18880107 - Från sjön.

Från sjön.

På Salvorefvet strandade ångaren York City har blifvit vrak.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 januari 1888.