1913

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
18830421 - Kungörelse. 909
18830421 - Vinterpostångaren Polhem 959
19130102 - Afsked 1124
19130102 - Afsked från befattningen 1092
19130102 - Borgenärerna i bagaren 1117
19130102 - Borgenärerna i handelsidkerskan 1046
19130102 - C. I. Kolmodin. 1033
19130102 - Det nya året 1052
19130102 - Död. Johan Petter Gunnar Ringvall. 1007
19130102 - Död. Johan Theodor Johansson. 1517
19130102 - Dödens skördar. 1200
19130102 - En kännbar förlust 910
19130102 - Ett ohyggligt barnhem. 903
19130102 - Folkmängdsuppgifter. Gotlands landsbygd. 1435
19130102 - Förordnandet 929
19130102 - Från landsbygden. Sanda, Vamlingbo och Björke. 1391
19130102 - Från Sjön. 1327
19130102 - Hushållningsgillena. 1519
19130102 - I D. B. V:s sparbank 894
19130102 - Medicinalstyrelsen 1323
19130102 - Ordboken öfver Gotlands folkmål. 904
19130102 - På förslag 902
19130102 - Passagerarelista. 1389
19130102 - Stiftelseurkund! 1280
19130102 - Tempertur och lufttryck i Visby 1308
19130102 - Till förste styrman 850
19130102 - Visby stads folkmängd 1469
19130102 - Visby. 2061
19130103 - Auktion i Stånga. 1213
19130103 - Auktion i Väte. 1117
19130103 - Bättre fastighetsauktion. 817
19130103 - Borgenärerna i urarfvakonkursen 1674
19130103 - Död. Anders Johan Petter Budin. 1040
19130103 - Död. Catharine Kristine Envall. 1033
19130103 - Entreprenadauktion 953
19130103 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1797
19130103 - Från landsbygden. 1567
19130103 - Från landsbygden. Ala. 1134
19130103 - Från sjön. 1271
19130103 - Genom offentlig auktion, 1133
19130103 - Jakttabell för Gotlands län. 896
19130103 - Offentlig auktion. 1229
19130103 - Passagerarelista. 1597
19130103 - Slite. 1327
19130103 - Slite. Ankomna fartyg. 1378
19130103 - Stor auktion 791
19130103 - Temperatur och lufttryck i Visby 1408
19130103 - Tingstäde rullföringsområde 1661
19130103 - Vikariat 1100
19130103 - Visby torgpris. 1842
19130103 - Visby. 1657
19130104 - C. I. Kolmodin, Visby. 706
19130104 - Död. Christina Höglund. 717
19130104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1268
19130104 - Från landsbygden. Fårö. 1376
19130104 - Från sjön. 985
19130104 - Lokalafdelningen n:r 250 626
19130104 - Medén & Wetterlund 673
19130104 - Passagerarelista. 1345
19130104 - Rättegångs- och Polissaker. 1069
19130104 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 700
19130104 - Stiftadt 1782. Fonder 14,500,000. 641
19130104 - Temperatur och lufttryck 673
19130104 - Visby. 1757
19130107 - Död. Anna Ottilia. 855
19130107 - Död. Karl Reinhold Hansson. 1010
19130107 - Död. Petter August Olsson. 932
19130107 - Fattigvårdsstyrelsen 639
19130107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1253
19130107 - Från landsbygden. 1189
19130107 - Från sjön. 1443
19130107 - Genom offentlig auktion, 1193
19130107 - Passagerarelista. 650
19130107 - Temperatur och lufttrycki Visby 1073
19130107 - Visby 1462
19130108 - Död. Margareta Sofia Lindgren. 1064
19130108 - Död. Olof Gardell. 1247
19130108 - Fastighetsauktion. 1045
19130108 - Från landsbygden. Ardre. 1229
19130108 - Från landsbygden. Garda. 1175
19130108 - Från landsbygden. Levide. 1058
19130108 - Från sjön. 1160
19130108 - Gotlands Djurskyddsförening 654
19130108 - Männen för dagen. 752
19130108 - mejerikonsulenten. 649
19130108 - Passagerarelista. 1253
19130108 - Rättegångs- och Polissaker. 1030
19130108 - Temperatur och lufttryck i Visby 1080
19130108 - Visby. 1948
19130109 - Död. Maria Katarina Westring. 734
19130109 - Död. Nils Petter Kvarnstedt. 1022
19130109 - Temperatur och lufttryck i Visby 1161
19130109 - Vikariat vid Guldrupe skola 994
19130109 - Visby 2958
19130110 - Auktion i Hangvar. 1294
19130110 - Auktion Lördagen 1292
19130110 - Auktion Måndagen 898
19130110 - Auktion. 1510
19130110 - De nya guld- och sillverstämplarna. 657
19130110 - En ny Asta Nielsenfilm 682
19130110 - En rätt lustig potatis 1302
19130110 - Ett brudstolskläde 1210
19130110 - Fårösund. 1280
19130110 - Fastighets- och lösöreauktion. 1117
19130110 - Från hamnen. 668
19130110 - Från sjön. 600
19130110 - Genom offentlig auktion, 1312
19130110 - Inlöst fornfynd. 959
19130110 - Kanalarbete. 1061
19130110 - Kappelshamn. 1092
19130110 - Konfirmationsundervisningen 635
19130110 - Lösöreauktion. 757
19130110 - Mazetti's Ögon-Cacao. 609
19130110 - Omkommen gotländing. 699
19130110 - Postupplagorna 611
19130110 - Punschstämpelskatten. 587
19130110 - Talmansryktena. 623
19130110 - Temperatur och lufttryck 624
19130110 - Till årets infanteriskjutskola 619
19130110 - Till ledamot 667
19130110 - Vid Hägvalls kvarn Linde 1077
19130110 - Vid Visby högre flickskola 628
19130111 - All jakt 1150
19130111 - Arbetena å Broväg. 633
19130111 - Bergmans teatersallskap 629
19130111 - Borgenärerna 1480
19130111 - Den kyrkskrifna folkmängden 1761
19130111 - Död. Kerstin Emilia. 734
19130111 - Drättselkammaren 615
19130111 - Emigrationen. 594
19130111 - Faststäldt landstingsbeslut. 624
19130111 - Folkmängsuppgifter från Gotlands landsbygd 1534
19130111 - Förlängd tjänstledighet 596
19130111 - Från landsbygden. Sanda. 967
19130111 - Från sjön. 618
19130111 - G. U. F:s Visbykrets 591
19130111 - Granit. 653
19130111 - Krig eller fred? 1168
19130111 - Passagerarelista. 676
19130111 - Prästerskapet. 1188
19130111 - Prins Eugen 620
19130111 - Rättegångs- och Polissaker. 631
19130111 - Resultatet aj fjolårets taxerig. 703
19130111 - Sjuttiofem år 1361
19130111 - Styrelsen för F. K. P. R. 652
19130111 - Temperatur och lufttryck 627
19130111 - Till kvinligt skrifbiträde 628
19130111 - Vinterbåtarna. 584
19130113 - Angående icke vapenföra värnpliktiga 610
19130113 - Arbetsförman 595
19130113 - Auktion å virke och ved 982
19130113 - Död. Maria Kock. 1333
19130113 - Efter 2-årig aktiv tjänstgöring 678
19130113 - En gammal sjöbuss. 711
19130113 - En vacker gudstjänst 603
