1913

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
18830421 - Kungörelse. 728
18830421 - Vinterpostångaren Polhem 775
19130102 - Afsked 946
19130102 - Afsked från befattningen 927
19130102 - Borgenärerna i bagaren 952
19130102 - Borgenärerna i handelsidkerskan 891
19130102 - C. I. Kolmodin. 873
19130102 - Det nya året 874
19130102 - Död. Johan Petter Gunnar Ringvall. 848
19130102 - Död. Johan Theodor Johansson. 1312
19130102 - Dödens skördar. 1021
19130102 - En kännbar förlust 743
19130102 - Ett ohyggligt barnhem. 757
19130102 - Folkmängdsuppgifter. Gotlands landsbygd. 1276
19130102 - Förordnandet 797
19130102 - Från landsbygden. Sanda, Vamlingbo och Björke. 1236
19130102 - Från Sjön. 1174
19130102 - Hushållningsgillena. 1339
19130102 - I D. B. V:s sparbank 751
19130102 - Medicinalstyrelsen 1156
19130102 - Ordboken öfver Gotlands folkmål. 758
19130102 - På förslag 752
19130102 - Passagerarelista. 1215
19130102 - Stiftelseurkund! 1107
19130102 - Tempertur och lufttryck i Visby 1127
19130102 - Till förste styrman 700
19130102 - Visby stads folkmängd 1314
19130102 - Visby. 1882
19130103 - Auktion i Stånga. 1062
19130103 - Auktion i Väte. 958
19130103 - Bättre fastighetsauktion. 668
19130103 - Borgenärerna i urarfvakonkursen 1490
19130103 - Död. Anders Johan Petter Budin. 893
19130103 - Död. Catharine Kristine Envall. 869
19130103 - Entreprenadauktion 787
19130103 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1620
19130103 - Från landsbygden. 1390
19130103 - Från landsbygden. Ala. 963
19130103 - Från sjön. 1109
19130103 - Genom offentlig auktion, 980
19130103 - Jakttabell för Gotlands län. 743
19130103 - Offentlig auktion. 1090
19130103 - Passagerarelista. 1419
19130103 - Slite. 1125
19130103 - Slite. Ankomna fartyg. 1197
19130103 - Stor auktion 650
19130103 - Temperatur och lufttryck i Visby 1238
19130103 - Tingstäde rullföringsområde 1492
19130103 - Vikariat 949
19130103 - Visby torgpris. 1651
19130103 - Visby. 1503
19130104 - C. I. Kolmodin, Visby. 583
19130104 - Död. Christina Höglund. 617
19130104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1116
19130104 - Från landsbygden. Fårö. 1243
19130104 - Från sjön. 890
19130104 - Lokalafdelningen n:r 250 519
19130104 - Medén & Wetterlund 570
19130104 - Passagerarelista. 1156
19130104 - Rättegångs- och Polissaker. 934
19130104 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 598
19130104 - Stiftadt 1782. Fonder 14,500,000. 545
19130104 - Temperatur och lufttryck 580
19130104 - Visby. 1600
19130107 - Död. Anna Ottilia. 746
19130107 - Död. Karl Reinhold Hansson. 862
19130107 - Död. Petter August Olsson. 789
19130107 - Fattigvårdsstyrelsen 540
19130107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1138
19130107 - Från landsbygden. 1077
19130107 - Från sjön. 1290
19130107 - Genom offentlig auktion, 1021
19130107 - Passagerarelista. 539
19130107 - Temperatur och lufttrycki Visby 947
19130107 - Visby 1295
19130108 - Död. Margareta Sofia Lindgren. 906
19130108 - Död. Olof Gardell. 1066
19130108 - Fastighetsauktion. 906
19130108 - Från landsbygden. Ardre. 1077
19130108 - Från landsbygden. Garda. 1054
19130108 - Från landsbygden. Levide. 930
19130108 - Från sjön. 1049
19130108 - Gotlands Djurskyddsförening 552
19130108 - Männen för dagen. 652
19130108 - mejerikonsulenten. 534
19130108 - Passagerarelista. 1128
19130108 - Rättegångs- och Polissaker. 915
19130108 - Temperatur och lufttryck i Visby 975
19130108 - Visby. 1746
19130109 - Död. Maria Katarina Westring. 638
19130109 - Död. Nils Petter Kvarnstedt. 918
19130109 - Temperatur och lufttryck i Visby 1044
19130109 - Vikariat vid Guldrupe skola 859
19130109 - Visby 2707
19130110 - Auktion i Hangvar. 1145
19130110 - Auktion Lördagen 1149
19130110 - Auktion Måndagen 782
19130110 - Auktion. 1371
19130110 - De nya guld- och sillverstämplarna. 557
19130110 - En ny Asta Nielsenfilm 582
19130110 - En rätt lustig potatis 1142
19130110 - Ett brudstolskläde 1059
19130110 - Fårösund. 1177
19130110 - Fastighets- och lösöreauktion. 1005
19130110 - Från hamnen. 561
19130110 - Från sjön. 504
19130110 - Genom offentlig auktion, 1164
19130110 - Inlöst fornfynd. 851
19130110 - Kanalarbete. 909
19130110 - Kappelshamn. 967
19130110 - Konfirmationsundervisningen 544
19130110 - Lösöreauktion. 668
19130110 - Mazetti's Ögon-Cacao. 530
19130110 - Omkommen gotländing. 592
19130110 - Postupplagorna 526
19130110 - Punschstämpelskatten. 505
19130110 - Talmansryktena. 534
19130110 - Temperatur och lufttryck 539
19130110 - Till årets infanteriskjutskola 531
19130110 - Till ledamot 565
19130110 - Vid Hägvalls kvarn Linde 913
19130110 - Vid Visby högre flickskola 532
19130111 - All jakt 994
19130111 - Arbetena å Broväg. 533
19130111 - Bergmans teatersallskap 546
19130111 - Borgenärerna 1340
19130111 - Den kyrkskrifna folkmängden 1586
19130111 - Död. Kerstin Emilia. 636
19130111 - Drättselkammaren 524
19130111 - Emigrationen. 502
19130111 - Faststäldt landstingsbeslut. 532
19130111 - Folkmängsuppgifter från Gotlands landsbygd 1368
19130111 - Förlängd tjänstledighet 508
19130111 - Från landsbygden. Sanda. 847
19130111 - Från sjön. 520
19130111 - G. U. F:s Visbykrets 496
19130111 - Granit. 561
19130111 - Krig eller fred? 998
19130111 - Passagerarelista. 569
19130111 - Prästerskapet. 1074
19130111 - Prins Eugen 522
19130111 - Rättegångs- och Polissaker. 514
19130111 - Resultatet aj fjolårets taxerig. 596
19130111 - Sjuttiofem år 1241
19130111 - Styrelsen för F. K. P. R. 544
19130111 - Temperatur och lufttryck 538
19130111 - Till kvinligt skrifbiträde 521
19130111 - Vinterbåtarna. 499
19130113 - Angående icke vapenföra värnpliktiga 520
19130113 - Arbetsförman 502
19130113 - Auktion å virke och ved 879
19130113 - Död. Maria Kock. 1209
19130113 - Efter 2-årig aktiv tjänstgöring 573
19130113 - En gammal sjöbuss. 588
19130113 - En vacker gudstjänst 514
