Visa # 
Rubrik Träffar
18830421 - Kungörelse. 377
18830421 - Vinterpostångaren Polhem 422
19130102 - Afsked 628
19130102 - Afsked från befattningen 641
19130102 - Borgenärerna i bagaren 640
19130102 - Borgenärerna i handelsidkerskan 591
19130102 - C. I. Kolmodin. 586
19130102 - Det nya året 566
19130102 - Död. Johan Petter Gunnar Ringvall. 542
19130102 - Död. Johan Theodor Johansson. 943
19130102 - Dödens skördar. 720
19130102 - En kännbar förlust 532
19130102 - Ett ohyggligt barnhem. 565
19130102 - Folkmängdsuppgifter. Gotlands landsbygd. 1028
19130102 - Förordnandet 596
19130102 - Från landsbygden. Sanda, Vamlingbo och Björke. 985
19130102 - Från Sjön. 968
19130102 - Hushållningsgillena. 1012
19130102 - I D. B. V:s sparbank 543
19130102 - Medicinalstyrelsen 862
19130102 - Ordboken öfver Gotlands folkmål. 564
19130102 - På förslag 547
19130102 - Passagerarelista. 975
19130102 - Stiftelseurkund! 855
19130102 - Tempertur och lufttryck i Visby 922
19130102 - Till förste styrman 486
19130102 - Visby stads folkmängd 1094
19130102 - Visby. 1600
19130103 - Auktion i Stånga. 775
19130103 - Auktion i Väte. 715
19130103 - Bättre fastighetsauktion. 483
19130103 - Borgenärerna i urarfvakonkursen 1119
19130103 - Död. Anders Johan Petter Budin. 677
19130103 - Död. Catharine Kristine Envall. 635
19130103 - Entreprenadauktion 550
19130103 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1326
19130103 - Från landsbygden. 1149
19130103 - Från landsbygden. Ala. 721
19130103 - Från sjön. 867
19130103 - Genom offentlig auktion, 731
19130103 - Jakttabell för Gotlands län. 515
19130103 - Offentlig auktion. 832
19130103 - Passagerarelista. 1165
19130103 - Slite. 825
19130103 - Slite. Ankomna fartyg. 904
19130103 - Stor auktion 426
19130103 - Temperatur och lufttryck i Visby 971
19130103 - Tingstäde rullföringsområde 1156
19130103 - Vikariat 716
19130103 - Visby torgpris. 828
19130103 - Visby. 1210
19130104 - C. I. Kolmodin, Visby. 422
19130104 - Död. Christina Höglund. 451
19130104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 908
19130104 - Från landsbygden. Fårö. 917
19130104 - Från sjön. 709
19130104 - Lokalafdelningen n:r 250 379
19130104 - Medén & Wetterlund 430
19130104 - Passagerarelista. 950
19130104 - Rättegångs- och Polissaker. 724
19130104 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 445
19130104 - Stiftadt 1782. Fonder 14,500,000. 390
19130104 - Temperatur och lufttryck 430
19130104 - Visby. 1292
19130107 - Död. Anna Ottilia. 548
19130107 - Död. Karl Reinhold Hansson. 635
19130107 - Död. Petter August Olsson. 598
19130107 - Fattigvårdsstyrelsen 406
19130107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 969
19130107 - Från landsbygden. 922
19130107 - Från sjön. 1063
19130107 - Genom offentlig auktion, 791
19130107 - Passagerarelista. 372
19130107 - Temperatur och lufttrycki Visby 786
19130107 - Visby 1064
19130108 - Död. Margareta Sofia Lindgren. 689
19130108 - Död. Olof Gardell. 823
19130108 - Fastighetsauktion. 699
19130108 - Från landsbygden. Ardre. 822
19130108 - Från landsbygden. Garda. 831
19130108 - Från landsbygden. Levide. 713
19130108 - Från sjön. 880
19130108 - Gotlands Djurskyddsförening 415
19130108 - Männen för dagen. 493
19130108 - mejerikonsulenten. 382
19130108 - Passagerarelista. 960
19130108 - Rättegångs- och Polissaker. 742
19130108 - Temperatur och lufttryck i Visby 806
19130108 - Visby. 1394
19130109 - Död. Maria Katarina Westring. 491
19130109 - Död. Nils Petter Kvarnstedt. 690
19130109 - Temperatur och lufttryck i Visby 862
19130109 - Vikariat vid Guldrupe skola 652
19130109 - Visby 2268
19130110 - Auktion i Hangvar. 882
19130110 - Auktion Lördagen 890
19130110 - Auktion Måndagen 591
19130110 - Auktion. 1083
19130110 - De nya guld- och sillverstämplarna. 403
19130110 - En ny Asta Nielsenfilm 417
19130110 - En rätt lustig potatis 947
19130110 - Ett brudstolskläde 833
19130110 - Fårösund. 927
19130110 - Fastighets- och lösöreauktion. 748
19130110 - Från hamnen. 411
19130110 - Från sjön. 376
19130110 - Genom offentlig auktion, 923
19130110 - Inlöst fornfynd. 661
19130110 - Kanalarbete. 680
19130110 - Kappelshamn. 745
19130110 - Konfirmationsundervisningen 403
19130110 - Lösöreauktion. 529
19130110 - Mazetti's Ögon-Cacao. 389
19130110 - Omkommen gotländing. 425
19130110 - Postupplagorna 388
19130110 - Punschstämpelskatten. 366
19130110 - Talmansryktena. 401
19130110 - Temperatur och lufttryck 415
19130110 - Till årets infanteriskjutskola 396
19130110 - Till ledamot 416
19130110 - Vid Hägvalls kvarn Linde 694
19130110 - Vid Visby högre flickskola 394
19130111 - All jakt 764
19130111 - Arbetena å Broväg. 399
19130111 - Bergmans teatersallskap 420
19130111 - Borgenärerna 1047
19130111 - Den kyrkskrifna folkmängden 1247
19130111 - Död. Kerstin Emilia. 504
19130111 - Drättselkammaren 383
19130111 - Emigrationen. 377
19130111 - Faststäldt landstingsbeslut. 412
19130111 - Folkmängsuppgifter från Gotlands landsbygd 1064
19130111 - Förlängd tjänstledighet 379
19130111 - Från landsbygden. Sanda. 645
19130111 - Från sjön. 390
19130111 - G. U. F:s Visbykrets 376
19130111 - Granit. 416
19130111 - Krig eller fred? 768
19130111 - Passagerarelista. 400
19130111 - Prästerskapet. 834
19130111 - Prins Eugen 388
19130111 - Rättegångs- och Polissaker. 364
19130111 - Resultatet aj fjolårets taxerig. 418
19130111 - Sjuttiofem år 992
19130111 - Styrelsen för F. K. P. R. 390
19130111 - Temperatur och lufttryck 407
19130111 - Till kvinligt skrifbiträde 384
19130111 - Vinterbåtarna. 361
19130113 - Angående icke vapenföra värnpliktiga 379
19130113 - Arbetsförman 381
19130113 - Auktion å virke och ved 682
19130113 - Död. Maria Kock. 933
19130113 - Efter 2-årig aktiv tjänstgöring 425
19130113 - En gammal sjöbuss. 427
19130113 - En vacker gudstjänst 375
19130113 - Fjolårets sockerbetskörd 431
