1913

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
18830421 - Kungörelse. 636
18830421 - Vinterpostångaren Polhem 699
19130102 - Afsked 878
19130102 - Afsked från befattningen 861
19130102 - Borgenärerna i bagaren 885
19130102 - Borgenärerna i handelsidkerskan 827
19130102 - C. I. Kolmodin. 815
19130102 - Det nya året 812
19130102 - Död. Johan Petter Gunnar Ringvall. 779
19130102 - Död. Johan Theodor Johansson. 1233
19130102 - Dödens skördar. 946
19130102 - En kännbar förlust 689
19130102 - Ett ohyggligt barnhem. 711
19130102 - Folkmängdsuppgifter. Gotlands landsbygd. 1214
19130102 - Förordnandet 745
19130102 - Från landsbygden. Sanda, Vamlingbo och Björke. 1173
19130102 - Från Sjön. 1124
19130102 - Hushållningsgillena. 1247
19130102 - I D. B. V:s sparbank 695
19130102 - Medicinalstyrelsen 1104
19130102 - Ordboken öfver Gotlands folkmål. 710
19130102 - På förslag 692
19130102 - Passagerarelista. 1153
19130102 - Stiftelseurkund! 1038
19130102 - Tempertur och lufttryck i Visby 1068
19130102 - Till förste styrman 650
19130102 - Visby stads folkmängd 1256
19130102 - Visby. 1820
19130103 - Auktion i Stånga. 1004
19130103 - Auktion i Väte. 895
19130103 - Bättre fastighetsauktion. 622
19130103 - Borgenärerna i urarfvakonkursen 1406
19130103 - Död. Anders Johan Petter Budin. 837
19130103 - Död. Catharine Kristine Envall. 807
19130103 - Entreprenadauktion 720
19130103 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1545
19130103 - Från landsbygden. 1330
19130103 - Från landsbygden. Ala. 905
19130103 - Från sjön. 1056
19130103 - Genom offentlig auktion, 918
19130103 - Jakttabell för Gotlands län. 684
19130103 - Offentlig auktion. 1034
19130103 - Passagerarelista. 1365
19130103 - Slite. 1041
19130103 - Slite. Ankomna fartyg. 1131
19130103 - Stor auktion 572
19130103 - Temperatur och lufttryck i Visby 1177
19130103 - Tingstäde rullföringsområde 1433
19130103 - Vikariat 896
19130103 - Visby torgpris. 1591
19130103 - Visby. 1448
19130104 - C. I. Kolmodin, Visby. 531
19130104 - Död. Christina Höglund. 570
19130104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1065
19130104 - Från landsbygden. Fårö. 1175
19130104 - Från sjön. 820
19130104 - Lokalafdelningen n:r 250 482
19130104 - Medén & Wetterlund 536
19130104 - Passagerarelista. 1099
19130104 - Rättegångs- och Polissaker. 892
19130104 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 558
19130104 - Stiftadt 1782. Fonder 14,500,000. 501
19130104 - Temperatur och lufttryck 540
19130104 - Visby. 1532
19130107 - Död. Anna Ottilia. 704
19130107 - Död. Karl Reinhold Hansson. 795
19130107 - Död. Petter August Olsson. 734
19130107 - Fattigvårdsstyrelsen 503
19130107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1098
19130107 - Från landsbygden. 1037
19130107 - Från sjön. 1231
19130107 - Genom offentlig auktion, 961
19130107 - Passagerarelista. 494
19130107 - Temperatur och lufttrycki Visby 908
19130107 - Visby 1239
19130108 - Död. Margareta Sofia Lindgren. 850
19130108 - Död. Olof Gardell. 1005
19130108 - Fastighetsauktion. 850
19130108 - Från landsbygden. Ardre. 1011
19130108 - Från landsbygden. Garda. 1007
19130108 - Från landsbygden. Levide. 885
19130108 - Från sjön. 1010
19130108 - Gotlands Djurskyddsförening 517
19130108 - Männen för dagen. 613
19130108 - mejerikonsulenten. 496
19130108 - Passagerarelista. 1083
19130108 - Rättegångs- och Polissaker. 871
19130108 - Temperatur och lufttryck i Visby 927
19130108 - Visby. 1677
19130109 - Död. Maria Katarina Westring. 600
19130109 - Död. Nils Petter Kvarnstedt. 855
19130109 - Temperatur och lufttryck i Visby 996
19130109 - Vikariat vid Guldrupe skola 810
19130109 - Visby 2596
19130110 - Auktion i Hangvar. 1074
19130110 - Auktion Lördagen 1096
19130110 - Auktion Måndagen 741
19130110 - Auktion. 1317
19130110 - De nya guld- och sillverstämplarna. 512
19130110 - En ny Asta Nielsenfilm 540
19130110 - En rätt lustig potatis 1095
19130110 - Ett brudstolskläde 992
19130110 - Fårösund. 1135
19130110 - Fastighets- och lösöreauktion. 957
19130110 - Från hamnen. 524
19130110 - Från sjön. 471
19130110 - Genom offentlig auktion, 1095
19130110 - Inlöst fornfynd. 802
19130110 - Kanalarbete. 859
19130110 - Kappelshamn. 921
19130110 - Konfirmationsundervisningen 506
19130110 - Lösöreauktion. 631
19130110 - Mazetti's Ögon-Cacao. 493
19130110 - Omkommen gotländing. 544
19130110 - Postupplagorna 489
19130110 - Punschstämpelskatten. 468
19130110 - Talmansryktena. 504
19130110 - Temperatur och lufttryck 513
19130110 - Till årets infanteriskjutskola 495
19130110 - Till ledamot 521
19130110 - Vid Hägvalls kvarn Linde 856
19130110 - Vid Visby högre flickskola 494
19130111 - All jakt 937
19130111 - Arbetena å Broväg. 499
19130111 - Bergmans teatersallskap 512
19130111 - Borgenärerna 1277
19130111 - Den kyrkskrifna folkmängden 1494
19130111 - Död. Kerstin Emilia. 602
19130111 - Drättselkammaren 483
19130111 - Emigrationen. 471
19130111 - Faststäldt landstingsbeslut. 499
19130111 - Folkmängsuppgifter från Gotlands landsbygd 1299
19130111 - Förlängd tjänstledighet 468
19130111 - Från landsbygden. Sanda. 785
19130111 - Från sjön. 482
19130111 - G. U. F:s Visbykrets 461
19130111 - Granit. 523
19130111 - Krig eller fred? 937
19130111 - Passagerarelista. 517
19130111 - Prästerskapet. 1023
19130111 - Prins Eugen 490
19130111 - Rättegångs- och Polissaker. 470
19130111 - Resultatet aj fjolårets taxerig. 545
19130111 - Sjuttiofem år 1196
19130111 - Styrelsen för F. K. P. R. 505
19130111 - Temperatur och lufttryck 510
19130111 - Till kvinligt skrifbiträde 478
19130111 - Vinterbåtarna. 461
19130113 - Angående icke vapenföra värnpliktiga 476
19130113 - Arbetsförman 467
19130113 - Auktion å virke och ved 829
19130113 - Död. Maria Kock. 1162
19130113 - Efter 2-årig aktiv tjänstgöring 535
19130113 - En gammal sjöbuss. 548
19130113 - En vacker gudstjänst 478