19130113 - Fjolårets sockerbetskörd 619
19130113 - Första förhör 1260
19130113 - Från hamnen. 1121
19130113 - Från landsbygden. Fleringe. 916
19130113 - Från landsbygden. Rute. 1059
19130113 - Från landsbygden. Vallstena. 810
19130113 - Hem från kriget. 898
19130113 - Hushållningsgillena. 1216
19130113 - Konkursärenden. 1365
19130113 - Konkursernas antal 601
19130113 - Kungörelse. 1499
19130113 - Lösöreauktion. 588
19130113 - Mazetti's Vanilj Chokolad 519
19130113 - Nytt millionföretag på Gotland. 928
19130113 - På sin 76-årsdag 1315
19130113 - Passagerarelista. 547
19130113 - Rättegångs- och Polissaker. 601
19130113 - Såld stadsfastighet. 572
19130113 - Som extra provinsialläkare 866
19130113 - Täckdikningslån. 917
19130113 - Temperatur och lufttryck 550
19130113 - Till medlem 490
19130113 - Tingspredikan 1187
19130113 - Våra riksdagsman 555
19130113 - Venia 1252
19130113 - Vinterbåtarna. 539
19130114 - Barnförlamningen. 516
19130114 - Den innevarande vintern 483
19130114 - Död. Ida Mathilda Broström. 938
19130114 - Död. Sanna Lindström. 502
19130114 - Ett fackeltåg 545
19130114 - Från sjön. 525
19130114 - G. U. F:s Visbykrets 533
19130114 - Hoburgens lifräddningstation, 747
19130114 - I skogsvårdskomitén 821
19130114 - Inköp af mark för kronans räkning. 499
19130114 - Konkursärende. 751
19130114 - Konkursauktion i Hablingbo. 922
19130114 - Kungörelse. 550
19130114 - Linamyrsköpet. 502
19130114 - Syster Myrsten 887
19130114 - Täckdikningslån 555
19130114 - Temperatur och lufttryck 576
19130114 - Till nämdeman 1419
19130114 - Till vikarierande lärarinna 816
19130114 - Upprop 480
19130114 - Världens högsta träd. 666
19130115 - Anmaning. 958
19130115 - Befrielse från återläsningsskyldighet 476
19130115 - Beviljadt infäste. 523
19130115 - Böndagar under 1914. 536
19130115 - Död. Anna Maria Charlotta. 1167
19130115 - Död. STURE. 549
19130115 - Emigrationskomiténs utredning. 503
19130115 - Ett trefligt samkväm 537
19130115 - Fastighetsauktion i Grötlingbo. 839
19130115 - Fest 549
19130115 - Från landsbygden. Vamlingbo. 943
19130115 - Från sjön. 540
19130115 - Gotlands Djurskyddsförening 499
19130115 - Hushållningsgillena. 1011
19130115 - Inlösen af gatumark. 514
19130115 - Krigsrätt 501
19130115 - Lavetter till de Hertzska kulsprutorna. 537
19130115 - Offentlig auktion. 890
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång 1093
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång. 1239
19130115 - Om nedsatta biljettpris 551
19130115 - Passagerarelista. 518
19130115 - Polis tillsättes å Södervärn. 533
19130115 - Rättegångs- och Polissaker. 1952
19130115 - Skolorna börja. 517
19130115 - Södra härads brandstodsförening. 961
19130115 - Stadens bilfvande varmbadhus. 487
19130115 - Stadsfullmaktige 533
19130115 - Temperatur och lufttryck 448
19130115 - Till entreprenör 506
19130115 - Till infanteriskjutskolan 509
19130115 - Tillstånd 1225
19130115 - Värdefull lösöreauktion. 1234
19130115 - Världshistoriska gestalter. 725
19130115 - Venia 1141
19130115 - Vinterpostfarten. 458
19130116 - Antalet emigranter 611
19130116 - Auktion i Gammalgarn. 953
19130116 - Beviljad kollekt. 529
19130116 - Byggmästaren L. Andersson. 830
19130116 - De Ekenbergska torfpatenten. 558
19130116 - Den allmänna pensionsförsäkringen. 574
19130116 - Fältskjutning 1140
19130116 - Fögaeriförraltningens omorganisation. 522
19130116 - För flere och bättre skyddade kabelförbindelser 501
19130116 - Förmyndareräkningar 558
19130116 - Från infanteriet. 473
19130116 - Från landsbygden. Hall. 1000
19130116 - Från landsbygden. Norrlanda. 900
19130116 - Från landsbygden. Sanda. 921
19130116 - Gotlands norra härads brandstodsförening. 819
19130116 - Hvad flygningarna kostade 1912. 507
19130116 - Offentlig auktion i Garda. 1035
19130116 - Passagerarelista. 696
19130116 - Såsom rymmare efterlyses 1677
19130116 - Sirius Biografteater. 509
19130116 - Temperatur och lufttryck 500
19130116 - Till anläggande 494
19130116 - Till det frivilliga skytteväsendet 511
19130116 - Tjänstledighet 1272
19130116 - Väghinder. 838
19130116 - Vårt blifvande varmbadhus. 471
19130116 - Vinterbåtarna. 469
19130116 - Visby Biografteater 509
19130117 - Anbud å möbler till Gnisten. 1131
19130117 - Anmaning. 1113
19130117 - Auktion å virke och ved 813
19130117 - Auktion Furubjers i Tingstäde 1107
19130117 - Auktion i Gammalgarn. 1026
19130117 - Auktion i Stenstu i Stenkyrka. 1215
19130117 - Auktion vid Åkra i Sjonhem. 824
19130117 - Auktion vid Dans i Hejde. 821
19130117 - Auktion vid Demerarfve i Rone. 885
19130117 - Den tillämnade torfkolsfabriken 473
19130117 - Död. Anna Magdalena Hallbom. 928
19130117 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 1026
19130117 - Exekutiv auktion å Fårö. 1055
19130117 - Fastighets- & lösöreauktion i Lye. 900
19130117 - Fastighets- och lösöreauktion. 959
19130117 - Fastighetsauktion. 521
19130117 - Fastighetsauktion. O. Björnlund. 886
19130117 - Från landsbygden. Bunge. 938
19130117 - Från sjön. 518
19130117 - Genom offentlig auktion, 1333
19130117 - Hamnuppbörden 546
19130117 - Häradshöjding Th. af Ekenstam 516
19130117 - Ingen kommendantsbefattning i Tingstäde. 1041
19130117 - Konkursauktion i Hablingbo. 977
19130117 - Krigsrätt 530
19130117 - Lojsta komministratur. 799
19130117 - På finfin skridskois 1096
19130117 - Passagerarelista. 497
19130117 - Rättegångs- och Polissaker. 505
19130117 - Sextio år 468
19130117 - Statsbidrag för moderskapshjälp. 439
19130117 - Stor auktion 784
19130117 - Strömbergska teatersällskapet 421
19130117 - Temperatur och lufttryck 482
19130117 - Trafikinkomsterna å Gotlands järnväg 462
19130117 - Våra fornminnens bevarande. 502
19130117 - Värdefull lösöreauktion. 1430
19130117 - Vid högre flickskolan 576
19130117 - Vid Pavalds i Lärbro 1205
19130117 - Vinterturer 539
19130118 - Af vinterbåtarna 524
19130118 - Anslag till järnvägen 1086