19130113 - Första förhör 999
19130113 - Från hamnen. 864
19130113 - Från landsbygden. Fleringe. 729
19130113 - Från landsbygden. Rute. 830
19130113 - Från landsbygden. Vallstena. 615
19130113 - Hem från kriget. 707
19130113 - Hushållningsgillena. 932
19130113 - Konkursärenden. 1061
19130113 - Konkursernas antal 472
19130113 - Kungörelse. 1165
19130113 - Lösöreauktion. 446
19130113 - Mazetti's Vanilj Chokolad 381
19130113 - Nytt millionföretag på Gotland. 723
19130113 - På sin 76-årsdag 1011
19130113 - Passagerarelista. 399
19130113 - Rättegångs- och Polissaker. 411
19130113 - Såld stadsfastighet. 408
19130113 - Som extra provinsialläkare 663
19130113 - Täckdikningslån. 705
19130113 - Temperatur och lufttryck 428
19130113 - Till medlem 367
19130113 - Tingspredikan 918
19130113 - Våra riksdagsman 417
19130113 - Venia 1007
19130113 - Vinterbåtarna. 403
19130114 - Barnförlamningen. 402
19130114 - Den innevarande vintern 361
19130114 - Död. Ida Mathilda Broström. 722
19130114 - Död. Sanna Lindström. 378
19130114 - Ett fackeltåg 422
19130114 - Från sjön. 396
19130114 - G. U. F:s Visbykrets 404
19130114 - Hoburgens lifräddningstation, 558
19130114 - I skogsvårdskomitén 622
19130114 - Inköp af mark för kronans räkning. 371
19130114 - Konkursärende. 568
19130114 - Konkursauktion i Hablingbo. 729
19130114 - Kungörelse. 412
19130114 - Linamyrsköpet. 378
19130114 - Syster Myrsten 693
19130114 - Täckdikningslån 410
19130114 - Temperatur och lufttryck 453
19130114 - Till nämdeman 1169
19130114 - Till vikarierande lärarinna 657
19130114 - Upprop 357
19130114 - Världens högsta träd. 437
19130115 - Anmaning. 723
19130115 - Befrielse från återläsningsskyldighet 349
19130115 - Beviljadt infäste. 381
19130115 - Böndagar under 1914. 397
19130115 - Död. Anna Maria Charlotta. 917
19130115 - Död. STURE. 412
19130115 - Emigrationskomiténs utredning. 359
19130115 - Ett trefligt samkväm 405
19130115 - Fastighetsauktion i Grötlingbo. 652
19130115 - Fest 392
19130115 - Från landsbygden. Vamlingbo. 721
19130115 - Från sjön. 389
19130115 - Gotlands Djurskyddsförening 371
19130115 - Hushållningsgillena. 782
19130115 - Inlösen af gatumark. 380
19130115 - Krigsrätt 373
19130115 - Lavetter till de Hertzska kulsprutorna. 390
19130115 - Offentlig auktion. 695
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång 796
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång. 997
19130115 - Om nedsatta biljettpris 417
19130115 - Passagerarelista. 372
19130115 - Polis tillsättes å Södervärn. 401
19130115 - Rättegångs- och Polissaker. 1555
19130115 - Skolorna börja. 394
19130115 - Södra härads brandstodsförening. 759
19130115 - Stadens bilfvande varmbadhus. 370
19130115 - Stadsfullmaktige 366
19130115 - Temperatur och lufttryck 325
19130115 - Till entreprenör 366
19130115 - Till infanteriskjutskolan 385
19130115 - Tillstånd 969
19130115 - Värdefull lösöreauktion. 951
19130115 - Världshistoriska gestalter. 568
19130115 - Venia 868
19130115 - Vinterpostfarten. 347
19130116 - Antalet emigranter 385
19130116 - Auktion i Gammalgarn. 758
19130116 - Beviljad kollekt. 398
19130116 - Byggmästaren L. Andersson. 642
19130116 - De Ekenbergska torfpatenten. 426
19130116 - Den allmänna pensionsförsäkringen. 434
19130116 - Fältskjutning 889
19130116 - Fögaeriförraltningens omorganisation. 389
19130116 - För flere och bättre skyddade kabelförbindelser 392
19130116 - Förmyndareräkningar 427
19130116 - Från infanteriet. 353
19130116 - Från landsbygden. Hall. 822
19130116 - Från landsbygden. Norrlanda. 703
19130116 - Från landsbygden. Sanda. 746
19130116 - Gotlands norra härads brandstodsförening. 631
19130116 - Hvad flygningarna kostade 1912. 378
19130116 - Offentlig auktion i Garda. 827
19130116 - Passagerarelista. 526
19130116 - Såsom rymmare efterlyses 1306
19130116 - Sirius Biografteater. 380
19130116 - Temperatur och lufttryck 370
19130116 - Till anläggande 357
19130116 - Till det frivilliga skytteväsendet 378
19130116 - Tjänstledighet 1013
19130116 - Väghinder. 666
19130116 - Vårt blifvande varmbadhus. 358
19130116 - Vinterbåtarna. 343
19130116 - Visby Biografteater 375
19130117 - Anbud å möbler till Gnisten. 881
19130117 - Anmaning. 895
19130117 - Auktion å virke och ved 661
19130117 - Auktion Furubjers i Tingstäde 843
19130117 - Auktion i Gammalgarn. 798
19130117 - Auktion i Stenstu i Stenkyrka. 964
19130117 - Auktion vid Åkra i Sjonhem. 640
19130117 - Auktion vid Dans i Hejde. 642
19130117 - Auktion vid Demerarfve i Rone. 702
19130117 - Den tillämnade torfkolsfabriken 355
19130117 - Död. Anna Magdalena Hallbom. 741
19130117 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 792
19130117 - Exekutiv auktion å Fårö. 809
19130117 - Fastighets- & lösöreauktion i Lye. 726
19130117 - Fastighets- och lösöreauktion. 750
19130117 - Fastighetsauktion. 403
19130117 - Fastighetsauktion. O. Björnlund. 686
19130117 - Från landsbygden. Bunge. 747
19130117 - Från sjön. 394
19130117 - Genom offentlig auktion, 1040
19130117 - Hamnuppbörden 420
19130117 - Häradshöjding Th. af Ekenstam 386
19130117 - Ingen kommendantsbefattning i Tingstäde. 814
19130117 - Konkursauktion i Hablingbo. 759
19130117 - Krigsrätt 413
19130117 - Lojsta komministratur. 615
19130117 - På finfin skridskois 863
19130117 - Passagerarelista. 379
19130117 - Rättegångs- och Polissaker. 380
19130117 - Sextio år 349
19130117 - Statsbidrag för moderskapshjälp. 336
19130117 - Stor auktion 602
19130117 - Strömbergska teatersällskapet 308
19130117 - Temperatur och lufttryck 356
19130117 - Trafikinkomsterna å Gotlands järnväg 341
19130117 - Våra fornminnens bevarande. 386
19130117 - Värdefull lösöreauktion. 1107
19130117 - Vid högre flickskolan 451
19130117 - Vid Pavalds i Lärbro 952
19130117 - Vinterturer 422
19130118 - Af vinterbåtarna 388
19130118 - Anslag till järnvägen 848
19130118 - Auktion vid Stenkumlaväg. 390
