1913

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
18830421 - Kungörelse. 791
18830421 - Vinterpostångaren Polhem 838
19130102 - Afsked 1001
19130102 - Afsked från befattningen 978
19130102 - Borgenärerna i bagaren 1008
19130102 - Borgenärerna i handelsidkerskan 944
19130102 - C. I. Kolmodin. 916
19130102 - Det nya året 934
19130102 - Död. Johan Petter Gunnar Ringvall. 901
19130102 - Död. Johan Theodor Johansson. 1389
19130102 - Dödens skördar. 1078
19130102 - En kännbar förlust 788
19130102 - Ett ohyggligt barnhem. 793
19130102 - Folkmängdsuppgifter. Gotlands landsbygd. 1318
19130102 - Förordnandet 830
19130102 - Från landsbygden. Sanda, Vamlingbo och Björke. 1278
19130102 - Från Sjön. 1210
19130102 - Hushållningsgillena. 1396
19130102 - I D. B. V:s sparbank 789
19130102 - Medicinalstyrelsen 1201
19130102 - Ordboken öfver Gotlands folkmål. 794
19130102 - På förslag 789
19130102 - Passagerarelista. 1258
19130102 - Stiftelseurkund! 1161
19130102 - Tempertur och lufttryck i Visby 1177
19130102 - Till förste styrman 744
19130102 - Visby stads folkmängd 1354
19130102 - Visby. 1923
19130103 - Auktion i Stånga. 1099
19130103 - Auktion i Väte. 996
19130103 - Bättre fastighetsauktion. 704
19130103 - Borgenärerna i urarfvakonkursen 1546
19130103 - Död. Anders Johan Petter Budin. 934
19130103 - Död. Catharine Kristine Envall. 917
19130103 - Entreprenadauktion 839
19130103 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1667
19130103 - Från landsbygden. 1435
19130103 - Från landsbygden. Ala. 1011
19130103 - Från sjön. 1146
19130103 - Genom offentlig auktion, 1025
19130103 - Jakttabell för Gotlands län. 783
19130103 - Offentlig auktion. 1124
19130103 - Passagerarelista. 1461
19130103 - Slite. 1187
19130103 - Slite. Ankomna fartyg. 1247
19130103 - Stor auktion 684
19130103 - Temperatur och lufttryck i Visby 1281
19130103 - Tingstäde rullföringsområde 1538
19130103 - Vikariat 988
19130103 - Visby torgpris. 1712
19130103 - Visby. 1545
19130104 - C. I. Kolmodin, Visby. 606
19130104 - Död. Christina Höglund. 641
19130104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1150
19130104 - Från landsbygden. Fårö. 1288
19130104 - Från sjön. 910
19130104 - Lokalafdelningen n:r 250 544
19130104 - Medén & Wetterlund 593
19130104 - Passagerarelista. 1201
19130104 - Rättegångs- och Polissaker. 968
19130104 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 621
19130104 - Stiftadt 1782. Fonder 14,500,000. 564
19130104 - Temperatur och lufttryck 603
19130104 - Visby. 1642
19130107 - Död. Anna Ottilia. 776
19130107 - Död. Karl Reinhold Hansson. 897
19130107 - Död. Petter August Olsson. 827
19130107 - Fattigvårdsstyrelsen 566
19130107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1169
19130107 - Från landsbygden. 1103
19130107 - Från sjön. 1325
19130107 - Genom offentlig auktion, 1071
19130107 - Passagerarelista. 566
19130107 - Temperatur och lufttrycki Visby 974
19130107 - Visby 1331
19130108 - Död. Margareta Sofia Lindgren. 948
19130108 - Död. Olof Gardell. 1123
19130108 - Fastighetsauktion. 949
19130108 - Från landsbygden. Ardre. 1121
19130108 - Från landsbygden. Garda. 1090
19130108 - Från landsbygden. Levide. 962
19130108 - Från sjön. 1080
19130108 - Gotlands Djurskyddsförening 574
19130108 - Männen för dagen. 678
19130108 - mejerikonsulenten. 565
19130108 - Passagerarelista. 1162
19130108 - Rättegångs- och Polissaker. 943
19130108 - Temperatur och lufttryck i Visby 1003
19130108 - Visby. 1809
19130109 - Död. Maria Katarina Westring. 665
19130109 - Död. Nils Petter Kvarnstedt. 947
19130109 - Temperatur och lufttryck i Visby 1077
19130109 - Vikariat vid Guldrupe skola 896
19130109 - Visby 2785
19130110 - Auktion i Hangvar. 1192
19130110 - Auktion Lördagen 1195
19130110 - Auktion Måndagen 813
19130110 - Auktion. 1408
19130110 - De nya guld- och sillverstämplarna. 584
19130110 - En ny Asta Nielsenfilm 609
19130110 - En rätt lustig potatis 1187
19130110 - Ett brudstolskläde 1108
19130110 - Fårösund. 1205
19130110 - Fastighets- och lösöreauktion. 1039
19130110 - Från hamnen. 594
19130110 - Från sjön. 527
19130110 - Genom offentlig auktion, 1209
19130110 - Inlöst fornfynd. 884
19130110 - Kanalarbete. 952
19130110 - Kappelshamn. 999
19130110 - Konfirmationsundervisningen 571
19130110 - Lösöreauktion. 696
19130110 - Mazetti's Ögon-Cacao. 553
19130110 - Omkommen gotländing. 623
19130110 - Postupplagorna 551
19130110 - Punschstämpelskatten. 530
19130110 - Talmansryktena. 559
19130110 - Temperatur och lufttryck 562
19130110 - Till årets infanteriskjutskola 556
19130110 - Till ledamot 604
19130110 - Vid Hägvalls kvarn Linde 955
19130110 - Vid Visby högre flickskola 554
19130111 - All jakt 1034
19130111 - Arbetena å Broväg. 557
19130111 - Bergmans teatersallskap 569
19130111 - Borgenärerna 1377
19130111 - Den kyrkskrifna folkmängden 1638
19130111 - Död. Kerstin Emilia. 663
19130111 - Drättselkammaren 546
19130111 - Emigrationen. 524
19130111 - Faststäldt landstingsbeslut. 558
19130111 - Folkmängsuppgifter från Gotlands landsbygd 1420
19130111 - Förlängd tjänstledighet 528
19130111 - Från landsbygden. Sanda. 883
19130111 - Från sjön. 546
19130111 - G. U. F:s Visbykrets 517
19130111 - Granit. 580
19130111 - Krig eller fred? 1046
19130111 - Passagerarelista. 598
19130111 - Prästerskapet. 1104
19130111 - Prins Eugen 544
19130111 - Rättegångs- och Polissaker. 559
19130111 - Resultatet aj fjolårets taxerig. 627
19130111 - Sjuttiofem år 1274
19130111 - Styrelsen för F. K. P. R. 570
19130111 - Temperatur och lufttryck 562
19130111 - Till kvinligt skrifbiträde 552
19130111 - Vinterbåtarna. 519
19130113 - Angående icke vapenföra värnpliktiga 540
19130113 - Arbetsförman 522
19130113 - Auktion å virke och ved 908
19130113 - Död. Maria Kock. 1241
19130113 - Efter 2-årig aktiv tjänstgöring 602
19130113 - En gammal sjöbuss. 610
19130113 - En vacker gudstjänst 540