19130113 - Fjolårets sockerbetskörd 565
19130113 - Första förhör 1217
19130113 - Från hamnen. 1077
19130113 - Från landsbygden. Fleringe. 863
19130113 - Från landsbygden. Rute. 990
19130113 - Från landsbygden. Vallstena. 763
19130113 - Hem från kriget. 848
19130113 - Hushållningsgillena. 1154
19130113 - Konkursärenden. 1294
19130113 - Konkursernas antal 566
19130113 - Kungörelse. 1414
19130113 - Lösöreauktion. 550
19130113 - Mazetti's Vanilj Chokolad 482
19130113 - Nytt millionföretag på Gotland. 868
19130113 - På sin 76-årsdag 1233
19130113 - Passagerarelista. 507
19130113 - Rättegångs- och Polissaker. 560
19130113 - Såld stadsfastighet. 521
19130113 - Som extra provinsialläkare 806
19130113 - Täckdikningslån. 871
19130113 - Temperatur och lufttryck 518
19130113 - Till medlem 456
19130113 - Tingspredikan 1124
19130113 - Våra riksdagsman 519
19130113 - Venia 1208
19130113 - Vinterbåtarna. 509
19130114 - Barnförlamningen. 487
19130114 - Den innevarande vintern 454
19130114 - Död. Ida Mathilda Broström. 886
19130114 - Död. Sanna Lindström. 468
19130114 - Ett fackeltåg 513
19130114 - Från sjön. 495
19130114 - G. U. F:s Visbykrets 495
19130114 - Hoburgens lifräddningstation, 699
19130114 - I skogsvårdskomitén 773
19130114 - Inköp af mark för kronans räkning. 464
19130114 - Konkursärende. 700
19130114 - Konkursauktion i Hablingbo. 872
19130114 - Kungörelse. 508
19130114 - Linamyrsköpet. 475
19130114 - Syster Myrsten 842
19130114 - Täckdikningslån 520
19130114 - Temperatur och lufttryck 543
19130114 - Till nämdeman 1368
19130114 - Till vikarierande lärarinna 785
19130114 - Upprop 443
19130114 - Världens högsta träd. 611
19130115 - Anmaning. 894
19130115 - Befrielse från återläsningsskyldighet 446
19130115 - Beviljadt infäste. 488
19130115 - Böndagar under 1914. 500
19130115 - Död. Anna Maria Charlotta. 1125
19130115 - Död. STURE. 514
19130115 - Emigrationskomiténs utredning. 463
19130115 - Ett trefligt samkväm 500
19130115 - Fastighetsauktion i Grötlingbo. 788
19130115 - Fest 499
19130115 - Från landsbygden. Vamlingbo. 886
19130115 - Från sjön. 505
19130115 - Gotlands Djurskyddsförening 465
19130115 - Hushållningsgillena. 948
19130115 - Inlösen af gatumark. 481
19130115 - Krigsrätt 467
19130115 - Lavetter till de Hertzska kulsprutorna. 498
19130115 - Offentlig auktion. 842
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång 1048
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång. 1194
19130115 - Om nedsatta biljettpris 516
19130115 - Passagerarelista. 482
19130115 - Polis tillsättes å Södervärn. 497
19130115 - Rättegångs- och Polissaker. 1877
19130115 - Skolorna börja. 487
19130115 - Södra härads brandstodsförening. 912
19130115 - Stadens bilfvande varmbadhus. 456
19130115 - Stadsfullmaktige 500
19130115 - Temperatur och lufttryck 412
19130115 - Till entreprenör 470
19130115 - Till infanteriskjutskolan 476
19130115 - Tillstånd 1175
19130115 - Värdefull lösöreauktion. 1182
19130115 - Världshistoriska gestalter. 676
19130115 - Venia 1077
19130115 - Vinterpostfarten. 430
19130116 - Antalet emigranter 550
19130116 - Auktion i Gammalgarn. 901
19130116 - Beviljad kollekt. 488
19130116 - Byggmästaren L. Andersson. 773
19130116 - De Ekenbergska torfpatenten. 522
19130116 - Den allmänna pensionsförsäkringen. 531
19130116 - Fältskjutning 1096
19130116 - Fögaeriförraltningens omorganisation. 486
19130116 - För flere och bättre skyddade kabelförbindelser 473
19130116 - Förmyndareräkningar 527
19130116 - Från infanteriet. 444
19130116 - Från landsbygden. Hall. 960
19130116 - Från landsbygden. Norrlanda. 855
19130116 - Från landsbygden. Sanda. 880
19130116 - Gotlands norra härads brandstodsförening. 771
19130116 - Hvad flygningarna kostade 1912. 469
19130116 - Offentlig auktion i Garda. 988
19130116 - Passagerarelista. 667
19130116 - Såsom rymmare efterlyses 1587
19130116 - Sirius Biografteater. 468
19130116 - Temperatur och lufttryck 464
19130116 - Till anläggande 455
19130116 - Till det frivilliga skytteväsendet 473
19130116 - Tjänstledighet 1217
19130116 - Väghinder. 807
19130116 - Vårt blifvande varmbadhus. 437
19130116 - Vinterbåtarna. 436
19130116 - Visby Biografteater 476
19130117 - Anbud å möbler till Gnisten. 1081
19130117 - Anmaning. 1078
19130117 - Auktion å virke och ved 779
19130117 - Auktion Furubjers i Tingstäde 1064
19130117 - Auktion i Gammalgarn. 970
19130117 - Auktion i Stenstu i Stenkyrka. 1178
19130117 - Auktion vid Åkra i Sjonhem. 777
19130117 - Auktion vid Dans i Hejde. 779
19130117 - Auktion vid Demerarfve i Rone. 842
19130117 - Den tillämnade torfkolsfabriken 442
19130117 - Död. Anna Magdalena Hallbom. 882
19130117 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 984
19130117 - Exekutiv auktion å Fårö. 1011
19130117 - Fastighets- & lösöreauktion i Lye. 857
19130117 - Fastighets- och lösöreauktion. 914
19130117 - Fastighetsauktion. 497
19130117 - Fastighetsauktion. O. Björnlund. 835
19130117 - Från landsbygden. Bunge. 896
19130117 - Från sjön. 484
19130117 - Genom offentlig auktion, 1267
19130117 - Hamnuppbörden 511
19130117 - Häradshöjding Th. af Ekenstam 482
19130117 - Ingen kommendantsbefattning i Tingstäde. 1002
19130117 - Konkursauktion i Hablingbo. 923
19130117 - Krigsrätt 501
19130117 - Lojsta komministratur. 757
19130117 - På finfin skridskois 1057
19130117 - Passagerarelista. 468
19130117 - Rättegångs- och Polissaker. 483
19130117 - Sextio år 438
19130117 - Statsbidrag för moderskapshjälp. 411
19130117 - Stor auktion 740
19130117 - Strömbergska teatersällskapet 392
19130117 - Temperatur och lufttryck 449
19130117 - Trafikinkomsterna å Gotlands järnväg 433
19130117 - Våra fornminnens bevarande. 472
19130117 - Värdefull lösöreauktion. 1376
19130117 - Vid högre flickskolan 544
19130117 - Vid Pavalds i Lärbro 1168
19130117 - Vinterturer 512
19130118 - Af vinterbåtarna 486
19130118 - Anslag till järnvägen 1036