19130118 - Auktion. 867
19130118 - Böterna höjda för Gotlands Folkblad. 391
19130118 - C. A. Hultgren, Visby. 387
19130118 - Dispensansökan. 365
19130118 - Folkskollärare förbereder 643
19130118 - Från sjön. 350
19130118 - I sitt 60:de år 316
19130118 - Krigsaviatikerns sista strid. 722
19130118 - Lönereglering för e. o. prästerskapet. 357
19130118 - Nationalgoodtemplarnes paradfest, 391
19130118 - Passagerarelista. 373
19130118 - Proviantförråd vid Fårösunds kustposition. 696
19130118 - Rättegångs- och Polissaker. 454
19130118 - Stor egendomsaffär. 997
19130118 - Temperatur och lufttryck 396
19130118 - Till tjänstgöring 336
19130120 - Baltiska utställningens affisch. 315
19130120 - Död. Chatarina Bernhardina Wiberg. 336
19130120 - Död. Jakob Petter Alfred Jakobsson. 467
19130120 - Död. Karl. 756
19130120 - Enligt epidemirapporterna 1130
19130120 - Från sjön. 406
19130120 - Gotlands missionsförenings 382
19130120 - Klintehamn. 862
19130120 - Konungens adjutant 373
19130120 - Männen för dagen. 333
19130120 - Musikstund å lasarettet. 373
19130120 - Passagerarelista. 349
19130120 - Rättegångs- och Polissaker. 455
19130120 - Sextio år 739
19130120 - Temperatur och lufttryck 371
19130120 - Vinterpostfarten. 336
19130120 - Vintersport. 371
19130121 - Den sista af sin ätt. 932
19130121 - Död. Anna Hägg. 383
19130121 - Dödsfall. 334
19130121 - Egendomarna Malms 651
19130121 - Fårösundsförråden. 779
19130121 - Från landsbygden. Ala. 726
19130121 - Från landsbygden. Stånga. 787
19130121 - Från sjön. 402
19130121 - Häradshölding Th. af Ekenstam 683
19130121 - Hushållningsgillena. 841
19130121 - I härvarande kronohäkte 408
19130121 - Landtmannaveckan i Dalhem. 827
19130121 - Männen för dagen. 362
19130121 - Odlaren 359
19130121 - Passagerarelista. 326
19130121 - Rättegångs- och Polissaker. 329
19130121 - Sjuttioett år 403
19130121 - Som ledamot i taxeringsnämden 923
19130121 - Temperatur och lufttryck 441
19130121 - Västningeköpet. 745
19130121 - Virkes- & vedauktion i Helvi. 671
19130122 - Anmaning. 803
19130122 - Auktion i den s. k. Qviehagen. 786
19130122 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 638
19130122 - Eldsvåda i Alfva. 736
19130122 - Fältskjutning 843
19130122 - Fastighetsauktion. 467
19130122 - Ferdinand Slitberg, Burgsvik. 863
19130122 - Från landsbygden. Lärbro. 732
19130122 - Från landsbygden. Stånga. 727
19130122 - Genom offentlig auktion, 954
19130122 - Gotlands skytteförbunds 705
19130122 - Krig och fred. 702
19130122 - Landtbrukaren E. Eliasson. 1090
19130122 - Landtmannaveckan i Dalhem. 893
19130122 - På sin konsertturné 344
19130122 - Passagerarelista. 393
19130122 - Prinsessan Eugenies understödsförening 488
19130122 - Räfskall 901
19130122 - Rättegångs- och Polissaker. 368
19130122 - Skogsauktion. 810
19130122 - Statsanslaget å 100,000 kr. 385
19130122 - Statsanslaget till Tingstäde-Fårösundsjärnvagen. 788
19130122 - Stor auktion 470
19130122 - Större auktion å spannmål m. m. 364
19130122 - Styrelsen för Gotlands Djurskyddsförening 342
19130122 - Suderbys i Hejdeby. 662
19130122 - Telefonförhållandena på Gotland 678
19130122 - Temperatur och lufttryck 385
19130122 - Torsdagen 23 januari 390
19130122 - Vid Pavalds i Lärbro 805
19130122 - Vinterpostföringen. 380
19130123 - Borgenärerna 411
19130123 - Efterlyst 787
19130123 - Ett resestipendium 377
19130123 - Fältskjutning 795
19130123 - Förslag till tomtindelning. 433
19130123 - Från affärsvärlden. 354
19130123 - Från sjön. 363
19130123 - Hundskatt 385
19130123 - I Hälsovännen 315
19130123 - Landtmannaveckan i Dalhem. 877
19130123 - Linamyrsköpet. 337
19130123 - När olyckan är framme. 646
19130123 - Passagerarelista. 400
19130123 - Räntabla fastigheter 363
19130123 - Rättegångs- och Polissaker. 330
19130123 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 354
19130123 - Temperatur och lufttryck 393
19130123 - Till vik. lärarinna 988
19130123 - Tillstånd till gårdfarihandel 379
19130123 - Väghinder. 855
19130123 - Vinterbåtarna. 352
19130124 - Å auktion vid Takstens 823
19130124 - Auktion i Boge. 748
19130124 - Auktion i Hafdhem. 1038
19130124 - Auktion i Lojsta. 666
19130124 - Auktion i Vamlingbo. 758
19130124 - Auktion vid Qviehagen. 1057
19130124 - Auktion vid Valdartve i Eskelhem. 760
19130124 - Auktionsuppbörd 963
19130124 - Död. Hilda Maria Karolina. 648
19130124 - Död. Nicklas Vilhelm Larsson. 711
19130124 - Dödsfall. 381
19130124 - Egendomarna Malms 605
19130124 - Entreprenadauktion. 695
19130124 - Fastighets- och lösöreauktion. 670
19130124 - Fastighetsauktion vid Murgatan 43. 331
19130124 - Fastighetsauktion. 334
19130124 - Fisket i Gotlands län 1912. 345
19130124 - Från landsbygden. Sanda. 378
19130124 - Från sjön. 318
19130124 - Fredagen den 31 Januari 348
19130124 - G. U. F:s Visbykrets 340
19130124 - Genom offentlig auktion 342
19130124 - Landtmannaveckan i Dalhem. 897
19130124 - Med anledning af sin hustrus död 609
19130124 - Militärbefälhafvaren 353
19130124 - Omorganiseringen af 395
19130124 - Onsdagen den 29 jan. 700
19130124 - Passagerarelista. 350
19130124 - Passionsgudstjänsterna 759
19130124 - Populärvetenskapliga artiklar. 402
19130124 - Rättegångs- och Polissaker. 323
19130124 - Sixarfve i Viklau. 559
19130124 - Skogsauktion. 573
19130124 - Skolgången å Södervärn. 344
19130124 - Sparbanksrörelsen vid stadens folkskolor. 348
19130124 - Stor auktion å handelsvaror. 371
19130124 - Temperatur och lufttryck 392
19130124 - Vinkels i Sjonhem. 615
19130124 - Virkes-& vedauktion i Helvi. 679
19130125 - Afsked 339
19130125 - Auktion vid Valdarfve i Eskelhem. 710
19130125 - Död. Gustaf E. Hellgren. 370
19130125 - Döfstumundervisningen. 317
19130125 - Ensam sökande 650
19130125 - Fattigbjudning 411
19130125 - Framflyttad biskopsvisitation. 1020
19130125 - Från sjön. 436
19130125 - Jordfästning. 348