19130113 - Fjolårets sockerbetskörd 660
19130113 - Första förhör 1294
19130113 - Från hamnen. 1143
19130113 - Från landsbygden. Fleringe. 960
19130113 - Från landsbygden. Rute. 1104
19130113 - Från landsbygden. Vallstena. 845
19130113 - Hem från kriget. 939
19130113 - Hushållningsgillena. 1276
19130113 - Konkursärenden. 1419
19130113 - Konkursernas antal 623
19130113 - Kungörelse. 1539
19130113 - Lösöreauktion. 612
19130113 - Mazetti's Vanilj Chokolad 540
19130113 - Nytt millionföretag på Gotland. 962
19130113 - På sin 76-årsdag 1354
19130113 - Passagerarelista. 568
19130113 - Rättegångs- och Polissaker. 629
19130113 - Såld stadsfastighet. 600
19130113 - Som extra provinsialläkare 900
19130113 - Täckdikningslån. 941
19130113 - Temperatur och lufttryck 573
19130113 - Till medlem 512
19130113 - Tingspredikan 1224
19130113 - Våra riksdagsman 576
19130113 - Venia 1277
19130113 - Vinterbåtarna. 565
19130114 - Barnförlamningen. 533
19130114 - Den innevarande vintern 508
19130114 - Död. Ida Mathilda Broström. 978
19130114 - Död. Sanna Lindström. 526
19130114 - Ett fackeltåg 572
19130114 - Från sjön. 550
19130114 - G. U. F:s Visbykrets 558
19130114 - Hoburgens lifräddningstation, 788
19130114 - I skogsvårdskomitén 856
19130114 - Inköp af mark för kronans räkning. 524
19130114 - Konkursärende. 780
19130114 - Konkursauktion i Hablingbo. 956
19130114 - Kungörelse. 572
19130114 - Linamyrsköpet. 526
19130114 - Syster Myrsten 919
19130114 - Täckdikningslån 576
19130114 - Temperatur och lufttryck 598
19130114 - Till nämdeman 1467
19130114 - Till vikarierande lärarinna 846
19130114 - Upprop 501
19130114 - Världens högsta träd. 721
19130115 - Anmaning. 1000
19130115 - Befrielse från återläsningsskyldighet 504
19130115 - Beviljadt infäste. 548
19130115 - Böndagar under 1914. 562
19130115 - Död. Anna Maria Charlotta. 1201
19130115 - Död. STURE. 572
19130115 - Emigrationskomiténs utredning. 527
19130115 - Ett trefligt samkväm 559
19130115 - Fastighetsauktion i Grötlingbo. 882
19130115 - Fest 571
19130115 - Från landsbygden. Vamlingbo. 971
19130115 - Från sjön. 564
19130115 - Gotlands Djurskyddsförening 525
19130115 - Hushållningsgillena. 1070
19130115 - Inlösen af gatumark. 535
19130115 - Krigsrätt 524
19130115 - Lavetter till de Hertzska kulsprutorna. 554
19130115 - Offentlig auktion. 937
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång 1129
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång. 1271
19130115 - Om nedsatta biljettpris 575
19130115 - Passagerarelista. 542
19130115 - Polis tillsättes å Södervärn. 554
19130115 - Rättegångs- och Polissaker. 2035
19130115 - Skolorna börja. 540
19130115 - Södra härads brandstodsförening. 1001
19130115 - Stadens bilfvande varmbadhus. 507
19130115 - Stadsfullmaktige 556
19130115 - Temperatur och lufttryck 465
19130115 - Till entreprenör 531
19130115 - Till infanteriskjutskolan 529
19130115 - Tillstånd 1253
19130115 - Värdefull lösöreauktion. 1268
19130115 - Världshistoriska gestalter. 754
19130115 - Venia 1185
19130115 - Vinterpostfarten. 492
19130116 - Antalet emigranter 654
19130116 - Auktion i Gammalgarn. 992
19130116 - Beviljad kollekt. 552
19130116 - Byggmästaren L. Andersson. 864
19130116 - De Ekenbergska torfpatenten. 580
19130116 - Den allmänna pensionsförsäkringen. 598
19130116 - Fältskjutning 1166
19130116 - Fögaeriförraltningens omorganisation. 545
19130116 - För flere och bättre skyddade kabelförbindelser 520
19130116 - Förmyndareräkningar 582
19130116 - Från infanteriet. 493
19130116 - Från landsbygden. Hall. 1038
19130116 - Från landsbygden. Norrlanda. 939
19130116 - Från landsbygden. Sanda. 954
19130116 - Gotlands norra härads brandstodsförening. 852
19130116 - Hvad flygningarna kostade 1912. 539
19130116 - Offentlig auktion i Garda. 1064
19130116 - Passagerarelista. 722
19130116 - Såsom rymmare efterlyses 1762
19130116 - Sirius Biografteater. 526
19130116 - Temperatur och lufttryck 524
19130116 - Till anläggande 513
19130116 - Till det frivilliga skytteväsendet 531
19130116 - Tjänstledighet 1307
19130116 - Väghinder. 865
19130116 - Vårt blifvande varmbadhus. 489
19130116 - Vinterbåtarna. 483
19130116 - Visby Biografteater 526
19130117 - Anbud å möbler till Gnisten. 1166
19130117 - Anmaning. 1136
19130117 - Auktion å virke och ved 841
19130117 - Auktion Furubjers i Tingstäde 1132
19130117 - Auktion i Gammalgarn. 1065
19130117 - Auktion i Stenstu i Stenkyrka. 1246
19130117 - Auktion vid Åkra i Sjonhem. 865
19130117 - Auktion vid Dans i Hejde. 849
19130117 - Auktion vid Demerarfve i Rone. 912
19130117 - Den tillämnade torfkolsfabriken 492
19130117 - Död. Anna Magdalena Hallbom. 967
19130117 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 1062
19130117 - Exekutiv auktion å Fårö. 1093
19130117 - Fastighets- & lösöreauktion i Lye. 931
19130117 - Fastighets- och lösöreauktion. 989
19130117 - Fastighetsauktion. 539
19130117 - Fastighetsauktion. O. Björnlund. 918
19130117 - Från landsbygden. Bunge. 971
19130117 - Från sjön. 545
19130117 - Genom offentlig auktion, 1381
19130117 - Hamnuppbörden 567
19130117 - Häradshöjding Th. af Ekenstam 539
19130117 - Ingen kommendantsbefattning i Tingstäde. 1067
19130117 - Konkursauktion i Hablingbo. 1018
19130117 - Krigsrätt 549
19130117 - Lojsta komministratur. 835
19130117 - På finfin skridskois 1119
19130117 - Passagerarelista. 519
19130117 - Rättegångs- och Polissaker. 528
19130117 - Sextio år 489
19130117 - Statsbidrag för moderskapshjälp. 460
19130117 - Stor auktion 810
19130117 - Strömbergska teatersällskapet 440
19130117 - Temperatur och lufttryck 504
19130117 - Trafikinkomsterna å Gotlands järnväg 483
19130117 - Våra fornminnens bevarande. 521
19130117 - Värdefull lösöreauktion. 1466
19130117 - Vid högre flickskolan 601
19130117 - Vid Pavalds i Lärbro 1238
19130117 - Vinterturer 561
19130118 - Af vinterbåtarna 547
19130118 - Anslag till järnvägen 1115
