1913

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
18830421 - Kungörelse. 1037
18830421 - Vinterpostångaren Polhem 1072
19130102 - Afsked 1270
19130102 - Afsked från befattningen 1205
19130102 - Borgenärerna i bagaren 1232
19130102 - Borgenärerna i handelsidkerskan 1170
19130102 - C. I. Kolmodin. 1156
19130102 - Det nya året 1176
19130102 - Död. Johan Petter Gunnar Ringvall. 1125
19130102 - Död. Johan Theodor Johansson. 1707
19130102 - Dödens skördar. 1335
19130102 - En kännbar förlust 1055
19130102 - Ett ohyggligt barnhem. 1019
19130102 - Folkmängdsuppgifter. Gotlands landsbygd. 1583
19130102 - Förordnandet 1055
19130102 - Från landsbygden. Sanda, Vamlingbo och Björke. 1525
19130102 - Från Sjön. 1454
19130102 - Hushållningsgillena. 1676
19130102 - I D. B. V:s sparbank 1004
19130102 - Medicinalstyrelsen 1505
19130102 - Ordboken öfver Gotlands folkmål. 1023
19130102 - På förslag 1006
19130102 - Passagerarelista. 1516
19130102 - Stiftelseurkund! 1421
19130102 - Tempertur och lufttryck i Visby 1430
19130102 - Till förste styrman 964
19130102 - Visby stads folkmängd 1625
19130102 - Visby. 2224
19130103 - Auktion i Stånga. 1336
19130103 - Auktion i Väte. 1244
19130103 - Bättre fastighetsauktion. 930
19130103 - Borgenärerna i urarfvakonkursen 1811
19130103 - Död. Anders Johan Petter Budin. 1164
19130103 - Död. Catharine Kristine Envall. 1149
19130103 - Entreprenadauktion 1088
19130103 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1960
19130103 - Från landsbygden. 1688
19130103 - Från landsbygden. Ala. 1269
19130103 - Från sjön. 1377
19130103 - Genom offentlig auktion, 1262
19130103 - Jakttabell för Gotlands län. 1019
19130103 - Offentlig auktion. 1344
19130103 - Passagerarelista. 1734
19130103 - Slite. 1492
19130103 - Slite. Ankomna fartyg. 1517
19130103 - Stor auktion 896
19130103 - Temperatur och lufttryck i Visby 1534
19130103 - Tingstäde rullföringsområde 1789
19130103 - Vikariat 1233
19130103 - Visby torgpris. 1974
19130103 - Visby. 1816
19130104 - C. I. Kolmodin, Visby. 811
19130104 - Död. Christina Höglund. 827
19130104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1400
19130104 - Från landsbygden. Fårö. 1533
19130104 - Från sjön. 1102
19130104 - Lokalafdelningen n:r 250 718
19130104 - Medén & Wetterlund 781
19130104 - Passagerarelista. 1587
19130104 - Rättegångs- och Polissaker. 1260
19130104 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 802
19130104 - Stiftadt 1782. Fonder 14,500,000. 738
19130104 - Temperatur och lufttryck 785
19130104 - Visby. 1923
19130107 - Död. Anna Ottilia. 961
19130107 - Död. Karl Reinhold Hansson. 1133
19130107 - Död. Petter August Olsson. 1077
19130107 - Fattigvårdsstyrelsen 746
19130107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1360
19130107 - Från landsbygden. 1298
19130107 - Från sjön. 1631
19130107 - Genom offentlig auktion, 1301
19130107 - Passagerarelista. 741
19130107 - Temperatur och lufttrycki Visby 1173
19130107 - Visby 1617
19130108 - Död. Margareta Sofia Lindgren. 1201
19130108 - Död. Olof Gardell. 1384
19130108 - Fastighetsauktion. 1178
19130108 - Från landsbygden. Ardre. 1345
19130108 - Från landsbygden. Garda. 1281
19130108 - Från landsbygden. Levide. 1185
19130108 - Från sjön. 1260
19130108 - Gotlands Djurskyddsförening 750
19130108 - Männen för dagen. 860
19130108 - mejerikonsulenten. 780
19130108 - Passagerarelista. 1375
19130108 - Rättegångs- och Polissaker. 1124
19130108 - Temperatur och lufttryck i Visby 1178
19130108 - Visby. 2128
19130109 - Död. Maria Katarina Westring. 864
19130109 - Död. Nils Petter Kvarnstedt. 1170
19130109 - Temperatur och lufttryck i Visby 1260
19130109 - Vikariat vid Guldrupe skola 1110
19130109 - Visby 3162
19130110 - Auktion i Hangvar. 1434
19130110 - Auktion Lördagen 1416
19130110 - Auktion Måndagen 992
19130110 - Auktion. 1676
19130110 - De nya guld- och sillverstämplarna. 745
19130110 - En ny Asta Nielsenfilm 794
19130110 - En rätt lustig potatis 1425
19130110 - Ett brudstolskläde 1366
19130110 - Fårösund. 1403
19130110 - Fastighets- och lösöreauktion. 1225
19130110 - Från hamnen. 764
19130110 - Från sjön. 698
19130110 - Genom offentlig auktion, 1445
19130110 - Inlöst fornfynd. 1065
19130110 - Kanalarbete. 1167
19130110 - Kappelshamn. 1246
19130110 - Konfirmationsundervisningen 734
19130110 - Lösöreauktion. 848
19130110 - Mazetti's Ögon-Cacao. 702
19130110 - Omkommen gotländing. 823
19130110 - Postupplagorna 706
19130110 - Punschstämpelskatten. 666
19130110 - Talmansryktena. 705
19130110 - Temperatur och lufttryck 711
19130110 - Till årets infanteriskjutskola 709
19130110 - Till ledamot 754
19130110 - Vid Hägvalls kvarn Linde 1216
19130110 - Vid Visby högre flickskola 728
19130111 - All jakt 1281
19130111 - Arbetena å Broväg. 733
19130111 - Bergmans teatersallskap 726
19130111 - Borgenärerna 1603
19130111 - Den kyrkskrifna folkmängden 1929
19130111 - Död. Kerstin Emilia. 823
19130111 - Drättselkammaren 742
19130111 - Emigrationen. 699
19130111 - Faststäldt landstingsbeslut. 715
19130111 - Folkmängsuppgifter från Gotlands landsbygd 1661
19130111 - Förlängd tjänstledighet 686
19130111 - Från landsbygden. Sanda. 1061
19130111 - Från sjön. 725
19130111 - G. U. F:s Visbykrets 678
19130111 - Granit. 764
19130111 - Krig eller fred? 1280
19130111 - Passagerarelista. 780
19130111 - Prästerskapet. 1286
19130111 - Prins Eugen 718
19130111 - Rättegångs- och Polissaker. 746
19130111 - Resultatet aj fjolårets taxerig. 828
19130111 - Sjuttiofem år 1459
19130111 - Styrelsen för F. K. P. R. 757
19130111 - Temperatur och lufttryck 730
19130111 - Till kvinligt skrifbiträde 721
19130111 - Vinterbåtarna. 678
19130113 - Angående icke vapenföra värnpliktiga 720
19130113 - Arbetsförman 696
19130113 - Auktion å virke och ved 1093
19130113 - Död. Maria Kock. 1442
19130113 - Efter 2-årig aktiv tjänstgöring 788
19130113 - En gammal sjöbuss. 824
19130113 - En vacker gudstjänst 714