19130118 - Auktion vid Stenkumlaväg. 525
19130118 - Auktion. 1098
19130118 - Böterna höjda för Gotlands Folkblad. 519
19130118 - C. A. Hultgren, Visby. 511
19130118 - Dispensansökan. 488
19130118 - Folkskollärare förbereder 819
19130118 - Från sjön. 475
19130118 - I sitt 60:de år 419
19130118 - Krigsaviatikerns sista strid. 904
19130118 - Lönereglering för e. o. prästerskapet. 462
19130118 - Nationalgoodtemplarnes paradfest, 517
19130118 - Passagerarelista. 482
19130118 - Proviantförråd vid Fårösunds kustposition. 911
19130118 - Rättegångs- och Polissaker. 573
19130118 - Stor egendomsaffär. 1268
19130118 - Temperatur och lufttryck 497
19130118 - Till tjänstgöring 448
19130120 - Baltiska utställningens affisch. 409
19130120 - Död. Chatarina Bernhardina Wiberg. 433
19130120 - Död. Jakob Petter Alfred Jakobsson. 627
19130120 - Död. Karl. 931
19130120 - Enligt epidemirapporterna 1391
19130120 - Från sjön. 545
19130120 - Gotlands missionsförenings 502
19130120 - Klintehamn. 1105
19130120 - Konungens adjutant 459
19130120 - Männen för dagen. 436
19130120 - Musikstund å lasarettet. 496
19130120 - Passagerarelista. 474
19130120 - Rättegångs- och Polissaker. 568
19130120 - Sextio år 917
19130120 - Temperatur och lufttryck 480
19130120 - Vinterpostfarten. 459
19130120 - Vintersport. 488
19130121 - Den sista af sin ätt. 1183
19130121 - Död. Anna Hägg. 520
19130121 - Dödsfall. 435
19130121 - Egendomarna Malms 828
19130121 - Fårösundsförråden. 1040
19130121 - Från landsbygden. Ala. 912
19130121 - Från landsbygden. Stånga. 1049
19130121 - Från sjön. 520
19130121 - Häradshölding Th. af Ekenstam 867
19130121 - Hushållningsgillena. 1095
19130121 - I härvarande kronohäkte 558
19130121 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1100
19130121 - Männen för dagen. 499
19130121 - Odlaren 490
19130121 - Passagerarelista. 432
19130121 - Rättegångs- och Polissaker. 469
19130121 - Sjuttioett år 530
19130121 - Som ledamot i taxeringsnämden 1159
19130121 - Temperatur och lufttryck 562
19130121 - Västningeköpet. 966
19130121 - Virkes- & vedauktion i Helvi. 914
19130122 - Anmaning. 993
19130122 - Auktion i den s. k. Qviehagen. 1007
19130122 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 815
19130122 - Eldsvåda i Alfva. 934
19130122 - Fältskjutning 1071
19130122 - Fastighetsauktion. 600
19130122 - Ferdinand Slitberg, Burgsvik. 1157
19130122 - Från landsbygden. Lärbro. 951
19130122 - Från landsbygden. Stånga. 940
19130122 - Genom offentlig auktion, 1244
19130122 - Gotlands skytteförbunds 904
19130122 - Krig och fred. 905
19130122 - Landtbrukaren E. Eliasson. 1374
19130122 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1164
19130122 - På sin konsertturné 457
19130122 - Passagerarelista. 508
19130122 - Prinsessan Eugenies understödsförening 656
19130122 - Räfskall 1172
19130122 - Rättegångs- och Polissaker. 513
19130122 - Skogsauktion. 1038
19130122 - Statsanslaget å 100,000 kr. 524
19130122 - Statsanslaget till Tingstäde-Fårösundsjärnvagen. 1030
19130122 - Stor auktion 610
19130122 - Större auktion å spannmål m. m. 457
19130122 - Styrelsen för Gotlands Djurskyddsförening 456
19130122 - Suderbys i Hejdeby. 843
19130122 - Telefonförhållandena på Gotland 907
19130122 - Temperatur och lufttryck 533
19130122 - Torsdagen 23 januari 505
19130122 - Vid Pavalds i Lärbro 1057
19130122 - Vinterpostföringen. 482
19130123 - Borgenärerna 542
19130123 - Efterlyst 1055
19130123 - Ett resestipendium 503
19130123 - Fältskjutning 1028
19130123 - Förslag till tomtindelning. 568
19130123 - Från affärsvärlden. 477
19130123 - Från sjön. 484
19130123 - Hundskatt 511
19130123 - I Hälsovännen 443
19130123 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1147
19130123 - Linamyrsköpet. 453
19130123 - När olyckan är framme. 826
19130123 - Passagerarelista. 512
19130123 - Räntabla fastigheter 479
19130123 - Rättegångs- och Polissaker. 450
19130123 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 467
19130123 - Temperatur och lufttryck 516
19130123 - Till vik. lärarinna 1235
19130123 - Tillstånd till gårdfarihandel 496
19130123 - Väghinder. 1087
19130123 - Vinterbåtarna. 459
19130124 - Å auktion vid Takstens 1082
19130124 - Auktion i Boge. 929
19130124 - Auktion i Hafdhem. 1355
19130124 - Auktion i Lojsta. 840
19130124 - Auktion i Vamlingbo. 960
19130124 - Auktion vid Qviehagen. 1328
19130124 - Auktion vid Valdartve i Eskelhem. 915
19130124 - Auktionsuppbörd 1176
19130124 - Död. Hilda Maria Karolina. 815
19130124 - Död. Nicklas Vilhelm Larsson. 943
19130124 - Dödsfall. 495
19130124 - Egendomarna Malms 794
19130124 - Entreprenadauktion. 867
19130124 - Fastighets- och lösöreauktion. 825
19130124 - Fastighetsauktion vid Murgatan 43. 444
19130124 - Fastighetsauktion. 455
19130124 - Fisket i Gotlands län 1912. 467
19130124 - Från landsbygden. Sanda. 550
19130124 - Från sjön. 446
19130124 - Fredagen den 31 Januari 484
19130124 - G. U. F:s Visbykrets 463
19130124 - Genom offentlig auktion 453
19130124 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1174
19130124 - Med anledning af sin hustrus död 781
19130124 - Militärbefälhafvaren 474
19130124 - Omorganiseringen af 521
19130124 - Onsdagen den 29 jan. 879
19130124 - Passagerarelista. 482
19130124 - Passionsgudstjänsterna 963
19130124 - Populärvetenskapliga artiklar. 537
19130124 - Rättegångs- och Polissaker. 436
19130124 - Sixarfve i Viklau. 752
19130124 - Skogsauktion. 747
19130124 - Skolgången å Södervärn. 462
19130124 - Sparbanksrörelsen vid stadens folkskolor. 452
19130124 - Stor auktion å handelsvaror. 491
19130124 - Temperatur och lufttryck 500
19130124 - Vinkels i Sjonhem. 769
19130124 - Virkes-& vedauktion i Helvi. 876
19130125 - Afsked 463
19130125 - Auktion vid Valdarfve i Eskelhem. 881
19130125 - Död. Gustaf E. Hellgren. 485
19130125 - Döfstumundervisningen. 446
19130125 - Ensam sökande 826
19130125 - Fattigbjudning 525