19130125 - Omslag i väderleken 328
19130125 - Passagerarelista. 327
19130125 - Rättegångs- och Polissaker. 305
19130125 - Sjuttio år 340
19130125 - Temperatur och lufttryck 350
19130125 - Till andre förman 351
19130125 - Vår flotta. 317
19130125 - Vetenskapsakademien 363
19130125 - Visborgs fältridtklubb 376
19130127 - 30-årsfest 403
19130127 - Andra förslagsrummet 709
19130127 - Ångf. Klintehamn 356
19130127 - Borgenärerna 493
19130127 - Död. Carl Petter Elgstrand. 656
19130127 - Död. Johanna Dorothea Klint. 365
19130127 - Död. Karl Johan Engström. 685
19130127 - Död. NIKLAS ALERT JOHANSSON. 626
19130127 - Förlist segelfartyg. 431
19130127 - Förlofning 724
19130127 - Från sjön. 402
19130127 - Gotlands biodlareförening 701
19130127 - I konkurs 381
19130127 - Konkursauktion. 656
19130127 - Passagerarelista. 320
19130127 - Rättegångs- och Polissaker. 382
19130127 - Stor auktion å handelsvaror. 371
19130127 - Temperatur och lufttryck 337
19130127 - Till erhållande af lediga lektorstjänsten 415
19130127 - Tingstäde-Fårösunds järnväg. 1005
19130127 - Vid Fårösund under Krimkriget. 1168
19130127 - Vid räfskallet 667
19130127 - Vinterpostföringen. 426
19130128 - Borgenärerna 1059
19130128 - Borgenärerna i handlanden 386
19130128 - Den adjunktstjänst 425
19130128 - Dispache 334
19130128 - Exekutiv auktion 907
19130128 - För stöld af ett fickur 623
19130128 - Förbruksföreningen Visborg 346
19130128 - Från sjön. 381
19130128 - Gotlands skarpskytte- och jägaregille 476
19130128 - Klintehamn. 822
19130128 - Lag om gemensamhetsfiske. 376
19130128 - Passagerarelista. 335
19130128 - Rättegångs- och Polissaker. 352
19130128 - Rättelse. 643
19130128 - Slädföret 333
19130128 - Temperatur och lufttryck 318
19130128 - Till aktiebolagsregistret 387
19130128 - Understödsförbundet n:r 3 311
19130128 - Utbetalade rofdjurspremier. 284
19130128 - Vid årets inskrifningsförrättningar 311
19130128 - Villebrådstillgången 327
19130128 - Vinterpostföringen. 300
19130128 - Visby arbetares sjuk- och begrafningskassa 296
19130129 - Auktion å Kappelshamn. 589
19130129 - Den sista färden. 308
19130129 - Död. Katarina Helena Jacobsson. 532
19130129 - Död. Petter Broström. 629
19130129 - Egendomsförsäljning. 670
19130129 - Entreprenad å vägbygnad. 1026
19130129 - Från landsbygden. Sanda. 473
19130129 - Från sjön. 340
19130129 - Fredagen den 31 januari 354
19130129 - G. U. F:s Visbykrets 520
19130129 - Genom offentlig auktion 731
19130129 - Gotlands läns hushållningssällskap 323
19130129 - Hushållningsgillena. 756
19130129 - Hvad vi sluppit äta. 392
19130129 - I metodistkyrkan 757
19130129 - Järnvägsreformer. 324
19130129 - Konkursauktion i Hablingbo. 632
19130129 - Legning af hästar 282
19130129 - Passagerarelista. 317
19130129 - Rättegångs- och Polissaker. 342
19130129 - Temperatur och lufttryck 326
19130129 - Väg- och vattenbygnarlsstyrelsen 682
19130129 - Vinterbåtarna. 318
19130130 - Å förslag 444
19130130 - Afliden åldring. 624
19130130 - Åttio år 302
19130130 - Auktion å Kappelshamn. 551
19130130 - Biskop K. H. Gez. von Schéele 299
19130130 - C. A. Hultgren, Hästgatan. 284
19130130 - Död. John Jacob Petter Ahlgren. 295
19130130 - Få vi gasverk? 354
19130130 - Fastighetsaffär. 918
19130130 - Förmyndareräkningar 299
19130130 - Från sjön. 309
19130130 - Hrr hundägare 339
19130130 - Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder. 325
19130130 - Passagerarelista. 350
19130130 - Passionsgudstjänsterna 936
19130130 - Rättegångs- och Polissaker. 315
19130130 - Temperatur och lufttryck 346
19130130 - Tillsynen å Gotska Sandöns kronopark. 659
19130130 - Vill ej bli kyrkorådslednmot. 496
19130130 - Vinterpostfarten. 280
19130130 - Visby Fabriks- och 304
19130131 - Auktion å utsädeskorn 539
19130131 - Auktion å växande skog. 721
19130131 - Auktion å virke och ved 583
19130131 - Auktion å virke och ved i Vallstena. 603
19130131 - Auktion på rotfrukter. 559
19130131 - Auktion på utstämplad skog. 869
19130131 - Auktion vid Hejdebyväg. 332
19130131 - Auktion vid Nybjers i Hörsne. 582
19130131 - Auktion vid Skota i Lojsta. 596
19130131 - Borgenärerna uti trädgårdsmästaren 672
19130131 - Carl Ferm. 424
19130131 - Eldsvåda i Klintehamn. 1251
19130131 - Entreprenad å vägbygnad. 621
19130131 - Entreprenadauktion. 630
19130131 - Fastighetsauktion. 585
19130131 - Från landsbygden. 1287
19130131 - Från sjön. 710
19130131 - Genom auktion 639
19130131 - Konkursauktion i Hablingbo. 607
19130131 - Konkursauktion. 570
19130131 - Lösöre- och-fastighetsauktion. 373
19130131 - Passagerarelista. 337
19130131 - Räntabla fastigheter 633
19130131 - Rättegångs- och Polissaker. 308
19130131 - Stor spannmålsauktion i Slite. 530
19130131 - Temperatur och lufttryck 296
19130131 - Värdefull kreatursauktion. 940
19130131 - Virkes- & vedauktion 545
19130131 - Visby 1645
19130131 - Visby torgpris. 319
19130201 - Ångaren Roma såld till Marocko. 304
19130201 - Årets inskrifningsförrättningar. 238
19130201 - Åttioringen hyllas. 283
19130201 - Blidväder 236
19130201 - Den lyckade flygfärden öfver Simplon. 242
19130201 - Förhör 331
19130201 - Förlofning 263
19130201 - Fru Sigrid Borgström-Bodén 292
19130201 - I D. B. V:s sparbank 272
19130201 - I kronohäktet 303
19130201 - Klintehamn. 683
19130201 - Kriget. 660
19130201 - Kvinligt yrkesregister 1913, 260
19130201 - Meddelande. 282
19130201 - Passagerarelista. 257
19130201 - Rättegångs- och Polissaker. 273
19130201 - Rum för resande på Östersjön 279
19130201 - Såsom ende sökande 239
19130201 - Sextiosju år 287
19130201 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesda 242
19130201 - Skyttemärke till uniform. 282
19130201 - Slädpartiernnas tid är nu inne 271
19130201 - Temperatur och lufttryck 271
19130201 - Temperatur och lufttryck i Visby 1026
19130201 - Till en månads suspension 670
19130201 - Vinterbåtarna. 307
19130201 - Visby 1654