19130113 - Fjolårets sockerbetskörd 849
19130113 - Första förhör 1486
19130113 - Från hamnen. 1332
19130113 - Från landsbygden. Fleringe. 1172
19130113 - Från landsbygden. Rute. 1295
19130113 - Från landsbygden. Vallstena. 1083
19130113 - Hem från kriget. 1110
19130113 - Hushållningsgillena. 1521
19130113 - Konkursärenden. 1680
19130113 - Konkursernas antal 792
19130113 - Kungörelse. 1779
19130113 - Lösöreauktion. 770
19130113 - Mazetti's Vanilj Chokolad 722
19130113 - Nytt millionföretag på Gotland. 1178
19130113 - På sin 76-årsdag 1576
19130113 - Passagerarelista. 742
19130113 - Rättegångs- och Polissaker. 831
19130113 - Såld stadsfastighet. 780
19130113 - Som extra provinsialläkare 1099
19130113 - Täckdikningslån. 1141
19130113 - Temperatur och lufttryck 721
19130113 - Till medlem 664
19130113 - Tingspredikan 1446
19130113 - Våra riksdagsman 733
19130113 - Venia 1473
19130113 - Vinterbåtarna. 731
19130114 - Barnförlamningen. 687
19130114 - Den innevarande vintern 653
19130114 - Död. Ida Mathilda Broström. 1206
19130114 - Död. Sanna Lindström. 724
19130114 - Ett fackeltåg 732
19130114 - Från sjön. 726
19130114 - G. U. F:s Visbykrets 711
19130114 - Hoburgens lifräddningstation, 1004
19130114 - I skogsvårdskomitén 1083
19130114 - Inköp af mark för kronans räkning. 709
19130114 - Konkursärende. 1000
19130114 - Konkursauktion i Hablingbo. 1191
19130114 - Kungörelse. 733
19130114 - Linamyrsköpet. 701
19130114 - Syster Myrsten 1105
19130114 - Täckdikningslån 739
19130114 - Temperatur och lufttryck 763
19130114 - Till nämdeman 1711
19130114 - Till vikarierande lärarinna 1026
19130114 - Upprop 662
19130114 - Världens högsta träd. 1290
19130115 - Anmaning. 1243
19130115 - Befrielse från återläsningsskyldighet 654
19130115 - Beviljadt infäste. 714
19130115 - Böndagar under 1914. 724
19130115 - Död. Anna Maria Charlotta. 1409
19130115 - Död. STURE. 755
19130115 - Emigrationskomiténs utredning. 686
19130115 - Ett trefligt samkväm 745
19130115 - Fastighetsauktion i Grötlingbo. 1075
19130115 - Fest 754
19130115 - Från landsbygden. Vamlingbo. 1169
19130115 - Från sjön. 737
19130115 - Gotlands Djurskyddsförening 713
19130115 - Hushållningsgillena. 1314
19130115 - Inlösen af gatumark. 724
19130115 - Krigsrätt 700
19130115 - Lavetter till de Hertzska kulsprutorna. 745
19130115 - Offentlig auktion. 1148
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång 1324
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång. 1499
19130115 - Om nedsatta biljettpris 730
19130115 - Passagerarelista. 709
19130115 - Polis tillsättes å Södervärn. 717
19130115 - Rättegångs- och Polissaker. 2357
19130115 - Skolorna börja. 701
19130115 - Södra härads brandstodsförening. 1226
19130115 - Stadens bilfvande varmbadhus. 662
19130115 - Stadsfullmaktige 713
19130115 - Temperatur och lufttryck 618
19130115 - Till entreprenör 691
19130115 - Till infanteriskjutskolan 690
19130115 - Tillstånd 1460
19130115 - Värdefull lösöreauktion. 1478
19130115 - Världshistoriska gestalter. 945
19130115 - Venia 1437
19130115 - Vinterpostfarten. 655
19130116 - Antalet emigranter 1029
19130116 - Auktion i Gammalgarn. 1239
19130116 - Beviljad kollekt. 726
19130116 - Byggmästaren L. Andersson. 1075
19130116 - De Ekenbergska torfpatenten. 749
19130116 - Den allmänna pensionsförsäkringen. 769
19130116 - Fältskjutning 1345
19130116 - Fögaeriförraltningens omorganisation. 709
19130116 - För flere och bättre skyddade kabelförbindelser 713
19130116 - Förmyndareräkningar 744
19130116 - Från infanteriet. 652
19130116 - Från landsbygden. Hall. 1258
19130116 - Från landsbygden. Norrlanda. 1143
19130116 - Från landsbygden. Sanda. 1135
19130116 - Gotlands norra härads brandstodsförening. 1084
19130116 - Hvad flygningarna kostade 1912. 709
19130116 - Offentlig auktion i Garda. 1249
19130116 - Passagerarelista. 912
19130116 - Såsom rymmare efterlyses 2091
19130116 - Sirius Biografteater. 707
19130116 - Temperatur och lufttryck 705
19130116 - Till anläggande 672
19130116 - Till det frivilliga skytteväsendet 710
19130116 - Tjänstledighet 1527
19130116 - Väghinder. 1082
19130116 - Vårt blifvande varmbadhus. 679
19130116 - Vinterbåtarna. 644
19130116 - Visby Biografteater 676
19130117 - Anbud å möbler till Gnisten. 1373
19130117 - Anmaning. 1322
19130117 - Auktion å virke och ved 1020
19130117 - Auktion Furubjers i Tingstäde 1395
19130117 - Auktion i Gammalgarn. 1310
19130117 - Auktion i Stenstu i Stenkyrka. 1444
19130117 - Auktion vid Åkra i Sjonhem. 1101
19130117 - Auktion vid Dans i Hejde. 1063
19130117 - Auktion vid Demerarfve i Rone. 1096
19130117 - Den tillämnade torfkolsfabriken 667
19130117 - Död. Anna Magdalena Hallbom. 1201
19130117 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 1258
19130117 - Exekutiv auktion å Fårö. 1346
19130117 - Fastighets- & lösöreauktion i Lye. 1150
19130117 - Fastighets- och lösöreauktion. 1184
19130117 - Fastighetsauktion. 714
19130117 - Fastighetsauktion. O. Björnlund. 1122
19130117 - Från landsbygden. Bunge. 1197
19130117 - Från sjön. 722
19130117 - Genom offentlig auktion, 1613
19130117 - Hamnuppbörden 722
19130117 - Häradshöjding Th. af Ekenstam 690
19130117 - Ingen kommendantsbefattning i Tingstäde. 1236
19130117 - Konkursauktion i Hablingbo. 1229
19130117 - Krigsrätt 723
19130117 - Lojsta komministratur. 1046
19130117 - På finfin skridskois 1275
19130117 - Passagerarelista. 675
19130117 - Rättegångs- och Polissaker. 700
19130117 - Sextio år 657
19130117 - Statsbidrag för moderskapshjälp. 623
19130117 - Stor auktion 1001
19130117 - Strömbergska teatersällskapet 586
19130117 - Temperatur och lufttryck 696
19130117 - Trafikinkomsterna å Gotlands järnväg 646
19130117 - Våra fornminnens bevarande. 670
19130117 - Värdefull lösöreauktion. 1678
19130117 - Vid högre flickskolan 771
19130117 - Vid Pavalds i Lärbro 1492
19130117 - Vinterturer 727
19130118 - Af vinterbåtarna 707