19130118 - Auktion vid Stenkumlaväg. 488
19130118 - Auktion. 1062
19130118 - Böterna höjda för Gotlands Folkblad. 486
19130118 - C. A. Hultgren, Visby. 478
19130118 - Dispensansökan. 452
19130118 - Folkskollärare förbereder 774
19130118 - Från sjön. 444
19130118 - I sitt 60:de år 395
19130118 - Krigsaviatikerns sista strid. 852
19130118 - Lönereglering för e. o. prästerskapet. 430
19130118 - Nationalgoodtemplarnes paradfest, 486
19130118 - Passagerarelista. 454
19130118 - Proviantförråd vid Fårösunds kustposition. 872
19130118 - Rättegångs- och Polissaker. 542
19130118 - Stor egendomsaffär. 1212
19130118 - Temperatur och lufttryck 472
19130118 - Till tjänstgöring 416
19130120 - Baltiska utställningens affisch. 384
19130120 - Död. Chatarina Bernhardina Wiberg. 407
19130120 - Död. Jakob Petter Alfred Jakobsson. 593
19130120 - Död. Karl. 892
19130120 - Enligt epidemirapporterna 1323
19130120 - Från sjön. 502
19130120 - Gotlands missionsförenings 469
19130120 - Klintehamn. 1067
19130120 - Konungens adjutant 437
19130120 - Männen för dagen. 410
19130120 - Musikstund å lasarettet. 460
19130120 - Passagerarelista. 441
19130120 - Rättegångs- och Polissaker. 538
19130120 - Sextio år 872
19130120 - Temperatur och lufttryck 448
19130120 - Vinterpostfarten. 423
19130120 - Vintersport. 456
19130121 - Den sista af sin ätt. 1143
19130121 - Död. Anna Hägg. 487
19130121 - Dödsfall. 405
19130121 - Egendomarna Malms 779
19130121 - Fårösundsförråden. 995
19130121 - Från landsbygden. Ala. 860
19130121 - Från landsbygden. Stånga. 1002
19130121 - Från sjön. 497
19130121 - Häradshölding Th. af Ekenstam 828
19130121 - Hushållningsgillena. 1039
19130121 - I härvarande kronohäkte 519
19130121 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1038
19130121 - Männen för dagen. 458
19130121 - Odlaren 455
19130121 - Passagerarelista. 402
19130121 - Rättegångs- och Polissaker. 435
19130121 - Sjuttioett år 500
19130121 - Som ledamot i taxeringsnämden 1104
19130121 - Temperatur och lufttryck 528
19130121 - Västningeköpet. 930
19130121 - Virkes- & vedauktion i Helvi. 847
19130122 - Anmaning. 942
19130122 - Auktion i den s. k. Qviehagen. 960
19130122 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 783
19130122 - Eldsvåda i Alfva. 884
19130122 - Fältskjutning 1033
19130122 - Fastighetsauktion. 568
19130122 - Ferdinand Slitberg, Burgsvik. 1111
19130122 - Från landsbygden. Lärbro. 913
19130122 - Från landsbygden. Stånga. 904
19130122 - Genom offentlig auktion, 1177
19130122 - Gotlands skytteförbunds 850
19130122 - Krig och fred. 846
19130122 - Landtbrukaren E. Eliasson. 1307
19130122 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1100
19130122 - På sin konsertturné 421
19130122 - Passagerarelista. 473
19130122 - Prinsessan Eugenies understödsförening 622
19130122 - Räfskall 1101
19130122 - Rättegångs- och Polissaker. 473
19130122 - Skogsauktion. 976
19130122 - Statsanslaget å 100,000 kr. 483
19130122 - Statsanslaget till Tingstäde-Fårösundsjärnvagen. 986
19130122 - Stor auktion 580
19130122 - Större auktion å spannmål m. m. 435
19130122 - Styrelsen för Gotlands Djurskyddsförening 430
19130122 - Suderbys i Hejdeby. 790
19130122 - Telefonförhållandena på Gotland 860
19130122 - Temperatur och lufttryck 496
19130122 - Torsdagen 23 januari 471
19130122 - Vid Pavalds i Lärbro 1018
19130122 - Vinterpostföringen. 449
19130123 - Borgenärerna 498
19130123 - Efterlyst 1007
19130123 - Ett resestipendium 469
19130123 - Fältskjutning 988
19130123 - Förslag till tomtindelning. 536
19130123 - Från affärsvärlden. 445
19130123 - Från sjön. 448
19130123 - Hundskatt 473
19130123 - I Hälsovännen 409
19130123 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1083
19130123 - Linamyrsköpet. 418
19130123 - När olyckan är framme. 782
19130123 - Passagerarelista. 479
19130123 - Räntabla fastigheter 450
19130123 - Rättegångs- och Polissaker. 414
19130123 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 437
19130123 - Temperatur och lufttryck 477
19130123 - Till vik. lärarinna 1178
19130123 - Tillstånd till gårdfarihandel 469
19130123 - Väghinder. 1019
19130123 - Vinterbåtarna. 433
19130124 - Å auktion vid Takstens 1034
19130124 - Auktion i Boge. 881
19130124 - Auktion i Hafdhem. 1284
19130124 - Auktion i Lojsta. 788
19130124 - Auktion i Vamlingbo. 912
19130124 - Auktion vid Qviehagen. 1285
19130124 - Auktion vid Valdartve i Eskelhem. 872
19130124 - Auktionsuppbörd 1106
19130124 - Död. Hilda Maria Karolina. 769
19130124 - Död. Nicklas Vilhelm Larsson. 900
19130124 - Dödsfall. 465
19130124 - Egendomarna Malms 741
19130124 - Entreprenadauktion. 821
19130124 - Fastighets- och lösöreauktion. 784
19130124 - Fastighetsauktion vid Murgatan 43. 412
19130124 - Fastighetsauktion. 427
19130124 - Fisket i Gotlands län 1912. 437
19130124 - Från landsbygden. Sanda. 499
19130124 - Från sjön. 411
19130124 - Fredagen den 31 Januari 448
19130124 - G. U. F:s Visbykrets 433
19130124 - Genom offentlig auktion 422
19130124 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1113
19130124 - Med anledning af sin hustrus död 736
19130124 - Militärbefälhafvaren 446
19130124 - Omorganiseringen af 484
19130124 - Onsdagen den 29 jan. 835
19130124 - Passagerarelista. 452
19130124 - Passionsgudstjänsterna 907
19130124 - Populärvetenskapliga artiklar. 500
19130124 - Rättegångs- och Polissaker. 405
19130124 - Sixarfve i Viklau. 697
19130124 - Skogsauktion. 699
19130124 - Skolgången å Södervärn. 437
19130124 - Sparbanksrörelsen vid stadens folkskolor. 425
19130124 - Stor auktion å handelsvaror. 460
19130124 - Temperatur och lufttryck 474
19130124 - Vinkels i Sjonhem. 727
19130124 - Virkes-& vedauktion i Helvi. 823
19130125 - Afsked 433
19130125 - Auktion vid Valdarfve i Eskelhem. 841
19130125 - Död. Gustaf E. Hellgren. 451
19130125 - Döfstumundervisningen. 412
19130125 - Ensam sökande 778
19130125 - Fattigbjudning 490