19130113 - Fjolårets sockerbetskörd 746
19130113 - Första förhör 1385
19130113 - Från hamnen. 1230
19130113 - Från landsbygden. Fleringe. 1065
19130113 - Från landsbygden. Rute. 1193
19130113 - Från landsbygden. Vallstena. 950
19130113 - Hem från kriget. 1011
19130113 - Hushållningsgillena. 1381
19130113 - Konkursärenden. 1534
19130113 - Konkursernas antal 694
19130113 - Kungörelse. 1654
19130113 - Lösöreauktion. 681
19130113 - Mazetti's Vanilj Chokolad 607
19130113 - Nytt millionföretag på Gotland. 1045
19130113 - På sin 76-årsdag 1455
19130113 - Passagerarelista. 639
19130113 - Rättegångs- och Polissaker. 707
19130113 - Såld stadsfastighet. 685
19130113 - Som extra provinsialläkare 999
19130113 - Täckdikningslån. 1021
19130113 - Temperatur och lufttryck 638
19130113 - Till medlem 577
19130113 - Tingspredikan 1328
19130113 - Våra riksdagsman 642
19130113 - Venia 1358
19130113 - Vinterbåtarna. 634
19130114 - Barnförlamningen. 600
19130114 - Den innevarande vintern 571
19130114 - Död. Ida Mathilda Broström. 1082
19130114 - Död. Sanna Lindström. 593
19130114 - Ett fackeltåg 636
19130114 - Från sjön. 617
19130114 - G. U. F:s Visbykrets 625
19130114 - Hoburgens lifräddningstation, 886
19130114 - I skogsvårdskomitén 962
19130114 - Inköp af mark för kronans räkning. 597
19130114 - Konkursärende. 879
19130114 - Konkursauktion i Hablingbo. 1066
19130114 - Kungörelse. 643
19130114 - Linamyrsköpet. 597
19130114 - Syster Myrsten 997
19130114 - Täckdikningslån 642
19130114 - Temperatur och lufttryck 671
19130114 - Till nämdeman 1573
19130114 - Till vikarierande lärarinna 925
19130114 - Upprop 571
19130114 - Världens högsta träd. 867
19130115 - Anmaning. 1113
19130115 - Befrielse från återläsningsskyldighet 569
19130115 - Beviljadt infäste. 625
19130115 - Böndagar under 1914. 622
19130115 - Död. Anna Maria Charlotta. 1295
19130115 - Död. STURE. 638
19130115 - Emigrationskomiténs utredning. 597
19130115 - Ett trefligt samkväm 627
19130115 - Fastighetsauktion i Grötlingbo. 980
19130115 - Fest 639
19130115 - Från landsbygden. Vamlingbo. 1060
19130115 - Från sjön. 639
19130115 - Gotlands Djurskyddsförening 591
19130115 - Hushållningsgillena. 1172
19130115 - Inlösen af gatumark. 610
19130115 - Krigsrätt 597
19130115 - Lavetter till de Hertzska kulsprutorna. 633
19130115 - Offentlig auktion. 1029
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång 1203
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång. 1351
19130115 - Om nedsatta biljettpris 641
19130115 - Passagerarelista. 620
19130115 - Polis tillsättes å Södervärn. 619
19130115 - Rättegångs- och Polissaker. 2164
19130115 - Skolorna börja. 600
19130115 - Södra härads brandstodsförening. 1100
19130115 - Stadens bilfvande varmbadhus. 579
19130115 - Stadsfullmaktige 621
19130115 - Temperatur och lufttryck 528
19130115 - Till entreprenör 595
19130115 - Till infanteriskjutskolan 598
19130115 - Tillstånd 1347
19130115 - Värdefull lösöreauktion. 1351
19130115 - Världshistoriska gestalter. 833
19130115 - Venia 1298
19130115 - Vinterpostfarten. 553
19130116 - Antalet emigranter 768
19130116 - Auktion i Gammalgarn. 1099
19130116 - Beviljad kollekt. 624
19130116 - Byggmästaren L. Andersson. 964
19130116 - De Ekenbergska torfpatenten. 651
19130116 - Den allmänna pensionsförsäkringen. 671
19130116 - Fältskjutning 1241
19130116 - Fögaeriförraltningens omorganisation. 615
19130116 - För flere och bättre skyddade kabelförbindelser 602
19130116 - Förmyndareräkningar 653
19130116 - Från infanteriet. 561
19130116 - Från landsbygden. Hall. 1142
19130116 - Från landsbygden. Norrlanda. 1039
19130116 - Från landsbygden. Sanda. 1047
19130116 - Gotlands norra härads brandstodsförening. 950
19130116 - Hvad flygningarna kostade 1912. 602
19130116 - Offentlig auktion i Garda. 1146
19130116 - Passagerarelista. 806
19130116 - Såsom rymmare efterlyses 1914
19130116 - Sirius Biografteater. 589
19130116 - Temperatur och lufttryck 602
19130116 - Till anläggande 583
19130116 - Till det frivilliga skytteväsendet 599
19130116 - Tjänstledighet 1416
19130116 - Väghinder. 955
19130116 - Vårt blifvande varmbadhus. 568
19130116 - Vinterbåtarna. 545
19130116 - Visby Biografteater 593
19130117 - Anbud å möbler till Gnisten. 1249
19130117 - Anmaning. 1213
19130117 - Auktion å virke och ved 904
19130117 - Auktion Furubjers i Tingstäde 1212
19130117 - Auktion i Gammalgarn. 1165
19130117 - Auktion i Stenstu i Stenkyrka. 1326
19130117 - Auktion vid Åkra i Sjonhem. 964
19130117 - Auktion vid Dans i Hejde. 922
19130117 - Auktion vid Demerarfve i Rone. 997
19130117 - Den tillämnade torfkolsfabriken 563
19130117 - Död. Anna Magdalena Hallbom. 1069
19130117 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 1139
19130117 - Exekutiv auktion å Fårö. 1187
19130117 - Fastighets- & lösöreauktion i Lye. 1022
19130117 - Fastighets- och lösöreauktion. 1067
19130117 - Fastighetsauktion. 607
19130117 - Fastighetsauktion. O. Björnlund. 1015
19130117 - Från landsbygden. Bunge. 1071
19130117 - Från sjön. 614
19130117 - Genom offentlig auktion, 1485
19130117 - Hamnuppbörden 634
19130117 - Häradshöjding Th. af Ekenstam 601
19130117 - Ingen kommendantsbefattning i Tingstäde. 1138
19130117 - Konkursauktion i Hablingbo. 1122
19130117 - Krigsrätt 617
19130117 - Lojsta komministratur. 935
19130117 - På finfin skridskois 1178
19130117 - Passagerarelista. 584
19130117 - Rättegångs- och Polissaker. 598
19130117 - Sextio år 558
19130117 - Statsbidrag för moderskapshjälp. 517
19130117 - Stor auktion 873
19130117 - Strömbergska teatersällskapet 498
19130117 - Temperatur och lufttryck 581
19130117 - Trafikinkomsterna å Gotlands järnväg 552
19130117 - Våra fornminnens bevarande. 583
19130117 - Värdefull lösöreauktion. 1547
19130117 - Vid högre flickskolan 669
19130117 - Vid Pavalds i Lärbro 1322
19130117 - Vinterturer 631
19130118 - Af vinterbåtarna 618
19130118 - Anslag till järnvägen 1185