19130118 - Anslag till järnvägen 1285
19130118 - Auktion vid Stenkumlaväg. 714
19130118 - Auktion. 1296
19130118 - Böterna höjda för Gotlands Folkblad. 721
19130118 - C. A. Hultgren, Visby. 690
19130118 - Dispensansökan. 659
19130118 - Folkskollärare förbereder 1084
19130118 - Från sjön. 674
19130118 - I sitt 60:de år 591
19130118 - Krigsaviatikerns sista strid. 1176
19130118 - Lönereglering för e. o. prästerskapet. 632
19130118 - Nationalgoodtemplarnes paradfest, 700
19130118 - Passagerarelista. 668
19130118 - Proviantförråd vid Fårösunds kustposition. 1122
19130118 - Rättegångs- och Polissaker. 786
19130118 - Stor egendomsaffär. 1634
19130118 - Temperatur och lufttryck 677
19130118 - Till tjänstgöring 647
19130120 - Baltiska utställningens affisch. 627
19130120 - Död. Chatarina Bernhardina Wiberg. 618
19130120 - Död. Jakob Petter Alfred Jakobsson. 833
19130120 - Död. Karl. 1156
19130120 - Enligt epidemirapporterna 1712
19130120 - Från sjön. 770
19130120 - Gotlands missionsförenings 689
19130120 - Klintehamn. 1361
19130120 - Konungens adjutant 614
19130120 - Männen för dagen. 608
19130120 - Musikstund å lasarettet. 687
19130120 - Passagerarelista. 647
19130120 - Rättegångs- och Polissaker. 767
19130120 - Sextio år 1119
19130120 - Temperatur och lufttryck 663
19130120 - Vinterpostfarten. 633
19130120 - Vintersport. 674
19130121 - Den sista af sin ätt. 1455
19130121 - Död. Anna Hägg. 725
19130121 - Dödsfall. 635
19130121 - Egendomarna Malms 1076
19130121 - Fårösundsförråden. 1228
19130121 - Från landsbygden. Ala. 1169
19130121 - Från landsbygden. Stånga. 1227
19130121 - Från sjön. 719
19130121 - Häradshölding Th. af Ekenstam 1081
19130121 - Hushållningsgillena. 1327
19130121 - I härvarande kronohäkte 725
19130121 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1371
19130121 - Männen för dagen. 697
19130121 - Odlaren 694
19130121 - Passagerarelista. 600
19130121 - Rättegångs- och Polissaker. 681
19130121 - Sjuttioett år 730
19130121 - Som ledamot i taxeringsnämden 1451
19130121 - Temperatur och lufttryck 735
19130121 - Västningeköpet. 1182
19130121 - Virkes- & vedauktion i Helvi. 1228
19130122 - Anmaning. 1267
19130122 - Auktion i den s. k. Qviehagen. 1237
19130122 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 997
19130122 - Eldsvåda i Alfva. 1231
19130122 - Fältskjutning 1281
19130122 - Fastighetsauktion. 781
19130122 - Ferdinand Slitberg, Burgsvik. 1409
19130122 - Från landsbygden. Lärbro. 1151
19130122 - Från landsbygden. Stånga. 1162
19130122 - Genom offentlig auktion, 1487
19130122 - Gotlands skytteförbunds 1158
19130122 - Krig och fred. 1198
19130122 - Landtbrukaren E. Eliasson. 1634
19130122 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1425
19130122 - På sin konsertturné 624
19130122 - Passagerarelista. 706
19130122 - Prinsessan Eugenies understödsförening 852
19130122 - Räfskall 1523
19130122 - Rättegångs- och Polissaker. 749
19130122 - Skogsauktion. 1289
19130122 - Statsanslaget å 100,000 kr. 706
19130122 - Statsanslaget till Tingstäde-Fårösundsjärnvagen. 1227
19130122 - Stor auktion 812
19130122 - Större auktion å spannmål m. m. 614
19130122 - Styrelsen för Gotlands Djurskyddsförening 626
19130122 - Suderbys i Hejdeby. 1103
19130122 - Telefonförhållandena på Gotland 1189
19130122 - Temperatur och lufttryck 710
19130122 - Torsdagen 23 januari 677
19130122 - Vid Pavalds i Lärbro 1337
19130122 - Vinterpostföringen. 643
19130123 - Borgenärerna 728
19130123 - Efterlyst 1263
19130123 - Ett resestipendium 677
19130123 - Fältskjutning 1230
19130123 - Förslag till tomtindelning. 751
19130123 - Från affärsvärlden. 653
19130123 - Från sjön. 695
19130123 - Hundskatt 699
19130123 - I Hälsovännen 657
19130123 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1409
19130123 - Linamyrsköpet. 624
19130123 - När olyckan är framme. 1035
19130123 - Passagerarelista. 701
19130123 - Räntabla fastigheter 663
19130123 - Rättegångs- och Polissaker. 636
19130123 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 657
19130123 - Temperatur och lufttryck 694
19130123 - Till vik. lärarinna 1477
19130123 - Tillstånd till gårdfarihandel 677
19130123 - Väghinder. 1377
19130123 - Vinterbåtarna. 639
19130124 - Å auktion vid Takstens 1323
19130124 - Auktion i Boge. 1199
19130124 - Auktion i Hafdhem. 1614
19130124 - Auktion i Lojsta. 1076
19130124 - Auktion i Vamlingbo. 1174
19130124 - Auktion vid Qviehagen. 1579
19130124 - Auktion vid Valdartve i Eskelhem. 1128
19130124 - Auktionsuppbörd 1442
19130124 - Död. Hilda Maria Karolina. 1076
19130124 - Död. Nicklas Vilhelm Larsson. 1141
19130124 - Dödsfall. 669
19130124 - Egendomarna Malms 1045
19130124 - Entreprenadauktion. 1134
19130124 - Fastighets- och lösöreauktion. 1101
19130124 - Fastighetsauktion vid Murgatan 43. 614
19130124 - Fastighetsauktion. 624
19130124 - Fisket i Gotlands län 1912. 671
19130124 - Från landsbygden. Sanda. 734
19130124 - Från sjön. 643
19130124 - Fredagen den 31 Januari 651
19130124 - G. U. F:s Visbykrets 643
19130124 - Genom offentlig auktion 613
19130124 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1469
19130124 - Med anledning af sin hustrus död 1030
19130124 - Militärbefälhafvaren 638
19130124 - Omorganiseringen af 682
19130124 - Onsdagen den 29 jan. 1120
19130124 - Passagerarelista. 668
19130124 - Passionsgudstjänsterna 1239
19130124 - Populärvetenskapliga artiklar. 765
19130124 - Rättegångs- och Polissaker. 631
19130124 - Sixarfve i Viklau. 997
19130124 - Skogsauktion. 1001
19130124 - Skolgången å Södervärn. 640
19130124 - Sparbanksrörelsen vid stadens folkskolor. 640
19130124 - Stor auktion å handelsvaror. 686
19130124 - Temperatur och lufttryck 662
19130124 - Vinkels i Sjonhem. 1033
19130124 - Virkes-& vedauktion i Helvi. 1155
19130125 - Afsked 672
19130125 - Auktion vid Valdarfve i Eskelhem. 1093
19130125 - Död. Gustaf E. Hellgren. 653
19130125 - Döfstumundervisningen. 622