19130201 - Visby skyttegilles fältskjutning 279
19130203 - Arbetareföreningens begrafningskassa 230
19130203 - Åttioett år 280
19130203 - Bland komiterade 261
19130203 - Död. Anna Johanna Jacobsson. 633
19130203 - Död. Fredrika Catharina. 591
19130203 - Död. Johan Edvard Niklas Pettersson. 688
19130203 - Död. Tage. 648
19130203 - Ekiperingshjälp 246
19130203 - En ny nykterhetsloge 249
19130203 - Ett stipendium 256
19130203 - F. K. P. R. i Veskinde 771
19130203 - Fastighetsauktion. 620
19130203 - För medborgerlig förtjänst. 303
19130203 - Från landsbygden. Rute. 370
19130203 - Från landsbygden. Sanda. 417
19130203 - Från sjön. 338
19130203 - Genom exekutiv auktion, 346
19130203 - J. P. Danielsson död. 415
19130203 - Jaktförbud. 677
19130203 - Klintehamn. 709
19130203 - Kriget. 742
19130203 - Kungörelse 637
19130203 - Kvinnornas själfdeklaration. 279
19130203 - Lärbro skyttegille. 681
19130203 - Mässfall 815
19130203 - Offentlig auktion i Visby. 330
19130203 - Offentliga auktioner i Kräklingbo. 875
19130203 - Passagerarelista. 302
19130203 - Rättegångs- och Polissaker. 565
19130203 - Skydd för fågellifvet på Stora Karlsö. 533
19130203 - Som rysk vice konsul 578
19130203 - Stor spannmålsauktion i Slite. 503
19130203 - Temperatur och lufttryck 343
19130203 - Vaktombyte vid tyska flottan. 286
19130203 - Våra mynt. 335
19130203 - Vinterbåtarna. 271
19130203 - Virkes- & vedauktion 704
19130204 - 1 bref från Gotland 768
19130204 - Biskop von Schéele, 345
19130204 - Borgenärerna 686
19130204 - Död. Johanna Sandberg. 322
19130204 - Dödens skördar. 239
19130204 - Dragspelskonsert 302
19130204 - Egendomsaffär. 277
19130204 - Ett rörligt lif 289
19130204 - Fabriks- och handtverksföreningen 256
19130204 - Från artillerikåren. 251
19130204 - Från infanteriet. 269
19130204 - Från landsbygden. Sanda. 375
19130204 - Från sjön. 272
19130204 - Kriget. 663
19130204 - Lönetillskott 815
19130204 - Lysning 825
19130204 - Ny uniformsmodell. 220
19130204 - Passagerarelista. 211
19130204 - Poststatistik. 276
19130204 - Postverkets inkasseringsrörelse. 241
19130204 - Rättegångs- och Polissaker. 212
19130204 - Riksantikvarien hyllas. 184
19130204 - Såsom sökande 189
19130204 - Sjukkassan H. W. 202
19130204 - Temperatur och lufttryck 281
19130204 - Till organist, 213
19130204 - Tulluppbörden 265
19130204 - Uppehållen af hård motsjö 250
19130204 - Uppvaktande adjutant 208
19130204 - Urania till botten. 566
19130204 - Vintermarsch 236
19130205 - Å Blindhemmet i Visby 271
19130205 - Affärsöfverlåtelse. 320
19130205 - Auktion på utstämplad skog. 783
19130205 - Död. Erland Petter Eriksson. 568
19130205 - Död. Regina Sofia Nykvist. 597
19130205 - Dragspelsvirtuoserna, 272
19130205 - Entledigande 270
19130205 - Entreprenadauktion. 554
19130205 - Fastighetsauktion. 530
19130205 - Femtio år 305
19130205 - Från infanteriet. 274
19130205 - Från landsbygden. Burs. 756
19130205 - Från landsbygden. Vall. 410
19130205 - Från sjön. 259
19130205 - Genom auktion, 493
19130205 - Jakten Ellida inbogserad till Oskarshamn. 312
19130205 - Järnvägen Klintehamn-Hablingbo. 688
19130205 - Kottinsamling. 421
19130205 - Kriget åter i full gång. 671
19130205 - Kriget. 682
19130205 - Norrahammars Solokaminer 266
19130205 - Påsk i mars. 205
19130205 - Passagerarelista. 287
19130205 - Rättegångs- och Polissaker. 286
19130205 - Såsom sökande 255
19130205 - Slocknad lysboj. 229
19130205 - Tandvården vid Gotlands trupper. 230
19130205 - Temperatur och lufttryck 299
19130205 - Till filosofie jubeldoktor 204
19130205 - Till kamp mot barnförlamningen. 221
19130205 - Till ledamot 284
19130205 - Vinterpostfarten. 224
19130205 - Vinterpostföringen Gotland-fastlandet. 255
19130206 - Af konung Carl Johans fond 306
19130206 - Auktion vid Nybjers i Hörene. 594
19130206 - Bastrustainen fridlyst. 649
19130206 - Från landsbygden. Dalhem. 718
19130206 - Från sjön. 292
19130206 - Genom exekutiv auktion, 367
19130206 - Gotlandsbåtarnas turer och befal. 316
19130206 - Idrottsföreningen Kamraterna 303
19130206 - Inställelse 334
19130206 - Kriget. 648
19130206 - Lagfart 340
19130206 - Landtbruksingeniör Berggren 340
19130206 - Öfverkörd af tåget. 345
19130206 - Passagerarelista. 306
19130206 - Rättegångs- och Polissaker. 260
19130206 - Se upp med fotogenkaminerna. 379
19130206 - Sex procents utdelning 314
19130206 - Sextiotvå år 555
19130206 - Själfmordsförsök 718
19130206 - Stadsfiskalens verksamhet 1912. 406
19130206 - Temperatur och lufttryck 339
19130206 - Till underlättande af manskapsrekyteringen 262
19130206 - Vinterbåtarna. 264
19130206 - Visby minuthandeksförening 327
19130207 - Auktion å utsädeskor och nötkreatur. 540
19130207 - Auktion i Eksta. 704
19130207 - Auktion i Fröjel. 619
19130207 - Auktion i Garda. 623
19130207 - Auktion i Stånga. 627
19130207 - Död. Lars Petter Calmén. 640
19130207 - Egendomsaffär. 937
19130207 - Fastighetsauktion 703
19130207 - Fastighetsauktion som förrättas vid Rovede i Eskelhem 522
19130207 - Flytt-ating i Bunge. 760
19130207 - Från infanteriet. 306
19130207 - Från Katthammarsvik 288
19130207 - Från landsbygden. Boge. 856
19130207 - Från landsbygden. Vänge. 764
19130207 - Genom auktion 582
19130207 - Genom offentlig och frivillig auktion 416
19130207 - Gotlandsforskningen. 353
19130207 - Grisauktion. 334
19130207 - Höga kreaturspris. 781
19130207 - Jaktförbud. 684
19130207 - Jämviktssinnet 304
19130207 - Kriget. 688
19130207 - Landshöfding Roos 262
19130207 - Långvakansförordnandet i Källunge, 481
19130207 - Lösöre- och fastighetsauktion. 324
19130207 - Mot nervfebern. 303
19130207 - Offentlig auktion i Sanda. 392
19130207 - På grund af förestående afresa till Amerika 640
19130207 - Passagerarelista. 277
19130207 - Räntabla fastigheter 301
19130207 - Rättegångs- och Polissaker. 273
19130207 - Redovisning 403
19130207 - Sextio år 693
