1913

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
18830421 - Kungörelse. 842
18830421 - Vinterpostångaren Polhem 882
19130102 - Afsked 1046
19130102 - Afsked från befattningen 1020
19130102 - Borgenärerna i bagaren 1058
19130102 - Borgenärerna i handelsidkerskan 984
19130102 - C. I. Kolmodin. 954
19130102 - Det nya året 989
19130102 - Död. Johan Petter Gunnar Ringvall. 945
19130102 - Död. Johan Theodor Johansson. 1449
19130102 - Dödens skördar. 1125
19130102 - En kännbar förlust 836
19130102 - Ett ohyggligt barnhem. 837
19130102 - Folkmängdsuppgifter. Gotlands landsbygd. 1364
19130102 - Förordnandet 869
19130102 - Från landsbygden. Sanda, Vamlingbo och Björke. 1324
19130102 - Från Sjön. 1260
19130102 - Hushållningsgillena. 1451
19130102 - I D. B. V:s sparbank 835
19130102 - Medicinalstyrelsen 1258
19130102 - Ordboken öfver Gotlands folkmål. 836
19130102 - På förslag 839
19130102 - Passagerarelista. 1312
19130102 - Stiftelseurkund! 1209
19130102 - Tempertur och lufttryck i Visby 1224
19130102 - Till förste styrman 786
19130102 - Visby stads folkmängd 1403
19130102 - Visby. 1974
19130103 - Auktion i Stånga. 1142
19130103 - Auktion i Väte. 1049
19130103 - Bättre fastighetsauktion. 743
19130103 - Borgenärerna i urarfvakonkursen 1604
19130103 - Död. Anders Johan Petter Budin. 981
19130103 - Död. Catharine Kristine Envall. 965
19130103 - Entreprenadauktion 890
19130103 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1724
19130103 - Från landsbygden. 1489
19130103 - Från landsbygden. Ala. 1072
19130103 - Från sjön. 1197
19130103 - Genom offentlig auktion, 1075
19130103 - Jakttabell för Gotlands län. 825
19130103 - Offentlig auktion. 1169
19130103 - Passagerarelista. 1510
19130103 - Slite. 1253
19130103 - Slite. Ankomna fartyg. 1295
19130103 - Stor auktion 721
19130103 - Temperatur och lufttryck i Visby 1329
19130103 - Tingstäde rullföringsområde 1590
19130103 - Vikariat 1038
19130103 - Visby torgpris. 1779
19130103 - Visby. 1586
19130104 - C. I. Kolmodin, Visby. 649
19130104 - Död. Christina Höglund. 670
19130104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1205
19130104 - Från landsbygden. Fårö. 1328
19130104 - Från sjön. 942
19130104 - Lokalafdelningen n:r 250 583
19130104 - Medén & Wetterlund 625
19130104 - Passagerarelista. 1265
19130104 - Rättegångs- och Polissaker. 1013
19130104 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 652
19130104 - Stiftadt 1782. Fonder 14,500,000. 596
19130104 - Temperatur och lufttryck 630
19130104 - Visby. 1694
19130107 - Död. Anna Ottilia. 806
19130107 - Död. Karl Reinhold Hansson. 950
19130107 - Död. Petter August Olsson. 874
19130107 - Fattigvårdsstyrelsen 595
19130107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1201
19130107 - Från landsbygden. 1141
19130107 - Från sjön. 1368
19130107 - Genom offentlig auktion, 1130
19130107 - Passagerarelista. 600
19130107 - Temperatur och lufttrycki Visby 1015
19130107 - Visby 1387
19130108 - Död. Margareta Sofia Lindgren. 1002
19130108 - Död. Olof Gardell. 1181
19130108 - Fastighetsauktion. 990
19130108 - Från landsbygden. Ardre. 1173
19130108 - Från landsbygden. Garda. 1134
19130108 - Från landsbygden. Levide. 997
19130108 - Från sjön. 1114
19130108 - Gotlands Djurskyddsförening 606
19130108 - Männen för dagen. 708
19130108 - mejerikonsulenten. 595
19130108 - Passagerarelista. 1201
19130108 - Rättegångs- och Polissaker. 986
19130108 - Temperatur och lufttryck i Visby 1034
19130108 - Visby. 1875
19130109 - Död. Maria Katarina Westring. 695
19130109 - Död. Nils Petter Kvarnstedt. 982
19130109 - Temperatur och lufttryck i Visby 1117
19130109 - Vikariat vid Guldrupe skola 944
19130109 - Visby 2880
19130110 - Auktion i Hangvar. 1239
19130110 - Auktion Lördagen 1240
19130110 - Auktion Måndagen 839
19130110 - Auktion. 1459
19130110 - De nya guld- och sillverstämplarna. 617
19130110 - En ny Asta Nielsenfilm 640
19130110 - En rätt lustig potatis 1243
19130110 - Ett brudstolskläde 1153
19130110 - Fårösund. 1241
19130110 - Fastighets- och lösöreauktion. 1083
19130110 - Från hamnen. 629
19130110 - Från sjön. 555
19130110 - Genom offentlig auktion, 1253
19130110 - Inlöst fornfynd. 919
19130110 - Kanalarbete. 999
19130110 - Kappelshamn. 1034
19130110 - Konfirmationsundervisningen 597
19130110 - Lösöreauktion. 717
19130110 - Mazetti's Ögon-Cacao. 573
19130110 - Omkommen gotländing. 659
19130110 - Postupplagorna 572
19130110 - Punschstämpelskatten. 549
19130110 - Talmansryktena. 580
19130110 - Temperatur och lufttryck 585
19130110 - Till årets infanteriskjutskola 580
19130110 - Till ledamot 628
19130110 - Vid Hägvalls kvarn Linde 1010
19130110 - Vid Visby högre flickskola 587
19130111 - All jakt 1098
19130111 - Arbetena å Broväg. 586
19130111 - Bergmans teatersallskap 594
19130111 - Borgenärerna 1421
19130111 - Den kyrkskrifna folkmängden 1692
19130111 - Död. Kerstin Emilia. 686
19130111 - Drättselkammaren 578
19130111 - Emigrationen. 551
19130111 - Faststäldt landstingsbeslut. 586
19130111 - Folkmängsuppgifter från Gotlands landsbygd 1467
19130111 - Förlängd tjänstledighet 556
19130111 - Från landsbygden. Sanda. 925
19130111 - Från sjön. 575
19130111 - G. U. F:s Visbykrets 547
19130111 - Granit. 609
19130111 - Krig eller fred? 1101
19130111 - Passagerarelista. 627
19130111 - Prästerskapet. 1143
19130111 - Prins Eugen 574
19130111 - Rättegångs- och Polissaker. 590
19130111 - Resultatet aj fjolårets taxerig. 661
19130111 - Sjuttiofem år 1313
19130111 - Styrelsen för F. K. P. R. 603
19130111 - Temperatur och lufttryck 592
19130111 - Till kvinligt skrifbiträde 583
19130111 - Vinterbåtarna. 545
19130113 - Angående icke vapenföra värnpliktiga 570
19130113 - Arbetsförman 552
19130113 - Auktion å virke och ved 942
19130113 - Död. Maria Kock. 1279
19130113 - Efter 2-årig aktiv tjänstgöring 639
19130113 - En gammal sjöbuss. 642
19130113 - En vacker gudstjänst 567