19130125 - Framflyttad biskopsvisitation. 1222
19130125 - Från sjön. 518
19130125 - Jordfästning. 428
19130125 - Omslag i väderleken 405
19130125 - Passagerarelista. 406
19130125 - Rättegångs- och Polissaker. 400
19130125 - Sjuttio år 433
19130125 - Temperatur och lufttryck 443
19130125 - Till andre förman 1133
19130125 - Vår flotta. 407
19130125 - Vetenskapsakademien 451
19130125 - Visborgs fältridtklubb 471
19130127 - 30-årsfest 512
19130127 - Andra förslagsrummet 858
19130127 - Ångf. Klintehamn 453
19130127 - Borgenärerna 617
19130127 - Död. Carl Petter Elgstrand. 781
19130127 - Död. Johanna Dorothea Klint. 444
19130127 - Död. Karl Johan Engström. 844
19130127 - Död. NIKLAS ALERT JOHANSSON. 764
19130127 - Förlist segelfartyg. 542
19130127 - Förlofning 930
19130127 - Från sjön. 503
19130127 - Gotlands biodlareförening 860
19130127 - I konkurs 466
19130127 - Konkursauktion. 791
19130127 - Passagerarelista. 399
19130127 - Rättegångs- och Polissaker. 479
19130127 - Stor auktion å handelsvaror. 467
19130127 - Temperatur och lufttryck 426
19130127 - Till erhållande af lediga lektorstjänsten 506
19130127 - Tingstäde-Fårösunds järnväg. 1293
19130127 - Vid Fårösund under Krimkriget. 1637
19130127 - Vid räfskallet 794
19130127 - Vinterpostföringen. 509
19130128 - Borgenärerna 1289
19130128 - Borgenärerna i handlanden 465
19130128 - Den adjunktstjänst 522
19130128 - Dispache 410
19130128 - Exekutiv auktion 1065
19130128 - För stöld af ett fickur 750
19130128 - Förbruksföreningen Visborg 431
19130128 - Från sjön. 484
19130128 - Gotlands skarpskytte- och jägaregille 564
19130128 - Klintehamn. 999
19130128 - Lag om gemensamhetsfiske. 462
19130128 - Passagerarelista. 428
19130128 - Rättegångs- och Polissaker. 441
19130128 - Rättelse. 797
19130128 - Slädföret 424
19130128 - Temperatur och lufttryck 403
19130128 - Till aktiebolagsregistret 478
19130128 - Understödsförbundet n:r 3 394
19130128 - Utbetalade rofdjurspremier. 362
19130128 - Vid årets inskrifningsförrättningar 394
19130128 - Villebrådstillgången 410
19130128 - Vinterpostföringen. 376
19130128 - Visby arbetares sjuk- och begrafningskassa 374
19130129 - Auktion å Kappelshamn. 702
19130129 - Den sista färden. 380
19130129 - Död. Katarina Helena Jacobsson. 646
19130129 - Död. Petter Broström. 748
19130129 - Egendomsförsäljning. 789
19130129 - Entreprenad å vägbygnad. 1240
19130129 - Från landsbygden. Sanda. 580
19130129 - Från sjön. 454
19130129 - Fredagen den 31 januari 442
19130129 - G. U. F:s Visbykrets 629
19130129 - Genom offentlig auktion 895
19130129 - Gotlands läns hushållningssällskap 389
19130129 - Hushållningsgillena. 874
19130129 - Hvad vi sluppit äta. 451
19130129 - I metodistkyrkan 948
19130129 - Järnvägsreformer. 387
19130129 - Konkursauktion i Hablingbo. 739
19130129 - Legning af hästar 339
19130129 - Passagerarelista. 378
19130129 - Rättegångs- och Polissaker. 450
19130129 - Temperatur och lufttryck 383
19130129 - Väg- och vattenbygnarlsstyrelsen 850
19130129 - Vinterbåtarna. 371
19130130 - Å förslag 587
19130130 - Afliden åldring. 741
19130130 - Åttio år 369
19130130 - Auktion å Kappelshamn. 672
19130130 - Biskop K. H. Gez. von Schéele 367
19130130 - C. A. Hultgren, Hästgatan. 341
19130130 - Död. John Jacob Petter Ahlgren. 370
19130130 - Få vi gasverk? 425
19130130 - Fastighetsaffär. 1101
19130130 - Förmyndareräkningar 369
19130130 - Från sjön. 377
19130130 - Hrr hundägare 403
19130130 - Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder. 391
19130130 - Passagerarelista. 417
19130130 - Passionsgudstjänsterna 1143
19130130 - Rättegångs- och Polissaker. 385
19130130 - Temperatur och lufttryck 422
19130130 - Tillsynen å Gotska Sandöns kronopark. 784
19130130 - Vill ej bli kyrkorådslednmot. 594
19130130 - Vinterpostfarten. 339
19130130 - Visby Fabriks- och 374
19130131 - Auktion å utsädeskorn 640
19130131 - Auktion å växande skog. 836
19130131 - Auktion å virke och ved 684
19130131 - Auktion å virke och ved i Vallstena. 706
19130131 - Auktion på rotfrukter. 663
19130131 - Auktion på utstämplad skog. 1083
19130131 - Auktion vid Hejdebyväg. 383
19130131 - Auktion vid Nybjers i Hörsne. 708
19130131 - Auktion vid Skota i Lojsta. 707
19130131 - Borgenärerna uti trädgårdsmästaren 840
19130131 - Carl Ferm. 495
19130131 - Eldsvåda i Klintehamn. 1424
19130131 - Entreprenad å vägbygnad. 761
19130131 - Entreprenadauktion. 755
19130131 - Fastighetsauktion. 687
19130131 - Från landsbygden. 1472
19130131 - Från sjön. 797
19130131 - Genom auktion 754
19130131 - Konkursauktion i Hablingbo. 710
19130131 - Konkursauktion. 680
19130131 - Lösöre- och-fastighetsauktion. 450
19130131 - Passagerarelista. 392
19130131 - Räntabla fastigheter 738
19130131 - Rättegångs- och Polissaker. 372
19130131 - Stor spannmålsauktion i Slite. 609
19130131 - Temperatur och lufttryck 343
19130131 - Värdefull kreatursauktion. 1150
19130131 - Virkes- & vedauktion 634
19130131 - Visby 1898
19130131 - Visby torgpris. 387
19130201 - Ångaren Roma såld till Marocko. 378
19130201 - Årets inskrifningsförrättningar. 283
19130201 - Åttioringen hyllas. 354
19130201 - Blidväder 301
19130201 - Den lyckade flygfärden öfver Simplon. 305
19130201 - Förhör 397
19130201 - Förlofning 327
19130201 - Fru Sigrid Borgström-Bodén 359
19130201 - I D. B. V:s sparbank 337
19130201 - I kronohäktet 371
19130201 - Klintehamn. 812
19130201 - Kriget. 798
19130201 - Kvinligt yrkesregister 1913, 309
19130201 - Meddelande. 339
19130201 - Passagerarelista. 326
19130201 - Rättegångs- och Polissaker. 337
19130201 - Rum för resande på Östersjön 356
19130201 - Såsom ende sökande 302
19130201 - Sextiosju år 354
19130201 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesda 299
19130201 - Skyttemärke till uniform. 353
19130201 - Slädpartiernnas tid är nu inne 326
19130201 - Temperatur och lufttryck 336
19130201 - Temperatur och lufttryck i Visby 1091