19130118 - Auktion vid Stenkumlaväg. 552
19130118 - Auktion. 1121
19130118 - Böterna höjda för Gotlands Folkblad. 541
19130118 - C. A. Hultgren, Visby. 534
19130118 - Dispensansökan. 509
19130118 - Folkskollärare förbereder 853
19130118 - Från sjön. 492
19130118 - I sitt 60:de år 435
19130118 - Krigsaviatikerns sista strid. 951
19130118 - Lönereglering för e. o. prästerskapet. 479
19130118 - Nationalgoodtemplarnes paradfest, 535
19130118 - Passagerarelista. 507
19130118 - Proviantförråd vid Fårösunds kustposition. 933
19130118 - Rättegångs- och Polissaker. 597
19130118 - Stor egendomsaffär. 1312
19130118 - Temperatur och lufttryck 516
19130118 - Till tjänstgöring 465
19130120 - Baltiska utställningens affisch. 430
19130120 - Död. Chatarina Bernhardina Wiberg. 453
19130120 - Död. Jakob Petter Alfred Jakobsson. 655
19130120 - Död. Karl. 958
19130120 - Enligt epidemirapporterna 1439
19130120 - Från sjön. 590
19130120 - Gotlands missionsförenings 530
19130120 - Klintehamn. 1145
19130120 - Konungens adjutant 476
19130120 - Männen för dagen. 456
19130120 - Musikstund å lasarettet. 525
19130120 - Passagerarelista. 495
19130120 - Rättegångs- och Polissaker. 588
19130120 - Sextio år 943
19130120 - Temperatur och lufttryck 501
19130120 - Vinterpostfarten. 478
19130120 - Vintersport. 509
19130121 - Den sista af sin ätt. 1234
19130121 - Död. Anna Hägg. 549
19130121 - Dödsfall. 462
19130121 - Egendomarna Malms 861
19130121 - Fårösundsförråden. 1067
19130121 - Från landsbygden. Ala. 947
19130121 - Från landsbygden. Stånga. 1075
19130121 - Från sjön. 543
19130121 - Häradshölding Th. af Ekenstam 902
19130121 - Hushållningsgillena. 1129
19130121 - I härvarande kronohäkte 576
19130121 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1146
19130121 - Männen för dagen. 527
19130121 - Odlaren 511
19130121 - Passagerarelista. 447
19130121 - Rättegångs- och Polissaker. 488
19130121 - Sjuttioett år 551
19130121 - Som ledamot i taxeringsnämden 1191
19130121 - Temperatur och lufttryck 578
19130121 - Västningeköpet. 994
19130121 - Virkes- & vedauktion i Helvi. 953
19130122 - Anmaning. 1036
19130122 - Auktion i den s. k. Qviehagen. 1035
19130122 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 840
19130122 - Eldsvåda i Alfva. 967
19130122 - Fältskjutning 1096
19130122 - Fastighetsauktion. 628
19130122 - Ferdinand Slitberg, Burgsvik. 1199
19130122 - Från landsbygden. Lärbro. 977
19130122 - Från landsbygden. Stånga. 967
19130122 - Genom offentlig auktion, 1291
19130122 - Gotlands skytteförbunds 946
19130122 - Krig och fred. 953
19130122 - Landtbrukaren E. Eliasson. 1427
19130122 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1208
19130122 - På sin konsertturné 478
19130122 - Passagerarelista. 535
19130122 - Prinsessan Eugenies understödsförening 688
19130122 - Räfskall 1225
19130122 - Rättegångs- och Polissaker. 536
19130122 - Skogsauktion. 1078
19130122 - Statsanslaget å 100,000 kr. 548
19130122 - Statsanslaget till Tingstäde-Fårösundsjärnvagen. 1057
19130122 - Stor auktion 633
19130122 - Större auktion å spannmål m. m. 471
19130122 - Styrelsen för Gotlands Djurskyddsförening 473
19130122 - Suderbys i Hejdeby. 881
19130122 - Telefonförhållandena på Gotland 930
19130122 - Temperatur och lufttryck 548
19130122 - Torsdagen 23 januari 527
19130122 - Vid Pavalds i Lärbro 1108
19130122 - Vinterpostföringen. 501
19130123 - Borgenärerna 566
19130123 - Efterlyst 1079
19130123 - Ett resestipendium 524
19130123 - Fältskjutning 1051
19130123 - Förslag till tomtindelning. 589
19130123 - Från affärsvärlden. 496
19130123 - Från sjön. 506
19130123 - Hundskatt 529
19130123 - I Hälsovännen 465
19130123 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1187
19130123 - Linamyrsköpet. 475
19130123 - När olyckan är framme. 854
19130123 - Passagerarelista. 532
19130123 - Räntabla fastigheter 495
19130123 - Rättegångs- och Polissaker. 466
19130123 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 486
19130123 - Temperatur och lufttryck 537
19130123 - Till vik. lärarinna 1287
19130123 - Tillstånd till gårdfarihandel 519
19130123 - Väghinder. 1140
19130123 - Vinterbåtarna. 482
19130124 - Å auktion vid Takstens 1112
19130124 - Auktion i Boge. 970
19130124 - Auktion i Hafdhem. 1407
19130124 - Auktion i Lojsta. 868
19130124 - Auktion i Vamlingbo. 990
19130124 - Auktion vid Qviehagen. 1366
19130124 - Auktion vid Valdartve i Eskelhem. 951
19130124 - Auktionsuppbörd 1225
19130124 - Död. Hilda Maria Karolina. 849
19130124 - Död. Nicklas Vilhelm Larsson. 971
19130124 - Dödsfall. 520
19130124 - Egendomarna Malms 829
19130124 - Entreprenadauktion. 906
19130124 - Fastighets- och lösöreauktion. 860
19130124 - Fastighetsauktion vid Murgatan 43. 467
19130124 - Fastighetsauktion. 481
19130124 - Fisket i Gotlands län 1912. 489
19130124 - Från landsbygden. Sanda. 578
19130124 - Från sjön. 472
19130124 - Fredagen den 31 Januari 508
19130124 - G. U. F:s Visbykrets 484
19130124 - Genom offentlig auktion 472
19130124 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1228
19130124 - Med anledning af sin hustrus död 811
19130124 - Militärbefälhafvaren 493
19130124 - Omorganiseringen af 542
19130124 - Onsdagen den 29 jan. 918
19130124 - Passagerarelista. 505
19130124 - Passionsgudstjänsterna 1009
19130124 - Populärvetenskapliga artiklar. 567
19130124 - Rättegångs- och Polissaker. 457
19130124 - Sixarfve i Viklau. 792
19130124 - Skogsauktion. 789
19130124 - Skolgången å Södervärn. 483
19130124 - Sparbanksrörelsen vid stadens folkskolor. 476
19130124 - Stor auktion å handelsvaror. 513
19130124 - Temperatur och lufttryck 520
19130124 - Vinkels i Sjonhem. 808
19130124 - Virkes-& vedauktion i Helvi. 909
19130125 - Afsked 491
19130125 - Auktion vid Valdarfve i Eskelhem. 911
19130125 - Död. Gustaf E. Hellgren. 508
19130125 - Döfstumundervisningen. 470
19130125 - Ensam sökande 860
19130125 - Fattigbjudning 555