19130207 - Skogsauktion. 582
19130207 - Sockertullens sänkning 278
19130207 - Temperatur och lufttryck 307
19130207 - Till förmån för Bungemuséet 599
19130207 - Till ordförande 301
19130207 - Uranias förlisning. 465
19130207 - Värdefull Kreatursauktion 327
19130207 - Vedkonsert 318
19130207 - Vid skolköket i Visby 258
19130208 - Af Gotlands skytteförbunds 333
19130208 - Auktion i Tingstäde. 747
19130208 - Borgenärerna 612
19130208 - CHAMPAGNE 292
19130208 - Död. Johan Petter Pettersson. 581
19130208 - Elektricitetsverkets styrelse 279
19130208 - För ett 50-tal arbetslösa 261
19130208 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 218
19130208 - Från sjön. 301
19130208 - Genom offentlig auktion 533
19130208 - Högre dagaflöning åt sjöbeväringen. 289
19130208 - Inskrivning av värnpliktige 491
19130208 - Jakten Elida 347
19130208 - Järnvägen Klintehamn - Hablingbo. 637
19130208 - Kriget. 457
19130208 - Nya målkärl för mjölk 266
19130208 - Passagerarelista. 285
19130208 - Prästerskapets änke- och pupillkassa. 239
19130208 - Rättegångs- och Polissaker. 269
19130208 - Rösträtt och statsnytta. 268
19130208 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 276
19130208 - Sjöfarten. 723
19130208 - Stadsmurens frigörande. 315
19130208 - Temperatur och lufttryck 310
19130208 - Uppå därom af statsgeologen, 495
19130208 - Vinterpostfarten. 270
19130210 - Åt den gotländska träskulptören 219
19130210 - Auktion. 382
19130210 - Död. Erik Teodor. 635
19130210 - Fastighetsauktion. 581
19130210 - Första förhör 290
19130210 - Från hamnen. 247
19130210 - Från riksdagen 246
19130210 - Genom offentlig auktion, 609
19130210 - Godemansed 685
19130210 - Gotlands trädgårdsodlaresällskap 560
19130210 - I Amerika afliden landsman. 605
19130210 - I årets inländska tidningstaxa 246
19130210 - I konkurs 709
19130210 - I revisionen 217
19130210 - Konsert 313
19130210 - Kriget. 491
19130210 - Kungörelse. 731
19130210 - Passagerarelista. 247
19130210 - Postupplagorna 320
19130210 - Rättegångs- och Polissaker. 1053
19130210 - Sextiofem år 550
19130210 - Stararna komna. 601
19130210 - Täflingsskjutning 996
19130210 - Temperatur och lufttryck 386
19130210 - Till sin ordförande-mästare, 338
19130210 - Vinterbåtarna. 334
19130211 - Auktion 300
19130211 - Död i främmande land. 392
19130211 - Död. Karl August Fritz Büssow. 277
19130211 - Död. Knut Eugen Stillman. 246
19130211 - Från Nordiska spelen. 431
19130211 - Från sjön. 420
19130211 - Gotlands nation 467
19130211 - Inryckningsdagarna 416
19130211 - Kyrkostämma 355
19130211 - Munktells själfgående lokomobiler. 394
19130211 - Passagerarelista. 408
19130211 - Rättegångs- och Polissaker. 526
19130211 - Sjöbeväringen skall hemförlofvas. 381
19130211 - Temperatur och lufttryck 491
19130213 - Båtarna. 149
19130213 - Död. Jakob Timoteus Nilsson. 252
19130213 - Död. JOHAN ARVID JAKOBSSON. 178
19130213 - Domkapitlets utslag 204
19130213 - Drunknad fartygsbefälhafvare. 173
19130213 - Från infanteriregementet. 126
19130213 - Från landsbygden. Källunge. 167
19130213 - Från landsbygden. Lärbro. 182
19130213 - Från sjön 141
19130213 - Infäste 138
19130213 - Krigsrätt 111
19130213 - Passagerarelista. 109
19130213 - Sirius Biografteater. 121
19130213 - Temperatur och lufttryck 145
19130213 - Visby Biografteater. 135
19130214 - 50 år 134
19130214 - Aftonunderhållning anordnas 128
19130214 - Ångf. Klintehamn 103
19130214 - Årets fält- och fälttjänstöfningar. 97
19130214 - Auktion å bräder och ved m. m. 144
19130214 - Auktion i Anga. 139
19130214 - Auktion i Ardre. 178
19130214 - Auktion i Fröjel. 141
19130214 - Auktion i Hall. 141
19130214 - Auktion i Hangvar. 149
19130214 - Auktion i Lummelunda. 123
19130214 - Auktion i Rone. 126
19130214 - Auktion i Slite. 128
19130214 - Auktion i Stånga. 183
19130214 - Auktion i Väte. 160
19130214 - Auktion i Veskinde. 189
19130214 - Auktion i Visby. 117
19130214 - Bygnadsverksamheten 105
19130214 - Död. Elin Teresia Lovisa. 139
19130214 - Död. Gunnar Zacharias Zackrisson. 134
19130214 - Död. J. O. Pettersson. 152
19130214 - Elfva månaders tjänstledighet 165
19130214 - Fastighets- och Lösöreauktion. 187
19130214 - Fastighetsauktion. 173
19130214 - Fastlandsbeväringen 99
19130214 - Födde, döde och lysning i Visby. 99
19130214 - Förberedande prästerlig examenal 129
19130214 - Från landsbygden. Garda. 162
19130214 - Från landsbygden. Hablingbo. 162
19130214 - Från sjön. 111
19130214 - Genom auktion 148
19130214 - I sitt 60:de år 95
19130214 - Lösöre- och fastighetsauktion. 115
19130214 - Lösöreauktion. 217
19130214 - Några teaterkvällar 125
19130214 - P. G. Lyth död. 86
19130214 - På Siriui biografen 203
19130214 - Passagerarelista. 113
19130214 - Större värdefull auktion 198
19130214 - Temperatur och lufttryck 134
19130215 - Aug. Wahlby 104
19130215 - Död. Hildur Fagerlund. 131
19130215 - Död. Jacob Wilhelm Jacobsson. 133
19130215 - Fångvården. 94
19130215 - Från sjön. 96
19130215 - Fridlysningstid för hare 86
19130215 - Gotlands sockerbetsodlare 96
19130215 - Passagerarelista. 82
19130215 - Såsom sökande 96
19130215 - Taxeringsnämnden för Visby stad 103
19130215 - Temperatur och lufttryck 111
19130215 - Vinterbåtarna. 109
19130217 - Afsked 83
19130217 - Afskrifven konkurs. 126
19130217 - Aftonunderhållningen 136
19130217 - Arrende- och lösöreauktion. 186
19130217 - Auktion å Malms i Helvi. 143
19130217 - Död. Anna Maria Ringbom. 142
19130217 - Död. Otto Mårten Palmgren. 92
19130217 - Egnahemsrörelsen 108
19130217 - En ny fem veckors skolkökskurs 97
19130217 - Ett barntempel 126
19130217 - Från landsbygden. Vamlingbo. 215
19130217 - Från sjön 147
19130217 - Genom exekutiv auktion 184
19130217 - Genom offentlig auktion 185
19130217 - I högre (andra) lönegrad 133
19130217 - I konkurs 139
19130217 - I konkurs 143
19130217 - Kronans markförvärf. 126
19130217 - Lärkan 94