19130113 - Fjolårets sockerbetskörd 705
19130113 - Första förhör 1331
19130113 - Från hamnen. 1184
19130113 - Från landsbygden. Fleringe. 1013
19130113 - Från landsbygden. Rute. 1143
19130113 - Från landsbygden. Vallstena. 882
19130113 - Hem från kriget. 972
19130113 - Hushållningsgillena. 1321
19130113 - Konkursärenden. 1470
19130113 - Konkursernas antal 656
19130113 - Kungörelse. 1591
19130113 - Lösöreauktion. 641
19130113 - Mazetti's Vanilj Chokolad 567
19130113 - Nytt millionföretag på Gotland. 1000
19130113 - På sin 76-årsdag 1398
19130113 - Passagerarelista. 599
19130113 - Rättegångs- och Polissaker. 664
19130113 - Såld stadsfastighet. 633
19130113 - Som extra provinsialläkare 949
19130113 - Täckdikningslån. 977
19130113 - Temperatur och lufttryck 595
19130113 - Till medlem 537
19130113 - Tingspredikan 1268
19130113 - Våra riksdagsman 605
19130113 - Venia 1311
19130113 - Vinterbåtarna. 596
19130114 - Barnförlamningen. 559
19130114 - Den innevarande vintern 535
19130114 - Död. Ida Mathilda Broström. 1028
19130114 - Död. Sanna Lindström. 555
19130114 - Ett fackeltåg 597
19130114 - Från sjön. 579
19130114 - G. U. F:s Visbykrets 582
19130114 - Hoburgens lifräddningstation, 827
19130114 - I skogsvårdskomitén 903
19130114 - Inköp af mark för kronans räkning. 551
19130114 - Konkursärende. 822
19130114 - Konkursauktion i Hablingbo. 1010
19130114 - Kungörelse. 601
19130114 - Linamyrsköpet. 557
19130114 - Syster Myrsten 956
19130114 - Täckdikningslån 602
19130114 - Temperatur och lufttryck 630
19130114 - Till nämdeman 1508
19130114 - Till vikarierande lärarinna 875
19130114 - Upprop 530
19130114 - Världens högsta träd. 786
19130115 - Anmaning. 1052
19130115 - Befrielse från återläsningsskyldighet 528
19130115 - Beviljadt infäste. 576
19130115 - Böndagar under 1914. 586
19130115 - Död. Anna Maria Charlotta. 1246
19130115 - Död. STURE. 600
19130115 - Emigrationskomiténs utredning. 556
19130115 - Ett trefligt samkväm 593
19130115 - Fastighetsauktion i Grötlingbo. 926
19130115 - Fest 601
19130115 - Från landsbygden. Vamlingbo. 1014
19130115 - Från sjön. 592
19130115 - Gotlands Djurskyddsförening 553
19130115 - Hushållningsgillena. 1116
19130115 - Inlösen af gatumark. 562
19130115 - Krigsrätt 555
19130115 - Lavetter till de Hertzska kulsprutorna. 594
19130115 - Offentlig auktion. 979
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång 1158
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång. 1309
19130115 - Om nedsatta biljettpris 600
19130115 - Passagerarelista. 568
19130115 - Polis tillsättes å Södervärn. 577
19130115 - Rättegångs- och Polissaker. 2092
19130115 - Skolorna börja. 566
19130115 - Södra härads brandstodsförening. 1045
19130115 - Stadens bilfvande varmbadhus. 534
19130115 - Stadsfullmaktige 583
19130115 - Temperatur och lufttryck 491
19130115 - Till entreprenör 554
19130115 - Till infanteriskjutskolan 555
19130115 - Tillstånd 1300
19130115 - Värdefull lösöreauktion. 1308
19130115 - Världshistoriska gestalter. 789
19130115 - Venia 1232
19130115 - Vinterpostfarten. 519
19130116 - Antalet emigranter 712
19130116 - Auktion i Gammalgarn. 1040
19130116 - Beviljad kollekt. 584
19130116 - Byggmästaren L. Andersson. 909
19130116 - De Ekenbergska torfpatenten. 613
19130116 - Den allmänna pensionsförsäkringen. 633
19130116 - Fältskjutning 1202
19130116 - Fögaeriförraltningens omorganisation. 578
19130116 - För flere och bättre skyddade kabelförbindelser 561
19130116 - Förmyndareräkningar 611
19130116 - Från infanteriet. 529
19130116 - Från landsbygden. Hall. 1092
19130116 - Från landsbygden. Norrlanda. 982
19130116 - Från landsbygden. Sanda. 998
19130116 - Gotlands norra härads brandstodsförening. 897
19130116 - Hvad flygningarna kostade 1912. 563
19130116 - Offentlig auktion i Garda. 1101
19130116 - Passagerarelista. 756
19130116 - Såsom rymmare efterlyses 1844
19130116 - Sirius Biografteater. 553
19130116 - Temperatur och lufttryck 560
19130116 - Till anläggande 547
19130116 - Till det frivilliga skytteväsendet 564
19130116 - Tjänstledighet 1356
19130116 - Väghinder. 906
19130116 - Vårt blifvande varmbadhus. 521
19130116 - Vinterbåtarna. 509
19130116 - Visby Biografteater 555
19130117 - Anbud å möbler till Gnisten. 1206
19130117 - Anmaning. 1171
19130117 - Auktion å virke och ved 868
19130117 - Auktion Furubjers i Tingstäde 1171
19130117 - Auktion i Gammalgarn. 1116
19130117 - Auktion i Stenstu i Stenkyrka. 1277
19130117 - Auktion vid Åkra i Sjonhem. 902
19130117 - Auktion vid Dans i Hejde. 885
19130117 - Auktion vid Demerarfve i Rone. 945
19130117 - Den tillämnade torfkolsfabriken 520
19130117 - Död. Anna Magdalena Hallbom. 1015
19130117 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 1098
19130117 - Exekutiv auktion å Fårö. 1130
19130117 - Fastighets- & lösöreauktion i Lye. 973
19130117 - Fastighets- och lösöreauktion. 1025
19130117 - Fastighetsauktion. 571
19130117 - Fastighetsauktion. O. Björnlund. 961
19130117 - Från landsbygden. Bunge. 1018
19130117 - Från sjön. 571
19130117 - Genom offentlig auktion, 1426
19130117 - Hamnuppbörden 592
19130117 - Häradshöjding Th. af Ekenstam 567
19130117 - Ingen kommendantsbefattning i Tingstäde. 1097
19130117 - Konkursauktion i Hablingbo. 1069
19130117 - Krigsrätt 576
19130117 - Lojsta komministratur. 885
19130117 - På finfin skridskois 1145
19130117 - Passagerarelista. 543
19130117 - Rättegångs- och Polissaker. 553
19130117 - Sextio år 518
19130117 - Statsbidrag för moderskapshjälp. 484
19130117 - Stor auktion 837
19130117 - Strömbergska teatersällskapet 467
19130117 - Temperatur och lufttryck 535
19130117 - Trafikinkomsterna å Gotlands järnväg 509
19130117 - Våra fornminnens bevarande. 550
19130117 - Värdefull lösöreauktion. 1507
19130117 - Vid högre flickskolan 629
19130117 - Vid Pavalds i Lärbro 1282
19130117 - Vinterturer 591
19130118 - Af vinterbåtarna 578
19130118 - Anslag till järnvägen 1144