19130125 - Framflyttad biskopsvisitation. 1291
19130125 - Från sjön. 558
19130125 - Jordfästning. 464
19130125 - Omslag i väderleken 439
19130125 - Passagerarelista. 444
19130125 - Rättegångs- och Polissaker. 439
19130125 - Sjuttio år 466
19130125 - Temperatur och lufttryck 474
19130125 - Till andre förman 1168
19130125 - Vår flotta. 438
19130125 - Vetenskapsakademien 487
19130125 - Visborgs fältridtklubb 507
19130127 - 30-årsfest 551
19130127 - Andra förslagsrummet 897
19130127 - Ångf. Klintehamn 483
19130127 - Borgenärerna 663
19130127 - Död. Carl Petter Elgstrand. 831
19130127 - Död. Johanna Dorothea Klint. 472
19130127 - Död. Karl Johan Engström. 886
19130127 - Död. NIKLAS ALERT JOHANSSON. 821
19130127 - Förlist segelfartyg. 576
19130127 - Förlofning 973
19130127 - Från sjön. 533
19130127 - Gotlands biodlareförening 903
19130127 - I konkurs 498
19130127 - Konkursauktion. 842
19130127 - Passagerarelista. 428
19130127 - Rättegångs- och Polissaker. 519
19130127 - Stor auktion å handelsvaror. 491
19130127 - Temperatur och lufttryck 460
19130127 - Till erhållande af lediga lektorstjänsten 538
19130127 - Tingstäde-Fårösunds järnväg. 1354
19130127 - Vid Fårösund under Krimkriget. 1761
19130127 - Vid räfskallet 856
19130127 - Vinterpostföringen. 541
19130128 - Borgenärerna 1329
19130128 - Borgenärerna i handlanden 494
19130128 - Den adjunktstjänst 552
19130128 - Dispache 435
19130128 - Exekutiv auktion 1124
19130128 - För stöld af ett fickur 796
19130128 - Förbruksföreningen Visborg 463
19130128 - Från sjön. 513
19130128 - Gotlands skarpskytte- och jägaregille 599
19130128 - Klintehamn. 1037
19130128 - Lag om gemensamhetsfiske. 495
19130128 - Passagerarelista. 458
19130128 - Rättegångs- och Polissaker. 477
19130128 - Rättelse. 834
19130128 - Slädföret 462
19130128 - Temperatur och lufttryck 435
19130128 - Till aktiebolagsregistret 506
19130128 - Understödsförbundet n:r 3 420
19130128 - Utbetalade rofdjurspremier. 388
19130128 - Vid årets inskrifningsförrättningar 421
19130128 - Villebrådstillgången 442
19130128 - Vinterpostföringen. 405
19130128 - Visby arbetares sjuk- och begrafningskassa 400
19130129 - Auktion å Kappelshamn. 739
19130129 - Den sista färden. 408
19130129 - Död. Katarina Helena Jacobsson. 674
19130129 - Död. Petter Broström. 787
19130129 - Egendomsförsäljning. 834
19130129 - Entreprenad å vägbygnad. 1299
19130129 - Från landsbygden. Sanda. 611
19130129 - Från sjön. 482
19130129 - Fredagen den 31 januari 473
19130129 - G. U. F:s Visbykrets 652
19130129 - Genom offentlig auktion 923
19130129 - Gotlands läns hushållningssällskap 413
19130129 - Hushållningsgillena. 909
19130129 - Hvad vi sluppit äta. 469
19130129 - I metodistkyrkan 979
19130129 - Järnvägsreformer. 405
19130129 - Konkursauktion i Hablingbo. 780
19130129 - Legning af hästar 360
19130129 - Passagerarelista. 400
19130129 - Rättegångs- och Polissaker. 475
19130129 - Temperatur och lufttryck 405
19130129 - Väg- och vattenbygnarlsstyrelsen 883
19130129 - Vinterbåtarna. 391
19130130 - Å förslag 628
19130130 - Afliden åldring. 781
19130130 - Åttio år 387
19130130 - Auktion å Kappelshamn. 709
19130130 - Biskop K. H. Gez. von Schéele 386
19130130 - C. A. Hultgren, Hästgatan. 358
19130130 - Död. John Jacob Petter Ahlgren. 389
19130130 - Få vi gasverk? 448
19130130 - Fastighetsaffär. 1134
19130130 - Förmyndareräkningar 384
19130130 - Från sjön. 397
19130130 - Hrr hundägare 426
19130130 - Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder. 409
19130130 - Passagerarelista. 444
19130130 - Passionsgudstjänsterna 1209
19130130 - Rättegångs- och Polissaker. 406
19130130 - Temperatur och lufttryck 449
19130130 - Tillsynen å Gotska Sandöns kronopark. 824
19130130 - Vill ej bli kyrkorådslednmot. 649
19130130 - Vinterpostfarten. 364
19130130 - Visby Fabriks- och 397
19130131 - Auktion å utsädeskorn 674
19130131 - Auktion å växande skog. 864
19130131 - Auktion å virke och ved 720
19130131 - Auktion å virke och ved i Vallstena. 741
19130131 - Auktion på rotfrukter. 709
19130131 - Auktion på utstämplad skog. 1137
19130131 - Auktion vid Hejdebyväg. 401
19130131 - Auktion vid Nybjers i Hörsne. 739
19130131 - Auktion vid Skota i Lojsta. 743
19130131 - Borgenärerna uti trädgårdsmästaren 863
19130131 - Carl Ferm. 511
19130131 - Eldsvåda i Klintehamn. 1451
19130131 - Entreprenad å vägbygnad. 813
19130131 - Entreprenadauktion. 786
19130131 - Fastighetsauktion. 717
19130131 - Från landsbygden. 1501
19130131 - Från sjön. 826
19130131 - Genom auktion 776
19130131 - Konkursauktion i Hablingbo. 737
19130131 - Konkursauktion. 717
19130131 - Lösöre- och-fastighetsauktion. 461
19130131 - Passagerarelista. 410
19130131 - Räntabla fastigheter 767
19130131 - Rättegångs- och Polissaker. 390
19130131 - Stor spannmålsauktion i Slite. 635
19130131 - Temperatur och lufttryck 360
19130131 - Värdefull kreatursauktion. 1214
19130131 - Virkes- & vedauktion 656
19130131 - Visby 1976
19130131 - Visby torgpris. 406
19130201 - Ångaren Roma såld till Marocko. 406
19130201 - Årets inskrifningsförrättningar. 308
19130201 - Åttioringen hyllas. 370
19130201 - Blidväder 316
19130201 - Den lyckade flygfärden öfver Simplon. 329
19130201 - Förhör 415
19130201 - Förlofning 352
19130201 - Fru Sigrid Borgström-Bodén 376
19130201 - I D. B. V:s sparbank 352
19130201 - I kronohäktet 385
19130201 - Klintehamn. 835
19130201 - Kriget. 840
19130201 - Kvinligt yrkesregister 1913, 324
19130201 - Meddelande. 355
19130201 - Passagerarelista. 342
19130201 - Rättegångs- och Polissaker. 363
19130201 - Rum för resande på Östersjön 378
19130201 - Såsom ende sökande 318
19130201 - Sextiosju år 367
19130201 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesda 316
19130201 - Skyttemärke till uniform. 369
19130201 - Slädpartiernnas tid är nu inne 337
19130201 - Temperatur och lufttryck 350
19130201 - Temperatur och lufttryck i Visby 1109