19130217 - Lektor P. G. Lyths stoft 91
19130217 - Offentlig auktion. 105
19130217 - Passagerarelista. 132
19130217 - Pröfning 112
19130217 - Rättegångs- och Polissaker. 195
19130217 - Runmärkesfrågan 112
19130217 - Sällekapet G. G. 95
19130217 - Slite. 214
19130217 - Temperatur och lufttryck 149
19130217 - Välförtjänt belöning. 97
19130217 - Välkomstfest för beväringsmännen 130
19130217 - Varmbadhuset 102
19130217 - Vinterpostfarten. 109
19130217 - Visby Varpklubb (V. V.) 133
19130217 - Visbyjakten Elida 111
19130218 - Auktion å Malms I Helvi. 166
19130218 - Borgenärerna 140
19130218 - Död. Kristina Elisabet. 119
19130218 - Egendomsaffär. 104
19130218 - Exekutiv auktion 145
19130218 - Fackska sällskapet 197
19130218 - Förlofningen vid tyska kejsarhofvets 126
19130218 - Från hamnen. 214
19130218 - Från sjön. 163
19130218 - G. U. F:a Visbykrets 120
19130218 - Gåfvor till Bungemuseet. 150
19130218 - Genom exekutiv auktion, 176
19130218 - Ingen utvidgning af Visby hospital. 123
19130218 - Karlsö jakt- och djurskyddsförenings aktiebolag, 133
19130218 - Kinematografföreviening 90
19130218 - Lysning till äktenskap 156
19130218 - Masken från Moulin Rouge. 153
19130218 - Passagerarelista. 132
19130218 - Rättelse. 134
19130218 - Rekryteringen vid Gotlands infanteriregemente. 130
19130218 - Rymling oantastad i tjänst hos länsman. 201
19130218 - Sökande 129
19130218 - Temperatur och lufttryck 128
19130218 - Utslag gafs af Svea hofrätt 162
19130218 - Vigsel. 207
19130218 - Vinterpostångaren Polhem 125
19130218 - Visby studsmissionsförening 107
19130219 - A.-B. H. A. Lindsströms Järn-& Redskapshandel. 129
19130219 - Auktion å Hägvide i Lärbro. 235
19130219 - Auktion vid Stora Mörby i Hörsne 187
19130219 - Auktion. 133
19130219 - Båtarna. 86
19130219 - Död. Jacob Fredrik Bertelsson. 151
19130219 - Fastighetsauktion i Fröjel. 157
19130219 - Fastighetsauktion vid Vägume i Lärbro. 212
19130219 - Fastighetsköp. 174
19130219 - För anordnande af fälttjänstöfningar 93
19130219 - Från sjön. 151
19130219 - Genom auktion, 130
19130219 - Genom offentlig auktion 133
19130219 - Gotlands handelskammare 140
19130219 - Infanteriregementet. 133
19130219 - Lösöreauktion. 181
19130219 - Militärbefälhafvaren 232
19130219 - Nytt släktnamn. 112
19130219 - Offentlig auktion i Linde. 191
19130219 - Offentlig auktion i Stenkyrka. 238
19130219 - Passagerarelista. 151
19130219 - Polisbevakning i Roma. 211
19130219 - Statsanslag till ombygnad af Visby hamn 104
19130219 - Stor lösöreauktion. 161
19130219 - Stor spannmålsauktion m. m. 182
19130219 - Större värdefull auktion 193
19130219 - Studieanslag 206
19130219 - Temperatur och lufttryck 133
19130219 - Till ledamot 90
19130219 - Till sin kassaförvaltare 112
19130219 - Till vikarierande adjunkt 137
19130219 - Visby stadsmissionsförening 153
19130220 - Auktion å spannmål och virke m. m. 149
19130220 - Bråddöd. 113
19130220 - Deltagit. Arvid Jakobsson. 175
19130220 - Död. Carl Olof Wickman. 140
19130220 - Död. Lars Niklas Larsson. 168
19130220 - Femtiåringen hyllad. 102
19130220 - Från hamnen. 239
19130220 - Från landsbygden. Garda. 160
19130220 - Från landsbygden. Sydöstra Gotland. 182
19130220 - Gårdfarihandel 192
19130220 - Orgelkonsert 160
19130220 - Passagerarelista. 175
19130220 - Sextiosju år 156
19130220 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 125
19130220 - Temperatur och lufttryck 140
19130220 - Väghinder. 156
19130220 - Vinterpostföringen. 111
19130221 - Anslag åt föreläsningsverksamheten. 180
19130221 - Arrendeauktion. 109
19130221 - Auktion å spannmål. 174
19130221 - Auktion å virke. 150
19130221 - Auktion i Fole. 135
19130221 - Auktion i Hejde. 126
19130221 - Auktion i Hemse. 192
19130221 - Auktion i Linde. 135
19130221 - Auktion vid Hägvalds i Vänge. 141
19130221 - Auktion vid Kviungs i Stenkumla. 115
19130221 - Auktion vid Mölnare i Fleringe. 137
19130221 - Auktion vid Snosarfve i Silte. 129
19130221 - Auktion. 129
19130221 - Död. Brita Maria Laurin. 135
19130221 - Död. MARTHA. 147
19130221 - Död. Wilhelm Alfred Pettersson. 188
19130221 - En automatisk telefonapparat 210
19130221 - En tredje biograf 157
19130221 - Ett uppträde i Visby kronobränneri 1785. 152
19130221 - Fastighets- och Lösöreauktion. 171
19130221 - Födde, döde och Lysning i Visby. 105
19130221 - Folkskolan som gudstjänstlokal. 138
19130221 - Från infanteriregementet. 118
19130221 - Från landsbygden. Lärbro. 210
19130221 - G. U. F:a Visbykreta 134
19130221 - Genom auktion, 163
19130221 - Genom offentlig auktion, 145
19130221 - Handelskammarens uttalande i sockerfrågan. 98
19130221 - Kampen mot tuberkulosen. 148
19130221 - Kollektstipendiet 100
19130221 - Kungörelse. 92
19130221 - Lördagen d. 1 mars 155
19130221 - Lösöre- och fastighetsauktion. 90
19130221 - Lösöreauktion i Västerhejde. 121
19130221 - N. A. Youngberg död. 201
19130221 - Onsdagen den 26 122
19130221 - Onsdagen den 5 mars 140
19130221 - På förslag 181
19130221 - På grund af upphörande med jordbruket 193
19130221 - Passagerarelista. 135
19130221 - Stor lösöreauktion. 127
19130221 - Telefonledningarna utsträckas. 204
19130221 - Temperatur och lufttryck 145
19130221 - Till slöjdlärare 194
19130221 - Tisdagen den 25 februari 129
19130221 - Torsdagen den 27 127
19130221 - Trafikinkomsterna 117
19130221 - Vinterturer 101
19130222 - Auktion på Bahra gård i Etelhem. 162
19130222 - Död. NILS AUGUST YOUNGBEBG. 133
19130222- Afsked 111
19130222- Den nya Gotlandsångaren Vineta 85
19130222- En liten vinterknäpp 106
19130222- Från landsbygden. Hall. 211
19130222- Från sjön. 123
19130222- Genom auktion 155
19130222- Genom offentlig auktion, 122
19130222- K. m:t har tillåtit 85
19130222- Kyrkoherdetjänsten i Atlingbo. 128
19130222- Öfverste Fineman 105
19130222- Passagerarelista. 138
19130222- Prästerligt förordnande. 190
19130222- Rättelse. 154