19130118 - Auktion vid Stenkumlaväg. 615
19130118 - Auktion. 1192
19130118 - Böterna höjda för Gotlands Folkblad. 626
19130118 - C. A. Hultgren, Visby. 599
19130118 - Dispensansökan. 572
19130118 - Folkskollärare förbereder 946
19130118 - Från sjön. 559
19130118 - I sitt 60:de år 494
19130118 - Krigsaviatikerns sista strid. 1063
19130118 - Lönereglering för e. o. prästerskapet. 539
19130118 - Nationalgoodtemplarnes paradfest, 604
19130118 - Passagerarelista. 580
19130118 - Proviantförråd vid Fårösunds kustposition. 1003
19130118 - Rättegångs- och Polissaker. 668
19130118 - Stor egendomsaffär. 1427
19130118 - Temperatur och lufttryck 579
19130118 - Till tjänstgöring 530
19130120 - Baltiska utställningens affisch. 493
19130120 - Död. Chatarina Bernhardina Wiberg. 520
19130120 - Död. Jakob Petter Alfred Jakobsson. 732
19130120 - Död. Karl. 1035
19130120 - Enligt epidemirapporterna 1535
19130120 - Från sjön. 662
19130120 - Gotlands missionsförenings 592
19130120 - Klintehamn. 1225
19130120 - Konungens adjutant 532
19130120 - Männen för dagen. 516
19130120 - Musikstund å lasarettet. 597
19130120 - Passagerarelista. 564
19130120 - Rättegångs- och Polissaker. 657
19130120 - Sextio år 1024
19130120 - Temperatur och lufttryck 569
19130120 - Vinterpostfarten. 542
19130120 - Vintersport. 577
19130121 - Den sista af sin ätt. 1314
19130121 - Död. Anna Hägg. 614
19130121 - Dödsfall. 531
19130121 - Egendomarna Malms 966
19130121 - Fårösundsförråden. 1139
19130121 - Från landsbygden. Ala. 1047
19130121 - Från landsbygden. Stånga. 1140
19130121 - Från sjön. 608
19130121 - Häradshölding Th. af Ekenstam 986
19130121 - Hushållningsgillena. 1218
19130121 - I härvarande kronohäkte 637
19130121 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1242
19130121 - Männen för dagen. 600
19130121 - Odlaren 579
19130121 - Passagerarelista. 509
19130121 - Rättegångs- och Polissaker. 559
19130121 - Sjuttioett år 623
19130121 - Som ledamot i taxeringsnämden 1300
19130121 - Temperatur och lufttryck 646
19130121 - Västningeköpet. 1065
19130121 - Virkes- & vedauktion i Helvi. 1073
19130122 - Anmaning. 1142
19130122 - Auktion i den s. k. Qviehagen. 1095
19130122 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 906
19130122 - Eldsvåda i Alfva. 1066
19130122 - Fältskjutning 1171
19130122 - Fastighetsauktion. 695
19130122 - Ferdinand Slitberg, Burgsvik. 1272
19130122 - Från landsbygden. Lärbro. 1046
19130122 - Från landsbygden. Stånga. 1042
19130122 - Genom offentlig auktion, 1382
19130122 - Gotlands skytteförbunds 1049
19130122 - Krig och fred. 1082
19130122 - Landtbrukaren E. Eliasson. 1516
19130122 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1310
19130122 - På sin konsertturné 539
19130122 - Passagerarelista. 606
19130122 - Prinsessan Eugenies understödsförening 759
19130122 - Räfskall 1343
19130122 - Rättegångs- och Polissaker. 610
19130122 - Skogsauktion. 1167
19130122 - Statsanslaget å 100,000 kr. 603
19130122 - Statsanslaget till Tingstäde-Fårösundsjärnvagen. 1128
19130122 - Stor auktion 701
19130122 - Större auktion å spannmål m. m. 527
19130122 - Styrelsen för Gotlands Djurskyddsförening 535
19130122 - Suderbys i Hejdeby. 986
19130122 - Telefonförhållandena på Gotland 1001
19130122 - Temperatur och lufttryck 613
19130122 - Torsdagen 23 januari 599
19130122 - Vid Pavalds i Lärbro 1191
19130122 - Vinterpostföringen. 564
19130123 - Borgenärerna 638
19130123 - Efterlyst 1149
19130123 - Ett resestipendium 587
19130123 - Fältskjutning 1117
19130123 - Förslag till tomtindelning. 655
19130123 - Från affärsvärlden. 557
19130123 - Från sjön. 576
19130123 - Hundskatt 601
19130123 - I Hälsovännen 540
19130123 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1284
19130123 - Linamyrsköpet. 539
19130123 - När olyckan är framme. 923
19130123 - Passagerarelista. 598
19130123 - Räntabla fastigheter 559
19130123 - Rättegångs- och Polissaker. 535
19130123 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 557
19130123 - Temperatur och lufttryck 604
19130123 - Till vik. lärarinna 1366
19130123 - Tillstånd till gårdfarihandel 578
19130123 - Väghinder. 1255
19130123 - Vinterbåtarna. 547
19130124 - Å auktion vid Takstens 1178
19130124 - Auktion i Boge. 1074
19130124 - Auktion i Hafdhem. 1502
19130124 - Auktion i Lojsta. 968
19130124 - Auktion i Vamlingbo. 1062
19130124 - Auktion vid Qviehagen. 1468
19130124 - Auktion vid Valdartve i Eskelhem. 1033
19130124 - Auktionsuppbörd 1333
19130124 - Död. Hilda Maria Karolina. 947
19130124 - Död. Nicklas Vilhelm Larsson. 1039
19130124 - Dödsfall. 580
19130124 - Egendomarna Malms 932
19130124 - Entreprenadauktion. 998
19130124 - Fastighets- och lösöreauktion. 969
19130124 - Fastighetsauktion vid Murgatan 43. 535
19130124 - Fastighetsauktion. 548
19130124 - Fisket i Gotlands län 1912. 552
19130124 - Från landsbygden. Sanda. 633
19130124 - Från sjön. 536
19130124 - Fredagen den 31 Januari 574
19130124 - G. U. F:s Visbykrets 552
19130124 - Genom offentlig auktion 534
19130124 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1326
19130124 - Med anledning af sin hustrus död 911
19130124 - Militärbefälhafvaren 561
19130124 - Omorganiseringen af 602
19130124 - Onsdagen den 29 jan. 1019
19130124 - Passagerarelista. 576
19130124 - Passionsgudstjänsterna 1108
19130124 - Populärvetenskapliga artiklar. 642
19130124 - Rättegångs- och Polissaker. 522
19130124 - Sixarfve i Viklau. 882
19130124 - Skogsauktion. 889
19130124 - Skolgången å Södervärn. 550
19130124 - Sparbanksrörelsen vid stadens folkskolor. 540
19130124 - Stor auktion å handelsvaror. 584
19130124 - Temperatur och lufttryck 584
19130124 - Vinkels i Sjonhem. 908
19130124 - Virkes-& vedauktion i Helvi. 1012
19130125 - Afsked 565
19130125 - Auktion vid Valdarfve i Eskelhem. 994
19130125 - Död. Gustaf E. Hellgren. 564
19130125 - Döfstumundervisningen. 536
19130125 - Ensam sökande 956