19130118 - Auktion vid Stenkumlaväg. 582
19130118 - Auktion. 1153
19130118 - Böterna höjda för Gotlands Folkblad. 578
19130118 - C. A. Hultgren, Visby. 557
19130118 - Dispensansökan. 537
19130118 - Folkskollärare förbereder 890
19130118 - Från sjön. 519
19130118 - I sitt 60:de år 460
19130118 - Krigsaviatikerns sista strid. 1006
19130118 - Lönereglering för e. o. prästerskapet. 505
19130118 - Nationalgoodtemplarnes paradfest, 562
19130118 - Passagerarelista. 534
19130118 - Proviantförråd vid Fårösunds kustposition. 965
19130118 - Rättegångs- och Polissaker. 623
19130118 - Stor egendomsaffär. 1364
19130118 - Temperatur och lufttryck 540
19130118 - Till tjänstgöring 494
19130120 - Baltiska utställningens affisch. 458
19130120 - Död. Chatarina Bernhardina Wiberg. 486
19130120 - Död. Jakob Petter Alfred Jakobsson. 689
19130120 - Död. Karl. 991
19130120 - Enligt epidemirapporterna 1482
19130120 - Från sjön. 620
19130120 - Gotlands missionsförenings 558
19130120 - Klintehamn. 1181
19130120 - Konungens adjutant 502
19130120 - Männen för dagen. 481
19130120 - Musikstund å lasarettet. 555
19130120 - Passagerarelista. 523
19130120 - Rättegångs- och Polissaker. 620
19130120 - Sextio år 982
19130120 - Temperatur och lufttryck 528
19130120 - Vinterpostfarten. 504
19130120 - Vintersport. 540
19130121 - Den sista af sin ätt. 1274
19130121 - Död. Anna Hägg. 578
19130121 - Dödsfall. 496
19130121 - Egendomarna Malms 915
19130121 - Fårösundsförråden. 1105
19130121 - Från landsbygden. Ala. 999
19130121 - Från landsbygden. Stånga. 1103
19130121 - Från sjön. 569
19130121 - Häradshölding Th. af Ekenstam 940
19130121 - Hushållningsgillena. 1170
19130121 - I härvarande kronohäkte 604
19130121 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1195
19130121 - Männen för dagen. 562
19130121 - Odlaren 538
19130121 - Passagerarelista. 476
19130121 - Rättegångs- och Polissaker. 525
19130121 - Sjuttioett år 584
19130121 - Som ledamot i taxeringsnämden 1247
19130121 - Temperatur och lufttryck 605
19130121 - Västningeköpet. 1027
19130121 - Virkes- & vedauktion i Helvi. 1009
19130122 - Anmaning. 1088
19130122 - Auktion i den s. k. Qviehagen. 1063
19130122 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 872
19130122 - Eldsvåda i Alfva. 1017
19130122 - Fältskjutning 1128
19130122 - Fastighetsauktion. 657
19130122 - Ferdinand Slitberg, Burgsvik. 1232
19130122 - Från landsbygden. Lärbro. 1013
19130122 - Från landsbygden. Stånga. 1009
19130122 - Genom offentlig auktion, 1332
19130122 - Gotlands skytteförbunds 1001
19130122 - Krig och fred. 1018
19130122 - Landtbrukaren E. Eliasson. 1463
19130122 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1256
19130122 - På sin konsertturné 503
19130122 - Passagerarelista. 563
19130122 - Prinsessan Eugenies understödsförening 715
19130122 - Räfskall 1278
19130122 - Rättegångs- och Polissaker. 572
19130122 - Skogsauktion. 1121
19130122 - Statsanslaget å 100,000 kr. 573
19130122 - Statsanslaget till Tingstäde-Fårösundsjärnvagen. 1095
19130122 - Stor auktion 664
19130122 - Större auktion å spannmål m. m. 496
19130122 - Styrelsen för Gotlands Djurskyddsförening 499
19130122 - Suderbys i Hejdeby. 927
19130122 - Telefonförhållandena på Gotland 963
19130122 - Temperatur och lufttryck 576
19130122 - Torsdagen 23 januari 557
19130122 - Vid Pavalds i Lärbro 1150
19130122 - Vinterpostföringen. 528
19130123 - Borgenärerna 595
19130123 - Efterlyst 1114
19130123 - Ett resestipendium 553
19130123 - Fältskjutning 1086
19130123 - Förslag till tomtindelning. 618
19130123 - Från affärsvärlden. 524
19130123 - Från sjön. 534
19130123 - Hundskatt 558
19130123 - I Hälsovännen 497
19130123 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1235
19130123 - Linamyrsköpet. 500
19130123 - När olyckan är framme. 887
19130123 - Passagerarelista. 561
19130123 - Räntabla fastigheter 523
19130123 - Rättegångs- och Polissaker. 492
19130123 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 514
19130123 - Temperatur och lufttryck 568
19130123 - Till vik. lärarinna 1330
19130123 - Tillstånd till gårdfarihandel 542
19130123 - Väghinder. 1192
19130123 - Vinterbåtarna. 505
19130124 - Å auktion vid Takstens 1142
19130124 - Auktion i Boge. 1011
19130124 - Auktion i Hafdhem. 1448
19130124 - Auktion i Lojsta. 914
19130124 - Auktion i Vamlingbo. 1021
19130124 - Auktion vid Qviehagen. 1417
19130124 - Auktion vid Valdartve i Eskelhem. 987
19130124 - Auktionsuppbörd 1264
19130124 - Död. Hilda Maria Karolina. 898
19130124 - Död. Nicklas Vilhelm Larsson. 1007
19130124 - Dödsfall. 542
19130124 - Egendomarna Malms 875
19130124 - Entreprenadauktion. 949
19130124 - Fastighets- och lösöreauktion. 912
19130124 - Fastighetsauktion vid Murgatan 43. 496
19130124 - Fastighetsauktion. 509
19130124 - Fisket i Gotlands län 1912. 513
19130124 - Från landsbygden. Sanda. 603
19130124 - Från sjön. 496
19130124 - Fredagen den 31 Januari 532
19130124 - G. U. F:s Visbykrets 510
19130124 - Genom offentlig auktion 497
19130124 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1272
19130124 - Med anledning af sin hustrus död 858
19130124 - Militärbefälhafvaren 520
19130124 - Omorganiseringen af 565
19130124 - Onsdagen den 29 jan. 965
19130124 - Passagerarelista. 532
19130124 - Passionsgudstjänsterna 1054
19130124 - Populärvetenskapliga artiklar. 601
19130124 - Rättegångs- och Polissaker. 487
19130124 - Sixarfve i Viklau. 834
19130124 - Skogsauktion. 839
19130124 - Skolgången å Södervärn. 510
19130124 - Sparbanksrörelsen vid stadens folkskolor. 504
19130124 - Stor auktion å handelsvaror. 543
19130124 - Temperatur och lufttryck 547
19130124 - Vinkels i Sjonhem. 853
19130124 - Virkes-& vedauktion i Helvi. 951
19130125 - Afsked 523
19130125 - Auktion vid Valdarfve i Eskelhem. 949
19130125 - Död. Gustaf E. Hellgren. 528
19130125 - Döfstumundervisningen. 494
19130125 - Ensam sökande 897