19130125 - Ensam sökande 1080
19130125 - Fattigbjudning 706
19130125 - Framflyttad biskopsvisitation. 1553
19130125 - Från sjön. 756
19130125 - Jordfästning. 642
19130125 - Omslag i väderleken 592
19130125 - Passagerarelista. 634
19130125 - Rättegångs- och Polissaker. 639
19130125 - Sjuttio år 645
19130125 - Temperatur och lufttryck 652
19130125 - Till andre förman 1363
19130125 - Vår flotta. 629
19130125 - Vetenskapsakademien 659
19130125 - Visborgs fältridtklubb 699
19130127 - 30-årsfest 747
19130127 - Andra förslagsrummet 1084
19130127 - Ångf. Klintehamn 676
19130127 - Borgenärerna 907
19130127 - Död. Carl Petter Elgstrand. 1062
19130127 - Död. Johanna Dorothea Klint. 646
19130127 - Död. Karl Johan Engström. 1101
19130127 - Död. NIKLAS ALERT JOHANSSON. 1113
19130127 - Förlist segelfartyg. 781
19130127 - Förlofning 1245
19130127 - Från sjön. 711
19130127 - Gotlands biodlareförening 1109
19130127 - I konkurs 694
19130127 - Konkursauktion. 1134
19130127 - Passagerarelista. 610
19130127 - Rättegångs- och Polissaker. 743
19130127 - Stor auktion å handelsvaror. 692
19130127 - Temperatur och lufttryck 657
19130127 - Till erhållande af lediga lektorstjänsten 754
19130127 - Tingstäde-Fårösunds järnväg. 1608
19130127 - Vid Fårösund under Krimkriget. 2643
19130127 - Vid räfskallet 1099
19130127 - Vinterpostföringen. 723
19130128 - Borgenärerna 1580
19130128 - Borgenärerna i handlanden 668
19130128 - Den adjunktstjänst 752
19130128 - Dispache 621
19130128 - Exekutiv auktion 1441
19130128 - För stöld af ett fickur 1036
19130128 - Förbruksföreningen Visborg 671
19130128 - Från sjön. 730
19130128 - Gotlands skarpskytte- och jägaregille 808
19130128 - Klintehamn. 1287
19130128 - Lag om gemensamhetsfiske. 701
19130128 - Passagerarelista. 640
19130128 - Rättegångs- och Polissaker. 673
19130128 - Rättelse. 1051
19130128 - Slädföret 639
19130128 - Temperatur och lufttryck 612
19130128 - Till aktiebolagsregistret 705
19130128 - Understödsförbundet n:r 3 606
19130128 - Utbetalade rofdjurspremier. 550
19130128 - Vid årets inskrifningsförrättningar 587
19130128 - Villebrådstillgången 625
19130128 - Vinterpostföringen. 573
19130128 - Visby arbetares sjuk- och begrafningskassa 578
19130129 - Auktion å Kappelshamn. 947
19130129 - Den sista färden. 569
19130129 - Död. Katarina Helena Jacobsson. 874
19130129 - Död. Petter Broström. 1043
19130129 - Egendomsförsäljning. 1073
19130129 - Entreprenad å vägbygnad. 1579
19130129 - Från landsbygden. Sanda. 806
19130129 - Från sjön. 685
19130129 - Fredagen den 31 januari 639
19130129 - G. U. F:s Visbykrets 834
19130129 - Genom offentlig auktion 1097
19130129 - Gotlands läns hushållningssällskap 592
19130129 - Hushållningsgillena. 1121
19130129 - Hvad vi sluppit äta. 629
19130129 - I metodistkyrkan 1182
19130129 - Järnvägsreformer. 576
19130129 - Konkursauktion i Hablingbo. 990
19130129 - Legning af hästar 516
19130129 - Passagerarelista. 563
19130129 - Rättegångs- och Polissaker. 652
19130129 - Temperatur och lufttryck 559
19130129 - Väg- och vattenbygnarlsstyrelsen 1123
19130129 - Vinterbåtarna. 532
19130130 - Å förslag 829
19130130 - Afliden åldring. 1038
19130130 - Åttio år 573
19130130 - Auktion å Kappelshamn. 901
19130130 - Biskop K. H. Gez. von Schéele 559
19130130 - C. A. Hultgren, Hästgatan. 509
19130130 - Död. John Jacob Petter Ahlgren. 578
19130130 - Få vi gasverk? 626
19130130 - Fastighetsaffär. 1385
19130130 - Förmyndareräkningar 553
19130130 - Från sjön. 562
19130130 - Hrr hundägare 581
19130130 - Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder. 571
19130130 - Passagerarelista. 629
19130130 - Passionsgudstjänsterna 1477
19130130 - Rättegångs- och Polissaker. 564
19130130 - Temperatur och lufttryck 612
19130130 - Tillsynen å Gotska Sandöns kronopark. 1083
19130130 - Vill ej bli kyrkorådslednmot. 876
19130130 - Vinterpostfarten. 515
19130130 - Visby Fabriks- och 566
19130131 - Auktion å utsädeskorn 872
19130131 - Auktion å växande skog. 1038
19130131 - Auktion å virke och ved 935
19130131 - Auktion å virke och ved i Vallstena. 971
19130131 - Auktion på rotfrukter. 933
19130131 - Auktion på utstämplad skog. 1348
19130131 - Auktion vid Hejdebyväg. 552
19130131 - Auktion vid Nybjers i Hörsne. 1013
19130131 - Auktion vid Skota i Lojsta. 1001
19130131 - Borgenärerna uti trädgårdsmästaren 1040
19130131 - Carl Ferm. 666
19130131 - Eldsvåda i Klintehamn. 1659
19130131 - Entreprenad å vägbygnad. 1051
19130131 - Entreprenadauktion. 984
19130131 - Fastighetsauktion. 946
19130131 - Från landsbygden. 1697
19130131 - Från sjön. 1012
19130131 - Genom auktion 957
19130131 - Konkursauktion i Hablingbo. 936
19130131 - Konkursauktion. 972
19130131 - Lösöre- och-fastighetsauktion. 626
19130131 - Passagerarelista. 563
19130131 - Räntabla fastigheter 1010
19130131 - Rättegångs- och Polissaker. 548
19130131 - Stor spannmålsauktion i Slite. 800
19130131 - Temperatur och lufttryck 512
19130131 - Värdefull kreatursauktion. 1482
19130131 - Virkes- & vedauktion 810
19130131 - Visby 2374
19130131 - Visby torgpris. 553
19130201 - Ångaren Roma såld till Marocko. 599
19130201 - Årets inskrifningsförrättningar. 471
19130201 - Åttioringen hyllas. 528
19130201 - Blidväder 481
19130201 - Den lyckade flygfärden öfver Simplon. 481
19130201 - Förhör 572
19130201 - Förlofning 519
19130201 - Fru Sigrid Borgström-Bodén 545
19130201 - I D. B. V:s sparbank 502
19130201 - I kronohäktet 571
19130201 - Klintehamn. 1023
19130201 - Kriget. 1100
19130201 - Kvinligt yrkesregister 1913, 470
19130201 - Meddelande. 490
19130201 - Passagerarelista. 507
19130201 - Rättegångs- och Polissaker. 521
19130201 - Rum för resande på Östersjön 591
19130201 - Såsom ende sökande 461
19130201 - Sextiosju år 529
19130201 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesda 471
19130201 - Skyttemärke till uniform. 521
19130201 - Slädpartiernnas tid är nu inne 488
19130201 - Temperatur och lufttryck 525