19130125 - Framflyttad biskopsvisitation. 1333
19130125 - Från sjön. 586
19130125 - Jordfästning. 486
19130125 - Omslag i väderleken 462
19130125 - Passagerarelista. 467
19130125 - Rättegångs- och Polissaker. 465
19130125 - Sjuttio år 484
19130125 - Temperatur och lufttryck 492
19130125 - Till andre förman 1188
19130125 - Vår flotta. 458
19130125 - Vetenskapsakademien 511
19130125 - Visborgs fältridtklubb 527
19130127 - 30-årsfest 573
19130127 - Andra förslagsrummet 918
19130127 - Ångf. Klintehamn 504
19130127 - Borgenärerna 692
19130127 - Död. Carl Petter Elgstrand. 863
19130127 - Död. Johanna Dorothea Klint. 493
19130127 - Död. Karl Johan Engström. 926
19130127 - Död. NIKLAS ALERT JOHANSSON. 858
19130127 - Förlist segelfartyg. 601
19130127 - Förlofning 1006
19130127 - Från sjön. 557
19130127 - Gotlands biodlareförening 932
19130127 - I konkurs 529
19130127 - Konkursauktion. 883
19130127 - Passagerarelista. 447
19130127 - Rättegångs- och Polissaker. 545
19130127 - Stor auktion å handelsvaror. 513
19130127 - Temperatur och lufttryck 488
19130127 - Till erhållande af lediga lektorstjänsten 566
19130127 - Tingstäde-Fårösunds järnväg. 1392
19130127 - Vid Fårösund under Krimkriget. 1848
19130127 - Vid räfskallet 891
19130127 - Vinterpostföringen. 564
19130128 - Borgenärerna 1361
19130128 - Borgenärerna i handlanden 518
19130128 - Den adjunktstjänst 575
19130128 - Dispache 460
19130128 - Exekutiv auktion 1165
19130128 - För stöld af ett fickur 826
19130128 - Förbruksföreningen Visborg 486
19130128 - Från sjön. 537
19130128 - Gotlands skarpskytte- och jägaregille 622
19130128 - Klintehamn. 1066
19130128 - Lag om gemensamhetsfiske. 536
19130128 - Passagerarelista. 481
19130128 - Rättegångs- och Polissaker. 516
19130128 - Rättelse. 862
19130128 - Slädföret 480
19130128 - Temperatur och lufttryck 458
19130128 - Till aktiebolagsregistret 528
19130128 - Understödsförbundet n:r 3 441
19130128 - Utbetalade rofdjurspremier. 404
19130128 - Vid årets inskrifningsförrättningar 447
19130128 - Villebrådstillgången 462
19130128 - Vinterpostföringen. 427
19130128 - Visby arbetares sjuk- och begrafningskassa 426
19130129 - Auktion å Kappelshamn. 769
19130129 - Den sista färden. 422
19130129 - Död. Katarina Helena Jacobsson. 695
19130129 - Död. Petter Broström. 819
19130129 - Egendomsförsäljning. 860
19130129 - Entreprenad å vägbygnad. 1339
19130129 - Från landsbygden. Sanda. 634
19130129 - Från sjön. 505
19130129 - Fredagen den 31 januari 493
19130129 - G. U. F:s Visbykrets 674
19130129 - Genom offentlig auktion 951
19130129 - Gotlands läns hushållningssällskap 434
19130129 - Hushållningsgillena. 932
19130129 - Hvad vi sluppit äta. 485
19130129 - I metodistkyrkan 1008
19130129 - Järnvägsreformer. 429
19130129 - Konkursauktion i Hablingbo. 812
19130129 - Legning af hästar 380
19130129 - Passagerarelista. 416
19130129 - Rättegångs- och Polissaker. 490
19130129 - Temperatur och lufttryck 415
19130129 - Väg- och vattenbygnarlsstyrelsen 912
19130129 - Vinterbåtarna. 404
19130130 - Å förslag 651
19130130 - Afliden åldring. 806
19130130 - Åttio år 401
19130130 - Auktion å Kappelshamn. 733
19130130 - Biskop K. H. Gez. von Schéele 400
19130130 - C. A. Hultgren, Hästgatan. 370
19130130 - Död. John Jacob Petter Ahlgren. 402
19130130 - Få vi gasverk? 463
19130130 - Fastighetsaffär. 1160
19130130 - Förmyndareräkningar 399
19130130 - Från sjön. 406
19130130 - Hrr hundägare 438
19130130 - Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder. 417
19130130 - Passagerarelista. 461
19130130 - Passionsgudstjänsterna 1245
19130130 - Rättegångs- och Polissaker. 421
19130130 - Temperatur och lufttryck 465
19130130 - Tillsynen å Gotska Sandöns kronopark. 863
19130130 - Vill ej bli kyrkorådslednmot. 681
19130130 - Vinterpostfarten. 375
19130130 - Visby Fabriks- och 408
19130131 - Auktion å utsädeskorn 686
19130131 - Auktion å växande skog. 883
19130131 - Auktion å virke och ved 756
19130131 - Auktion å virke och ved i Vallstena. 767
19130131 - Auktion på rotfrukter. 736
19130131 - Auktion på utstämplad skog. 1174
19130131 - Auktion vid Hejdebyväg. 416
19130131 - Auktion vid Nybjers i Hörsne. 762
19130131 - Auktion vid Skota i Lojsta. 781
19130131 - Borgenärerna uti trädgårdsmästaren 883
19130131 - Carl Ferm. 523
19130131 - Eldsvåda i Klintehamn. 1478
19130131 - Entreprenad å vägbygnad. 857
19130131 - Entreprenadauktion. 814
19130131 - Fastighetsauktion. 751
19130131 - Från landsbygden. 1522
19130131 - Från sjön. 854
19130131 - Genom auktion 791
19130131 - Konkursauktion i Hablingbo. 759
19130131 - Konkursauktion. 751
19130131 - Lösöre- och-fastighetsauktion. 473
19130131 - Passagerarelista. 426
19130131 - Räntabla fastigheter 800
19130131 - Rättegångs- och Polissaker. 420
19130131 - Stor spannmålsauktion i Slite. 655
19130131 - Temperatur och lufttryck 368
19130131 - Värdefull kreatursauktion. 1259
19130131 - Virkes- & vedauktion 675
19130131 - Visby 2025
19130131 - Visby torgpris. 418
19130201 - Ångaren Roma såld till Marocko. 428
19130201 - Årets inskrifningsförrättningar. 327
19130201 - Åttioringen hyllas. 382
19130201 - Blidväder 333
19130201 - Den lyckade flygfärden öfver Simplon. 343
19130201 - Förhör 434
19130201 - Förlofning 371
19130201 - Fru Sigrid Borgström-Bodén 390
19130201 - I D. B. V:s sparbank 364
19130201 - I kronohäktet 396
19130201 - Klintehamn. 852
19130201 - Kriget. 879
19130201 - Kvinligt yrkesregister 1913, 338
19130201 - Meddelande. 366
19130201 - Passagerarelista. 356
19130201 - Rättegångs- och Polissaker. 379
19130201 - Rum för resande på Östersjön 395
19130201 - Såsom ende sökande 335
19130201 - Sextiosju år 382
19130201 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesda 329
19130201 - Skyttemärke till uniform. 379
19130201 - Slädpartiernnas tid är nu inne 350
19130201 - Temperatur och lufttryck 365
19130201 - Temperatur och lufttryck i Visby 1125