19130125 - Fattigbjudning 582
19130125 - Framflyttad biskopsvisitation. 1374
19130125 - Från sjön. 615
19130125 - Jordfästning. 510
19130125 - Omslag i väderleken 486
19130125 - Passagerarelista. 497
19130125 - Rättegångs- och Polissaker. 495
19130125 - Sjuttio år 511
19130125 - Temperatur och lufttryck 518
19130125 - Till andre förman 1219
19130125 - Vår flotta. 487
19130125 - Vetenskapsakademien 538
19130125 - Visborgs fältridtklubb 552
19130127 - 30-årsfest 602
19130127 - Andra förslagsrummet 946
19130127 - Ångf. Klintehamn 537
19130127 - Borgenärerna 736
19130127 - Död. Carl Petter Elgstrand. 902
19130127 - Död. Johanna Dorothea Klint. 519
19130127 - Död. Karl Johan Engström. 960
19130127 - Död. NIKLAS ALERT JOHANSSON. 898
19130127 - Förlist segelfartyg. 627
19130127 - Förlofning 1045
19130127 - Från sjön. 582
19130127 - Gotlands biodlareförening 963
19130127 - I konkurs 557
19130127 - Konkursauktion. 930
19130127 - Passagerarelista. 470
19130127 - Rättegångs- och Polissaker. 585
19130127 - Stor auktion å handelsvaror. 539
19130127 - Temperatur och lufttryck 513
19130127 - Till erhållande af lediga lektorstjänsten 598
19130127 - Tingstäde-Fårösunds järnväg. 1434
19130127 - Vid Fårösund under Krimkriget. 1959
19130127 - Vid räfskallet 931
19130127 - Vinterpostföringen. 592
19130128 - Borgenärerna 1399
19130128 - Borgenärerna i handlanden 543
19130128 - Den adjunktstjänst 603
19130128 - Dispache 486
19130128 - Exekutiv auktion 1211
19130128 - För stöld af ett fickur 867
19130128 - Förbruksföreningen Visborg 515
19130128 - Från sjön. 569
19130128 - Gotlands skarpskytte- och jägaregille 648
19130128 - Klintehamn. 1103
19130128 - Lag om gemensamhetsfiske. 565
19130128 - Passagerarelista. 507
19130128 - Rättegångs- och Polissaker. 543
19130128 - Rättelse. 898
19130128 - Slädföret 508
19130128 - Temperatur och lufttryck 482
19130128 - Till aktiebolagsregistret 559
19130128 - Understödsförbundet n:r 3 468
19130128 - Utbetalade rofdjurspremier. 426
19130128 - Vid årets inskrifningsförrättningar 473
19130128 - Villebrådstillgången 493
19130128 - Vinterpostföringen. 455
19130128 - Visby arbetares sjuk- och begrafningskassa 448
19130129 - Auktion å Kappelshamn. 802
19130129 - Den sista färden. 448
19130129 - Död. Katarina Helena Jacobsson. 717
19130129 - Död. Petter Broström. 854
19130129 - Egendomsförsäljning. 902
19130129 - Entreprenad å vägbygnad. 1391
19130129 - Från landsbygden. Sanda. 656
19130129 - Från sjön. 536
19130129 - Fredagen den 31 januari 521
19130129 - G. U. F:s Visbykrets 700
19130129 - Genom offentlig auktion 972
19130129 - Gotlands läns hushållningssällskap 451
19130129 - Hushållningsgillena. 964
19130129 - Hvad vi sluppit äta. 506
19130129 - I metodistkyrkan 1037
19130129 - Järnvägsreformer. 451
19130129 - Konkursauktion i Hablingbo. 849
19130129 - Legning af hästar 400
19130129 - Passagerarelista. 431
19130129 - Rättegångs- och Polissaker. 512
19130129 - Temperatur och lufttryck 438
19130129 - Väg- och vattenbygnarlsstyrelsen 951
19130129 - Vinterbåtarna. 424
19130130 - Å förslag 679
19130130 - Afliden åldring. 843
19130130 - Åttio år 430
19130130 - Auktion å Kappelshamn. 762
19130130 - Biskop K. H. Gez. von Schéele 421
19130130 - C. A. Hultgren, Hästgatan. 392
19130130 - Död. John Jacob Petter Ahlgren. 427
19130130 - Få vi gasverk? 485
19130130 - Fastighetsaffär. 1195
19130130 - Förmyndareräkningar 424
19130130 - Från sjön. 427
19130130 - Hrr hundägare 464
19130130 - Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder. 440
19130130 - Passagerarelista. 489
19130130 - Passionsgudstjänsterna 1285
19130130 - Rättegångs- och Polissaker. 444
19130130 - Temperatur och lufttryck 489
19130130 - Tillsynen å Gotska Sandöns kronopark. 915
19130130 - Vill ej bli kyrkorådslednmot. 720
19130130 - Vinterpostfarten. 400
19130130 - Visby Fabriks- och 435
19130131 - Auktion å utsädeskorn 725
19130131 - Auktion å växande skog. 910
19130131 - Auktion å virke och ved 795
19130131 - Auktion å virke och ved i Vallstena. 804
19130131 - Auktion på rotfrukter. 776
19130131 - Auktion på utstämplad skog. 1215
19130131 - Auktion vid Hejdebyväg. 446
19130131 - Auktion vid Nybjers i Hörsne. 791
19130131 - Auktion vid Skota i Lojsta. 839
19130131 - Borgenärerna uti trädgårdsmästaren 904
19130131 - Carl Ferm. 544
19130131 - Eldsvåda i Klintehamn. 1515
19130131 - Entreprenad å vägbygnad. 888
19130131 - Entreprenadauktion. 848
19130131 - Fastighetsauktion. 792
19130131 - Från landsbygden. 1554
19130131 - Från sjön. 888
19130131 - Genom auktion 813
19130131 - Konkursauktion i Hablingbo. 801
19130131 - Konkursauktion. 793
19130131 - Lösöre- och-fastighetsauktion. 498
19130131 - Passagerarelista. 444
19130131 - Räntabla fastigheter 841
19130131 - Rättegångs- och Polissaker. 441
19130131 - Stor spannmålsauktion i Slite. 684
19130131 - Temperatur och lufttryck 388
19130131 - Värdefull kreatursauktion. 1313
19130131 - Virkes- & vedauktion 701
19130131 - Visby 2105
19130131 - Visby torgpris. 444
19130201 - Ångaren Roma såld till Marocko. 468
19130201 - Årets inskrifningsförrättningar. 349
19130201 - Åttioringen hyllas. 407
19130201 - Blidväder 360
19130201 - Den lyckade flygfärden öfver Simplon. 367
19130201 - Förhör 458
19130201 - Förlofning 396
19130201 - Fru Sigrid Borgström-Bodén 415
19130201 - I D. B. V:s sparbank 388
19130201 - I kronohäktet 422
19130201 - Klintehamn. 884
19130201 - Kriget. 925
19130201 - Kvinligt yrkesregister 1913, 359
19130201 - Meddelande. 389
19130201 - Passagerarelista. 381
19130201 - Rättegångs- och Polissaker. 403
19130201 - Rum för resande på Östersjön 421
19130201 - Såsom ende sökande 357
19130201 - Sextiosju år 405
19130201 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesda 347
19130201 - Skyttemärke till uniform. 401
19130201 - Slädpartiernnas tid är nu inne 367
19130201 - Temperatur och lufttryck 388
19130201 - Temperatur och lufttryck i Visby 1158