19130201 - Till en månads suspension 869
19130201 - Vinterbåtarna. 377
19130201 - Visby 1964
19130201 - Visby skyttegilles fältskjutning 354
19130203 - Arbetareföreningens begrafningskassa 304
19130203 - Åttioett år 354
19130203 - Bland komiterade 332
19130203 - Död. Anna Johanna Jacobsson. 782
19130203 - Död. Fredrika Catharina. 695
19130203 - Död. Johan Edvard Niklas Pettersson. 825
19130203 - Död. Tage. 810
19130203 - Ekiperingshjälp 306
19130203 - En ny nykterhetsloge 325
19130203 - Ett stipendium 326
19130203 - F. K. P. R. i Veskinde 950
19130203 - Fastighetsauktion. 774
19130203 - För medborgerlig förtjänst. 406
19130203 - Från landsbygden. Rute. 497
19130203 - Från landsbygden. Sanda. 527
19130203 - Från sjön. 425
19130203 - Genom exekutiv auktion, 471
19130203 - J. P. Danielsson död. 544
19130203 - Jaktförbud. 837
19130203 - Klintehamn. 879
19130203 - Kriget. 903
19130203 - Kungörelse 790
19130203 - Kvinnornas själfdeklaration. 375
19130203 - Lärbro skyttegille. 848
19130203 - Mässfall 1036
19130203 - Offentlig auktion i Visby. 409
19130203 - Offentliga auktioner i Kräklingbo. 1062
19130203 - Passagerarelista. 369
19130203 - Rättegångs- och Polissaker. 685
19130203 - Skydd för fågellifvet på Stora Karlsö. 670
19130203 - Som rysk vice konsul 693
19130203 - Stor spannmålsauktion i Slite. 613
19130203 - Temperatur och lufttryck 428
19130203 - Vaktombyte vid tyska flottan. 356
19130203 - Våra mynt. 415
19130203 - Vinterbåtarna. 323
19130203 - Virkes- & vedauktion 868
19130204 - 1 bref från Gotland 983
19130204 - Biskop von Schéele, 427
19130204 - Borgenärerna 876
19130204 - Död. Johanna Sandberg. 394
19130204 - Dödens skördar. 300
19130204 - Dragspelskonsert 370
19130204 - Egendomsaffär. 346
19130204 - Ett rörligt lif 349
19130204 - Fabriks- och handtverksföreningen 327
19130204 - Från artillerikåren. 313
19130204 - Från infanteriet. 336
19130204 - Från landsbygden. Sanda. 481
19130204 - Från sjön. 345
19130204 - Kriget. 840
19130204 - Lönetillskott 1067
19130204 - Lysning 1085
19130204 - Ny uniformsmodell. 287
19130204 - Passagerarelista. 284
19130204 - Poststatistik. 361
19130204 - Postverkets inkasseringsrörelse. 300
19130204 - Rättegångs- och Polissaker. 279
19130204 - Riksantikvarien hyllas. 239
19130204 - Såsom sökande 253
19130204 - Sjukkassan H. W. 261
19130204 - Temperatur och lufttryck 349
19130204 - Till organist, 268
19130204 - Tulluppbörden 343
19130204 - Uppehållen af hård motsjö 314
19130204 - Uppvaktande adjutant 277
19130204 - Urania till botten. 672
19130204 - Vintermarsch 298
19130205 - Å Blindhemmet i Visby 340
19130205 - Affärsöfverlåtelse. 448
19130205 - Auktion på utstämplad skog. 1028
19130205 - Död. Erland Petter Eriksson. 726
19130205 - Död. Regina Sofia Nykvist. 742
19130205 - Dragspelsvirtuoserna, 338
19130205 - Entledigande 355
19130205 - Entreprenadauktion. 686
19130205 - Fastighetsauktion. 652
19130205 - Femtio år 375
19130205 - Från infanteriet. 369
19130205 - Från landsbygden. Burs. 1024
19130205 - Från landsbygden. Vall. 547
19130205 - Från sjön. 330
19130205 - Genom auktion, 617
19130205 - Jakten Ellida inbogserad till Oskarshamn. 379
19130205 - Järnvägen Klintehamn-Hablingbo. 885
19130205 - Kottinsamling. 531
19130205 - Kriget åter i full gång. 811
19130205 - Kriget. 876
19130205 - Norrahammars Solokaminer 349
19130205 - Påsk i mars. 263
19130205 - Passagerarelista. 354
19130205 - Rättegångs- och Polissaker. 347
19130205 - Såsom sökande 326
19130205 - Slocknad lysboj. 291
19130205 - Tandvården vid Gotlands trupper. 311
19130205 - Temperatur och lufttryck 376
19130205 - Till filosofie jubeldoktor 276
19130205 - Till kamp mot barnförlamningen. 354
19130205 - Till ledamot 351
19130205 - Vinterpostfarten. 301
19130205 - Vinterpostföringen Gotland-fastlandet. 320
19130206 - Af konung Carl Johans fond 378
19130206 - Auktion vid Nybjers i Hörene. 742
19130206 - Bastrustainen fridlyst. 795
19130206 - Från landsbygden. Dalhem. 977
19130206 - Från sjön. 405
19130206 - Genom exekutiv auktion, 446
19130206 - Gotlandsbåtarnas turer och befal. 387
19130206 - Idrottsföreningen Kamraterna 376
19130206 - Inställelse 418
19130206 - Kriget. 863
19130206 - Lagfart 446
19130206 - Landtbruksingeniör Berggren 424
19130206 - Öfverkörd af tåget. 424
19130206 - Passagerarelista. 393
19130206 - Rättegångs- och Polissaker. 344
19130206 - Se upp med fotogenkaminerna. 450
19130206 - Sex procents utdelning 411
19130206 - Sextiotvå år 676
19130206 - Själfmordsförsök 933
19130206 - Stadsfiskalens verksamhet 1912. 508
19130206 - Temperatur och lufttryck 412
19130206 - Till underlättande af manskapsrekyteringen 332
19130206 - Vinterbåtarna. 338
19130206 - Visby minuthandeksförening 422
19130207 - Auktion å utsädeskor och nötkreatur. 678
19130207 - Auktion i Eksta. 866
19130207 - Auktion i Fröjel. 776
19130207 - Auktion i Garda. 759
19130207 - Auktion i Stånga. 811
19130207 - Död. Lars Petter Calmén. 814
19130207 - Egendomsaffär. 1109
19130207 - Fastighetsauktion 950
19130207 - Fastighetsauktion som förrättas vid Rovede i Eskelhem 662
19130207 - Flytt-ating i Bunge. 965
19130207 - Från infanteriet. 384
19130207 - Från Katthammarsvik 361
19130207 - Från landsbygden. Boge. 1023
19130207 - Från landsbygden. Vänge. 919
19130207 - Genom auktion 732
19130207 - Genom offentlig och frivillig auktion 543
19130207 - Gotlandsforskningen. 487
19130207 - Grisauktion. 435
19130207 - Höga kreaturspris. 1048
19130207 - Jaktförbud. 887
19130207 - Jämviktssinnet 445
19130207 - Kriget. 893
19130207 - Landshöfding Roos 351
19130207 - Långvakansförordnandet i Källunge, 616
19130207 - Lösöre- och fastighetsauktion. 427
19130207 - Mot nervfebern. 391
19130207 - Offentlig auktion i Sanda. 513
19130207 - På grund af förestående afresa till Amerika 844
19130207 - Passagerarelista. 350
19130207 - Räntabla fastigheter 383
19130207 - Rättegångs- och Polissaker. 352