19130201 - Till en månads suspension 844
19130201 - Vinterbåtarna. 364
19130201 - Visby 1928
19130201 - Visby skyttegilles fältskjutning 332
19130203 - Arbetareföreningens begrafningskassa 283
19130203 - Åttioett år 338
19130203 - Bland komiterade 315
19130203 - Död. Anna Johanna Jacobsson. 754
19130203 - Död. Fredrika Catharina. 673
19130203 - Död. Johan Edvard Niklas Pettersson. 796
19130203 - Död. Tage. 793
19130203 - Ekiperingshjälp 292
19130203 - En ny nykterhetsloge 305
19130203 - Ett stipendium 303
19130203 - F. K. P. R. i Veskinde 927
19130203 - Fastighetsauktion. 737
19130203 - För medborgerlig förtjänst. 383
19130203 - Från landsbygden. Rute. 466
19130203 - Från landsbygden. Sanda. 501
19130203 - Från sjön. 407
19130203 - Genom exekutiv auktion, 437
19130203 - J. P. Danielsson död. 518
19130203 - Jaktförbud. 816
19130203 - Klintehamn. 847
19130203 - Kriget. 868
19130203 - Kungörelse 745
19130203 - Kvinnornas själfdeklaration. 351
19130203 - Lärbro skyttegille. 828
19130203 - Mässfall 977
19130203 - Offentlig auktion i Visby. 383
19130203 - Offentliga auktioner i Kräklingbo. 1016
19130203 - Passagerarelista. 354
19130203 - Rättegångs- och Polissaker. 658
19130203 - Skydd för fågellifvet på Stora Karlsö. 631
19130203 - Som rysk vice konsul 667
19130203 - Stor spannmålsauktion i Slite. 591
19130203 - Temperatur och lufttryck 406
19130203 - Vaktombyte vid tyska flottan. 337
19130203 - Våra mynt. 401
19130203 - Vinterbåtarna. 311
19130203 - Virkes- & vedauktion 832
19130204 - 1 bref från Gotland 950
19130204 - Biskop von Schéele, 407
19130204 - Borgenärerna 857
19130204 - Död. Johanna Sandberg. 378
19130204 - Dödens skördar. 286
19130204 - Dragspelskonsert 355
19130204 - Egendomsaffär. 333
19130204 - Ett rörligt lif 334
19130204 - Fabriks- och handtverksföreningen 312
19130204 - Från artillerikåren. 297
19130204 - Från infanteriet. 321
19130204 - Från landsbygden. Sanda. 453
19130204 - Från sjön. 328
19130204 - Kriget. 795
19130204 - Lönetillskott 1012
19130204 - Lysning 1038
19130204 - Ny uniformsmodell. 268
19130204 - Passagerarelista. 271
19130204 - Poststatistik. 341
19130204 - Postverkets inkasseringsrörelse. 284
19130204 - Rättegångs- och Polissaker. 262
19130204 - Riksantikvarien hyllas. 229
19130204 - Såsom sökande 239
19130204 - Sjukkassan H. W. 252
19130204 - Temperatur och lufttryck 334
19130204 - Till organist, 255
19130204 - Tulluppbörden 329
19130204 - Uppehållen af hård motsjö 299
19130204 - Uppvaktande adjutant 261
19130204 - Urania till botten. 651
19130204 - Vintermarsch 282
19130205 - Å Blindhemmet i Visby 324
19130205 - Affärsöfverlåtelse. 423
19130205 - Auktion på utstämplad skog. 973
19130205 - Död. Erland Petter Eriksson. 695
19130205 - Död. Regina Sofia Nykvist. 709
19130205 - Dragspelsvirtuoserna, 322
19130205 - Entledigande 341
19130205 - Entreprenadauktion. 652
19130205 - Fastighetsauktion. 632
19130205 - Femtio år 356
19130205 - Från infanteriet. 350
19130205 - Från landsbygden. Burs. 985
19130205 - Från landsbygden. Vall. 518
19130205 - Från sjön. 314
19130205 - Genom auktion, 593
19130205 - Jakten Ellida inbogserad till Oskarshamn. 360
19130205 - Järnvägen Klintehamn-Hablingbo. 845
19130205 - Kottinsamling. 516
19130205 - Kriget åter i full gång. 771
19130205 - Kriget. 825
19130205 - Norrahammars Solokaminer 322
19130205 - Påsk i mars. 250
19130205 - Passagerarelista. 342
19130205 - Rättegångs- och Polissaker. 333
19130205 - Såsom sökande 312
19130205 - Slocknad lysboj. 278
19130205 - Tandvården vid Gotlands trupper. 292
19130205 - Temperatur och lufttryck 363
19130205 - Till filosofie jubeldoktor 260
19130205 - Till kamp mot barnförlamningen. 321
19130205 - Till ledamot 340
19130205 - Vinterpostfarten. 281
19130205 - Vinterpostföringen Gotland-fastlandet. 305
19130206 - Af konung Carl Johans fond 360
19130206 - Auktion vid Nybjers i Hörene. 710
19130206 - Bastrustainen fridlyst. 768
19130206 - Från landsbygden. Dalhem. 920
19130206 - Från sjön. 390
19130206 - Genom exekutiv auktion, 425
19130206 - Gotlandsbåtarnas turer och befal. 374
19130206 - Idrottsföreningen Kamraterna 352
19130206 - Inställelse 399
19130206 - Kriget. 809
19130206 - Lagfart 418
19130206 - Landtbruksingeniör Berggren 407
19130206 - Öfverkörd af tåget. 404
19130206 - Passagerarelista. 377
19130206 - Rättegångs- och Polissaker. 323
19130206 - Se upp med fotogenkaminerna. 436
19130206 - Sex procents utdelning 392
19130206 - Sextiotvå år 660
19130206 - Själfmordsförsök 901
19130206 - Stadsfiskalens verksamhet 1912. 486
19130206 - Temperatur och lufttryck 397
19130206 - Till underlättande af manskapsrekyteringen 317
19130206 - Vinterbåtarna. 323
19130206 - Visby minuthandeksförening 407
19130207 - Auktion å utsädeskor och nötkreatur. 642
19130207 - Auktion i Eksta. 820
19130207 - Auktion i Fröjel. 735
19130207 - Auktion i Garda. 731
19130207 - Auktion i Stånga. 780
19130207 - Död. Lars Petter Calmén. 786
19130207 - Egendomsaffär. 1060
19130207 - Fastighetsauktion 907
19130207 - Fastighetsauktion som förrättas vid Rovede i Eskelhem 628
19130207 - Flytt-ating i Bunge. 924
19130207 - Från infanteriet. 365
19130207 - Från Katthammarsvik 345
19130207 - Från landsbygden. Boge. 980
19130207 - Från landsbygden. Vänge. 883
19130207 - Genom auktion 708
19130207 - Genom offentlig och frivillig auktion 517
19130207 - Gotlandsforskningen. 458
19130207 - Grisauktion. 409
19130207 - Höga kreaturspris. 988
19130207 - Jaktförbud. 856
19130207 - Jämviktssinnet 398
19130207 - Kriget. 835
19130207 - Landshöfding Roos 331
19130207 - Långvakansförordnandet i Källunge, 580
19130207 - Lösöre- och fastighetsauktion. 399
19130207 - Mot nervfebern. 367
19130207 - Offentlig auktion i Sanda. 485
19130207 - På grund af förestående afresa till Amerika 814
19130207 - Passagerarelista. 334
19130207 - Räntabla fastigheter 368
19130207 - Rättegångs- och Polissaker. 336