19130201 - Till en månads suspension 909
19130201 - Vinterbåtarna. 410
19130201 - Visby 2029
19130201 - Visby skyttegilles fältskjutning 386
19130203 - Arbetareföreningens begrafningskassa 337
19130203 - Åttioett år 386
19130203 - Bland komiterade 364
19130203 - Död. Anna Johanna Jacobsson. 856
19130203 - Död. Fredrika Catharina. 767
19130203 - Död. Johan Edvard Niklas Pettersson. 903
19130203 - Död. Tage. 857
19130203 - Ekiperingshjälp 337
19130203 - En ny nykterhetsloge 357
19130203 - Ett stipendium 360
19130203 - F. K. P. R. i Veskinde 992
19130203 - Fastighetsauktion. 841
19130203 - För medborgerlig förtjänst. 452
19130203 - Från landsbygden. Rute. 538
19130203 - Från landsbygden. Sanda. 566
19130203 - Från sjön. 466
19130203 - Genom exekutiv auktion, 529
19130203 - J. P. Danielsson död. 600
19130203 - Jaktförbud. 885
19130203 - Klintehamn. 930
19130203 - Kriget. 998
19130203 - Kungörelse 879
19130203 - Kvinnornas själfdeklaration. 423
19130203 - Lärbro skyttegille. 895
19130203 - Mässfall 1128
19130203 - Offentlig auktion i Visby. 451
19130203 - Offentliga auktioner i Kräklingbo. 1144
19130203 - Passagerarelista. 408
19130203 - Rättegångs- och Polissaker. 749
19130203 - Skydd för fågellifvet på Stora Karlsö. 741
19130203 - Som rysk vice konsul 746
19130203 - Stor spannmålsauktion i Slite. 661
19130203 - Temperatur och lufttryck 463
19130203 - Vaktombyte vid tyska flottan. 391
19130203 - Våra mynt. 464
19130203 - Vinterbåtarna. 358
19130203 - Virkes- & vedauktion 939
19130204 - 1 bref från Gotland 1037
19130204 - Biskop von Schéele, 465
19130204 - Borgenärerna 930
19130204 - Död. Johanna Sandberg. 439
19130204 - Dödens skördar. 339
19130204 - Dragspelskonsert 407
19130204 - Egendomsaffär. 384
19130204 - Ett rörligt lif 390
19130204 - Fabriks- och handtverksföreningen 361
19130204 - Från artillerikåren. 350
19130204 - Från infanteriet. 380
19130204 - Från landsbygden. Sanda. 523
19130204 - Från sjön. 382
19130204 - Kriget. 932
19130204 - Lönetillskott 1141
19130204 - Lysning 1166
19130204 - Ny uniformsmodell. 331
19130204 - Passagerarelista. 341
19130204 - Poststatistik. 410
19130204 - Postverkets inkasseringsrörelse. 340
19130204 - Rättegångs- och Polissaker. 316
19130204 - Riksantikvarien hyllas. 271
19130204 - Såsom sökande 285
19130204 - Sjukkassan H. W. 295
19130204 - Temperatur och lufttryck 385
19130204 - Till organist, 304
19130204 - Tulluppbörden 379
19130204 - Uppehållen af hård motsjö 356
19130204 - Uppvaktande adjutant 317
19130204 - Urania till botten. 718
19130204 - Vintermarsch 333
19130205 - Å Blindhemmet i Visby 378
19130205 - Affärsöfverlåtelse. 489
19130205 - Auktion på utstämplad skog. 1098
19130205 - Död. Erland Petter Eriksson. 778
19130205 - Död. Regina Sofia Nykvist. 813
19130205 - Dragspelsvirtuoserna, 367
19130205 - Entledigande 388
19130205 - Entreprenadauktion. 744
19130205 - Fastighetsauktion. 705
19130205 - Femtio år 417
19130205 - Från infanteriet. 412
19130205 - Från landsbygden. Burs. 1087
19130205 - Från landsbygden. Vall. 602
19130205 - Från sjön. 379
19130205 - Genom auktion, 672
19130205 - Jakten Ellida inbogserad till Oskarshamn. 419
19130205 - Järnvägen Klintehamn-Hablingbo. 955
19130205 - Kottinsamling. 578
19130205 - Kriget åter i full gång. 905
19130205 - Kriget. 969
19130205 - Norrahammars Solokaminer 396
19130205 - Påsk i mars. 298
19130205 - Passagerarelista. 388
19130205 - Rättegångs- och Polissaker. 378
19130205 - Såsom sökande 358
19130205 - Slocknad lysboj. 326
19130205 - Tandvården vid Gotlands trupper. 370
19130205 - Temperatur och lufttryck 413
19130205 - Till filosofie jubeldoktor 316
19130205 - Till kamp mot barnförlamningen. 423
19130205 - Till ledamot 385
19130205 - Vinterpostfarten. 345
19130205 - Vinterpostföringen Gotland-fastlandet. 361
19130206 - Af konung Carl Johans fond 416
19130206 - Auktion vid Nybjers i Hörene. 798
19130206 - Bastrustainen fridlyst. 849
19130206 - Från landsbygden. Dalhem. 1038
19130206 - Från sjön. 447
19130206 - Genom exekutiv auktion, 480
19130206 - Gotlandsbåtarnas turer och befal. 432
19130206 - Idrottsföreningen Kamraterna 410
19130206 - Inställelse 454
19130206 - Kriget. 959
19130206 - Lagfart 503
19130206 - Landtbruksingeniör Berggren 461
19130206 - Öfverkörd af tåget. 455
19130206 - Passagerarelista. 439
19130206 - Rättegångs- och Polissaker. 379
19130206 - Se upp med fotogenkaminerna. 482
19130206 - Sex procents utdelning 451
19130206 - Sextiotvå år 715
19130206 - Själfmordsförsök 988
19130206 - Stadsfiskalens verksamhet 1912. 556
19130206 - Temperatur och lufttryck 450
19130206 - Till underlättande af manskapsrekyteringen 367
19130206 - Vinterbåtarna. 371
19130206 - Visby minuthandeksförening 463
19130207 - Auktion å utsädeskor och nötkreatur. 736
19130207 - Auktion i Eksta. 956
19130207 - Auktion i Fröjel. 850
19130207 - Auktion i Garda. 812
19130207 - Auktion i Stånga. 856
19130207 - Död. Lars Petter Calmén. 878
19130207 - Egendomsaffär. 1195
19130207 - Fastighetsauktion 998
19130207 - Fastighetsauktion som förrättas vid Rovede i Eskelhem 725
19130207 - Flytt-ating i Bunge. 1053
19130207 - Från infanteriet. 416
19130207 - Från Katthammarsvik 397
19130207 - Från landsbygden. Boge. 1109
19130207 - Från landsbygden. Vänge. 990
19130207 - Genom auktion 793
19130207 - Genom offentlig och frivillig auktion 586
19130207 - Gotlandsforskningen. 525
19130207 - Grisauktion. 482
19130207 - Höga kreaturspris. 1118
19130207 - Jaktförbud. 949
19130207 - Jämviktssinnet 545
19130207 - Kriget. 1010
19130207 - Landshöfding Roos 394
19130207 - Långvakansförordnandet i Källunge, 676
19130207 - Lösöre- och fastighetsauktion. 469
19130207 - Mot nervfebern. 436
19130207 - Offentlig auktion i Sanda. 561
19130207 - På grund af förestående afresa till Amerika 886
19130207 - Passagerarelista. 386
19130207 - Räntabla fastigheter 420
19130207 - Rättegångs- och Polissaker. 389