19130207 - Redovisning 534
19130207 - Sextio år 897
19130207 - Skogsauktion. 742
19130207 - Sockertullens sänkning 347
19130207 - Temperatur och lufttryck 375
19130207 - Till förmån för Bungemuséet 735
19130207 - Till ordförande 365
19130207 - Uranias förlisning. 570
19130207 - Värdefull Kreatursauktion 457
19130207 - Vedkonsert 396
19130207 - Vid skolköket i Visby 338
19130208 - Af Gotlands skytteförbunds 425
19130208 - Auktion i Tingstäde. 960
19130208 - Borgenärerna 764
19130208 - CHAMPAGNE 377
19130208 - Död. Johan Petter Pettersson. 738
19130208 - Elektricitetsverkets styrelse 355
19130208 - För ett 50-tal arbetslösa 329
19130208 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 289
19130208 - Från sjön. 380
19130208 - Genom offentlig auktion 688
19130208 - Högre dagaflöning åt sjöbeväringen. 363
19130208 - Inskrivning av värnpliktige 598
19130208 - Jakten Elida 421
19130208 - Järnvägen Klintehamn - Hablingbo. 835
19130208 - Kriget. 599
19130208 - Nya målkärl för mjölk 334
19130208 - Passagerarelista. 344
19130208 - Prästerskapets änke- och pupillkassa. 288
19130208 - Rättegångs- och Polissaker. 345
19130208 - Rösträtt och statsnytta. 343
19130208 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 342
19130208 - Sjöfarten. 912
19130208 - Stadsmurens frigörande. 390
19130208 - Temperatur och lufttryck 393
19130208 - Uppå därom af statsgeologen, 625
19130208 - Vinterpostfarten. 356
19130210 - Åt den gotländska träskulptören 287
19130210 - Auktion. 506
19130210 - Död. Erik Teodor. 789
19130210 - Fastighetsauktion. 735
19130210 - Första förhör 342
19130210 - Från hamnen. 303
19130210 - Från riksdagen 333
19130210 - Genom offentlig auktion, 751
19130210 - Godemansed 902
19130210 - Gotlands trädgårdsodlaresällskap 706
19130210 - I Amerika afliden landsman. 733
19130210 - I årets inländska tidningstaxa 322
19130210 - I konkurs 910
19130210 - I revisionen 301
19130210 - Konsert 392
19130210 - Kriget. 631
19130210 - Kungörelse. 929
19130210 - Passagerarelista. 313
19130210 - Postupplagorna 410
19130210 - Rättegångs- och Polissaker. 1362
19130210 - Sextiofem år 704
19130210 - Stararna komna. 753
19130210 - Täflingsskjutning 1286
19130210 - Temperatur och lufttryck 511
19130210 - Till sin ordförande-mästare, 444
19130210 - Vinterbåtarna. 467
19130211 - Auktion 497
19130211 - Död i främmande land. 589
19130211 - Död. Karl August Fritz Büssow. 462
19130211 - Död. Knut Eugen Stillman. 398
19130211 - Från Nordiska spelen. 594
19130211 - Från sjön. 682
19130211 - Gotlands nation 734
19130211 - Inryckningsdagarna 609
19130211 - Kyrkostämma 519
19130211 - Munktells själfgående lokomobiler. 739
19130211 - Passagerarelista. 587
19130211 - Rättegångs- och Polissaker. 983
19130211 - Sjöbeväringen skall hemförlofvas. 623
19130211 - Temperatur och lufttryck 678
19130213 - Båtarna. 271
19130213 - Död. Jakob Timoteus Nilsson. 415
19130213 - Död. JOHAN ARVID JAKOBSSON. 334
19130213 - Domkapitlets utslag 417
19130213 - Drunknad fartygsbefälhafvare. 339
19130213 - Från infanteriregementet. 193
19130213 - Från landsbygden. Källunge. 342
19130213 - Från landsbygden. Lärbro. 377
19130213 - Från sjön 238
19130213 - Infäste 244
19130213 - Krigsrätt 216
19130213 - Passagerarelista. 190
19130213 - Sirius Biografteater. 199
19130213 - Temperatur och lufttryck 247
19130213 - Visby Biografteater. 217
19130214 - 50 år 223
19130214 - Aftonunderhållning anordnas 211
19130214 - Ångf. Klintehamn 181
19130214 - Årets fält- och fälttjänstöfningar. 156
19130214 - Auktion å bräder och ved m. m. 264
19130214 - Auktion i Anga. 287
19130214 - Auktion i Ardre. 327
19130214 - Auktion i Fröjel. 303
19130214 - Auktion i Hall. 269
19130214 - Auktion i Hangvar. 283
19130214 - Auktion i Lummelunda. 252
19130214 - Auktion i Rone. 257
19130214 - Auktion i Slite. 244
19130214 - Auktion i Stånga. 369
19130214 - Auktion i Väte. 316
19130214 - Auktion i Veskinde. 394
19130214 - Auktion i Visby. 198
19130214 - Bygnadsverksamheten 197
19130214 - Död. Elin Teresia Lovisa. 273
19130214 - Död. Gunnar Zacharias Zackrisson. 282
19130214 - Död. J. O. Pettersson. 298
19130214 - Elfva månaders tjänstledighet 331
19130214 - Fastighets- och Lösöreauktion. 368
19130214 - Fastighetsauktion. 347
19130214 - Fastlandsbeväringen 175
19130214 - Födde, döde och lysning i Visby. 183
19130214 - Förberedande prästerlig examenal 247
19130214 - Från landsbygden. Garda. 287
19130214 - Från landsbygden. Hablingbo. 311
19130214 - Från sjön. 194
19130214 - Genom auktion 293
19130214 - I sitt 60:de år 175
19130214 - Lösöre- och fastighetsauktion. 205
19130214 - Lösöreauktion. 463
19130214 - Några teaterkvällar 209
19130214 - P. G. Lyth död. 175
19130214 - På Siriui biografen 450
19130214 - Passagerarelista. 179
19130214 - Större värdefull auktion 420
19130214 - Temperatur och lufttryck 235
19130215 - Aug. Wahlby 189
19130215 - Död. Hildur Fagerlund. 215
19130215 - Död. Jacob Wilhelm Jacobsson. 246
19130215 - Fångvården. 170
19130215 - Från sjön. 174
19130215 - Fridlysningstid för hare 156
19130215 - Gotlands sockerbetsodlare 184
19130215 - Passagerarelista. 147
19130215 - Såsom sökande 163
19130215 - Taxeringsnämnden för Visby stad 190
19130215 - Temperatur och lufttryck 178
19130215 - Vinterbåtarna. 185
19130217 - Afsked 146
19130217 - Afskrifven konkurs. 221
19130217 - Aftonunderhållningen 253
19130217 - Arrende- och lösöreauktion. 377
19130217 - Auktion å Malms i Helvi. 329
19130217 - Död. Anna Maria Ringbom. 287
19130217 - Död. Otto Mårten Palmgren. 176
19130217 - Egnahemsrörelsen 206
19130217 - En ny fem veckors skolkökskurs 161
19130217 - Ett barntempel 247
19130217 - Från landsbygden. Vamlingbo. 475
19130217 - Från sjön 285
19130217 - Genom exekutiv auktion 361
19130217 - Genom offentlig auktion 347
19130217 - I högre (andra) lönegrad 220
19130217 - I konkurs 264
19130217 - I konkurs 274
19130217 - Kronans markförvärf. 235