19130201 - Temperatur och lufttryck i Visby 1276
19130201 - Till en månads suspension 1054
19130201 - Vinterbåtarna. 519
19130201 - Visby 2254
19130201 - Visby skyttegilles fältskjutning 516
19130203 - Arbetareföreningens begrafningskassa 451
19130203 - Åttioett år 512
19130203 - Bland komiterade 467
19130203 - Död. Anna Johanna Jacobsson. 982
19130203 - Död. Fredrika Catharina. 971
19130203 - Död. Johan Edvard Niklas Pettersson. 1059
19130203 - Död. Tage. 990
19130203 - Ekiperingshjälp 442
19130203 - En ny nykterhetsloge 489
19130203 - Ett stipendium 474
19130203 - F. K. P. R. i Veskinde 1131
19130203 - Fastighetsauktion. 996
19130203 - För medborgerlig förtjänst. 576
19130203 - Från landsbygden. Rute. 656
19130203 - Från landsbygden. Sanda. 671
19130203 - Från sjön. 605
19130203 - Genom exekutiv auktion, 687
19130203 - J. P. Danielsson död. 741
19130203 - Jaktförbud. 1015
19130203 - Klintehamn. 1066
19130203 - Kriget. 1169
19130203 - Kungörelse 1055
19130203 - Kvinnornas själfdeklaration. 576
19130203 - Lärbro skyttegille. 1094
19130203 - Mässfall 1326
19130203 - Offentlig auktion i Visby. 586
19130203 - Offentliga auktioner i Kräklingbo. 1293
19130203 - Passagerarelista. 516
19130203 - Rättegångs- och Polissaker. 931
19130203 - Skydd för fågellifvet på Stora Karlsö. 896
19130203 - Som rysk vice konsul 880
19130203 - Stor spannmålsauktion i Slite. 812
19130203 - Temperatur och lufttryck 578
19130203 - Vaktombyte vid tyska flottan. 503
19130203 - Våra mynt. 600
19130203 - Vinterbåtarna. 473
19130203 - Virkes- & vedauktion 1077
19130204 - 1 bref från Gotland 1162
19130204 - Biskop von Schéele, 569
19130204 - Borgenärerna 1054
19130204 - Död. Johanna Sandberg. 560
19130204 - Dödens skördar. 468
19130204 - Dragspelskonsert 512
19130204 - Egendomsaffär. 515
19130204 - Ett rörligt lif 509
19130204 - Fabriks- och handtverksföreningen 498
19130204 - Från artillerikåren. 463
19130204 - Från infanteriet. 517
19130204 - Från landsbygden. Sanda. 635
19130204 - Från sjön. 534
19130204 - Kriget. 1122
19130204 - Lönetillskott 1309
19130204 - Lysning 1338
19130204 - Ny uniformsmodell. 442
19130204 - Passagerarelista. 466
19130204 - Poststatistik. 534
19130204 - Postverkets inkasseringsrörelse. 447
19130204 - Rättegångs- och Polissaker. 434
19130204 - Riksantikvarien hyllas. 393
19130204 - Såsom sökande 446
19130204 - Sjukkassan H. W. 412
19130204 - Temperatur och lufttryck 499
19130204 - Till organist, 432
19130204 - Tulluppbörden 486
19130204 - Uppehållen af hård motsjö 477
19130204 - Uppvaktande adjutant 429
19130204 - Urania till botten. 831
19130204 - Vintermarsch 444
19130205 - Å Blindhemmet i Visby 511
19130205 - Affärsöfverlåtelse. 604
19130205 - Auktion på utstämplad skog. 1219
19130205 - Död. Erland Petter Eriksson. 918
19130205 - Död. Regina Sofia Nykvist. 984
19130205 - Dragspelsvirtuoserna, 470
19130205 - Entledigande 498
19130205 - Entreprenadauktion. 892
19130205 - Fastighetsauktion. 827
19130205 - Femtio år 538
19130205 - Från infanteriet. 517
19130205 - Från landsbygden. Burs. 1235
19130205 - Från landsbygden. Vall. 782
19130205 - Från sjön. 511
19130205 - Genom auktion, 845
19130205 - Jakten Ellida inbogserad till Oskarshamn. 530
19130205 - Järnvägen Klintehamn-Hablingbo. 1105
19130205 - Kottinsamling. 703
19130205 - Kriget åter i full gång. 1056
19130205 - Kriget. 1159
19130205 - Norrahammars Solokaminer 500
19130205 - Påsk i mars. 417
19130205 - Passagerarelista. 509
19130205 - Rättegångs- och Polissaker. 513
19130205 - Såsom sökande 484
19130205 - Slocknad lysboj. 422
19130205 - Tandvården vid Gotlands trupper. 480
19130205 - Temperatur och lufttryck 533
19130205 - Till filosofie jubeldoktor 434
19130205 - Till kamp mot barnförlamningen. 567
19130205 - Till ledamot 495
19130205 - Vinterpostfarten. 478
19130205 - Vinterpostföringen Gotland-fastlandet. 463
19130206 - Af konung Carl Johans fond 532
19130206 - Auktion vid Nybjers i Hörene. 928
19130206 - Bastrustainen fridlyst. 977
19130206 - Från landsbygden. Dalhem. 1175
19130206 - Från sjön. 607
19130206 - Genom exekutiv auktion, 605
19130206 - Gotlandsbåtarnas turer och befal. 551
19130206 - Idrottsföreningen Kamraterna 536
19130206 - Inställelse 565
19130206 - Kriget. 1137
19130206 - Lagfart 703
19130206 - Landtbruksingeniör Berggren 592
19130206 - Öfverkörd af tåget. 582
19130206 - Passagerarelista. 557
19130206 - Rättegångs- och Polissaker. 534
19130206 - Se upp med fotogenkaminerna. 626
19130206 - Sex procents utdelning 573
19130206 - Sextiotvå år 853
19130206 - Själfmordsförsök 1125
19130206 - Stadsfiskalens verksamhet 1912. 692
19130206 - Temperatur och lufttryck 562
19130206 - Till underlättande af manskapsrekyteringen 505
19130206 - Vinterbåtarna. 475
19130206 - Visby minuthandeksförening 575
19130207 - Auktion å utsädeskor och nötkreatur. 902
19130207 - Auktion i Eksta. 1142
19130207 - Auktion i Fröjel. 995
19130207 - Auktion i Garda. 922
19130207 - Auktion i Stånga. 997
19130207 - Död. Lars Petter Calmén. 996
19130207 - Egendomsaffär. 1374
19130207 - Fastighetsauktion 1155
19130207 - Fastighetsauktion som förrättas vid Rovede i Eskelhem 849
19130207 - Flytt-ating i Bunge. 1261
19130207 - Från infanteriet. 535
19130207 - Från Katthammarsvik 508
19130207 - Från landsbygden. Boge. 1270
19130207 - Från landsbygden. Vänge. 1140
19130207 - Genom auktion 941
19130207 - Genom offentlig och frivillig auktion 731
19130207 - Gotlandsforskningen. 642
19130207 - Grisauktion. 600
19130207 - Höga kreaturspris. 1254
19130207 - Jaktförbud. 1096
19130207 - Jämviktssinnet 725
19130207 - Kriget. 1207
19130207 - Landshöfding Roos 524
19130207 - Långvakansförordnandet i Källunge, 853
19130207 - Lösöre- och fastighetsauktion. 582
19130207 - Mot nervfebern. 552
19130207 - Offentlig auktion i Sanda. 689
19130207 - På grund af förestående afresa till Amerika 1012
19130207 - Passagerarelista. 504
19130207 - Räntabla fastigheter 546