19130125 - Fattigbjudning 622
19130125 - Framflyttad biskopsvisitation. 1431
19130125 - Från sjön. 658
19130125 - Jordfästning. 552
19130125 - Omslag i väderleken 519
19130125 - Passagerarelista. 543
19130125 - Rättegångs- och Polissaker. 534
19130125 - Sjuttio år 550
19130125 - Temperatur och lufttryck 556
19130125 - Till andre förman 1262
19130125 - Vår flotta. 532
19130125 - Vetenskapsakademien 578
19130125 - Visborgs fältridtklubb 589
19130127 - 30-årsfest 638
19130127 - Andra förslagsrummet 991
19130127 - Ångf. Klintehamn 578
19130127 - Borgenärerna 793
19130127 - Död. Carl Petter Elgstrand. 950
19130127 - Död. Johanna Dorothea Klint. 558
19130127 - Död. Karl Johan Engström. 1000
19130127 - Död. NIKLAS ALERT JOHANSSON. 961
19130127 - Förlist segelfartyg. 668
19130127 - Förlofning 1097
19130127 - Från sjön. 626
19130127 - Gotlands biodlareförening 1004
19130127 - I konkurs 595
19130127 - Konkursauktion. 994
19130127 - Passagerarelista. 519
19130127 - Rättegångs- och Polissaker. 631
19130127 - Stor auktion å handelsvaror. 584
19130127 - Temperatur och lufttryck 550
19130127 - Till erhållande af lediga lektorstjänsten 642
19130127 - Tingstäde-Fårösunds järnväg. 1475
19130127 - Vid Fårösund under Krimkriget. 2094
19130127 - Vid räfskallet 984
19130127 - Vinterpostföringen. 631
19130128 - Borgenärerna 1457
19130128 - Borgenärerna i handlanden 581
19130128 - Den adjunktstjänst 645
19130128 - Dispache 527
19130128 - Exekutiv auktion 1262
19130128 - För stöld af ett fickur 926
19130128 - Förbruksföreningen Visborg 558
19130128 - Från sjön. 613
19130128 - Gotlands skarpskytte- och jägaregille 688
19130128 - Klintehamn. 1148
19130128 - Lag om gemensamhetsfiske. 611
19130128 - Passagerarelista. 558
19130128 - Rättegångs- och Polissaker. 591
19130128 - Rättelse. 942
19130128 - Slädföret 551
19130128 - Temperatur och lufttryck 518
19130128 - Till aktiebolagsregistret 605
19130128 - Understödsförbundet n:r 3 507
19130128 - Utbetalade rofdjurspremier. 461
19130128 - Vid årets inskrifningsförrättningar 509
19130128 - Villebrådstillgången 535
19130128 - Vinterpostföringen. 491
19130128 - Visby arbetares sjuk- och begrafningskassa 490
19130129 - Auktion å Kappelshamn. 851
19130129 - Den sista färden. 479
19130129 - Död. Katarina Helena Jacobsson. 764
19130129 - Död. Petter Broström. 909
19130129 - Egendomsförsäljning. 953
19130129 - Entreprenad å vägbygnad. 1448
19130129 - Från landsbygden. Sanda. 686
19130129 - Från sjön. 570
19130129 - Fredagen den 31 januari 554
19130129 - G. U. F:s Visbykrets 736
19130129 - Genom offentlig auktion 1005
19130129 - Gotlands läns hushållningssällskap 488
19130129 - Hushållningsgillena. 1006
19130129 - Hvad vi sluppit äta. 539
19130129 - I metodistkyrkan 1078
19130129 - Järnvägsreformer. 484
19130129 - Konkursauktion i Hablingbo. 891
19130129 - Legning af hästar 427
19130129 - Passagerarelista. 474
19130129 - Rättegångs- och Polissaker. 546
19130129 - Temperatur och lufttryck 471
19130129 - Väg- och vattenbygnarlsstyrelsen 997
19130129 - Vinterbåtarna. 449
19130130 - Å förslag 712
19130130 - Afliden åldring. 896
19130130 - Åttio år 469
19130130 - Auktion å Kappelshamn. 795
19130130 - Biskop K. H. Gez. von Schéele 452
19130130 - C. A. Hultgren, Hästgatan. 422
19130130 - Död. John Jacob Petter Ahlgren. 464
19130130 - Få vi gasverk? 518
19130130 - Fastighetsaffär. 1234
19130130 - Förmyndareräkningar 455
19130130 - Från sjön. 457
19130130 - Hrr hundägare 489
19130130 - Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder. 466
19130130 - Passagerarelista. 520
19130130 - Passionsgudstjänsterna 1338
19130130 - Rättegångs- och Polissaker. 469
19130130 - Temperatur och lufttryck 516
19130130 - Tillsynen å Gotska Sandöns kronopark. 957
19130130 - Vill ej bli kyrkorådslednmot. 767
19130130 - Vinterpostfarten. 425
19130130 - Visby Fabriks- och 464
19130131 - Auktion å utsädeskorn 760
19130131 - Auktion å växande skog. 941
19130131 - Auktion å virke och ved 833
19130131 - Auktion å virke och ved i Vallstena. 856
19130131 - Auktion på rotfrukter. 822
19130131 - Auktion på utstämplad skog. 1247
19130131 - Auktion vid Hejdebyväg. 474
19130131 - Auktion vid Nybjers i Hörsne. 823
19130131 - Auktion vid Skota i Lojsta. 876
19130131 - Borgenärerna uti trädgårdsmästaren 947
19130131 - Carl Ferm. 572
19130131 - Eldsvåda i Klintehamn. 1552
19130131 - Entreprenad å vägbygnad. 934
19130131 - Entreprenadauktion. 893
19130131 - Fastighetsauktion. 838
19130131 - Från landsbygden. 1592
19130131 - Från sjön. 915
19130131 - Genom auktion 841
19130131 - Konkursauktion i Hablingbo. 839
19130131 - Konkursauktion. 843
19130131 - Lösöre- och-fastighetsauktion. 529
19130131 - Passagerarelista. 472
19130131 - Räntabla fastigheter 874
19130131 - Rättegångs- och Polissaker. 464
19130131 - Stor spannmålsauktion i Slite. 715
19130131 - Temperatur och lufttryck 416
19130131 - Värdefull kreatursauktion. 1357
19130131 - Virkes- & vedauktion 727
19130131 - Visby 2174
19130131 - Visby torgpris. 463
19130201 - Ångaren Roma såld till Marocko. 496
19130201 - Årets inskrifningsförrättningar. 373
19130201 - Åttioringen hyllas. 435
19130201 - Blidväder 385
19130201 - Den lyckade flygfärden öfver Simplon. 394
19130201 - Förhör 483
19130201 - Förlofning 423
19130201 - Fru Sigrid Borgström-Bodén 444
19130201 - I D. B. V:s sparbank 415
19130201 - I kronohäktet 451
19130201 - Klintehamn. 914
19130201 - Kriget. 973
19130201 - Kvinligt yrkesregister 1913, 386
19130201 - Meddelande. 413
19130201 - Passagerarelista. 419
19130201 - Rättegångs- och Polissaker. 433
19130201 - Rum för resande på Östersjön 451
19130201 - Såsom ende sökande 384
19130201 - Sextiosju år 439
19130201 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesda 380
19130201 - Skyttemärke till uniform. 429
19130201 - Slädpartiernnas tid är nu inne 401
19130201 - Temperatur och lufttryck 418
