUKTIONER. 343
18870604 - Bergnings- och dykeribolaget Neptun, 290
18870604 - Hertigen af Gotland, 215
18870604 - Jacob Dubbe. 229
18870604 - Kommendering. 220
18870604 - Markören Brodin, 276
18870604 - Rättegångs- och Polissaker. 298
18870604 - Riksdagen. 691
18870604 - Visby postkontor 301
18870604 - Visby stad 264
18870604 - Visby stads 271
18870613 - Auktion. 289
18870613 - Besynnerlig uppfattning 237
18870613 - Biskop v. Schéele 221
18870613 - Ett furstligt besök 356
18870613 - Fattigvårdsstyrelsen. 248
18870613 - Gårdagens 242
18870613 - Okunnighet eller liknöjdhet. 290
18870613 - Rättegångs- och Polissaker. 744
18870616 - AUKTIONER. 267
18870616 - Bröllop 228
18870616 - Ett slaganfall 228
18870616 - Konkurs. 253
18870616 - Prinsessan Eugenie 238
18870616 - Stadsfullmäktige 249
18870616 - Turisterna komma. 237
18870623 - Ett slaganfall 217
18870623 - Gotlandsjernvägens 268
18870623 - Landshöfdingen Poignant 574
18870623 - Länsbokhållaren O. Melin 279
18870623 - Listig & Lustig. 221
18870623 - N:r 787. Landtegendom på Gotland. 197
18870623 - Notabla resande. 176
18870623 - Pensioner 251
18870623 - Postmästaren F. O. Vallander 282
18870623 - Rättegångs- och Polissaker. 174
18870623 - Sjelfmord. 187
18870623 - Väderleken 186
18870702 - Arresteringar. 209
18870702 - Auktion. 251
18870702 - Direktörsbefattningen 182
18870702 - Dom 218
18870702 - Förordnad 239
18870702 - Fröbergska teatersällskapet 205
18870702 - Fyrbyggnaden å Stora Carlsö, 431
18870702 - Gångsport. 214
18870702 - I utskänkningsfrågan. 187
18870702 - Levy's kapell, 276
18870702 - Notabla resande. 364
18870702 - Postkungörelse. 925
18870702 - S. k. frälsningsarmén 285
18870702 - Sällskapet D. B. V. 223
18870702 - Svenska tidningsmännens 204
18870702 - Väderleken 221
18870707 - Bokauktion. 235
18870707 - I konkurs 336
18870707 - Notabel resande. 233
18870707 - Offentlig auktion 244
18870707 - Olagliga utskylder. 164
18870707 - Optikern H. Samson 196
18870707 - Postkungörelser. 212
18870707 - Sällskapsmöten. 220
18870707 - Utdrag af ett brefkort från Visby 215
18870716 - Beröfva utvandrarne Sverge stora kapital? 153
18870716 - De säkraste botemedle mot gikt och rehumatism. 265
18870716 - Distriktsveterinär J. Boman 656
18870716 - Generalmönstring 235
18870716 - Häktad för oredlighet. 231
18870716 - Haveri-auktion. 794
18870716 - Haverist. 698
18870716 - I konkurs 236
18870716 - Konsul C. J. Björkander 191
18870716 - Lektor C. J. Bergman, 239
18870716 - Lustresan 475
18870716 - Notabla resande. 216
18870716 - Sällskapet D. B. V:s årsfest, 241
18870716 - Strandning. 209
18870729 - Att Adelsgatan i Visby 460
18870729 - Auktion å växande gröda. 263
18870729 - Auktion. 242
18870729 - Dödsfall. 243
18870729 - Entreprenadauktion. 248
18870729 - Notabel resande. 276
18870729 - Rättegångs- och Polissaker. 238
18870729 - Strandning. 477
18870729 - Väderleken 218
18870729 - Varmbadhuset 239
18870805 - Auktion. 269
18870805 - En kyrkoherde förfalskare och rymmare. 194
18870805 - Goda värdepapper. 260
18870805 - I Gotlands Tidning 226
18870805 - Notabla resande. 231