19130201 - Till en månads suspension 886
19130201 - Vinterbåtarna. 391
19130201 - Visby 1991
19130201 - Visby skyttegilles fältskjutning 366
19130203 - Arbetareföreningens begrafningskassa 320
19130203 - Åttioett år 366
19130203 - Bland komiterade 345
19130203 - Död. Anna Johanna Jacobsson. 819
19130203 - Död. Fredrika Catharina. 718
19130203 - Död. Johan Edvard Niklas Pettersson. 859
19130203 - Död. Tage. 832
19130203 - Ekiperingshjälp 319
19130203 - En ny nykterhetsloge 334
19130203 - Ett stipendium 338
19130203 - F. K. P. R. i Veskinde 972
19130203 - Fastighetsauktion. 801
19130203 - För medborgerlig förtjänst. 423
19130203 - Från landsbygden. Rute. 520
19130203 - Från landsbygden. Sanda. 546
19130203 - Från sjön. 442
19130203 - Genom exekutiv auktion, 494
19130203 - J. P. Danielsson död. 573
19130203 - Jaktförbud. 860
19130203 - Klintehamn. 908
19130203 - Kriget. 950
19130203 - Kungörelse 836
19130203 - Kvinnornas själfdeklaration. 395
19130203 - Lärbro skyttegille. 869
19130203 - Mässfall 1080
19130203 - Offentlig auktion i Visby. 426
19130203 - Offentliga auktioner i Kräklingbo. 1102
19130203 - Passagerarelista. 385
19130203 - Rättegångs- och Polissaker. 717
19130203 - Skydd för fågellifvet på Stora Karlsö. 705
19130203 - Som rysk vice konsul 714
19130203 - Stor spannmålsauktion i Slite. 636
19130203 - Temperatur och lufttryck 444
19130203 - Vaktombyte vid tyska flottan. 372
19130203 - Våra mynt. 436
19130203 - Vinterbåtarna. 339
19130203 - Virkes- & vedauktion 902
19130204 - 1 bref från Gotland 1008
19130204 - Biskop von Schéele, 445
19130204 - Borgenärerna 903
19130204 - Död. Johanna Sandberg. 412
19130204 - Dödens skördar. 318
19130204 - Dragspelskonsert 382
19130204 - Egendomsaffär. 366
19130204 - Ett rörligt lif 364
19130204 - Fabriks- och handtverksföreningen 343
19130204 - Från artillerikåren. 324
19130204 - Från infanteriet. 353
19130204 - Från landsbygden. Sanda. 503
19130204 - Från sjön. 361
19130204 - Kriget. 882
19130204 - Lönetillskott 1108
19130204 - Lysning 1125
19130204 - Ny uniformsmodell. 311
19130204 - Passagerarelista. 318
19130204 - Poststatistik. 385
19130204 - Postverkets inkasseringsrörelse. 316
19130204 - Rättegångs- och Polissaker. 295
19130204 - Riksantikvarien hyllas. 253
19130204 - Såsom sökande 263
19130204 - Sjukkassan H. W. 274
19130204 - Temperatur och lufttryck 366
19130204 - Till organist, 283
19130204 - Tulluppbörden 358
19130204 - Uppehållen af hård motsjö 330
19130204 - Uppvaktande adjutant 294
19130204 - Urania till botten. 690
19130204 - Vintermarsch 312
19130205 - Å Blindhemmet i Visby 356
19130205 - Affärsöfverlåtelse. 466
19130205 - Auktion på utstämplad skog. 1067
19130205 - Död. Erland Petter Eriksson. 748
19130205 - Död. Regina Sofia Nykvist. 776
19130205 - Dragspelsvirtuoserna, 352
19130205 - Entledigande 368
19130205 - Entreprenadauktion. 717
19130205 - Fastighetsauktion. 677
19130205 - Femtio år 397
19130205 - Från infanteriet. 387
19130205 - Från landsbygden. Burs. 1053
19130205 - Från landsbygden. Vall. 572
19130205 - Från sjön. 349
19130205 - Genom auktion, 639
19130205 - Jakten Ellida inbogserad till Oskarshamn. 394
19130205 - Järnvägen Klintehamn-Hablingbo. 917
19130205 - Kottinsamling. 549
19130205 - Kriget åter i full gång. 859
19130205 - Kriget. 921
19130205 - Norrahammars Solokaminer 363
19130205 - Påsk i mars. 274
19130205 - Passagerarelista. 367
19130205 - Rättegångs- och Polissaker. 359
19130205 - Såsom sökande 338
19130205 - Slocknad lysboj. 306
19130205 - Tandvården vid Gotlands trupper. 346
19130205 - Temperatur och lufttryck 393
19130205 - Till filosofie jubeldoktor 293
19130205 - Till kamp mot barnförlamningen. 381
19130205 - Till ledamot 364
19130205 - Vinterpostfarten. 322
19130205 - Vinterpostföringen Gotland-fastlandet. 337
19130206 - Af konung Carl Johans fond 396
19130206 - Auktion vid Nybjers i Hörene. 764
19130206 - Bastrustainen fridlyst. 820
19130206 - Från landsbygden. Dalhem. 1010
19130206 - Från sjön. 424
19130206 - Genom exekutiv auktion, 461
19130206 - Gotlandsbåtarnas turer och befal. 409
19130206 - Idrottsföreningen Kamraterna 390
19130206 - Inställelse 436
19130206 - Kriget. 907
19130206 - Lagfart 470
19130206 - Landtbruksingeniör Berggren 442
19130206 - Öfverkörd af tåget. 437
19130206 - Passagerarelista. 415
19130206 - Rättegångs- och Polissaker. 362
19130206 - Se upp med fotogenkaminerna. 468
19130206 - Sex procents utdelning 428
19130206 - Sextiotvå år 694
19130206 - Själfmordsförsök 959
19130206 - Stadsfiskalens verksamhet 1912. 530
19130206 - Temperatur och lufttryck 427
19130206 - Till underlättande af manskapsrekyteringen 345
19130206 - Vinterbåtarna. 353
19130206 - Visby minuthandeksförening 437
19130207 - Auktion å utsädeskor och nötkreatur. 696
19130207 - Auktion i Eksta. 901
19130207 - Auktion i Fröjel. 805
19130207 - Auktion i Garda. 781
19130207 - Auktion i Stånga. 833
19130207 - Död. Lars Petter Calmén. 845
19130207 - Egendomsaffär. 1151
19130207 - Fastighetsauktion 979
19130207 - Fastighetsauktion som förrättas vid Rovede i Eskelhem 694
19130207 - Flytt-ating i Bunge. 1006
19130207 - Från infanteriet. 395
19130207 - Från Katthammarsvik 379
19130207 - Från landsbygden. Boge. 1056
19130207 - Från landsbygden. Vänge. 947
19130207 - Genom auktion 760
19130207 - Genom offentlig och frivillig auktion 564
19130207 - Gotlandsforskningen. 502
19130207 - Grisauktion. 457
19130207 - Höga kreaturspris. 1083
19130207 - Jaktförbud. 916
19130207 - Jämviktssinnet 494
19130207 - Kriget. 952
19130207 - Landshöfding Roos 370
19130207 - Långvakansförordnandet i Källunge, 643
19130207 - Lösöre- och fastighetsauktion. 446
19130207 - Mot nervfebern. 411
19130207 - Offentlig auktion i Sanda. 539
19130207 - På grund af förestående afresa till Amerika 862
19130207 - Passagerarelista. 365
19130207 - Räntabla fastigheter 396
19130207 - Rättegångs- och Polissaker. 369