19130201 - Temperatur och lufttryck i Visby 1191
19130201 - Till en månads suspension 949
19130201 - Vinterbåtarna. 439
19130201 - Visby 2082
19130201 - Visby skyttegilles fältskjutning 417
19130203 - Arbetareföreningens begrafningskassa 363
19130203 - Åttioett år 419
19130203 - Bland komiterade 389
19130203 - Död. Anna Johanna Jacobsson. 885
19130203 - Död. Fredrika Catharina. 831
19130203 - Död. Johan Edvard Niklas Pettersson. 936
19130203 - Död. Tage. 886
19130203 - Ekiperingshjälp 358
19130203 - En ny nykterhetsloge 384
19130203 - Ett stipendium 385
19130203 - F. K. P. R. i Veskinde 1026
19130203 - Fastighetsauktion. 887
19130203 - För medborgerlig förtjänst. 482
19130203 - Från landsbygden. Rute. 563
19130203 - Från landsbygden. Sanda. 592
19130203 - Från sjön. 498
19130203 - Genom exekutiv auktion, 567
19130203 - J. P. Danielsson död. 638
19130203 - Jaktförbud. 927
19130203 - Klintehamn. 969
19130203 - Kriget. 1053
19130203 - Kungörelse 926
19130203 - Kvinnornas själfdeklaration. 452
19130203 - Lärbro skyttegille. 924
19130203 - Mässfall 1184
19130203 - Offentlig auktion i Visby. 482
19130203 - Offentliga auktioner i Kräklingbo. 1185
19130203 - Passagerarelista. 432
19130203 - Rättegångs- och Polissaker. 790
19130203 - Skydd för fågellifvet på Stora Karlsö. 783
19130203 - Som rysk vice konsul 775
19130203 - Stor spannmålsauktion i Slite. 692
19130203 - Temperatur och lufttryck 489
19130203 - Vaktombyte vid tyska flottan. 418
19130203 - Våra mynt. 493
19130203 - Vinterbåtarna. 394
19130203 - Virkes- & vedauktion 978
19130204 - 1 bref från Gotland 1064
19130204 - Biskop von Schéele, 492
19130204 - Borgenärerna 962
19130204 - Död. Johanna Sandberg. 467
19130204 - Dödens skördar. 368
19130204 - Dragspelskonsert 433
19130204 - Egendomsaffär. 418
19130204 - Ett rörligt lif 416
19130204 - Fabriks- och handtverksföreningen 387
19130204 - Från artillerikåren. 377
19130204 - Från infanteriet. 410
19130204 - Från landsbygden. Sanda. 555
19130204 - Från sjön. 412
19130204 - Kriget. 983
19130204 - Lönetillskott 1192
19130204 - Lysning 1200
19130204 - Ny uniformsmodell. 358
19130204 - Passagerarelista. 382
19130204 - Poststatistik. 445
19130204 - Postverkets inkasseringsrörelse. 369
19130204 - Rättegångs- och Polissaker. 347
19130204 - Riksantikvarien hyllas. 299
19130204 - Såsom sökande 319
19130204 - Sjukkassan H. W. 325
19130204 - Temperatur och lufttryck 406
19130204 - Till organist, 337
19130204 - Tulluppbörden 407
19130204 - Uppehållen af hård motsjö 390
19130204 - Uppvaktande adjutant 345
19130204 - Urania till botten. 747
19130204 - Vintermarsch 355
19130205 - Å Blindhemmet i Visby 402
19130205 - Affärsöfverlåtelse. 516
19130205 - Auktion på utstämplad skog. 1128
19130205 - Död. Erland Petter Eriksson. 810
19130205 - Död. Regina Sofia Nykvist. 854
19130205 - Dragspelsvirtuoserna, 394
19130205 - Entledigande 415
19130205 - Entreprenadauktion. 775
19130205 - Fastighetsauktion. 733
19130205 - Femtio år 446
19130205 - Från infanteriet. 437
19130205 - Från landsbygden. Burs. 1126
19130205 - Från landsbygden. Vall. 643
19130205 - Från sjön. 404
19130205 - Genom auktion, 720
19130205 - Jakten Ellida inbogserad till Oskarshamn. 445
19130205 - Järnvägen Klintehamn-Hablingbo. 996
19130205 - Kottinsamling. 609
19130205 - Kriget åter i full gång. 948
19130205 - Kriget. 1039
19130205 - Norrahammars Solokaminer 421
19130205 - Påsk i mars. 320
19130205 - Passagerarelista. 422
19130205 - Rättegångs- och Polissaker. 403
19130205 - Såsom sökande 383
19130205 - Slocknad lysboj. 348
19130205 - Tandvården vid Gotlands trupper. 395
19130205 - Temperatur och lufttryck 440
19130205 - Till filosofie jubeldoktor 341
19130205 - Till kamp mot barnförlamningen. 466
19130205 - Till ledamot 412
19130205 - Vinterpostfarten. 370
19130205 - Vinterpostföringen Gotland-fastlandet. 387
19130206 - Af konung Carl Johans fond 440
19130206 - Auktion vid Nybjers i Hörene. 831
19130206 - Bastrustainen fridlyst. 879
19130206 - Från landsbygden. Dalhem. 1067
19130206 - Från sjön. 478
19130206 - Genom exekutiv auktion, 506
19130206 - Gotlandsbåtarnas turer och befal. 459
19130206 - Idrottsföreningen Kamraterna 435
19130206 - Inställelse 482
19130206 - Kriget. 1008
19130206 - Lagfart 540
19130206 - Landtbruksingeniör Berggren 489
19130206 - Öfverkörd af tåget. 486
19130206 - Passagerarelista. 469
19130206 - Rättegångs- och Polissaker. 408
19130206 - Se upp med fotogenkaminerna. 511
19130206 - Sex procents utdelning 479
19130206 - Sextiotvå år 747
19130206 - Själfmordsförsök 1023
19130206 - Stadsfiskalens verksamhet 1912. 592
19130206 - Temperatur och lufttryck 477
19130206 - Till underlättande af manskapsrekyteringen 393
19130206 - Vinterbåtarna. 395
19130206 - Visby minuthandeksförening 491
19130207 - Auktion å utsädeskor och nötkreatur. 784
19130207 - Auktion i Eksta. 1000
19130207 - Auktion i Fröjel. 895
19130207 - Auktion i Garda. 842
19130207 - Auktion i Stånga. 894
19130207 - Död. Lars Petter Calmén. 907
19130207 - Egendomsaffär. 1250
19130207 - Fastighetsauktion 1046
19130207 - Fastighetsauktion som förrättas vid Rovede i Eskelhem 754
19130207 - Flytt-ating i Bunge. 1106
19130207 - Från infanteriet. 443
19130207 - Från Katthammarsvik 425
19130207 - Från landsbygden. Boge. 1159
19130207 - Från landsbygden. Vänge. 1044
19130207 - Genom auktion 832
19130207 - Genom offentlig och frivillig auktion 617
19130207 - Gotlandsforskningen. 549
19130207 - Grisauktion. 516
19130207 - Höga kreaturspris. 1152
19130207 - Jaktförbud. 988
19130207 - Jämviktssinnet 591
19130207 - Kriget. 1074
19130207 - Landshöfding Roos 422
19130207 - Långvakansförordnandet i Källunge, 727
19130207 - Lösöre- och fastighetsauktion. 498
19130207 - Mot nervfebern. 465
19130207 - Offentlig auktion i Sanda. 591
19130207 - På grund af förestående afresa till Amerika 916
19130207 - Passagerarelista. 426
19130207 - Räntabla fastigheter 450