18870805 - Sammanträden. 205
18870805 - Sjelfmord. 193
18870805 - Till Imigranter. 226
18870805 - Utdrag af ett bref från Visby till en Stockholms-tidning. 220
18870805 - Visby postkontor 251
18870812 - Auktion vid konsul C. L. Ekmans gård. 239
18870812 - Auktion vid läderhandlare N. G. Andersson. 242
18870812 - Auktion. 321
18870812 - Haveri-Auktion. 765
18870812 - Haverist. 558
18870812 - Landshöfdingen Poignant 601
18870812 - Lektor Carl Johan Bergman 236
18870812 - Lustångaren Sans Peur, 216
18870812 - Riksdagsmannavalet 219
18870812 - Rone och Gammalgarns 663
18870812 - Strandning. 255
18870812 - Tjenstledighet. 255
18870812 - Utnämning. 199
18870812 - Visby hamnfyr. 230
18870819 - Breflåda. 213
18870819 - Bröllop 487
18870819 - De tyska turisterna. 231
18870819 - Drunknad. 206
18870819 - En million tvåhundratusen kronor 172
18870819 - Haveri-Auktion. 211
18870819 - Katastrofen vid Vaxholm. 197
18870819 - Redovisning 226
18870819 - Sofia Mathilda, född Grubb 387
18870819 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 1083
18870819 - Vintersamfärdseln Stockholm-Visby. 329
18870827 - Ångaren Enfleld fri. 321
18870827 - Ångfartygsbolaget, Gotlands ångbåtar! 956
18870827 - Att Sverige rustar, 349
18870827 - Bränvinskontrollen. 205
18870827 - En högst öfverraskande upptäckt 238
18870827 - Handelstöreningen 241
18870827 - Haveriauktioner. 646
18870827 - Kronofogden Bokström 249
18870827 - Kyrkoherdevalet i Vall 507
18870827 - Posttidningen 697
18870827 - Riksdagsmannavalet 545
18870827 - Stort beslag af fyrverkeripjeser. 233
18870827 - Strandningar 241
18870827 - Turtabell för ångfartygsbolaget 238
18870827 - Vådeld 329
18870910 - Almanack för år 1888 240
18870910 - En afbruten seglats. 204
18870910 - Gymnastiska centralinstitutet. 252
18870910 - Paviljongen 187
18870910 - Sammanträden. Gotlands läns Landsting 212
18870910 - Sammanträden. Herrar Stadsfullmäktige 290
18870910 - Stadsfiskalen C. E. Jansson 234
18870910 - Till postmästare 236
18870910 - Utnämning. 234
18870910 - Valmöten. 279
18870910 - Vår samfärdsel. 177
18870917 - Auktion. 209
18870917 - Ett puffsystem 240
18870917 - Från sjön. 206
18870917 - Karl Prien. Fältskär. 210
18870917 - Lysning. 268
18870917 - Riksdagsmannavalet 236
18870917 - Sammanträden. Gotlands läns Landsting 208
18870917 - Stor lösöreauktion! 325
18870917 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 938
18870917 - Utnämning. 329
18870917 - Valmöten. 419
18870924 - Auktion i Carlssonska gården 317
18870924 - Dödsfall. 302
18870924 - Förlofning 282
18870924 - Förordnanden. 503
18870924 - Från sjön. 262
18870924 - Gotlands läns Landsting 291
18870924 - Gotlandsjernvägens 280
18870924 - Konsnl Carl L. Ekman 294
18870924 - Långvarig reparation. 659
18870924 - Prinsessan Eugenie 245
18870924 - Stor lösöreauktion! 304
18870924 - Teologisk kandidatexamen 246
18870924 - Väderleken 365
18871006 - Adolf Niclas Winberg 294
18871006 - Årets landsting 643
18871006 - Auktion. 345
18871006 - Dödsfall. 1110
18871006 - Karlsöfyren 520
18871006 - Konsuln och Riddaren Johan Petter Stare. 979