19130207 - Redovisning 595
19130207 - Sextio år 942
19130207 - Skogsauktion. 820
19130207 - Sockertullens sänkning 387
19130207 - Temperatur och lufttryck 415
19130207 - Till förmån för Bungemuséet 811
19130207 - Till ordförande 402
19130207 - Uranias förlisning. 621
19130207 - Värdefull Kreatursauktion 537
19130207 - Vedkonsert 435
19130207 - Vid skolköket i Visby 375
19130208 - Af Gotlands skytteförbunds 467
19130208 - Auktion i Tingstäde. 1019
19130208 - Borgenärerna 837
19130208 - CHAMPAGNE 431
19130208 - Död. Johan Petter Pettersson. 815
19130208 - Elektricitetsverkets styrelse 392
19130208 - För ett 50-tal arbetslösa 366
19130208 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 325
19130208 - Från sjön. 419
19130208 - Genom offentlig auktion 749
19130208 - Högre dagaflöning åt sjöbeväringen. 400
19130208 - Inskrivning av värnpliktige 643
19130208 - Jakten Elida 466
19130208 - Järnvägen Klintehamn - Hablingbo. 905
19130208 - Kriget. 672
19130208 - Nya målkärl för mjölk 369
19130208 - Passagerarelista. 384
19130208 - Prästerskapets änke- och pupillkassa. 322
19130208 - Rättegångs- och Polissaker. 387
19130208 - Rösträtt och statsnytta. 380
19130208 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 388
19130208 - Sjöfarten. 961
19130208 - Stadsmurens frigörande. 432
19130208 - Temperatur och lufttryck 454
19130208 - Uppå därom af statsgeologen, 683
19130208 - Vinterpostfarten. 409
19130210 - Åt den gotländska träskulptören 319
19130210 - Auktion. 560
19130210 - Död. Erik Teodor. 866
19130210 - Fastighetsauktion. 804
19130210 - Första förhör 378
19130210 - Från hamnen. 347
19130210 - Från riksdagen 366
19130210 - Genom offentlig auktion, 799
19130210 - Godemansed 960
19130210 - Gotlands trädgårdsodlaresällskap 792
19130210 - I Amerika afliden landsman. 804
19130210 - I årets inländska tidningstaxa 360
19130210 - I konkurs 966
19130210 - I revisionen 350
19130210 - Konsert 430
19130210 - Kriget. 702
19130210 - Kungörelse. 997
19130210 - Passagerarelista. 358
19130210 - Postupplagorna 456
19130210 - Rättegångs- och Polissaker. 1470
19130210 - Sextiofem år 773
19130210 - Stararna komna. 838
19130210 - Täflingsskjutning 1387
19130210 - Temperatur och lufttryck 564
19130210 - Till sin ordförande-mästare, 506
19130210 - Vinterbåtarna. 521
19130211 - Auktion 576
19130211 - Död i främmande land. 671
19130211 - Död. Karl August Fritz Büssow. 534
19130211 - Död. Knut Eugen Stillman. 455
19130211 - Från Nordiska spelen. 651
19130211 - Från sjön. 765
19130211 - Gotlands nation 820
19130211 - Inryckningsdagarna 673
19130211 - Kyrkostämma 590
19130211 - Munktells själfgående lokomobiler. 831
19130211 - Passagerarelista. 661
19130211 - Rättegångs- och Polissaker. 1119
19130211 - Sjöbeväringen skall hemförlofvas. 694
19130211 - Temperatur och lufttryck 744
19130213 - Båtarna. 325
19130213 - Död. Jakob Timoteus Nilsson. 486
19130213 - Död. JOHAN ARVID JAKOBSSON. 398
19130213 - Domkapitlets utslag 482
19130213 - Drunknad fartygsbefälhafvare. 400
19130213 - Från infanteriregementet. 232
19130213 - Från landsbygden. Källunge. 401
19130213 - Från landsbygden. Lärbro. 430
19130213 - Från sjön 284
19130213 - Infäste 289
19130213 - Krigsrätt 264
19130213 - Passagerarelista. 232
19130213 - Sirius Biografteater. 237
19130213 - Temperatur och lufttryck 295
19130213 - Visby Biografteater. 262
19130214 - 50 år 276
19130214 - Aftonunderhållning anordnas 258
19130214 - Ångf. Klintehamn 223
19130214 - Årets fält- och fälttjänstöfningar. 199
19130214 - Auktion å bräder och ved m. m. 320
19130214 - Auktion i Anga. 362
19130214 - Auktion i Ardre. 402
19130214 - Auktion i Fröjel. 387
19130214 - Auktion i Hall. 339
19130214 - Auktion i Hangvar. 349
19130214 - Auktion i Lummelunda. 314
19130214 - Auktion i Rone. 313
19130214 - Auktion i Slite. 309
19130214 - Auktion i Stånga. 417
19130214 - Auktion i Väte. 383
19130214 - Auktion i Veskinde. 455
19130214 - Auktion i Visby. 239
19130214 - Bygnadsverksamheten 245
19130214 - Död. Elin Teresia Lovisa. 347
19130214 - Död. Gunnar Zacharias Zackrisson. 336
19130214 - Död. J. O. Pettersson. 372
19130214 - Elfva månaders tjänstledighet 377
19130214 - Fastighets- och Lösöreauktion. 434
19130214 - Fastighetsauktion. 423
19130214 - Fastlandsbeväringen 225
19130214 - Födde, döde och lysning i Visby. 225
19130214 - Förberedande prästerlig examenal 317
19130214 - Från landsbygden. Garda. 347
19130214 - Från landsbygden. Hablingbo. 396
19130214 - Från sjön. 249
19130214 - Genom auktion 364
19130214 - I sitt 60:de år 222
19130214 - Lösöre- och fastighetsauktion. 252
19130214 - Lösöreauktion. 517
19130214 - Några teaterkvällar 248
19130214 - P. G. Lyth död. 220
19130214 - På Siriui biografen 554
19130214 - Passagerarelista. 226
19130214 - Större värdefull auktion 482
19130214 - Temperatur och lufttryck 286
19130215 - Aug. Wahlby 231
19130215 - Död. Hildur Fagerlund. 281
19130215 - Död. Jacob Wilhelm Jacobsson. 298
19130215 - Fångvården. 219
19130215 - Från sjön. 217
19130215 - Fridlysningstid för hare 203
19130215 - Gotlands sockerbetsodlare 233
19130215 - Passagerarelista. 185
19130215 - Såsom sökande 212
19130215 - Taxeringsnämnden för Visby stad 238
19130215 - Temperatur och lufttryck 215
19130215 - Vinterbåtarna. 225
19130217 - Afsked 192
19130217 - Afskrifven konkurs. 266
19130217 - Aftonunderhållningen 305
19130217 - Arrende- och lösöreauktion. 434
19130217 - Auktion å Malms i Helvi. 428
19130217 - Död. Anna Maria Ringbom. 361
19130217 - Död. Otto Mårten Palmgren. 236
19130217 - Egnahemsrörelsen 245
19130217 - En ny fem veckors skolkökskurs 203
19130217 - Ett barntempel 296
19130217 - Från landsbygden. Vamlingbo. 539
19130217 - Från sjön 331
19130217 - Genom exekutiv auktion 434
19130217 - Genom offentlig auktion 404
19130217 - I högre (andra) lönegrad 264
19130217 - I konkurs 313
19130217 - I konkurs 318