19130207 - Rättegångs- och Polissaker. 428
19130207 - Redovisning 633
19130207 - Sextio år 984
19130207 - Skogsauktion. 871
19130207 - Sockertullens sänkning 416
19130207 - Temperatur och lufttryck 437
19130207 - Till förmån för Bungemuséet 858
19130207 - Till ordförande 437
19130207 - Uranias förlisning. 652
19130207 - Värdefull Kreatursauktion 577
19130207 - Vedkonsert 461
19130207 - Vid skolköket i Visby 403
19130208 - Af Gotlands skytteförbunds 494
19130208 - Auktion i Tingstäde. 1050
19130208 - Borgenärerna 881
19130208 - CHAMPAGNE 466
19130208 - Död. Johan Petter Pettersson. 865
19130208 - Elektricitetsverkets styrelse 420
19130208 - För ett 50-tal arbetslösa 393
19130208 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 348
19130208 - Från sjön. 452
19130208 - Genom offentlig auktion 793
19130208 - Högre dagaflöning åt sjöbeväringen. 438
19130208 - Inskrivning av värnpliktige 671
19130208 - Jakten Elida 498
19130208 - Järnvägen Klintehamn - Hablingbo. 954
19130208 - Kriget. 721
19130208 - Nya målkärl för mjölk 397
19130208 - Passagerarelista. 420
19130208 - Prästerskapets änke- och pupillkassa. 349
19130208 - Rättegångs- och Polissaker. 414
19130208 - Rösträtt och statsnytta. 403
19130208 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 420
19130208 - Sjöfarten. 990
19130208 - Stadsmurens frigörande. 460
19130208 - Temperatur och lufttryck 480
19130208 - Uppå därom af statsgeologen, 725
19130208 - Vinterpostfarten. 441
19130210 - Åt den gotländska träskulptören 349
19130210 - Auktion. 607
19130210 - Död. Erik Teodor. 918
19130210 - Fastighetsauktion. 852
19130210 - Första förhör 406
19130210 - Från hamnen. 371
19130210 - Från riksdagen 389
19130210 - Genom offentlig auktion, 831
19130210 - Godemansed 993
19130210 - Gotlands trädgårdsodlaresällskap 837
19130210 - I Amerika afliden landsman. 847
19130210 - I årets inländska tidningstaxa 398
19130210 - I konkurs 994
19130210 - I revisionen 375
19130210 - Konsert 459
19130210 - Kriget. 746
19130210 - Kungörelse. 1027
19130210 - Passagerarelista. 384
19130210 - Postupplagorna 478
19130210 - Rättegångs- och Polissaker. 1525
19130210 - Sextiofem år 822
19130210 - Stararna komna. 886
19130210 - Täflingsskjutning 1438
19130210 - Temperatur och lufttryck 594
19130210 - Till sin ordförande-mästare, 545
19130210 - Vinterbåtarna. 558
19130211 - Auktion 634
19130211 - Död i främmande land. 722
19130211 - Död. Karl August Fritz Büssow. 596
19130211 - Död. Knut Eugen Stillman. 497
19130211 - Från Nordiska spelen. 695
19130211 - Från sjön. 821
19130211 - Gotlands nation 883
19130211 - Inryckningsdagarna 718
19130211 - Kyrkostämma 638
19130211 - Munktells själfgående lokomobiler. 892
19130211 - Passagerarelista. 720
19130211 - Rättegångs- och Polissaker. 1201
19130211 - Sjöbeväringen skall hemförlofvas. 746
19130211 - Temperatur och lufttryck 790
19130213 - Båtarna. 360
19130213 - Död. Jakob Timoteus Nilsson. 537
19130213 - Död. JOHAN ARVID JAKOBSSON. 423
19130213 - Domkapitlets utslag 527
19130213 - Drunknad fartygsbefälhafvare. 433
19130213 - Från infanteriregementet. 261
19130213 - Från landsbygden. Källunge. 446
19130213 - Från landsbygden. Lärbro. 456
19130213 - Från sjön 310
19130213 - Infäste 315
19130213 - Krigsrätt 287
19130213 - Passagerarelista. 275
19130213 - Sirius Biografteater. 259
19130213 - Temperatur och lufttryck 318
19130213 - Visby Biografteater. 290
19130214 - 50 år 302
19130214 - Aftonunderhållning anordnas 285
19130214 - Ångf. Klintehamn 244
19130214 - Årets fält- och fälttjänstöfningar. 229
19130214 - Auktion å bräder och ved m. m. 350
19130214 - Auktion i Anga. 408
19130214 - Auktion i Ardre. 451
19130214 - Auktion i Fröjel. 436
19130214 - Auktion i Hall. 378
19130214 - Auktion i Hangvar. 379
19130214 - Auktion i Lummelunda. 349
19130214 - Auktion i Rone. 351
19130214 - Auktion i Slite. 338
19130214 - Auktion i Stånga. 456
19130214 - Auktion i Väte. 434
19130214 - Auktion i Veskinde. 483
19130214 - Auktion i Visby. 263
19130214 - Bygnadsverksamheten 273
19130214 - Död. Elin Teresia Lovisa. 386
19130214 - Död. Gunnar Zacharias Zackrisson. 371
19130214 - Död. J. O. Pettersson. 412
19130214 - Elfva månaders tjänstledighet 412
19130214 - Fastighets- och Lösöreauktion. 469
19130214 - Fastighetsauktion. 470
19130214 - Fastlandsbeväringen 252
19130214 - Födde, döde och lysning i Visby. 251
19130214 - Förberedande prästerlig examenal 360
19130214 - Från landsbygden. Garda. 376
19130214 - Från landsbygden. Hablingbo. 432
19130214 - Från sjön. 280
19130214 - Genom auktion 405
19130214 - I sitt 60:de år 249
19130214 - Lösöre- och fastighetsauktion. 277
19130214 - Lösöreauktion. 547
19130214 - Några teaterkvällar 273
19130214 - P. G. Lyth död. 247
19130214 - På Siriui biografen 601
19130214 - Passagerarelista. 261
19130214 - Större värdefull auktion 521
19130214 - Temperatur och lufttryck 320
19130215 - Aug. Wahlby 259
19130215 - Död. Hildur Fagerlund. 306
19130215 - Död. Jacob Wilhelm Jacobsson. 322
19130215 - Fångvården. 246
19130215 - Från sjön. 248
19130215 - Fridlysningstid för hare 219
19130215 - Gotlands sockerbetsodlare 254
19130215 - Passagerarelista. 216
19130215 - Såsom sökande 234
19130215 - Taxeringsnämnden för Visby stad 262
19130215 - Temperatur och lufttryck 238
19130215 - Vinterbåtarna. 245
19130217 - Afsked 215
19130217 - Afskrifven konkurs. 293
19130217 - Aftonunderhållningen 332
19130217 - Arrende- och lösöreauktion. 474
19130217 - Auktion å Malms i Helvi. 493
19130217 - Död. Anna Maria Ringbom. 403
19130217 - Död. Otto Mårten Palmgren. 268
19130217 - Egnahemsrörelsen 272
19130217 - En ny fem veckors skolkökskurs 225
19130217 - Ett barntempel 319
19130217 - Från landsbygden. Vamlingbo. 570
19130217 - Från sjön 359
19130217 - Genom exekutiv auktion 472
19130217 - Genom offentlig auktion 431
19130217 - I högre (andra) lönegrad 282
19130217 - I konkurs 334
19130217 - I konkurs 342