19130222- Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 106
19130222- Temperatur och lufttryck 123
19130222- Terranglöpning 98
19130222- Till kapten 90
19130222- Vinterpostfarten. 94
19130224 - Auktion vid Hultungs i Bunge. 140
19130224 - Auktion vid Kviungs i Stenkumla. 119
19130224 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 109
19130224 - Auktion vid Stora Mörrby i Hörsne 134
19130224 - Båtarna. 101
19130224 - Carambolage. 109
19130224 - De gifta kvinnorna i posttjänst. 98
19130224 - Död. Mathilda Maria Bagge. 108
19130224 - Dödsfall. 114
19130224 - Fältskjutning 212
19130224 - Fårösunds kustartilleridetachements skytteförening 198
19130224 - Fastighetsauktion vid Vägume i Lärbro. 181
19130224 - Från landsbygden. Rute. 148
19130224 - Genom offentlig auktion 136
19130224 - Guldbröllop 160
19130224 - I här förda föreningsregister 229
19130224 - Konkursärenden. 132
19130224 - Med ångaren Klintehamn som logementsfartyg 116
19130224 - Nykterhetsfest 122
19130224 - Offentlig auktion. 162
19130224 - Passagerarelista. 121
19130224 - Rättegångs- och Polissaker. 137
19130224 - Som postmästare 108
19130224 - Tack för god vakt. 109
19130224 - Temperatur och lufttryck 120
19130224 - Till revisorer 112
19130224 - Till Visby inköpt fartyg. 112
19130224 - Visby assuransförening 125
19130225 - Auktion å Hägvide i Lärbro. 196
19130225 - Auktion vid Mölnare i Fleringe. 118
19130225 - Beträffande Alskogs mejeriaktiebolag 151
19130225 - Borgenärerna 192
19130225 - Död. Carl Ludvig Laurentius Jakobsson. 136
19130225 - Död. Johan August Nils Råberg. 191
19130225 - Död. Sofia Gustava Petterson. 130
19130225 - En 16-årig yngling på villovägar. 119
19130225 - Från artillerikåren 90
19130225 - Från landsbygden. Väte. 137
19130225 - Från sjön. 102
19130225 - Från vinterautomobiltäflingen. 101
19130225 - Jordfästning. 112
19130225 - Kungörelse. 135
19130225 - Lösöreauktion vid Norderihre i Lärbro. 168
19130225 - Passagerarelista. 110
19130225 - Själfmord i kasärn. 107
19130225 - Temperatur och lufttryck 115
19130225 - Till befälhafvare 204
19130225 - Visby skyttegille 122
19130226 - Auktion å egnahemslägenheter. 185
19130226 - Auktion å skogseffekter vid Björkome i Lokrume. 154
19130226 - Auktion i goodtemplarsalen. 105
19130226 - Auktion vid Findarfve i Rone. 125
19130226 - Auktion vid Hägvalds i Vänge. 145
19130226 - Auktion vid Hundlund i Västerhejde. 117
19130226 - Auktion vid Koparfve i Lau. 130
19130226 - Auktion vid Sindarfve i Hemse. 175
19130226 - Auktion vid Tors i Bro. 148
19130226 - Auktion vid Widringe i Burs. 192
19130226 - Båtarna. 128
19130226 - Deltagande. C. O. WICKMAN. 124
19130226 - Död. Johanna Magdalena Barbara Siggelin. 110
19130226 - Fartygsbefälhafvares skyldighet att anmäla rymningar. 118
19130226 - Fastighetsauktion.ma 145
19130226 - Femtio år 107
19130226 - Från landsbygden. Hemse. 200
19130226 - Gåfvor till Nära kyrka. 192
19130226 - Hos Svenska fornminnesföreningen 109
19130226 - Kapten W. R. Edling 107
19130226 - Konkursauktion i Tingstäde. 219
19130226 - Kungörelse. 150
19130226 - Mjölkens fetthalt. 166
19130226 - Öfvermåttan ruskigt. 139
19130226 - Passagerarelista. 122
19130226 - Som allmänhetens kommisionärer 139
19130226 - Stor spannmålsauktion m. m. vid St. Hästnäs. 146
19130226 - Större lösöreauktion. 118
19130226 - Svenska turistföreningen 123
19130226 - Temperatur och lufttryck 155
19130227 - Auktion. 106
19130227 - Fall af mjältbrand 164
19130227 - Från landsbygden. Bara. 141
19130227 - Från landsbygden. Fröjel. 143
19130227 - Från landsbygden. Lärbro. 163
19130227 - Från sjön. 135
19130227 - Inskrifning af värnpliktige 122
19130227 - Lönetillskott 191
19130227 - Passagerarelista. 146
19130227 - Slite. 145
19130227 - Snö 126
19130227 - Temperatur och lufttryck 126
19130227 - Till arvode för väbeltjänstgöring 220
19130227 - Tragedien å Visborgs slätt. 118
19130227 - Vinterpostfarten. 129
19130228 - Auktion å bättre välvårdade husgerådssaker. 180
19130228 - Auktion å spannmål m. m. 153
19130228 - Auktion egnahemslägenheter. 166
19130228 - Auktion i Burs. 174
19130228 - Auktion i Klintehamn. 183
19130228 - Auktion vid Binge i Martebo. 149
19130228 - Auktion vid Haltarfve i Väte. 170
19130228 - Auktion vid Hemmor i Garda. 123
19130228 - Auktion vid Hultungs i Bunge. 124
19130228 - Auktion vid Kronholmen i Vestergarn. 180
19130228 - Auktion vid L:a Atlings i Atlingbo. 145
19130228 - Auktion vid Ljugennes i Burs. 169
19130228 - Auktion vid Robbenarfve i Garda. 134
19130228 - Auktion vid Smiss ångsåg i Gerum. 134
19130228 - Auktion vid Snosarfve i Silte. 138
19130228 - Auktion vid Tors i Bro. 138
19130228 - Auktion vid Västerväte i Väte. 125
19130228 - Auktion vid Waters, Gothem. 147
19130228 - Bröllop 107
19130228 - Bungemuseet tillväxer. 131
19130228 - Carl Ferm. 130
19130228 - Deltagande. MARTHA. 115
19130228 - Död. Carl S. F. Horneij. 101
19130228 - Död. Elen Maria Johanna. 167
19130228 - Död. Laura Christina. 171
19130228 - En värdefull och intressant gåfva 127
19130228 - Ett viktigt inlägg i sockertullfrågan 198
19130228 - Fastighetsauktion. 129
19130228 - Födde och döde i Visby. 134
19130228 - Från sjön. 107
19130228 - I Amerika aflidna gotlänningar. 123
19130228 - I här förda föreningsregister 185
19130228 - Klent stäldt med brandredskapen. 199
19130228 - Lösöreauktion vid Medebys i Ekeby. 137
19130228 - Lösöreauktion vid Ytlings i Bro. 160
19130228 - Offentlig auktion. 136
19130228 - På sin 50-årsdag 110
19130228 - Passagerarelista. 124
19130228 - Skogsvårdsstyrelsen 118
19130228 - Skyddsföreningen 148
19130228 - Sökande 119
19130228 - Stor lösöreauktion. 146
19130228 - Temperatur och lufttryck 132
19130228 - Utsädes- och Potatisauktion 154
19130228 - Vid generalstabens 101
19130228 - Vinterpostångaren Polhem 153
19130228 - Vinterturer 126
19130228 - Visby skyttegille 107
Till tjänstebiträdes 422