19130217 - Kronans markförvärf. 292
19130217 - Lärkan 231
19130217 - Lektor P. G. Lyths stoft 206
19130217 - Offentlig auktion. 236
19130217 - Passagerarelista. 296
19130217 - Pröfning 222
19130217 - Rättegångs- och Polissaker. 480
19130217 - Runmärkesfrågan 247
19130217 - Sällekapet G. G. 210
19130217 - Slite. 472
19130217 - Temperatur och lufttryck 369
19130217 - Välförtjänt belöning. 214
19130217 - Välkomstfest för beväringsmännen 285
19130217 - Varmbadhuset 196
19130217 - Vinterpostfarten. 235
19130217 - Visby Varpklubb (V. V.) 271
19130217 - Visbyjakten Elida 222
19130218 - Auktion å Malms I Helvi. 373
19130218 - Borgenärerna 264
19130218 - Död. Kristina Elisabet. 291
19130218 - Egendomsaffär. 216
19130218 - Exekutiv auktion 344
19130218 - Fackska sällskapet 430
19130218 - Förlofningen vid tyska kejsarhofvets 245
19130218 - Från hamnen. 462
19130218 - Från sjön. 372
19130218 - G. U. F:a Visbykrets 226
19130218 - Gåfvor till Bungemuseet. 338
19130218 - Genom exekutiv auktion, 371
19130218 - Ingen utvidgning af Visby hospital. 235
19130218 - Karlsö jakt- och djurskyddsförenings aktiebolag, 345
19130218 - Kinematografföreviening 214
19130218 - Lysning till äktenskap 298
19130218 - Masken från Moulin Rouge. 282
19130218 - Passagerarelista. 259
19130218 - Rättelse. 310
19130218 - Rekryteringen vid Gotlands infanteriregemente. 247
19130218 - Rymling oantastad i tjänst hos länsman. 413
19130218 - Sökande 248
19130218 - Temperatur och lufttryck 277
19130218 - Utslag gafs af Svea hofrätt 347
19130218 - Vigsel. 556
19130218 - Vinterpostångaren Polhem 226
19130218 - Visby studsmissionsförening 246
19130219 - A.-B. H. A. Lindsströms Järn-& Redskapshandel. 247
19130219 - Auktion å Hägvide i Lärbro. 518
19130219 - Auktion vid Stora Mörby i Hörsne 448
19130219 - Auktion. 251
19130219 - Båtarna. 188
19130219 - Död. Jacob Fredrik Bertelsson. 366
19130219 - Fastighetsauktion i Fröjel. 372
19130219 - Fastighetsauktion vid Vägume i Lärbro. 539
19130219 - Fastighetsköp. 482
19130219 - För anordnande af fälttjänstöfningar 175
19130219 - Från sjön. 297
19130219 - Genom auktion, 292
19130219 - Genom offentlig auktion 333
19130219 - Gotlands handelskammare 266
19130219 - Infanteriregementet. 240
19130219 - Lösöreauktion. 452
19130219 - Militärbefälhafvaren 480
19130219 - Nytt släktnamn. 274
19130219 - Offentlig auktion i Linde. 501
19130219 - Offentlig auktion i Stenkyrka. 602
19130219 - Passagerarelista. 297
19130219 - Polisbevakning i Roma. 453
19130219 - Statsanslag till ombygnad af Visby hamn 218
19130219 - Stor lösöreauktion. 314
19130219 - Stor spannmålsauktion m. m. 503
19130219 - Större värdefull auktion 441
19130219 - Studieanslag 455
19130219 - Temperatur och lufttryck 335
19130219 - Till ledamot 213
19130219 - Till sin kassaförvaltare 207
19130219 - Till vikarierande adjunkt 272
19130219 - Visby stadsmissionsförening 321
19130220 - Auktion å spannmål och virke m. m. 351
19130220 - Bråddöd. 256
19130220 - Deltagit. Arvid Jakobsson. 382
19130220 - Död. Carl Olof Wickman. 310
19130220 - Död. Lars Niklas Larsson. 357
19130220 - Femtiåringen hyllad. 202
19130220 - Från hamnen. 465
19130220 - Från landsbygden. Garda. 340
19130220 - Från landsbygden. Sydöstra Gotland. 424
19130220 - Gårdfarihandel 378
19130220 - Orgelkonsert 301
19130220 - Passagerarelista. 323
19130220 - Sextiosju år 323
19130220 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 218
19130220 - Temperatur och lufttryck 273
19130220 - Väghinder. 428
19130220 - Vinterpostföringen. 222
19130221 - Anslag åt föreläsningsverksamheten. 456
19130221 - Arrendeauktion. 227
19130221 - Auktion å spannmål. 370
19130221 - Auktion å virke. 325
19130221 - Auktion i Fole. 312
19130221 - Auktion i Hejde. 304
19130221 - Auktion i Hemse. 401
19130221 - Auktion i Linde. 304
19130221 - Auktion vid Hägvalds i Vänge. 311
19130221 - Auktion vid Kviungs i Stenkumla. 289
19130221 - Auktion vid Mölnare i Fleringe. 334
19130221 - Auktion vid Snosarfve i Silte. 320
19130221 - Auktion. 302
19130221 - Död. Brita Maria Laurin. 362
19130221 - Död. MARTHA. 289
19130221 - Död. Wilhelm Alfred Pettersson. 414
19130221 - En automatisk telefonapparat 440
19130221 - En tredje biograf 286
19130221 - Ett uppträde i Visby kronobränneri 1785. 322
19130221 - Fastighets- och Lösöreauktion. 378
19130221 - Födde, döde och Lysning i Visby. 232
19130221 - Folkskolan som gudstjänstlokal. 314
19130221 - Från infanteriregementet. 256
19130221 - Från landsbygden. Lärbro. 505
19130221 - G. U. F:a Visbykreta 260
19130221 - Genom auktion, 370
19130221 - Genom offentlig auktion, 338
19130221 - Handelskammarens uttalande i sockerfrågan. 203
19130221 - Kampen mot tuberkulosen. 287
19130221 - Kollektstipendiet 206
19130221 - Kungörelse. 217
19130221 - Lördagen d. 1 mars 371
19130221 - Lösöre- och fastighetsauktion. 206
19130221 - Lösöreauktion i Västerhejde. 302
19130221 - N. A. Youngberg död. 590
19130221 - Onsdagen den 26 304
19130221 - Onsdagen den 5 mars 333
19130221 - På förslag 388
19130221 - På grund af upphörande med jordbruket 529
19130221 - Passagerarelista. 259
19130221 - Stor lösöreauktion. 305
19130221 - Telefonledningarna utsträckas. 566
19130221 - Temperatur och lufttryck 276
19130221 - Till slöjdlärare 465
19130221 - Tisdagen den 25 februari 281
19130221 - Torsdagen den 27 267
19130221 - Trafikinkomsterna 257
19130221 - Vinterturer 240
19130222 - Auktion på Bahra gård i Etelhem. 367
19130222 - Död. NILS AUGUST YOUNGBEBG. 331
19130222- Afsked 213
19130222- Den nya Gotlandsångaren Vineta 186
19130222- En liten vinterknäpp 209
19130222- Från landsbygden. Hall. 522
19130222- Från sjön. 892
19130222- Genom auktion 309
19130222- Genom offentlig auktion, 303
19130222- K. m:t har tillåtit 195
19130222- Kyrkoherdetjänsten i Atlingbo. 318
19130222- Öfverste Fineman 208
19130222- Passagerarelista. 268
19130222- Prästerligt förordnande. 436
19130222- Rättelse. 425