19130217 - Kronans markförvärf. 322
19130217 - Lärkan 256
19130217 - Lektor P. G. Lyths stoft 227
19130217 - Offentlig auktion. 265
19130217 - Passagerarelista. 324
19130217 - Pröfning 249
19130217 - Rättegångs- och Polissaker. 522
19130217 - Runmärkesfrågan 270
19130217 - Sällekapet G. G. 233
19130217 - Slite. 503
19130217 - Temperatur och lufttryck 393
19130217 - Välförtjänt belöning. 237
19130217 - Välkomstfest för beväringsmännen 305
19130217 - Varmbadhuset 219
19130217 - Vinterpostfarten. 253
19130217 - Visby Varpklubb (V. V.) 296
19130217 - Visbyjakten Elida 244
19130218 - Auktion å Malms I Helvi. 408
19130218 - Borgenärerna 293
19130218 - Död. Kristina Elisabet. 329
19130218 - Egendomsaffär. 243
19130218 - Exekutiv auktion 387
19130218 - Fackska sällskapet 465
19130218 - Förlofningen vid tyska kejsarhofvets 275
19130218 - Från hamnen. 494
19130218 - Från sjön. 400
19130218 - G. U. F:a Visbykrets 246
19130218 - Gåfvor till Bungemuseet. 389
19130218 - Genom exekutiv auktion, 396
19130218 - Ingen utvidgning af Visby hospital. 257
19130218 - Karlsö jakt- och djurskyddsförenings aktiebolag, 388
19130218 - Kinematografföreviening 240
19130218 - Lysning till äktenskap 331
19130218 - Masken från Moulin Rouge. 313
19130218 - Passagerarelista. 292
19130218 - Rättelse. 340
19130218 - Rekryteringen vid Gotlands infanteriregemente. 274
19130218 - Rymling oantastad i tjänst hos länsman. 453
19130218 - Sökande 268
19130218 - Temperatur och lufttryck 300
19130218 - Utslag gafs af Svea hofrätt 387
19130218 - Vigsel. 592
19130218 - Vinterpostångaren Polhem 249
19130218 - Visby studsmissionsförening 270
19130219 - A.-B. H. A. Lindsströms Järn-& Redskapshandel. 273
19130219 - Auktion å Hägvide i Lärbro. 548
19130219 - Auktion vid Stora Mörby i Hörsne 483
19130219 - Auktion. 275
19130219 - Båtarna. 216
19130219 - Död. Jacob Fredrik Bertelsson. 413
19130219 - Fastighetsauktion i Fröjel. 409
19130219 - Fastighetsauktion vid Vägume i Lärbro. 569
19130219 - Fastighetsköp. 524
19130219 - För anordnande af fälttjänstöfningar 199
19130219 - Från sjön. 323
19130219 - Genom auktion, 322
19130219 - Genom offentlig auktion 370
19130219 - Gotlands handelskammare 290
19130219 - Infanteriregementet. 262
19130219 - Lösöreauktion. 478
19130219 - Militärbefälhafvaren 508
19130219 - Nytt släktnamn. 296
19130219 - Offentlig auktion i Linde. 550
19130219 - Offentlig auktion i Stenkyrka. 632
19130219 - Passagerarelista. 329
19130219 - Polisbevakning i Roma. 478
19130219 - Statsanslag till ombygnad af Visby hamn 248
19130219 - Stor lösöreauktion. 341
19130219 - Stor spannmålsauktion m. m. 550
19130219 - Större värdefull auktion 476
19130219 - Studieanslag 487
19130219 - Temperatur och lufttryck 358
19130219 - Till ledamot 238
19130219 - Till sin kassaförvaltare 235
19130219 - Till vikarierande adjunkt 298
19130219 - Visby stadsmissionsförening 344
19130220 - Auktion å spannmål och virke m. m. 396
19130220 - Bråddöd. 288
19130220 - Deltagit. Arvid Jakobsson. 409
19130220 - Död. Carl Olof Wickman. 336
19130220 - Död. Lars Niklas Larsson. 410
19130220 - Femtiåringen hyllad. 225
19130220 - Från hamnen. 497
19130220 - Från landsbygden. Garda. 372
19130220 - Från landsbygden. Sydöstra Gotland. 464
19130220 - Gårdfarihandel 405
19130220 - Orgelkonsert 323
19130220 - Passagerarelista. 349
19130220 - Sextiosju år 360
19130220 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 241
19130220 - Temperatur och lufttryck 293
19130220 - Väghinder. 468
19130220 - Vinterpostföringen. 242
19130221 - Anslag åt föreläsningsverksamheten. 486
19130221 - Arrendeauktion. 251
19130221 - Auktion å spannmål. 410
19130221 - Auktion å virke. 361
19130221 - Auktion i Fole. 333
19130221 - Auktion i Hejde. 324
19130221 - Auktion i Hemse. 427
19130221 - Auktion i Linde. 344
19130221 - Auktion vid Hägvalds i Vänge. 353
19130221 - Auktion vid Kviungs i Stenkumla. 320
19130221 - Auktion vid Mölnare i Fleringe. 375
19130221 - Auktion vid Snosarfve i Silte. 356
19130221 - Auktion. 346
19130221 - Död. Brita Maria Laurin. 396
19130221 - Död. MARTHA. 310
19130221 - Död. Wilhelm Alfred Pettersson. 447
19130221 - En automatisk telefonapparat 467
19130221 - En tredje biograf 312
19130221 - Ett uppträde i Visby kronobränneri 1785. 356
19130221 - Fastighets- och Lösöreauktion. 420
19130221 - Födde, döde och Lysning i Visby. 255
19130221 - Folkskolan som gudstjänstlokal. 347
19130221 - Från infanteriregementet. 284
19130221 - Från landsbygden. Lärbro. 532
19130221 - G. U. F:a Visbykreta 282
19130221 - Genom auktion, 409
19130221 - Genom offentlig auktion, 367
19130221 - Handelskammarens uttalande i sockerfrågan. 221
19130221 - Kampen mot tuberkulosen. 312
19130221 - Kollektstipendiet 233
19130221 - Kungörelse. 239
19130221 - Lördagen d. 1 mars 400
19130221 - Lösöre- och fastighetsauktion. 230
19130221 - Lösöreauktion i Västerhejde. 347
19130221 - N. A. Youngberg död. 645
19130221 - Onsdagen den 26 349
19130221 - Onsdagen den 5 mars 364
19130221 - På förslag 417
19130221 - På grund af upphörande med jordbruket 572
19130221 - Passagerarelista. 281
19130221 - Stor lösöreauktion. 335
19130221 - Telefonledningarna utsträckas. 623
19130221 - Temperatur och lufttryck 300
19130221 - Till slöjdlärare 505
19130221 - Tisdagen den 25 februari 310
19130221 - Torsdagen den 27 291
19130221 - Trafikinkomsterna 280
19130221 - Vinterturer 268
19130222 - Auktion på Bahra gård i Etelhem. 406
19130222 - Död. NILS AUGUST YOUNGBEBG. 364
19130222- Afsked 238
19130222- Den nya Gotlandsångaren Vineta 208
19130222- En liten vinterknäpp 231
19130222- Från landsbygden. Hall. 566
19130222- Från sjön. 922
19130222- Genom auktion 338
19130222- Genom offentlig auktion, 347
19130222- K. m:t har tillåtit 217
19130222- Kyrkoherdetjänsten i Atlingbo. 356
19130222- Öfverste Fineman 236
19130222- Passagerarelista. 318
19130222- Prästerligt förordnande. 482