18871006 - Navigationsskolan. 323
18871006 - Poliskommissarietjensten 224
18871006 - Prinsessan Eugenie 268
18871006 - Skrifinstitutet. 195
18871006 - Visby folkskola. 302
18871015 - Afskedsfest 193
18871015 - Årets skörd 255
18871015 - Egendomsköp. 937
18871015 - I Gotlands länsfängelse 248
18871015 - Stadsfullmäktige 232
18871015 - Strandningar. 648
18871015 - Telegraferingen 241
18871015 - Till den sista hvilan. 208
18871015 - Utmätta fastigheten, 218
18871015 - Utnåmning. 238
18871015 - Väderleken. 232
18871026 - Bröllop. 360
18871026 - HALLBERGS. 278
18871026 - Postmästaren G. Vigren 238
18871026 - Sällskapet G. G., 266
18871026 - Skeppet Moya, 344
18871026 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 873
18871026 - Turtabell för ångfartygsbolagets Gotlands ångbåtar. 932
18871026 - Utnämningar. 307
18871026 - Vintern 258
18871105 - Ångaren Otto, 354
18871105 - Bröllop. 271
18871105 - Dödsfall. Jenny Lind-Goldschmidt. 221
18871105 - Dubbla brefkort 212
18871105 - Ett minnesblad från sista finska kriget. 207
18871105 - För Gotlands infanteriergemente 254
18871105 - Fredrique Billberg 267
18871105 - Fyrtioåtta timmar i stället för åtta månader. 229
18871105 - Gotlands cellfängelse. 265
18871105 - Major Max Kilman ådömd arkebusering. 268
18871105 - Paviljongen 376
18871105 - Sammanträde. Hrr Stadsfullmäktige 266
18871105 - Strandskoningen 232
18871105 - Visby lotsstation 246
18871119 - Aflidne d:r P. A. Säve's 237
18871119 - Angående d:r De Lavals 211
18871119 - Ångfartygen Gotland, Visby och Tjelvar 271
18871119 - Bröllop 257
18871119 - Dödsfall. 248
18871119 - Gotlandsjernvägens 204
18871119 - Hertigens af Gotland 231
18871119 - Nyströmska bankstölden. 218
18871119 - Postångaren Sofia, 242
18871119 - Resande. 234
18871119 - Sällskapet G. G. 265
18871119 - Två falska betyg 866
18871119 - Vinterture på Stockholm. 285
18871126 - Biskopen v. Schéele 531
18871126 - Från sjön. 222
18871126 - Neptunbolaget 282
18871126 - På tal om prestvälde, 549
18871126 - Strandningar. 806
18871126 - Tidtabell för Gotlands Jernväg 832
18871126 - Till ansökning 823
18871126 - Till stadsfiskal 234
18871126 - Utnämningar. 671
18871207 - Akta finnarne! 175
18871207 - För fosterfördrifning 167
18871207 - För hädelse mot Gud 206
18871207 - Förordnade 215
18871207 - Hamnmästaretjensten 216
18871207 - Icke öfver 19 graders värme 297
18871207 - Indragning af telegrafstationer. 823
18871207 - Konkurs. 304
18871207 - Lediga stationsföreståndareplatsen i Stockholm 184
18871207 - Något för Gotlands köpmän att tänka på. 241
18871207 - Odlingslånefonden. 939
18871207 - Oscardagens stjernfall, 281
18871207 - Riksdagsmannavalet i hufvudstaden. 279
18871210 - Från sjön. 238
18871210 - Hamndirektionen 214
18871210 - I Gotlands länsfängelse 228
18871210 - Konkurser. 537
18871210 - Sällskapet D. B. V. 256
18871223 - Bankosedlar 240
18871223 - Borgmästaren Carl Een 298
18871223 - En anekdot för dagen. 317
18871223 - För fosterfördrifning 258
18871223 - Förordnad. 276
18871223 - Hertigen af Gotland 245
18871223 - Hos justitieombudsmannen 312
18871223 - Konkurser. 835