19130207 - Rättegångs- och Polissaker. 524
19130207 - Redovisning 740
19130207 - Sextio år 1095
19130207 - Skogsauktion. 981
19130207 - Sockertullens sänkning 499
19130207 - Temperatur och lufttryck 510
19130207 - Till förmån för Bungemuséet 959
19130207 - Till ordförande 514
19130207 - Uranias förlisning. 749
19130207 - Värdefull Kreatursauktion 701
19130207 - Vedkonsert 565
19130207 - Vid skolköket i Visby 495
19130208 - Af Gotlands skytteförbunds 593
19130208 - Auktion i Tingstäde. 1155
19130208 - Borgenärerna 984
19130208 - CHAMPAGNE 569
19130208 - Död. Johan Petter Pettersson. 998
19130208 - Elektricitetsverkets styrelse 515
19130208 - För ett 50-tal arbetslösa 489
19130208 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 461
19130208 - Från sjön. 556
19130208 - Genom offentlig auktion 890
19130208 - Högre dagaflöning åt sjöbeväringen. 523
19130208 - Inskrivning av värnpliktige 774
19130208 - Jakten Elida 583
19130208 - Järnvägen Klintehamn - Hablingbo. 1104
19130208 - Kriget. 839
19130208 - Nya målkärl för mjölk 486
19130208 - Passagerarelista. 501
19130208 - Prästerskapets änke- och pupillkassa. 466
19130208 - Rättegångs- och Polissaker. 495
19130208 - Rösträtt och statsnytta. 511
19130208 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 504
19130208 - Sjöfarten. 1095
19130208 - Stadsmurens frigörande. 540
19130208 - Temperatur och lufttryck 568
19130208 - Uppå därom af statsgeologen, 839
19130208 - Vinterpostfarten. 529
19130210 - Åt den gotländska träskulptören 444
19130210 - Auktion. 727
19130210 - Död. Erik Teodor. 1053
19130210 - Fastighetsauktion. 959
19130210 - Första förhör 494
19130210 - Från hamnen. 473
19130210 - Från riksdagen 488
19130210 - Genom offentlig auktion, 932
19130210 - Godemansed 1093
19130210 - Gotlands trädgårdsodlaresällskap 946
19130210 - I Amerika afliden landsman. 976
19130210 - I årets inländska tidningstaxa 494
19130210 - I konkurs 1105
19130210 - I revisionen 455
19130210 - Konsert 569
19130210 - Kriget. 882
19130210 - Kungörelse. 1112
19130210 - Passagerarelista. 486
19130210 - Postupplagorna 574
19130210 - Rättegångs- och Polissaker. 1702
19130210 - Sextiofem år 932
19130210 - Stararna komna. 997
19130210 - Täflingsskjutning 1560
19130210 - Temperatur och lufttryck 675
19130210 - Till sin ordförande-mästare, 632
19130210 - Vinterbåtarna. 655
19130211 - Auktion 731
19130211 - Död i främmande land. 819
19130211 - Död. Karl August Fritz Büssow. 728
19130211 - Död. Knut Eugen Stillman. 625
19130211 - Från Nordiska spelen. 860
19130211 - Från sjön. 946
19130211 - Gotlands nation 1006
19130211 - Inryckningsdagarna 821
19130211 - Kyrkostämma 750
19130211 - Munktells själfgående lokomobiler. 1071
19130211 - Passagerarelista. 849
19130211 - Rättegångs- och Polissaker. 1386
19130211 - Sjöbeväringen skall hemförlofvas. 867
19130211 - Temperatur och lufttryck 891
19130213 - Båtarna. 464
19130213 - Död. Jakob Timoteus Nilsson. 656
19130213 - Död. JOHAN ARVID JAKOBSSON. 547
19130213 - Domkapitlets utslag 644
19130213 - Drunknad fartygsbefälhafvare. 552
19130213 - Från infanteriregementet. 367
19130213 - Från landsbygden. Källunge. 558
19130213 - Från landsbygden. Lärbro. 587
19130213 - Från sjön 390
19130213 - Infäste 418
19130213 - Krigsrätt 387
19130213 - Passagerarelista. 354
19130213 - Sirius Biografteater. 351
19130213 - Temperatur och lufttryck 408
19130213 - Visby Biografteater. 369
19130214 - 50 år 411
19130214 - Aftonunderhållning anordnas 368
19130214 - Ångf. Klintehamn 334
19130214 - Årets fält- och fälttjänstöfningar. 344
19130214 - Auktion å bräder och ved m. m. 467
19130214 - Auktion i Anga. 537
19130214 - Auktion i Ardre. 566
19130214 - Auktion i Fröjel. 568
19130214 - Auktion i Hall. 486
19130214 - Auktion i Hangvar. 474
19130214 - Auktion i Lummelunda. 478
19130214 - Auktion i Rone. 456
19130214 - Auktion i Slite. 428
19130214 - Auktion i Stånga. 557
19130214 - Auktion i Väte. 532
19130214 - Auktion i Veskinde. 585
19130214 - Auktion i Visby. 350
19130214 - Bygnadsverksamheten 363
19130214 - Död. Elin Teresia Lovisa. 534
19130214 - Död. Gunnar Zacharias Zackrisson. 477
19130214 - Död. J. O. Pettersson. 555
19130214 - Elfva månaders tjänstledighet 504
19130214 - Fastighets- och Lösöreauktion. 599
19130214 - Fastighetsauktion. 590
19130214 - Fastlandsbeväringen 339
19130214 - Födde, döde och lysning i Visby. 344
19130214 - Förberedande prästerlig examenal 465
19130214 - Från landsbygden. Garda. 468
19130214 - Från landsbygden. Hablingbo. 538
19130214 - Från sjön. 376
19130214 - Genom auktion 504
19130214 - I sitt 60:de år 335
19130214 - Lösöre- och fastighetsauktion. 376
19130214 - Lösöreauktion. 669
19130214 - Några teaterkvällar 346
19130214 - P. G. Lyth död. 377
19130214 - På Siriui biografen 729
19130214 - Passagerarelista. 340
19130214 - Större värdefull auktion 643
19130214 - Temperatur och lufttryck 412
19130215 - Aug. Wahlby 348
19130215 - Död. Hildur Fagerlund. 396
19130215 - Död. Jacob Wilhelm Jacobsson. 410
19130215 - Fångvården. 339
19130215 - Från sjön. 350
19130215 - Fridlysningstid för hare 303
19130215 - Gotlands sockerbetsodlare 333
19130215 - Passagerarelista. 294
19130215 - Såsom sökande 327
19130215 - Taxeringsnämnden för Visby stad 355
19130215 - Temperatur och lufttryck 317
19130215 - Vinterbåtarna. 316
19130217 - Afsked 295
19130217 - Afskrifven konkurs. 384
19130217 - Aftonunderhållningen 430
19130217 - Arrende- och lösöreauktion. 582
19130217 - Auktion å Malms i Helvi. 646
19130217 - Död. Anna Maria Ringbom. 531
19130217 - Död. Otto Mårten Palmgren. 392
19130217 - Egnahemsrörelsen 379
19130217 - En ny fem veckors skolkökskurs 302
19130217 - Ett barntempel 408
19130217 - Från landsbygden. Vamlingbo. 666
19130217 - Från sjön 450
19130217 - Genom exekutiv auktion 587
19130217 - Genom offentlig auktion 530
19130217 - I högre (andra) lönegrad 374
19130217 - I konkurs 445