19130222- Rättelse. 469
19130222- Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 289
19130222- Temperatur och lufttryck 300
19130222- Terranglöpning 253
19130222- Till kapten 242
19130222- Vinterpostfarten. 231
19130224 - Auktion vid Hultungs i Bunge. 386
19130224 - Auktion vid Kviungs i Stenkumla. 339
19130224 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 354
19130224 - Auktion vid Stora Mörrby i Hörsne 353
19130224 - Båtarna. 247
19130224 - Carambolage. 252
19130224 - De gifta kvinnorna i posttjänst. 223
19130224 - Död. Mathilda Maria Bagge. 264
19130224 - Dödsfall. 249
19130224 - Fältskjutning 699
19130224 - Fårösunds kustartilleridetachements skytteförening 464
19130224 - Fastighetsauktion vid Vägume i Lärbro. 421
19130224 - Från landsbygden. Rute. 403
19130224 - Genom offentlig auktion 420
19130224 - Guldbröllop 458
19130224 - I här förda föreningsregister 627
19130224 - Konkursärenden. 308
19130224 - Med ångaren Klintehamn som logementsfartyg 305
19130224 - Nykterhetsfest 303
19130224 - Offentlig auktion. 431
19130224 - Passagerarelista. 288
19130224 - Rättegångs- och Polissaker. 345
19130224 - Som postmästare 279
19130224 - Tack för god vakt. 274
19130224 - Temperatur och lufttryck 301
19130224 - Till revisorer 292
19130224 - Till Visby inköpt fartyg. 267
19130224 - Visby assuransförening 307
19130225 - Auktion å Hägvide i Lärbro. 475
19130225 - Auktion vid Mölnare i Fleringe. 381
19130225 - Beträffande Alskogs mejeriaktiebolag 387
19130225 - Borgenärerna 444
19130225 - Död. Carl Ludvig Laurentius Jakobsson. 349
19130225 - Död. Johan August Nils Råberg. 448
19130225 - Död. Sofia Gustava Petterson. 397
19130225 - En 16-årig yngling på villovägar. 356
19130225 - Från artillerikåren 234
19130225 - Från landsbygden. Väte. 447
19130225 - Från sjön. 251
19130225 - Från vinterautomobiltäflingen. 234
19130225 - Jordfästning. 290
19130225 - Kungörelse. 382
19130225 - Lösöreauktion vid Norderihre i Lärbro. 485
19130225 - Passagerarelista. 259
19130225 - Själfmord i kasärn. 315
19130225 - Temperatur och lufttryck 283
19130225 - Till befälhafvare 466
19130225 - Visby skyttegille 289
19130226 - Auktion å egnahemslägenheter. 494
19130226 - Auktion å skogseffekter vid Björkome i Lokrume. 416
19130226 - Auktion i goodtemplarsalen. 270
19130226 - Auktion vid Findarfve i Rone. 352
19130226 - Auktion vid Hägvalds i Vänge. 393
19130226 - Auktion vid Hundlund i Västerhejde. 341
19130226 - Auktion vid Koparfve i Lau. 380
19130226 - Auktion vid Sindarfve i Hemse. 456
19130226 - Auktion vid Tors i Bro. 428
19130226 - Auktion vid Widringe i Burs. 545
19130226 - Båtarna. 305
19130226 - Deltagande. C. O. WICKMAN. 291
19130226 - Död. Johanna Magdalena Barbara Siggelin. 262
19130226 - Fartygsbefälhafvares skyldighet att anmäla rymningar. 304
19130226 - Fastighetsauktion.ma 385
19130226 - Femtio år 264
19130226 - Från landsbygden. Hemse. 487
19130226 - Gåfvor till Nära kyrka. 563
19130226 - Hos Svenska fornminnesföreningen 269
19130226 - Kapten W. R. Edling 257
19130226 - Konkursauktion i Tingstäde. 508
19130226 - Kungörelse. 375
19130226 - Mjölkens fetthalt. 401
19130226 - Öfvermåttan ruskigt. 388
19130226 - Passagerarelista. 321
19130226 - Som allmänhetens kommisionärer 295
19130226 - Stor spannmålsauktion m. m. vid St. Hästnäs. 390
19130226 - Större lösöreauktion. 322
19130226 - Svenska turistföreningen 308
19130226 - Temperatur och lufttryck 352
19130227 - Auktion. 265
19130227 - Fall af mjältbrand 455
19130227 - Från landsbygden. Bara. 387
19130227 - Från landsbygden. Fröjel. 385
19130227 - Från landsbygden. Lärbro. 438
19130227 - Från sjön. 304
19130227 - Inskrifning af värnpliktige 312
19130227 - Lönetillskott 542
19130227 - Passagerarelista. 334
19130227 - Slite. 384
19130227 - Snö 294
19130227 - Temperatur och lufttryck 295
19130227 - Till arvode för väbeltjänstgöring 498
19130227 - Tragedien å Visborgs slätt. 273
19130227 - Vinterpostfarten. 305
19130228 - Auktion å bättre välvårdade husgerådssaker. 538
19130228 - Auktion å spannmål m. m. 384
19130228 - Auktion egnahemslägenheter. 406
19130228 - Auktion i Burs. 485
19130228 - Auktion i Klintehamn. 444
19130228 - Auktion vid Binge i Martebo. 400
19130228 - Auktion vid Haltarfve i Väte. 446
19130228 - Auktion vid Hemmor i Garda. 304
19130228 - Auktion vid Hultungs i Bunge. 359
19130228 - Auktion vid Kronholmen i Vestergarn. 491
19130228 - Auktion vid L:a Atlings i Atlingbo. 395
19130228 - Auktion vid Ljugennes i Burs. 482
19130228 - Auktion vid Robbenarfve i Garda. 318
19130228 - Auktion vid Smiss ångsåg i Gerum. 409
19130228 - Auktion vid Snosarfve i Silte. 564
19130228 - Auktion vid Tors i Bro. 407
19130228 - Auktion vid Västerväte i Väte. 366
19130228 - Auktion vid Waters, Gothem. 365
19130228 - Bröllop 267
19130228 - Bungemuseet tillväxer. 383
19130228 - Carl Ferm. 323
19130228 - Deltagande. MARTHA. 291
19130228 - Död. Carl S. F. Horneij. 270
19130228 - Död. Elen Maria Johanna. 437
19130228 - Död. Laura Christina. 437
19130228 - En värdefull och intressant gåfva 396
19130228 - Ett viktigt inlägg i sockertullfrågan 451
19130228 - Fastighetsauktion. 357
19130228 - Födde och döde i Visby. 314
19130228 - Från sjön. 267
19130228 - I Amerika aflidna gotlänningar. 375
19130228 - I här förda föreningsregister 449
19130228 - Klent stäldt med brandredskapen. 489
19130228 - Lösöreauktion vid Medebys i Ekeby. 409
19130228 - Lösöreauktion vid Ytlings i Bro. 416
19130228 - Offentlig auktion. 305
19130228 - På sin 50-årsdag 296
19130228 - Passagerarelista. 312
19130228 - Skogsvårdsstyrelsen 252
19130228 - Skyddsföreningen 317
19130228 - Sökande 286
19130228 - Stor lösöreauktion. 412
19130228 - Temperatur och lufttryck 317
19130228 - Utsädes- och Potatisauktion 398
19130228 - Vid generalstabens 254
19130228 - Vinterpostångaren Polhem 373
19130228 - Vinterturer 319
19130228 - Visby skyttegille 294
Till tjänstebiträdes 656