19130207 - Redovisning 568
19130207 - Sextio år 920
19130207 - Skogsauktion. 775
19130207 - Sockertullens sänkning 364
19130207 - Temperatur och lufttryck 391
19130207 - Till förmån för Bungemuséet 767
19130207 - Till ordförande 381
19130207 - Uranias förlisning. 595
19130207 - Värdefull Kreatursauktion 487
19130207 - Vedkonsert 415
19130207 - Vid skolköket i Visby 355
19130208 - Af Gotlands skytteförbunds 443
19130208 - Auktion i Tingstäde. 985
19130208 - Borgenärerna 797
19130208 - CHAMPAGNE 401
19130208 - Död. Johan Petter Pettersson. 772
19130208 - Elektricitetsverkets styrelse 369
19130208 - För ett 50-tal arbetslösa 347
19130208 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 305
19130208 - Från sjön. 395
19130208 - Genom offentlig auktion 714
19130208 - Högre dagaflöning åt sjöbeväringen. 377
19130208 - Inskrivning av värnpliktige 617
19130208 - Jakten Elida 443
19130208 - Järnvägen Klintehamn - Hablingbo. 867
19130208 - Kriget. 626
19130208 - Nya målkärl för mjölk 349
19130208 - Passagerarelista. 357
19130208 - Prästerskapets änke- och pupillkassa. 303
19130208 - Rättegångs- och Polissaker. 359
19130208 - Rösträtt och statsnytta. 359
19130208 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 362
19130208 - Sjöfarten. 930
19130208 - Stadsmurens frigörande. 409
19130208 - Temperatur och lufttryck 421
19130208 - Uppå därom af statsgeologen, 653
19130208 - Vinterpostfarten. 374
19130210 - Åt den gotländska träskulptören 299
19130210 - Auktion. 529
19130210 - Död. Erik Teodor. 819
19130210 - Fastighetsauktion. 763
19130210 - Första förhör 359
19130210 - Från hamnen. 318
19130210 - Från riksdagen 345
19130210 - Genom offentlig auktion, 771
19130210 - Godemansed 929
19130210 - Gotlands trädgårdsodlaresällskap 744
19130210 - I Amerika afliden landsman. 765
19130210 - I årets inländska tidningstaxa 337
19130210 - I konkurs 934
19130210 - I revisionen 317
19130210 - Konsert 407
19130210 - Kriget. 662
19130210 - Kungörelse. 961
19130210 - Passagerarelista. 331
19130210 - Postupplagorna 431
19130210 - Rättegångs- och Polissaker. 1413
19130210 - Sextiofem år 729
19130210 - Stararna komna. 794
19130210 - Täflingsskjutning 1335
19130210 - Temperatur och lufttryck 538
19130210 - Till sin ordförande-mästare, 474
19130210 - Vinterbåtarna. 493
19130211 - Auktion 533
19130211 - Död i främmande land. 630
19130211 - Död. Karl August Fritz Büssow. 494
19130211 - Död. Knut Eugen Stillman. 427
19130211 - Från Nordiska spelen. 624
19130211 - Från sjön. 724
19130211 - Gotlands nation 782
19130211 - Inryckningsdagarna 639
19130211 - Kyrkostämma 547
19130211 - Munktells själfgående lokomobiler. 787
19130211 - Passagerarelista. 625
19130211 - Rättegångs- och Polissaker. 1057
19130211 - Sjöbeväringen skall hemförlofvas. 659
19130211 - Temperatur och lufttryck 710
19130213 - Båtarna. 297
19130213 - Död. Jakob Timoteus Nilsson. 448
19130213 - Död. JOHAN ARVID JAKOBSSON. 362
19130213 - Domkapitlets utslag 446
19130213 - Drunknad fartygsbefälhafvare. 363
19130213 - Från infanteriregementet. 209
19130213 - Från landsbygden. Källunge. 373
19130213 - Från landsbygden. Lärbro. 400
19130213 - Från sjön 259
19130213 - Infäste 265
19130213 - Krigsrätt 239
19130213 - Passagerarelista. 211
19130213 - Sirius Biografteater. 218
19130213 - Temperatur och lufttryck 270
19130213 - Visby Biografteater. 232
19130214 - 50 år 249
19130214 - Aftonunderhållning anordnas 230
19130214 - Ångf. Klintehamn 201
19130214 - Årets fält- och fälttjänstöfningar. 176
19130214 - Auktion å bräder och ved m. m. 286
19130214 - Auktion i Anga. 320
19130214 - Auktion i Ardre. 362
19130214 - Auktion i Fröjel. 340
19130214 - Auktion i Hall. 299
19130214 - Auktion i Hangvar. 317
19130214 - Auktion i Lummelunda. 276
19130214 - Auktion i Rone. 278
19130214 - Auktion i Slite. 272
19130214 - Auktion i Stånga. 392
19130214 - Auktion i Väte. 347
19130214 - Auktion i Veskinde. 423
19130214 - Auktion i Visby. 214
19130214 - Bygnadsverksamheten 220
19130214 - Död. Elin Teresia Lovisa. 308
19130214 - Död. Gunnar Zacharias Zackrisson. 306
19130214 - Död. J. O. Pettersson. 329
19130214 - Elfva månaders tjänstledighet 352
19130214 - Fastighets- och Lösöreauktion. 397
19130214 - Fastighetsauktion. 378
19130214 - Fastlandsbeväringen 194
19130214 - Födde, döde och lysning i Visby. 199
19130214 - Förberedande prästerlig examenal 278
19130214 - Från landsbygden. Garda. 315
19130214 - Från landsbygden. Hablingbo. 355
19130214 - Från sjön. 225
19130214 - Genom auktion 325
19130214 - I sitt 60:de år 199
19130214 - Lösöre- och fastighetsauktion. 224
19130214 - Lösöreauktion. 492
19130214 - Några teaterkvällar 224
19130214 - P. G. Lyth död. 195
19130214 - På Siriui biografen 504
19130214 - Passagerarelista. 200
19130214 - Större värdefull auktion 450
19130214 - Temperatur och lufttryck 255
19130215 - Aug. Wahlby 207
19130215 - Död. Hildur Fagerlund. 242
19130215 - Död. Jacob Wilhelm Jacobsson. 266
19130215 - Fångvården. 190
19130215 - Från sjön. 198
19130215 - Fridlysningstid för hare 176
19130215 - Gotlands sockerbetsodlare 206
19130215 - Passagerarelista. 164
19130215 - Såsom sökande 184
19130215 - Taxeringsnämnden för Visby stad 208
19130215 - Temperatur och lufttryck 192
19130215 - Vinterbåtarna. 197
19130217 - Afsked 163
19130217 - Afskrifven konkurs. 240
19130217 - Aftonunderhållningen 278
19130217 - Arrende- och lösöreauktion. 405
19130217 - Auktion å Malms i Helvi. 366
19130217 - Död. Anna Maria Ringbom. 316
19130217 - Död. Otto Mårten Palmgren. 202
19130217 - Egnahemsrörelsen 221
19130217 - En ny fem veckors skolkökskurs 177
19130217 - Ett barntempel 267
19130217 - Från landsbygden. Vamlingbo. 508
19130217 - Från sjön 308
19130217 - Genom exekutiv auktion 392
19130217 - Genom offentlig auktion 372
19130217 - I högre (andra) lönegrad 240
19130217 - I konkurs 288
19130217 - I konkurs 293