19130207 - Redovisning 493
19130207 - Sextio år 872
19130207 - Skogsauktion. 708
19130207 - Sockertullens sänkning 331
19130207 - Temperatur och lufttryck 359
19130207 - Till förmån för Bungemuséet 701
19130207 - Till ordförande 354
19130207 - Uranias förlisning. 550
19130207 - Värdefull Kreatursauktion 415
19130207 - Vedkonsert 379
19130207 - Vid skolköket i Visby 319
19130208 - Af Gotlands skytteförbunds 402
19130208 - Auktion i Tingstäde. 930
19130208 - Borgenärerna 732
19130208 - CHAMPAGNE 354
19130208 - Död. Johan Petter Pettersson. 699
19130208 - Elektricitetsverkets styrelse 336
19130208 - För ett 50-tal arbetslösa 310
19130208 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 268
19130208 - Från sjön. 360
19130208 - Genom offentlig auktion 633
19130208 - Högre dagaflöning åt sjöbeväringen. 346
19130208 - Inskrivning av värnpliktige 573
19130208 - Jakten Elida 400
19130208 - Järnvägen Klintehamn - Hablingbo. 803
19130208 - Kriget. 563
19130208 - Nya målkärl för mjölk 316
19130208 - Passagerarelista. 327
19130208 - Prästerskapets änke- och pupillkassa. 276
19130208 - Rättegångs- och Polissaker. 323
19130208 - Rösträtt och statsnytta. 319
19130208 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 325
19130208 - Sjöfarten. 878
19130208 - Stadsmurens frigörande. 373
19130208 - Temperatur och lufttryck 364
19130208 - Uppå därom af statsgeologen, 594
19130208 - Vinterpostfarten. 330
19130210 - Åt den gotländska träskulptören 266
19130210 - Auktion. 477
19130210 - Död. Erik Teodor. 755
19130210 - Fastighetsauktion. 693
19130210 - Första förhör 333
19130210 - Från hamnen. 287
19130210 - Från riksdagen 312
19130210 - Genom offentlig auktion, 728
19130210 - Godemansed 873
19130210 - Gotlands trädgårdsodlaresällskap 663
19130210 - I Amerika afliden landsman. 698
19130210 - I årets inländska tidningstaxa 303
19130210 - I konkurs 883
19130210 - I revisionen 282
19130210 - Konsert 374
19130210 - Kriget. 601
19130210 - Kungörelse. 901
19130210 - Passagerarelista. 300
19130210 - Postupplagorna 383
19130210 - Rättegångs- och Polissaker. 1302
19130210 - Sextiofem år 663
19130210 - Stararna komna. 712
19130210 - Täflingsskjutning 1222
19130210 - Temperatur och lufttryck 477
19130210 - Till sin ordförande-mästare, 411
19130210 - Vinterbåtarna. 423
19130211 - Auktion 448
19130211 - Död i främmande land. 537
19130211 - Död. Karl August Fritz Büssow. 411
19130211 - Död. Knut Eugen Stillman. 350
19130211 - Från Nordiska spelen. 555
19130211 - Från sjön. 634
19130211 - Gotlands nation 675
19130211 - Inryckningsdagarna 568
19130211 - Kyrkostämma 474
19130211 - Munktells själfgående lokomobiler. 669
19130211 - Passagerarelista. 542
19130211 - Rättegångs- och Polissaker. 886
19130211 - Sjöbeväringen skall hemförlofvas. 573
19130211 - Temperatur och lufttryck 641
19130213 - Båtarna. 239
19130213 - Död. Jakob Timoteus Nilsson. 367
19130213 - Död. JOHAN ARVID JAKOBSSON. 288
19130213 - Domkapitlets utslag 380
19130213 - Drunknad fartygsbefälhafvare. 291
19130213 - Från infanteriregementet. 176
19130213 - Från landsbygden. Källunge. 312
19130213 - Från landsbygden. Lärbro. 354
19130213 - Från sjön 216
19130213 - Infäste 219
19130213 - Krigsrätt 187
19130213 - Passagerarelista. 172
19130213 - Sirius Biografteater. 182
19130213 - Temperatur och lufttryck 219
19130213 - Visby Biografteater. 203
19130214 - 50 år 199
19130214 - Aftonunderhållning anordnas 189
19130214 - Ångf. Klintehamn 164
19130214 - Årets fält- och fälttjänstöfningar. 141
19130214 - Auktion å bräder och ved m. m. 235
19130214 - Auktion i Anga. 244
19130214 - Auktion i Ardre. 294
19130214 - Auktion i Fröjel. 263
19130214 - Auktion i Hall. 228
19130214 - Auktion i Hangvar. 244
19130214 - Auktion i Lummelunda. 218
19130214 - Auktion i Rone. 228
19130214 - Auktion i Slite. 218
19130214 - Auktion i Stånga. 343
19130214 - Auktion i Väte. 275
19130214 - Auktion i Veskinde. 364
19130214 - Auktion i Visby. 172
19130214 - Bygnadsverksamheten 181
19130214 - Död. Elin Teresia Lovisa. 236
19130214 - Död. Gunnar Zacharias Zackrisson. 247
19130214 - Död. J. O. Pettersson. 261
19130214 - Elfva månaders tjänstledighet 305
19130214 - Fastighets- och Lösöreauktion. 333
19130214 - Fastighetsauktion. 293
19130214 - Fastlandsbeväringen 151
19130214 - Födde, döde och lysning i Visby. 161
19130214 - Förberedande prästerlig examenal 216
19130214 - Från landsbygden. Garda. 254
19130214 - Från landsbygden. Hablingbo. 273
19130214 - Från sjön. 167
19130214 - Genom auktion 254
19130214 - I sitt 60:de år 160
19130214 - Lösöre- och fastighetsauktion. 180
19130214 - Lösöreauktion. 414
19130214 - Några teaterkvällar 183
19130214 - P. G. Lyth död. 154
19130214 - På Siriui biografen 401
19130214 - Passagerarelista. 165
19130214 - Större värdefull auktion 394
19130214 - Temperatur och lufttryck 205
19130215 - Aug. Wahlby 169
19130215 - Död. Hildur Fagerlund. 186
19130215 - Död. Jacob Wilhelm Jacobsson. 226
19130215 - Fångvården. 150
19130215 - Från sjön. 159
19130215 - Fridlysningstid för hare 133
19130215 - Gotlands sockerbetsodlare 163
19130215 - Passagerarelista. 133
19130215 - Såsom sökande 147
19130215 - Taxeringsnämnden för Visby stad 174
19130215 - Temperatur och lufttryck 163
19130215 - Vinterbåtarna. 164
19130217 - Afsked 132
19130217 - Afskrifven konkurs. 197
19130217 - Aftonunderhållningen 226
19130217 - Arrende- och lösöreauktion. 348
19130217 - Auktion å Malms i Helvi. 264
19130217 - Död. Anna Maria Ringbom. 247
19130217 - Död. Otto Mårten Palmgren. 152
19130217 - Egnahemsrörelsen 185
19130217 - En ny fem veckors skolkökskurs 144
19130217 - Ett barntempel 222
19130217 - Från landsbygden. Vamlingbo. 422
19130217 - Från sjön 265
19130217 - Genom exekutiv auktion 331
19130217 - Genom offentlig auktion 326
19130217 - I högre (andra) lönegrad 196
19130217 - I konkurs 243
19130217 - I konkurs 249
19130217 - Kronans markförvärf. 207