19130217 - I konkurs 458
19130217 - Kronans markförvärf. 427
19130217 - Lärkan 344
19130217 - Lektor P. G. Lyths stoft 321
19130217 - Offentlig auktion. 344
19130217 - Passagerarelista. 407
19130217 - Pröfning 338
19130217 - Rättegångs- och Polissaker. 658
19130217 - Runmärkesfrågan 357
19130217 - Sällekapet G. G. 327
19130217 - Slite. 596
19130217 - Temperatur och lufttryck 484
19130217 - Välförtjänt belöning. 336
19130217 - Välkomstfest för beväringsmännen 399
19130217 - Varmbadhuset 312
19130217 - Vinterpostfarten. 351
19130217 - Visby Varpklubb (V. V.) 406
19130217 - Visbyjakten Elida 316
19130218 - Auktion å Malms I Helvi. 537
19130218 - Borgenärerna 384
19130218 - Död. Kristina Elisabet. 427
19130218 - Egendomsaffär. 322
19130218 - Exekutiv auktion 486
19130218 - Fackska sällskapet 564
19130218 - Förlofningen vid tyska kejsarhofvets 371
19130218 - Från hamnen. 604
19130218 - Från sjön. 511
19130218 - G. U. F:a Visbykrets 337
19130218 - Gåfvor till Bungemuseet. 486
19130218 - Genom exekutiv auktion, 505
19130218 - Ingen utvidgning af Visby hospital. 347
19130218 - Karlsö jakt- och djurskyddsförenings aktiebolag, 529
19130218 - Kinematografföreviening 316
19130218 - Lysning till äktenskap 449
19130218 - Masken från Moulin Rouge. 404
19130218 - Passagerarelista. 401
19130218 - Rättelse. 442
19130218 - Rekryteringen vid Gotlands infanteriregemente. 368
19130218 - Rymling oantastad i tjänst hos länsman. 561
19130218 - Sökande 371
19130218 - Temperatur och lufttryck 390
19130218 - Utslag gafs af Svea hofrätt 498
19130218 - Vigsel. 726
19130218 - Vinterpostångaren Polhem 333
19130218 - Visby studsmissionsförening 366
19130219 - A.-B. H. A. Lindsströms Järn-& Redskapshandel. 382
19130219 - Auktion å Hägvide i Lärbro. 679
19130219 - Auktion vid Stora Mörby i Hörsne 612
19130219 - Auktion. 354
19130219 - Båtarna. 294
19130219 - Död. Jacob Fredrik Bertelsson. 561
19130219 - Fastighetsauktion i Fröjel. 503
19130219 - Fastighetsauktion vid Vägume i Lärbro. 663
19130219 - Fastighetsköp. 649
19130219 - För anordnande af fälttjänstöfningar 281
19130219 - Från sjön. 414
19130219 - Genom auktion, 405
19130219 - Genom offentlig auktion 476
19130219 - Gotlands handelskammare 378
19130219 - Infanteriregementet. 341
19130219 - Lösöreauktion. 577
19130219 - Militärbefälhafvaren 603
19130219 - Nytt släktnamn. 388
19130219 - Offentlig auktion i Linde. 678
19130219 - Offentlig auktion i Stenkyrka. 730
19130219 - Passagerarelista. 420
19130219 - Polisbevakning i Roma. 571
19130219 - Statsanslag till ombygnad af Visby hamn 332
19130219 - Stor lösöreauktion. 444
19130219 - Stor spannmålsauktion m. m. 649
19130219 - Större värdefull auktion 570
19130219 - Studieanslag 597
19130219 - Temperatur och lufttryck 439
19130219 - Till ledamot 322
19130219 - Till sin kassaförvaltare 330
19130219 - Till vikarierande adjunkt 383
19130219 - Visby stadsmissionsförening 458
19130220 - Auktion å spannmål och virke m. m. 506
19130220 - Bråddöd. 393
19130220 - Deltagit. Arvid Jakobsson. 514
19130220 - Död. Carl Olof Wickman. 449
19130220 - Död. Lars Niklas Larsson. 540
19130220 - Femtiåringen hyllad. 321
19130220 - Från hamnen. 587
19130220 - Från landsbygden. Garda. 487
19130220 - Från landsbygden. Sydöstra Gotland. 575
19130220 - Gårdfarihandel 515
19130220 - Orgelkonsert 399
19130220 - Passagerarelista. 441
19130220 - Sextiosju år 451
19130220 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 336
19130220 - Temperatur och lufttryck 378
19130220 - Väghinder. 560
19130220 - Vinterpostföringen. 331
19130221 - Anslag åt föreläsningsverksamheten. 586
19130221 - Arrendeauktion. 322
19130221 - Auktion å spannmål. 531
19130221 - Auktion å virke. 511
19130221 - Auktion i Fole. 433
19130221 - Auktion i Hejde. 440
19130221 - Auktion i Hemse. 516
19130221 - Auktion i Linde. 453
19130221 - Auktion vid Hägvalds i Vänge. 461
19130221 - Auktion vid Kviungs i Stenkumla. 410
19130221 - Auktion vid Mölnare i Fleringe. 481
19130221 - Auktion vid Snosarfve i Silte. 458
19130221 - Auktion. 449
19130221 - Död. Brita Maria Laurin. 493
19130221 - Död. MARTHA. 405
19130221 - Död. Wilhelm Alfred Pettersson. 538
19130221 - En automatisk telefonapparat 554
19130221 - En tredje biograf 402
19130221 - Ett uppträde i Visby kronobränneri 1785. 518
19130221 - Fastighets- och Lösöreauktion. 531
19130221 - Födde, döde och Lysning i Visby. 347
19130221 - Folkskolan som gudstjänstlokal. 456
19130221 - Från infanteriregementet. 368
19130221 - Från landsbygden. Lärbro. 680
19130221 - G. U. F:a Visbykreta 365
19130221 - Genom auktion, 523
19130221 - Genom offentlig auktion, 454
19130221 - Handelskammarens uttalande i sockerfrågan. 309
19130221 - Kampen mot tuberkulosen. 397
19130221 - Kollektstipendiet 326
19130221 - Kungörelse. 317
19130221 - Lördagen d. 1 mars 483
19130221 - Lösöre- och fastighetsauktion. 336
19130221 - Lösöreauktion i Västerhejde. 482
19130221 - N. A. Youngberg död. 800
19130221 - Onsdagen den 26 476
19130221 - Onsdagen den 5 mars 488
19130221 - På förslag 524
19130221 - På grund af upphörande med jordbruket 710
19130221 - Passagerarelista. 372
19130221 - Stor lösöreauktion. 419
19130221 - Telefonledningarna utsträckas. 766
19130221 - Temperatur och lufttryck 392
19130221 - Till slöjdlärare 645
19130221 - Tisdagen den 25 februari 423
19130221 - Torsdagen den 27 418
19130221 - Trafikinkomsterna 376
19130221 - Vinterturer 361
19130222 - Auktion på Bahra gård i Etelhem. 518
19130222 - Död. NILS AUGUST YOUNGBEBG. 483
19130222- Afsked 316
19130222- Den nya Gotlandsångaren Vineta 300
19130222- En liten vinterknäpp 341
19130222- Från landsbygden. Hall. 707
19130222- Från sjön. 1044
19130222- Genom auktion 458
19130222- Genom offentlig auktion, 456
19130222- K. m:t har tillåtit 295
19130222- Kyrkoherdetjänsten i Atlingbo. 457
19130222- Öfverste Fineman 318
19130222- Passagerarelista. 399
19130222- Prästerligt förordnande. 591