19130217 - Lärkan 179
19130217 - Lektor P. G. Lyths stoft 164
19130217 - Offentlig auktion. 197
19130217 - Passagerarelista. 255
19130217 - Pröfning 183
19130217 - Rättegångs- och Polissaker. 413
19130217 - Runmärkesfrågan 192
19130217 - Sällekapet G. G. 170
19130217 - Slite. 409
19130217 - Temperatur och lufttryck 313
19130217 - Välförtjänt belöning. 176
19130217 - Välkomstfest för beväringsmännen 241
19130217 - Varmbadhuset 167
19130217 - Vinterpostfarten. 190
19130217 - Visby Varpklubb (V. V.) 223
19130217 - Visbyjakten Elida 179
19130218 - Auktion å Malms I Helvi. 309
19130218 - Borgenärerna 222
19130218 - Död. Kristina Elisabet. 250
19130218 - Egendomsaffär. 176
19130218 - Exekutiv auktion 281
19130218 - Fackska sällskapet 368
19130218 - Förlofningen vid tyska kejsarhofvets 203
19130218 - Från hamnen. 415
19130218 - Från sjön. 310
19130218 - G. U. F:a Visbykrets 191
19130218 - Gåfvor till Bungemuseet. 273
19130218 - Genom exekutiv auktion, 322
19130218 - Ingen utvidgning af Visby hospital. 196
19130218 - Karlsö jakt- och djurskyddsförenings aktiebolag, 268
19130218 - Kinematografföreviening 173
19130218 - Lysning till äktenskap 249
19130218 - Masken från Moulin Rouge. 240
19130218 - Passagerarelista. 215
19130218 - Rättelse. 263
19130218 - Rekryteringen vid Gotlands infanteriregemente. 203
19130218 - Rymling oantastad i tjänst hos länsman. 344
19130218 - Sökande 206
19130218 - Temperatur och lufttryck 237
19130218 - Utslag gafs af Svea hofrätt 296
19130218 - Vigsel. 486
19130218 - Vinterpostångaren Polhem 192
19130218 - Visby studsmissionsförening 199
19130219 - A.-B. H. A. Lindsströms Järn-& Redskapshandel. 205
19130219 - Auktion å Hägvide i Lärbro. 455
19130219 - Auktion vid Stora Mörby i Hörsne 385
19130219 - Auktion. 211
19130219 - Båtarna. 152
19130219 - Död. Jacob Fredrik Bertelsson. 284
19130219 - Fastighetsauktion i Fröjel. 302
19130219 - Fastighetsauktion vid Vägume i Lärbro. 461
19130219 - Fastighetsköp. 396
19130219 - För anordnande af fälttjänstöfningar 141
19130219 - Från sjön. 252
19130219 - Genom auktion, 250
19130219 - Genom offentlig auktion 247
19130219 - Gotlands handelskammare 226
19130219 - Infanteriregementet. 206
19130219 - Lösöreauktion. 405
19130219 - Militärbefälhafvaren 424
19130219 - Nytt släktnamn. 231
19130219 - Offentlig auktion i Linde. 429
19130219 - Offentlig auktion i Stenkyrka. 527
19130219 - Passagerarelista. 247
19130219 - Polisbevakning i Roma. 394
19130219 - Statsanslag till ombygnad af Visby hamn 181
19130219 - Stor lösöreauktion. 273
19130219 - Stor spannmålsauktion m. m. 421
19130219 - Större värdefull auktion 388
19130219 - Studieanslag 397
19130219 - Temperatur och lufttryck 273
19130219 - Till ledamot 163
19130219 - Till sin kassaförvaltare 173
19130219 - Till vikarierande adjunkt 231
19130219 - Visby stadsmissionsförening 276
19130220 - Auktion å spannmål och virke m. m. 278
19130220 - Bråddöd. 208
19130220 - Deltagit. Arvid Jakobsson. 327
19130220 - Död. Carl Olof Wickman. 257
19130220 - Död. Lars Niklas Larsson. 297
19130220 - Femtiåringen hyllad. 170
19130220 - Från hamnen. 409
19130220 - Från landsbygden. Garda. 287
19130220 - Från landsbygden. Sydöstra Gotland. 352
19130220 - Gårdfarihandel 332
19130220 - Orgelkonsert 255
19130220 - Passagerarelista. 282
19130220 - Sextiosju år 272
19130220 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 181
19130220 - Temperatur och lufttryck 232
19130220 - Väghinder. 336
19130220 - Vinterpostföringen. 180
19130221 - Anslag åt föreläsningsverksamheten. 390
19130221 - Arrendeauktion. 179
19130221 - Auktion å spannmål. 315
19130221 - Auktion å virke. 269
19130221 - Auktion i Fole. 267
19130221 - Auktion i Hejde. 252
19130221 - Auktion i Hemse. 349
19130221 - Auktion i Linde. 249
19130221 - Auktion vid Hägvalds i Vänge. 255
19130221 - Auktion vid Kviungs i Stenkumla. 245
19130221 - Auktion vid Mölnare i Fleringe. 259
19130221 - Auktion vid Snosarfve i Silte. 258
19130221 - Auktion. 243
19130221 - Död. Brita Maria Laurin. 298
19130221 - Död. MARTHA. 247
19130221 - Död. Wilhelm Alfred Pettersson. 351
19130221 - En automatisk telefonapparat 391
19130221 - En tredje biograf 246
19130221 - Ett uppträde i Visby kronobränneri 1785. 256
19130221 - Fastighets- och Lösöreauktion. 310
19130221 - Födde, döde och Lysning i Visby. 191
19130221 - Folkskolan som gudstjänstlokal. 254
19130221 - Från infanteriregementet. 207
19130221 - Från landsbygden. Lärbro. 440
19130221 - G. U. F:a Visbykreta 219
19130221 - Genom auktion, 284
19130221 - Genom offentlig auktion, 281
19130221 - Handelskammarens uttalande i sockerfrågan. 162
19130221 - Kampen mot tuberkulosen. 237
19130221 - Kollektstipendiet 171
19130221 - Kungörelse. 180
19130221 - Lördagen d. 1 mars 320
19130221 - Lösöre- och fastighetsauktion. 164
19130221 - Lösöreauktion i Västerhejde. 245
19130221 - N. A. Youngberg död. 478
19130221 - Onsdagen den 26 236
19130221 - Onsdagen den 5 mars 273
19130221 - På förslag 337
19130221 - På grund af upphörande med jordbruket 452
19130221 - Passagerarelista. 214
19130221 - Stor lösöreauktion. 244
19130221 - Telefonledningarna utsträckas. 474
19130221 - Temperatur och lufttryck 234
19130221 - Till slöjdlärare 394
19130221 - Tisdagen den 25 februari 237
19130221 - Torsdagen den 27 223
19130221 - Trafikinkomsterna 205
19130221 - Vinterturer 202
19130222 - Auktion på Bahra gård i Etelhem. 311
19130222 - Död. NILS AUGUST YOUNGBEBG. 265
19130222- Afsked 179
19130222- Den nya Gotlandsångaren Vineta 145
19130222- En liten vinterknäpp 173
19130222- Från landsbygden. Hall. 445
19130222- Från sjön. 837
19130222- Genom auktion 265
19130222- Genom offentlig auktion, 252
19130222- K. m:t har tillåtit 155
19130222- Kyrkoherdetjänsten i Atlingbo. 259
19130222- Öfverste Fineman 172
19130222- Passagerarelista. 219
19130222- Prästerligt förordnande. 366
19130222- Rättelse. 336