19130217 - Kronans markförvärf. 262
19130217 - Lärkan 202
19130217 - Lektor P. G. Lyths stoft 180
19130217 - Offentlig auktion. 214
19130217 - Passagerarelista. 277
19130217 - Pröfning 199
19130217 - Rättegångs- och Polissaker. 448
19130217 - Runmärkesfrågan 224
19130217 - Sällekapet G. G. 185
19130217 - Slite. 440
19130217 - Temperatur och lufttryck 345
19130217 - Välförtjänt belöning. 192
19130217 - Välkomstfest för beväringsmännen 261
19130217 - Varmbadhuset 182
19130217 - Vinterpostfarten. 207
19130217 - Visby Varpklubb (V. V.) 244
19130217 - Visbyjakten Elida 197
19130218 - Auktion å Malms I Helvi. 338
19130218 - Borgenärerna 240
19130218 - Död. Kristina Elisabet. 270
19130218 - Egendomsaffär. 196
19130218 - Exekutiv auktion 309
19130218 - Fackska sällskapet 396
19130218 - Förlofningen vid tyska kejsarhofvets 226
19130218 - Från hamnen. 438
19130218 - Från sjön. 341
19130218 - G. U. F:a Visbykrets 206
19130218 - Gåfvor till Bungemuseet. 301
19130218 - Genom exekutiv auktion, 341
19130218 - Ingen utvidgning af Visby hospital. 217
19130218 - Karlsö jakt- och djurskyddsförenings aktiebolag, 307
19130218 - Kinematografföreviening 192
19130218 - Lysning till äktenskap 269
19130218 - Masken från Moulin Rouge. 259
19130218 - Passagerarelista. 238
19130218 - Rättelse. 288
19130218 - Rekryteringen vid Gotlands infanteriregemente. 224
19130218 - Rymling oantastad i tjänst hos länsman. 381
19130218 - Sökande 223
19130218 - Temperatur och lufttryck 255
19130218 - Utslag gafs af Svea hofrätt 320
19130218 - Vigsel. 522
19130218 - Vinterpostångaren Polhem 209
19130218 - Visby studsmissionsförening 227
19130219 - A.-B. H. A. Lindsströms Järn-& Redskapshandel. 226
19130219 - Auktion å Hägvide i Lärbro. 487
19130219 - Auktion vid Stora Mörby i Hörsne 420
19130219 - Auktion. 228
19130219 - Båtarna. 168
19130219 - Död. Jacob Fredrik Bertelsson. 314
19130219 - Fastighetsauktion i Fröjel. 340
19130219 - Fastighetsauktion vid Vägume i Lärbro. 503
19130219 - Fastighetsköp. 444
19130219 - För anordnande af fälttjänstöfningar 159
19130219 - Från sjön. 278
19130219 - Genom auktion, 273
19130219 - Genom offentlig auktion 288
19130219 - Gotlands handelskammare 248
19130219 - Infanteriregementet. 223
19130219 - Lösöreauktion. 429
19130219 - Militärbefälhafvaren 447
19130219 - Nytt släktnamn. 253
19130219 - Offentlig auktion i Linde. 468
19130219 - Offentlig auktion i Stenkyrka. 568
19130219 - Passagerarelista. 272
19130219 - Polisbevakning i Roma. 423
19130219 - Statsanslag till ombygnad af Visby hamn 199
19130219 - Stor lösöreauktion. 298
19130219 - Stor spannmålsauktion m. m. 465
19130219 - Större värdefull auktion 420
19130219 - Studieanslag 428
19130219 - Temperatur och lufttryck 308
19130219 - Till ledamot 190
19130219 - Till sin kassaförvaltare 189
19130219 - Till vikarierande adjunkt 252
19130219 - Visby stadsmissionsförening 301
19130220 - Auktion å spannmål och virke m. m. 304
19130220 - Bråddöd. 228
19130220 - Deltagit. Arvid Jakobsson. 357
19130220 - Död. Carl Olof Wickman. 281
19130220 - Död. Lars Niklas Larsson. 328
19130220 - Femtiåringen hyllad. 186
19130220 - Från hamnen. 433
19130220 - Från landsbygden. Garda. 311
19130220 - Från landsbygden. Sydöstra Gotland. 385
19130220 - Gårdfarihandel 354
19130220 - Orgelkonsert 280
19130220 - Passagerarelista. 304
19130220 - Sextiosju år 298
19130220 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 202
19130220 - Temperatur och lufttryck 254
19130220 - Väghinder. 385
19130220 - Vinterpostföringen. 202
19130221 - Anslag åt föreläsningsverksamheten. 421
19130221 - Arrendeauktion. 201
19130221 - Auktion å spannmål. 341
19130221 - Auktion å virke. 296
19130221 - Auktion i Fole. 289
19130221 - Auktion i Hejde. 284
19130221 - Auktion i Hemse. 372
19130221 - Auktion i Linde. 278
19130221 - Auktion vid Hägvalds i Vänge. 279
19130221 - Auktion vid Kviungs i Stenkumla. 267
19130221 - Auktion vid Mölnare i Fleringe. 289
19130221 - Auktion vid Snosarfve i Silte. 286
19130221 - Auktion. 273
19130221 - Död. Brita Maria Laurin. 332
19130221 - Död. MARTHA. 269
19130221 - Död. Wilhelm Alfred Pettersson. 380
19130221 - En automatisk telefonapparat 413
19130221 - En tredje biograf 267
19130221 - Ett uppträde i Visby kronobränneri 1785. 287
19130221 - Fastighets- och Lösöreauktion. 339
19130221 - Födde, döde och Lysning i Visby. 214
19130221 - Folkskolan som gudstjänstlokal. 290
19130221 - Från infanteriregementet. 238
19130221 - Från landsbygden. Lärbro. 468
19130221 - G. U. F:a Visbykreta 238
19130221 - Genom auktion, 329
19130221 - Genom offentlig auktion, 309
19130221 - Handelskammarens uttalande i sockerfrågan. 181
19130221 - Kampen mot tuberkulosen. 262
19130221 - Kollektstipendiet 186
19130221 - Kungörelse. 199
19130221 - Lördagen d. 1 mars 345
19130221 - Lösöre- och fastighetsauktion. 184
19130221 - Lösöreauktion i Västerhejde. 269
19130221 - N. A. Youngberg död. 541
19130221 - Onsdagen den 26 267
19130221 - Onsdagen den 5 mars 300
19130221 - På förslag 360
19130221 - På grund af upphörande med jordbruket 490
19130221 - Passagerarelista. 233
19130221 - Stor lösöreauktion. 273
19130221 - Telefonledningarna utsträckas. 524
19130221 - Temperatur och lufttryck 256
19130221 - Till slöjdlärare 430
19130221 - Tisdagen den 25 februari 261
19130221 - Torsdagen den 27 243
19130221 - Trafikinkomsterna 231
19130221 - Vinterturer 221
19130222 - Auktion på Bahra gård i Etelhem. 341
19130222 - Död. NILS AUGUST YOUNGBEBG. 300
19130222- Afsked 195
19130222- Den nya Gotlandsångaren Vineta 162
19130222- En liten vinterknäpp 188
19130222- Från landsbygden. Hall. 484
19130222- Från sjön. 863
19130222- Genom auktion 284
19130222- Genom offentlig auktion, 276
19130222- K. m:t har tillåtit 177
19130222- Kyrkoherdetjänsten i Atlingbo. 289
19130222- Öfverste Fineman 190
19130222- Passagerarelista. 243
19130222- Prästerligt förordnande. 397
19130222- Rättelse. 379