19130217 - Lärkan 160
19130217 - Lektor P. G. Lyths stoft 143
19130217 - Offentlig auktion. 179
19130217 - Passagerarelista. 237
19130217 - Pröfning 167
19130217 - Rättegångs- och Polissaker. 369
19130217 - Runmärkesfrågan 174
19130217 - Sällekapet G. G. 152
19130217 - Slite. 368
19130217 - Temperatur och lufttryck 279
19130217 - Välförtjänt belöning. 158
19130217 - Välkomstfest för beväringsmännen 214
19130217 - Varmbadhuset 155
19130217 - Vinterpostfarten. 165
19130217 - Visby Varpklubb (V. V.) 197
19130217 - Visbyjakten Elida 163
19130218 - Auktion å Malms I Helvi. 275
19130218 - Borgenärerna 200
19130218 - Död. Kristina Elisabet. 224
19130218 - Egendomsaffär. 157
19130218 - Exekutiv auktion 246
19130218 - Fackska sällskapet 345
19130218 - Förlofningen vid tyska kejsarhofvets 182
19130218 - Från hamnen. 385
19130218 - Från sjön. 283
19130218 - G. U. F:a Visbykrets 176
19130218 - Gåfvor till Bungemuseet. 241
19130218 - Genom exekutiv auktion, 297
19130218 - Ingen utvidgning af Visby hospital. 181
19130218 - Karlsö jakt- och djurskyddsförenings aktiebolag, 221
19130218 - Kinematografföreviening 149
19130218 - Lysning till äktenskap 227
19130218 - Masken från Moulin Rouge. 219
19130218 - Passagerarelista. 202
19130218 - Rättelse. 240
19130218 - Rekryteringen vid Gotlands infanteriregemente. 184
19130218 - Rymling oantastad i tjänst hos länsman. 301
19130218 - Sökande 189
19130218 - Temperatur och lufttryck 218
19130218 - Utslag gafs af Svea hofrätt 264
19130218 - Vigsel. 427
19130218 - Vinterpostångaren Polhem 176
19130218 - Visby studsmissionsförening 173
19130219 - A.-B. H. A. Lindsströms Järn-& Redskapshandel. 186
19130219 - Auktion å Hägvide i Lärbro. 424
19130219 - Auktion vid Stora Mörby i Hörsne 345
19130219 - Auktion. 196
19130219 - Båtarna. 136
19130219 - Död. Jacob Fredrik Bertelsson. 246
19130219 - Fastighetsauktion i Fröjel. 258
19130219 - Fastighetsauktion vid Vägume i Lärbro. 427
19130219 - Fastighetsköp. 340
19130219 - För anordnande af fälttjänstöfningar 130
19130219 - Från sjön. 225
19130219 - Genom auktion, 227
19130219 - Genom offentlig auktion 215
19130219 - Gotlands handelskammare 206
19130219 - Infanteriregementet. 188
19130219 - Lösöreauktion. 362
19130219 - Militärbefälhafvaren 394
19130219 - Nytt släktnamn. 175
19130219 - Offentlig auktion i Linde. 365
19130219 - Offentlig auktion i Stenkyrka. 473
19130219 - Passagerarelista. 228
19130219 - Polisbevakning i Roma. 367
19130219 - Statsanslag till ombygnad af Visby hamn 164
19130219 - Stor lösöreauktion. 255
19130219 - Stor spannmålsauktion m. m. 358
19130219 - Större värdefull auktion 361
19130219 - Studieanslag 367
19130219 - Temperatur och lufttryck 215
19130219 - Till ledamot 142
19130219 - Till sin kassaförvaltare 158
19130219 - Till vikarierande adjunkt 208
19130219 - Visby stadsmissionsförening 250
19130220 - Auktion å spannmål och virke m. m. 241
19130220 - Bråddöd. 177
19130220 - Deltagit. Arvid Jakobsson. 289
19130220 - Död. Carl Olof Wickman. 226
19130220 - Död. Lars Niklas Larsson. 266
19130220 - Femtiåringen hyllad. 154
19130220 - Från hamnen. 382
19130220 - Från landsbygden. Garda. 263
19130220 - Från landsbygden. Sydöstra Gotland. 311
19130220 - Gårdfarihandel 309
19130220 - Orgelkonsert 226
19130220 - Passagerarelista. 255
19130220 - Sextiosju år 237
19130220 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 166
19130220 - Temperatur och lufttryck 213
19130220 - Väghinder. 282
19130220 - Vinterpostföringen. 164
19130221 - Anslag åt föreläsningsverksamheten. 359
19130221 - Arrendeauktion. 161
19130221 - Auktion å spannmål. 270
19130221 - Auktion å virke. 237
19130221 - Auktion i Fole. 235
19130221 - Auktion i Hejde. 225
19130221 - Auktion i Hemse. 325
19130221 - Auktion i Linde. 223
19130221 - Auktion vid Hägvalds i Vänge. 222
19130221 - Auktion vid Kviungs i Stenkumla. 218
19130221 - Auktion vid Mölnare i Fleringe. 228
19130221 - Auktion vid Snosarfve i Silte. 222
19130221 - Auktion. 213
19130221 - Död. Brita Maria Laurin. 254
19130221 - Död. MARTHA. 225
19130221 - Död. Wilhelm Alfred Pettersson. 317
19130221 - En automatisk telefonapparat 361
19130221 - En tredje biograf 221
19130221 - Ett uppträde i Visby kronobränneri 1785. 230
19130221 - Fastighets- och Lösöreauktion. 279
19130221 - Födde, döde och Lysning i Visby. 175
19130221 - Folkskolan som gudstjänstlokal. 225
19130221 - Från infanteriregementet. 179
19130221 - Från landsbygden. Lärbro. 396
19130221 - G. U. F:a Visbykreta 192
19130221 - Genom auktion, 251
19130221 - Genom offentlig auktion, 242
19130221 - Handelskammarens uttalande i sockerfrågan. 144
19130221 - Kampen mot tuberkulosen. 215
19130221 - Kollektstipendiet 155
19130221 - Kungörelse. 169
19130221 - Lördagen d. 1 mars 276
19130221 - Lösöre- och fastighetsauktion. 148
19130221 - Lösöreauktion i Västerhejde. 212
19130221 - N. A. Youngberg död. 412
19130221 - Onsdagen den 26 209
19130221 - Onsdagen den 5 mars 240
19130221 - På förslag 305
19130221 - På grund af upphörande med jordbruket 400
19130221 - Passagerarelista. 193
19130221 - Stor lösöreauktion. 219
19130221 - Telefonledningarna utsträckas. 417
19130221 - Temperatur och lufttryck 208
19130221 - Till slöjdlärare 358
19130221 - Tisdagen den 25 februari 212
19130221 - Torsdagen den 27 196
19130221 - Trafikinkomsterna 184
19130221 - Vinterturer 157
19130222 - Auktion på Bahra gård i Etelhem. 284
19130222 - Död. NILS AUGUST YOUNGBEBG. 232
19130222- Afsked 160
19130222- Den nya Gotlandsångaren Vineta 130
19130222- En liten vinterknäpp 156
19130222- Från landsbygden. Hall. 396
19130222- Från sjön. 810
19130222- Genom auktion 243
19130222- Genom offentlig auktion, 214
19130222- K. m:t har tillåtit 136
19130222- Kyrkoherdetjänsten i Atlingbo. 221
19130222- Öfverste Fineman 160
19130222- Passagerarelista. 198
19130222- Prästerligt förordnande. 331
19130222- Rättelse. 283