19130222- Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 204
19130222- Temperatur och lufttryck 219
19130222- Terranglöpning 178
19130222- Till kapten 173
19130222- Vinterpostfarten. 165
19130224 - Auktion vid Hultungs i Bunge. 271
19130224 - Auktion vid Kviungs i Stenkumla. 255
19130224 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 250
19130224 - Auktion vid Stora Mörrby i Hörsne 266
19130224 - Båtarna. 187
19130224 - Carambolage. 190
19130224 - De gifta kvinnorna i posttjänst. 164
19130224 - Död. Mathilda Maria Bagge. 197
19130224 - Dödsfall. 184
19130224 - Fältskjutning 524
19130224 - Fårösunds kustartilleridetachements skytteförening 378
19130224 - Fastighetsauktion vid Vägume i Lärbro. 343
19130224 - Från landsbygden. Rute. 316
19130224 - Genom offentlig auktion 300
19130224 - Guldbröllop 373
19130224 - I här förda föreningsregister 483
19130224 - Konkursärenden. 228
19130224 - Med ångaren Klintehamn som logementsfartyg 217
19130224 - Nykterhetsfest 230
19130224 - Offentlig auktion. 317
19130224 - Passagerarelista. 206
19130224 - Rättegångs- och Polissaker. 268
19130224 - Som postmästare 206
19130224 - Tack för god vakt. 200
19130224 - Temperatur och lufttryck 227
19130224 - Till revisorer 218
19130224 - Till Visby inköpt fartyg. 202
19130224 - Visby assuransförening 243
19130225 - Auktion å Hägvide i Lärbro. 381
19130225 - Auktion vid Mölnare i Fleringe. 264
19130225 - Beträffande Alskogs mejeriaktiebolag 287
19130225 - Borgenärerna 371
19130225 - Död. Carl Ludvig Laurentius Jakobsson. 275
19130225 - Död. Johan August Nils Råberg. 374
19130225 - Död. Sofia Gustava Petterson. 291
19130225 - En 16-årig yngling på villovägar. 276
19130225 - Från artillerikåren 172
19130225 - Från landsbygden. Väte. 331
19130225 - Från sjön. 182
19130225 - Från vinterautomobiltäflingen. 175
19130225 - Jordfästning. 217
19130225 - Kungörelse. 296
19130225 - Lösöreauktion vid Norderihre i Lärbro. 370
19130225 - Passagerarelista. 196
19130225 - Själfmord i kasärn. 231
19130225 - Temperatur och lufttryck 221
19130225 - Till befälhafvare 377
19130225 - Visby skyttegille 220
19130226 - Auktion å egnahemslägenheter. 400
19130226 - Auktion å skogseffekter vid Björkome i Lokrume. 295
19130226 - Auktion i goodtemplarsalen. 200
19130226 - Auktion vid Findarfve i Rone. 267
19130226 - Auktion vid Hägvalds i Vänge. 281
19130226 - Auktion vid Hundlund i Västerhejde. 242
19130226 - Auktion vid Koparfve i Lau. 273
19130226 - Auktion vid Sindarfve i Hemse. 349
19130226 - Auktion vid Tors i Bro. 306
19130226 - Auktion vid Widringe i Burs. 453
19130226 - Båtarna. 230
19130226 - Deltagande. C. O. WICKMAN. 223
19130226 - Död. Johanna Magdalena Barbara Siggelin. 197
19130226 - Fartygsbefälhafvares skyldighet att anmäla rymningar. 228
19130226 - Fastighetsauktion.ma 280
19130226 - Femtio år 199
19130226 - Från landsbygden. Hemse. 391
19130226 - Gåfvor till Nära kyrka. 444
19130226 - Hos Svenska fornminnesföreningen 190
19130226 - Kapten W. R. Edling 195
19130226 - Konkursauktion i Tingstäde. 420
19130226 - Kungörelse. 295
19130226 - Mjölkens fetthalt. 303
19130226 - Öfvermåttan ruskigt. 278
19130226 - Passagerarelista. 233
19130226 - Som allmänhetens kommisionärer 236
19130226 - Stor spannmålsauktion m. m. vid St. Hästnäs. 284
19130226 - Större lösöreauktion. 242
19130226 - Svenska turistföreningen 223
19130226 - Temperatur och lufttryck 280
19130227 - Auktion. 198
19130227 - Fall af mjältbrand 343
19130227 - Från landsbygden. Bara. 281
19130227 - Från landsbygden. Fröjel. 288
19130227 - Från landsbygden. Lärbro. 351
19130227 - Från sjön. 230
19130227 - Inskrifning af värnpliktige 235
19130227 - Lönetillskott 460
19130227 - Passagerarelista. 242
19130227 - Slite. 293
19130227 - Snö 222
19130227 - Temperatur och lufttryck 224
19130227 - Till arvode för väbeltjänstgöring 410
19130227 - Tragedien å Visborgs slätt. 212
19130227 - Vinterpostfarten. 233
19130228 - Auktion å bättre välvårdade husgerådssaker. 424
19130228 - Auktion å spannmål m. m. 288
19130228 - Auktion egnahemslägenheter. 327
19130228 - Auktion i Burs. 396
19130228 - Auktion i Klintehamn. 358
19130228 - Auktion vid Binge i Martebo. 298
19130228 - Auktion vid Haltarfve i Väte. 345
19130228 - Auktion vid Hemmor i Garda. 237
19130228 - Auktion vid Hultungs i Bunge. 253
19130228 - Auktion vid Kronholmen i Vestergarn. 380
19130228 - Auktion vid L:a Atlings i Atlingbo. 284
19130228 - Auktion vid Ljugennes i Burs. 400
19130228 - Auktion vid Robbenarfve i Garda. 253
19130228 - Auktion vid Smiss ångsåg i Gerum. 268
19130228 - Auktion vid Snosarfve i Silte. 436
19130228 - Auktion vid Tors i Bro. 289
19130228 - Auktion vid Västerväte i Väte. 269
19130228 - Auktion vid Waters, Gothem. 277
19130228 - Bröllop 196
19130228 - Bungemuseet tillväxer. 276
19130228 - Carl Ferm. 244
19130228 - Deltagande. MARTHA. 214
19130228 - Död. Carl S. F. Horneij. 191
19130228 - Död. Elen Maria Johanna. 336
19130228 - Död. Laura Christina. 358
19130228 - En värdefull och intressant gåfva 278
19130228 - Ett viktigt inlägg i sockertullfrågan 363
19130228 - Fastighetsauktion. 270
19130228 - Födde och döde i Visby. 240
19130228 - Från sjön. 197
19130228 - I Amerika aflidna gotlänningar. 270
19130228 - I här förda föreningsregister 341
19130228 - Klent stäldt med brandredskapen. 395
19130228 - Lösöreauktion vid Medebys i Ekeby. 290
19130228 - Lösöreauktion vid Ytlings i Bro. 305
19130228 - Offentlig auktion. 234
19130228 - På sin 50-årsdag 217
19130228 - Passagerarelista. 226
19130228 - Skogsvårdsstyrelsen 200
19130228 - Skyddsföreningen 258
19130228 - Sökande 218
19130228 - Stor lösöreauktion. 308
19130228 - Temperatur och lufttryck 248
19130228 - Utsädes- och Potatisauktion 313
19130228 - Vid generalstabens 190
19130228 - Vinterpostångaren Polhem 289
19130228 - Vinterturer 247
19130228 - Visby skyttegille 224
Till tjänstebiträdes 563