19130222- Rättelse. 587
19130222- Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 393
19130222- Temperatur och lufttryck 385
19130222- Terranglöpning 346
19130222- Till kapten 342
19130222- Vinterpostfarten. 306
19130224 - Auktion vid Hultungs i Bunge. 517
19130224 - Auktion vid Kviungs i Stenkumla. 431
19130224 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 455
19130224 - Auktion vid Stora Mörrby i Hörsne 450
19130224 - Båtarna. 337
19130224 - Carambolage. 352
19130224 - De gifta kvinnorna i posttjänst. 313
19130224 - Död. Mathilda Maria Bagge. 372
19130224 - Dödsfall. 330
19130224 - Fältskjutning 895
19130224 - Fårösunds kustartilleridetachements skytteförening 548
19130224 - Fastighetsauktion vid Vägume i Lärbro. 510
19130224 - Från landsbygden. Rute. 506
19130224 - Genom offentlig auktion 516
19130224 - Guldbröllop 561
19130224 - I här förda föreningsregister 823
19130224 - Konkursärenden. 399
19130224 - Med ångaren Klintehamn som logementsfartyg 424
19130224 - Nykterhetsfest 390
19130224 - Offentlig auktion. 530
19130224 - Passagerarelista. 379
19130224 - Rättegångs- och Polissaker. 452
19130224 - Som postmästare 370
19130224 - Tack för god vakt. 366
19130224 - Temperatur och lufttryck 399
19130224 - Till revisorer 372
19130224 - Till Visby inköpt fartyg. 369
19130224 - Visby assuransförening 396
19130225 - Auktion å Hägvide i Lärbro. 671
19130225 - Auktion vid Mölnare i Fleringe. 483
19130225 - Beträffande Alskogs mejeriaktiebolag 504
19130225 - Borgenärerna 536
19130225 - Död. Carl Ludvig Laurentius Jakobsson. 472
19130225 - Död. Johan August Nils Råberg. 550
19130225 - Död. Sofia Gustava Petterson. 518
19130225 - En 16-årig yngling på villovägar. 464
19130225 - Från artillerikåren 340
19130225 - Från landsbygden. Väte. 587
19130225 - Från sjön. 335
19130225 - Från vinterautomobiltäflingen. 326
19130225 - Jordfästning. 375
19130225 - Kungörelse. 478
19130225 - Lösöreauktion vid Norderihre i Lärbro. 612
19130225 - Passagerarelista. 360
19130225 - Själfmord i kasärn. 425
19130225 - Temperatur och lufttryck 377
19130225 - Till befälhafvare 572
19130225 - Visby skyttegille 370
19130226 - Auktion å egnahemslägenheter. 602
19130226 - Auktion å skogseffekter vid Björkome i Lokrume. 532
19130226 - Auktion i goodtemplarsalen. 359
19130226 - Auktion vid Findarfve i Rone. 458
19130226 - Auktion vid Hägvalds i Vänge. 489
19130226 - Auktion vid Hundlund i Västerhejde. 452
19130226 - Auktion vid Koparfve i Lau. 494
19130226 - Auktion vid Sindarfve i Hemse. 536
19130226 - Auktion vid Tors i Bro. 548
19130226 - Auktion vid Widringe i Burs. 675
19130226 - Båtarna. 379
19130226 - Deltagande. C. O. WICKMAN. 368
19130226 - Död. Johanna Magdalena Barbara Siggelin. 361
19130226 - Fartygsbefälhafvares skyldighet att anmäla rymningar. 384
19130226 - Fastighetsauktion.ma 476
19130226 - Femtio år 352
19130226 - Från landsbygden. Hemse. 580
19130226 - Gåfvor till Nära kyrka. 677
19130226 - Hos Svenska fornminnesföreningen 361
19130226 - Kapten W. R. Edling 341
19130226 - Konkursauktion i Tingstäde. 606
19130226 - Kungörelse. 472
19130226 - Mjölkens fetthalt. 497
19130226 - Öfvermåttan ruskigt. 497
19130226 - Passagerarelista. 407
19130226 - Som allmänhetens kommisionärer 371
19130226 - Stor spannmålsauktion m. m. vid St. Hästnäs. 522
19130226 - Större lösöreauktion. 422
19130226 - Svenska turistföreningen 394
19130226 - Temperatur och lufttryck 444
19130227 - Auktion. 346
19130227 - Fall af mjältbrand 560
19130227 - Från landsbygden. Bara. 525
19130227 - Från landsbygden. Fröjel. 508
19130227 - Från landsbygden. Lärbro. 604
19130227 - Från sjön. 406
19130227 - Inskrifning af värnpliktige 395
19130227 - Lönetillskott 657
19130227 - Passagerarelista. 419
19130227 - Slite. 494
19130227 - Snö 382
19130227 - Temperatur och lufttryck 373
19130227 - Till arvode för väbeltjänstgöring 605
19130227 - Tragedien å Visborgs slätt. 352
19130227 - Vinterpostfarten. 378
19130228 - Auktion å bättre välvårdade husgerådssaker. 666
19130228 - Auktion å spannmål m. m. 480
19130228 - Auktion egnahemslägenheter. 506
19130228 - Auktion i Burs. 584
19130228 - Auktion i Klintehamn. 532
19130228 - Auktion vid Binge i Martebo. 537
19130228 - Auktion vid Haltarfve i Väte. 546
19130228 - Auktion vid Hemmor i Garda. 415
19130228 - Auktion vid Hultungs i Bunge. 466
19130228 - Auktion vid Kronholmen i Vestergarn. 626
19130228 - Auktion vid L:a Atlings i Atlingbo. 520
19130228 - Auktion vid Ljugennes i Burs. 583
19130228 - Auktion vid Robbenarfve i Garda. 422
19130228 - Auktion vid Smiss ångsåg i Gerum. 548
19130228 - Auktion vid Snosarfve i Silte. 675
19130228 - Auktion vid Tors i Bro. 509
19130228 - Auktion vid Västerväte i Väte. 470
19130228 - Auktion vid Waters, Gothem. 462
19130228 - Bröllop 362
19130228 - Bungemuseet tillväxer. 494
19130228 - Carl Ferm. 419
19130228 - Deltagande. MARTHA. 370
19130228 - Död. Carl S. F. Horneij. 356
19130228 - Död. Elen Maria Johanna. 548
19130228 - Död. Laura Christina. 546
19130228 - En värdefull och intressant gåfva 508
19130228 - Ett viktigt inlägg i sockertullfrågan 547
19130228 - Fastighetsauktion. 491
19130228 - Födde och döde i Visby. 423
19130228 - Från sjön. 365
19130228 - I Amerika aflidna gotlänningar. 473
19130228 - I här förda föreningsregister 577
19130228 - Klent stäldt med brandredskapen. 594
19130228 - Lösöreauktion vid Medebys i Ekeby. 533
19130228 - Lösöreauktion vid Ytlings i Bro. 519
19130228 - Offentlig auktion. 401
19130228 - På sin 50-årsdag 381
19130228 - Passagerarelista. 401
19130228 - Skogsvårdsstyrelsen 337
19130228 - Skyddsföreningen 390
19130228 - Sökande 373
19130228 - Stor lösöreauktion. 516
19130228 - Temperatur och lufttryck 412
19130228 - Utsädes- och Potatisauktion 501
19130228 - Vid generalstabens 343
19130228 - Vinterpostångaren Polhem 460
19130228 - Vinterturer 417
19130228 - Visby skyttegille 380
Till tjänstebiträdes 776