19130222- Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 265
19130222- Temperatur och lufttryck 276
19130222- Terranglöpning 225
19130222- Till kapten 213
19130222- Vinterpostfarten. 205
19130224 - Auktion vid Hultungs i Bunge. 337
19130224 - Auktion vid Kviungs i Stenkumla. 307
19130224 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 310
19130224 - Auktion vid Stora Mörrby i Hörsne 321
19130224 - Båtarna. 223
19130224 - Carambolage. 222
19130224 - De gifta kvinnorna i posttjänst. 203
19130224 - Död. Mathilda Maria Bagge. 236
19130224 - Dödsfall. 222
19130224 - Fältskjutning 622
19130224 - Fårösunds kustartilleridetachements skytteförening 437
19130224 - Fastighetsauktion vid Vägume i Lärbro. 393
19130224 - Från landsbygden. Rute. 376
19130224 - Genom offentlig auktion 378
19130224 - Guldbröllop 421
19130224 - I här förda föreningsregister 574
19130224 - Konkursärenden. 284
19130224 - Med ångaren Klintehamn som logementsfartyg 266
19130224 - Nykterhetsfest 275
19130224 - Offentlig auktion. 387
19130224 - Passagerarelista. 258
19130224 - Rättegångs- och Polissaker. 320
19130224 - Som postmästare 250
19130224 - Tack för god vakt. 248
19130224 - Temperatur och lufttryck 276
19130224 - Till revisorer 266
19130224 - Till Visby inköpt fartyg. 243
19130224 - Visby assuransförening 283
19130225 - Auktion å Hägvide i Lärbro. 445
19130225 - Auktion vid Mölnare i Fleringe. 330
19130225 - Beträffande Alskogs mejeriaktiebolag 349
19130225 - Borgenärerna 415
19130225 - Död. Carl Ludvig Laurentius Jakobsson. 319
19130225 - Död. Johan August Nils Råberg. 423
19130225 - Död. Sofia Gustava Petterson. 352
19130225 - En 16-årig yngling på villovägar. 326
19130225 - Från artillerikåren 212
19130225 - Från landsbygden. Väte. 399
19130225 - Från sjön. 223
19130225 - Från vinterautomobiltäflingen. 212
19130225 - Jordfästning. 261
19130225 - Kungörelse. 348
19130225 - Lösöreauktion vid Norderihre i Lärbro. 432
19130225 - Passagerarelista. 230
19130225 - Själfmord i kasärn. 290
19130225 - Temperatur och lufttryck 257
19130225 - Till befälhafvare 434
19130225 - Visby skyttegille 262
19130226 - Auktion å egnahemslägenheter. 461
19130226 - Auktion å skogseffekter vid Björkome i Lokrume. 366
19130226 - Auktion i goodtemplarsalen. 246
19130226 - Auktion vid Findarfve i Rone. 314
19130226 - Auktion vid Hägvalds i Vänge. 342
19130226 - Auktion vid Hundlund i Västerhejde. 297
19130226 - Auktion vid Koparfve i Lau. 343
19130226 - Auktion vid Sindarfve i Hemse. 423
19130226 - Auktion vid Tors i Bro. 386
19130226 - Auktion vid Widringe i Burs. 507
19130226 - Båtarna. 283
19130226 - Deltagande. C. O. WICKMAN. 263
19130226 - Död. Johanna Magdalena Barbara Siggelin. 237
19130226 - Fartygsbefälhafvares skyldighet att anmäla rymningar. 281
19130226 - Fastighetsauktion.ma 350
19130226 - Femtio år 235
19130226 - Från landsbygden. Hemse. 456
19130226 - Gåfvor till Nära kyrka. 512
19130226 - Hos Svenska fornminnesföreningen 243
19130226 - Kapten W. R. Edling 235
19130226 - Konkursauktion i Tingstäde. 477
19130226 - Kungörelse. 345
19130226 - Mjölkens fetthalt. 377
19130226 - Öfvermåttan ruskigt. 355
19130226 - Passagerarelista. 281
19130226 - Som allmänhetens kommisionärer 276
19130226 - Stor spannmålsauktion m. m. vid St. Hästnäs. 349
19130226 - Större lösöreauktion. 290
19130226 - Svenska turistföreningen 281
19130226 - Temperatur och lufttryck 328
19130227 - Auktion. 237
19130227 - Fall af mjältbrand 424
19130227 - Från landsbygden. Bara. 345
19130227 - Från landsbygden. Fröjel. 347
19130227 - Från landsbygden. Lärbro. 410
19130227 - Från sjön. 279
19130227 - Inskrifning af värnpliktige 287
19130227 - Lönetillskott 518
19130227 - Passagerarelista. 293
19130227 - Slite. 348
19130227 - Snö 269
19130227 - Temperatur och lufttryck 265
19130227 - Till arvode för väbeltjänstgöring 468
19130227 - Tragedien å Visborgs slätt. 248
19130227 - Vinterpostfarten. 281
19130228 - Auktion å bättre välvårdade husgerådssaker. 489
19130228 - Auktion å spannmål m. m. 346
19130228 - Auktion egnahemslägenheter. 380
19130228 - Auktion i Burs. 451
19130228 - Auktion i Klintehamn. 410
19130228 - Auktion vid Binge i Martebo. 353
19130228 - Auktion vid Haltarfve i Väte. 411
19130228 - Auktion vid Hemmor i Garda. 278
19130228 - Auktion vid Hultungs i Bunge. 320
19130228 - Auktion vid Kronholmen i Vestergarn. 448
19130228 - Auktion vid L:a Atlings i Atlingbo. 356
19130228 - Auktion vid Ljugennes i Burs. 450
19130228 - Auktion vid Robbenarfve i Garda. 292
19130228 - Auktion vid Smiss ångsåg i Gerum. 370
19130228 - Auktion vid Snosarfve i Silte. 519
19130228 - Auktion vid Tors i Bro. 370
19130228 - Auktion vid Västerväte i Väte. 321
19130228 - Auktion vid Waters, Gothem. 330
19130228 - Bröllop 242
19130228 - Bungemuseet tillväxer. 344
19130228 - Carl Ferm. 290
19130228 - Deltagande. MARTHA. 268
19130228 - Död. Carl S. F. Horneij. 237
19130228 - Död. Elen Maria Johanna. 398
19130228 - Död. Laura Christina. 408
19130228 - En värdefull och intressant gåfva 350
19130228 - Ett viktigt inlägg i sockertullfrågan 419
19130228 - Fastighetsauktion. 324
19130228 - Födde och döde i Visby. 287
19130228 - Från sjön. 243
19130228 - I Amerika aflidna gotlänningar. 339
19130228 - I här förda föreningsregister 401
19130228 - Klent stäldt med brandredskapen. 453
19130228 - Lösöreauktion vid Medebys i Ekeby. 364
19130228 - Lösöreauktion vid Ytlings i Bro. 377
19130228 - Offentlig auktion. 279
19130228 - På sin 50-årsdag 272
19130228 - Passagerarelista. 275
19130228 - Skogsvårdsstyrelsen 233
19130228 - Skyddsföreningen 295
19130228 - Sökande 257
19130228 - Stor lösöreauktion. 374
19130228 - Temperatur och lufttryck 292
19130228 - Utsädes- och Potatisauktion 363
19130228 - Vid generalstabens 229
19130228 - Vinterpostångaren Polhem 346
19130228 - Vinterturer 294
19130228 - Visby skyttegille 270
Till tjänstebiträdes 618