19130222- Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 175
19130222- Temperatur och lufttryck 190
19130222- Terranglöpning 157
19130222- Till kapten 152
19130222- Vinterpostfarten. 150
19130224 - Auktion vid Hultungs i Bunge. 231
19130224 - Auktion vid Kviungs i Stenkumla. 219
19130224 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 215
19130224 - Auktion vid Stora Mörrby i Hörsne 239
19130224 - Båtarna. 164
19130224 - Carambolage. 167
19130224 - De gifta kvinnorna i posttjänst. 146
19130224 - Död. Mathilda Maria Bagge. 170
19130224 - Dödsfall. 166
19130224 - Fältskjutning 457
19130224 - Fårösunds kustartilleridetachements skytteförening 346
19130224 - Fastighetsauktion vid Vägume i Lärbro. 319
19130224 - Från landsbygden. Rute. 276
19130224 - Genom offentlig auktion 250
19130224 - Guldbröllop 348
19130224 - I här förda föreningsregister 428
19130224 - Konkursärenden. 204
19130224 - Med ångaren Klintehamn som logementsfartyg 194
19130224 - Nykterhetsfest 198
19130224 - Offentlig auktion. 282
19130224 - Passagerarelista. 184
19130224 - Rättegångs- och Polissaker. 231
19130224 - Som postmästare 181
19130224 - Tack för god vakt. 177
19130224 - Temperatur och lufttryck 199
19130224 - Till revisorer 191
19130224 - Till Visby inköpt fartyg. 180
19130224 - Visby assuransförening 209
19130225 - Auktion å Hägvide i Lärbro. 350
19130225 - Auktion vid Mölnare i Fleringe. 226
19130225 - Beträffande Alskogs mejeriaktiebolag 252
19130225 - Borgenärerna 346
19130225 - Död. Carl Ludvig Laurentius Jakobsson. 242
19130225 - Död. Johan August Nils Råberg. 342
19130225 - Död. Sofia Gustava Petterson. 245
19130225 - En 16-årig yngling på villovägar. 250
19130225 - Från artillerikåren 152
19130225 - Från landsbygden. Väte. 277
19130225 - Från sjön. 163
19130225 - Från vinterautomobiltäflingen. 156
19130225 - Jordfästning. 192
19130225 - Kungörelse. 244
19130225 - Lösöreauktion vid Norderihre i Lärbro. 335
19130225 - Passagerarelista. 176
19130225 - Själfmord i kasärn. 201
19130225 - Temperatur och lufttryck 199
19130225 - Till befälhafvare 347
19130225 - Visby skyttegille 199
19130226 - Auktion å egnahemslägenheter. 365
19130226 - Auktion å skogseffekter vid Björkome i Lokrume. 257
19130226 - Auktion i goodtemplarsalen. 180
19130226 - Auktion vid Findarfve i Rone. 236
19130226 - Auktion vid Hägvalds i Vänge. 242
19130226 - Auktion vid Hundlund i Västerhejde. 210
19130226 - Auktion vid Koparfve i Lau. 229
19130226 - Auktion vid Sindarfve i Hemse. 315
19130226 - Auktion vid Tors i Bro. 263
19130226 - Auktion vid Widringe i Burs. 408
19130226 - Båtarna. 206
19130226 - Deltagande. C. O. WICKMAN. 202
19130226 - Död. Johanna Magdalena Barbara Siggelin. 178
19130226 - Fartygsbefälhafvares skyldighet att anmäla rymningar. 202
19130226 - Fastighetsauktion.ma 247
19130226 - Femtio år 173
19130226 - Från landsbygden. Hemse. 350
19130226 - Gåfvor till Nära kyrka. 389
19130226 - Hos Svenska fornminnesföreningen 169
19130226 - Kapten W. R. Edling 178
19130226 - Konkursauktion i Tingstäde. 378
19130226 - Kungörelse. 270
19130226 - Mjölkens fetthalt. 276
19130226 - Öfvermåttan ruskigt. 242
19130226 - Passagerarelista. 207
19130226 - Som allmänhetens kommisionärer 213
19130226 - Stor spannmålsauktion m. m. vid St. Hästnäs. 243
19130226 - Större lösöreauktion. 216
19130226 - Svenska turistföreningen 199
19130226 - Temperatur och lufttryck 251
19130227 - Auktion. 173
19130227 - Fall af mjältbrand 295
19130227 - Från landsbygden. Bara. 240
19130227 - Från landsbygden. Fröjel. 247
19130227 - Från landsbygden. Lärbro. 323
19130227 - Från sjön. 199
19130227 - Inskrifning af värnpliktige 201
19130227 - Lönetillskott 401
19130227 - Passagerarelista. 216
19130227 - Slite. 258
19130227 - Snö 204
19130227 - Temperatur och lufttryck 197
19130227 - Till arvode för väbeltjänstgöring 374
19130227 - Tragedien å Visborgs slätt. 190
19130227 - Vinterpostfarten. 209
19130228 - Auktion å bättre välvårdade husgerådssaker. 383
19130228 - Auktion å spannmål m. m. 251
19130228 - Auktion egnahemslägenheter. 294
19130228 - Auktion i Burs. 362
19130228 - Auktion i Klintehamn. 330
19130228 - Auktion vid Binge i Martebo. 255
19130228 - Auktion vid Haltarfve i Väte. 307
19130228 - Auktion vid Hemmor i Garda. 216
19130228 - Auktion vid Hultungs i Bunge. 218
19130228 - Auktion vid Kronholmen i Vestergarn. 329
19130228 - Auktion vid L:a Atlings i Atlingbo. 242
19130228 - Auktion vid Ljugennes i Burs. 366
19130228 - Auktion vid Robbenarfve i Garda. 230
19130228 - Auktion vid Smiss ångsåg i Gerum. 228
19130228 - Auktion vid Snosarfve i Silte. 328
19130228 - Auktion vid Tors i Bro. 255
19130228 - Auktion vid Västerväte i Väte. 227
19130228 - Auktion vid Waters, Gothem. 246
19130228 - Bröllop 175
19130228 - Bungemuseet tillväxer. 243
19130228 - Carl Ferm. 218
19130228 - Deltagande. MARTHA. 190
19130228 - Död. Carl S. F. Horneij. 171
19130228 - Död. Elen Maria Johanna. 297
19130228 - Död. Laura Christina. 326
19130228 - En värdefull och intressant gåfva 238
19130228 - Ett viktigt inlägg i sockertullfrågan 325
19130228 - Fastighetsauktion. 226
19130228 - Födde och döde i Visby. 211
19130228 - Från sjön. 176
19130228 - I Amerika aflidna gotlänningar. 227
19130228 - I här förda föreningsregister 300
19130228 - Klent stäldt med brandredskapen. 361
19130228 - Lösöreauktion vid Medebys i Ekeby. 250
19130228 - Lösöreauktion vid Ytlings i Bro. 267
19130228 - Offentlig auktion. 212
19130228 - På sin 50-årsdag 190
19130228 - Passagerarelista. 202
19130228 - Skogsvårdsstyrelsen 179
19130228 - Skyddsföreningen 233
19130228 - Sökande 197
19130228 - Stor lösöreauktion. 272
19130228 - Temperatur och lufttryck 221
19130228 - Utsädes- och Potatisauktion 267
19130228 - Vid generalstabens 171
19130228 - Vinterpostångaren Polhem 261
19130228 - Vinterturer 221
19130228 - Visby skyttegille 193
Till tjänstebiträdes 525