19130222- Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 232
19130222- Temperatur och lufttryck 247
19130222- Terranglöpning 197
19130222- Till kapten 189
19130222- Vinterpostfarten. 180
19130224 - Auktion vid Hultungs i Bunge. 300
19130224 - Auktion vid Kviungs i Stenkumla. 282
19130224 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 277
19130224 - Auktion vid Stora Mörrby i Hörsne 293
19130224 - Båtarna. 203
19130224 - Carambolage. 204
19130224 - De gifta kvinnorna i posttjänst. 178
19130224 - Död. Mathilda Maria Bagge. 213
19130224 - Dödsfall. 198
19130224 - Fältskjutning 572
19130224 - Fårösunds kustartilleridetachements skytteförening 405
19130224 - Fastighetsauktion vid Vägume i Lärbro. 363
19130224 - Från landsbygden. Rute. 347
19130224 - Genom offentlig auktion 341
19130224 - Guldbröllop 398
19130224 - I här förda föreningsregister 528
19130224 - Konkursärenden. 256
19130224 - Med ångaren Klintehamn som logementsfartyg 234
19130224 - Nykterhetsfest 255
19130224 - Offentlig auktion. 350
19130224 - Passagerarelista. 230
19130224 - Rättegångs- och Polissaker. 295
19130224 - Som postmästare 227
19130224 - Tack för god vakt. 219
19130224 - Temperatur och lufttryck 249
19130224 - Till revisorer 243
19130224 - Till Visby inköpt fartyg. 220
19130224 - Visby assuransförening 262
19130225 - Auktion å Hägvide i Lärbro. 411
19130225 - Auktion vid Mölnare i Fleringe. 294
19130225 - Beträffande Alskogs mejeriaktiebolag 319
19130225 - Borgenärerna 389
19130225 - Död. Carl Ludvig Laurentius Jakobsson. 299
19130225 - Död. Johan August Nils Råberg. 395
19130225 - Död. Sofia Gustava Petterson. 320
19130225 - En 16-årig yngling på villovägar. 304
19130225 - Från artillerikåren 191
19130225 - Från landsbygden. Väte. 368
19130225 - Från sjön. 203
19130225 - Från vinterautomobiltäflingen. 192
19130225 - Jordfästning. 238
19130225 - Kungörelse. 325
19130225 - Lösöreauktion vid Norderihre i Lärbro. 395
19130225 - Passagerarelista. 209
19130225 - Själfmord i kasärn. 267
19130225 - Temperatur och lufttryck 238
19130225 - Till befälhafvare 404
19130225 - Visby skyttegille 238
19130226 - Auktion å egnahemslägenheter. 428
19130226 - Auktion å skogseffekter vid Björkome i Lokrume. 325
19130226 - Auktion i goodtemplarsalen. 221
19130226 - Auktion vid Findarfve i Rone. 290
19130226 - Auktion vid Hägvalds i Vänge. 304
19130226 - Auktion vid Hundlund i Västerhejde. 265
19130226 - Auktion vid Koparfve i Lau. 308
19130226 - Auktion vid Sindarfve i Hemse. 389
19130226 - Auktion vid Tors i Bro. 346
19130226 - Auktion vid Widringe i Burs. 479
19130226 - Båtarna. 248
19130226 - Deltagande. C. O. WICKMAN. 238
19130226 - Död. Johanna Magdalena Barbara Siggelin. 214
19130226 - Fartygsbefälhafvares skyldighet att anmäla rymningar. 253
19130226 - Fastighetsauktion.ma 320
19130226 - Femtio år 212
19130226 - Från landsbygden. Hemse. 422
19130226 - Gåfvor till Nära kyrka. 477
19130226 - Hos Svenska fornminnesföreningen 213
19130226 - Kapten W. R. Edling 210
19130226 - Konkursauktion i Tingstäde. 450
19130226 - Kungörelse. 318
19130226 - Mjölkens fetthalt. 339
19130226 - Öfvermåttan ruskigt. 315
19130226 - Passagerarelista. 262
19130226 - Som allmänhetens kommisionärer 252
19130226 - Stor spannmålsauktion m. m. vid St. Hästnäs. 312
19130226 - Större lösöreauktion. 264
19130226 - Svenska turistföreningen 245
19130226 - Temperatur och lufttryck 305
19130227 - Auktion. 215
19130227 - Fall af mjältbrand 384
19130227 - Från landsbygden. Bara. 305
19130227 - Från landsbygden. Fröjel. 317
19130227 - Från landsbygden. Lärbro. 383
19130227 - Från sjön. 255
19130227 - Inskrifning af värnpliktige 261
19130227 - Lönetillskott 492
19130227 - Passagerarelista. 266
19130227 - Slite. 319
19130227 - Snö 243
19130227 - Temperatur och lufttryck 243
19130227 - Till arvode för väbeltjänstgöring 436
19130227 - Tragedien å Visborgs slätt. 227
19130227 - Vinterpostfarten. 253
19130228 - Auktion å bättre välvårdade husgerådssaker. 459
19130228 - Auktion å spannmål m. m. 316
19130228 - Auktion egnahemslägenheter. 351
19130228 - Auktion i Burs. 419
19130228 - Auktion i Klintehamn. 381
19130228 - Auktion vid Binge i Martebo. 324
19130228 - Auktion vid Haltarfve i Väte. 377
19130228 - Auktion vid Hemmor i Garda. 252
19130228 - Auktion vid Hultungs i Bunge. 279
19130228 - Auktion vid Kronholmen i Vestergarn. 412
19130228 - Auktion vid L:a Atlings i Atlingbo. 316
19130228 - Auktion vid Ljugennes i Burs. 422
19130228 - Auktion vid Robbenarfve i Garda. 269
19130228 - Auktion vid Smiss ångsåg i Gerum. 314
19130228 - Auktion vid Snosarfve i Silte. 470
19130228 - Auktion vid Tors i Bro. 334
19130228 - Auktion vid Västerväte i Väte. 289
19130228 - Auktion vid Waters, Gothem. 300
19130228 - Bröllop 215
19130228 - Bungemuseet tillväxer. 303
19130228 - Carl Ferm. 262
19130228 - Deltagande. MARTHA. 235
19130228 - Död. Carl S. F. Horneij. 211
19130228 - Död. Elen Maria Johanna. 362
19130228 - Död. Laura Christina. 379
19130228 - En värdefull och intressant gåfva 309
19130228 - Ett viktigt inlägg i sockertullfrågan 386
19130228 - Fastighetsauktion. 298
19130228 - Födde och döde i Visby. 261
19130228 - Från sjön. 218
19130228 - I Amerika aflidna gotlänningar. 293
19130228 - I här förda föreningsregister 371
19130228 - Klent stäldt med brandredskapen. 423
19130228 - Lösöreauktion vid Medebys i Ekeby. 321
19130228 - Lösöreauktion vid Ytlings i Bro. 336
19130228 - Offentlig auktion. 253
19130228 - På sin 50-årsdag 240
19130228 - Passagerarelista. 247
19130228 - Skogsvårdsstyrelsen 214
19130228 - Skyddsföreningen 274
19130228 - Sökande 235
19130228 - Stor lösöreauktion. 339
19130228 - Temperatur och lufttryck 269
19130228 - Utsädes- och Potatisauktion 336
19130228 - Vid generalstabens 209
19130228 - Vinterpostångaren Polhem 310
19130228 - Vinterturer 267
19130228 - Visby skyttegille 242
Till tjänstebiträdes 588