Rubrik Träffar
18830421 - Kungörelse. 558
18830421 - Vinterpostångaren Polhem 608
19130102 - Afsked 804
19130102 - Afsked från befattningen 795
19130102 - Borgenärerna i bagaren 807
19130102 - Borgenärerna i handelsidkerskan 757
19130102 - C. I. Kolmodin. 741
19130102 - Det nya året 731
19130102 - Död. Johan Petter Gunnar Ringvall. 705
19130102 - Död. Johan Theodor Johansson. 1141
19130102 - Dödens skördar. 879
19130102 - En kännbar förlust 643
19130102 - Ett ohyggligt barnhem. 666
19130102 - Folkmängdsuppgifter. Gotlands landsbygd. 1161
19130102 - Förordnandet 698
19130102 - Från landsbygden. Sanda, Vamlingbo och Björke. 1118
19130102 - Från Sjön. 1071
19130102 - Hushållningsgillena. 1174
19130102 - I D. B. V:s sparbank 647
19130102 - Medicinalstyrelsen 1043
19130102 - Ordboken öfver Gotlands folkmål. 666
19130102 - På förslag 651
19130102 - Passagerarelista. 1101
19130102 - Stiftelseurkund! 985
19130102 - Tempertur och lufttryck i Visby 1027
19130102 - Till förste styrman 602
19130102 - Visby stads folkmängd 1211
19130102 - Visby. 1745
19130103 - Auktion i Stånga. 944
19130103 - Auktion i Väte. 842
19130103 - Bättre fastighetsauktion. 581
19130103 - Borgenärerna i urarfvakonkursen 1326
19130103 - Död. Anders Johan Petter Budin. 791
19130103 - Död. Catharine Kristine Envall. 756
19130103 - Entreprenadauktion 666
19130103 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1481
19130103 - Från landsbygden. 1267
19130103 - Från landsbygden. Ala. 860
19130103 - Från sjön. 1005
19130103 - Genom offentlig auktion, 865
19130103 - Jakttabell för Gotlands län. 627
19130103 - Offentlig auktion. 988
19130103 - Passagerarelista. 1304
19130103 - Slite. 970
19130103 - Slite. Ankomna fartyg. 1048
19130103 - Stor auktion 529
19130103 - Temperatur och lufttryck i Visby 1115
19130103 - Tingstäde rullföringsområde 1370
19130103 - Vikariat 841
19130103 - Visby torgpris. 1544
19130103 - Visby. 1372
19130104 - C. I. Kolmodin, Visby. 499
19130104 - Död. Christina Höglund. 537
19130104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1011
19130104 - Från landsbygden. Fårö. 1113
19130104 - Från sjön. 782
19130104 - Lokalafdelningen n:r 250 450
19130104 - Medén & Wetterlund 505
19130104 - Passagerarelista. 1051
19130104 - Rättegångs- och Polissaker. 845
19130104 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 527
19130104 - Stiftadt 1782. Fonder 14,500,000. 469
19130104 - Temperatur och lufttryck 508
19130104 - Visby. 1459
19130107 - Död. Anna Ottilia. 658
19130107 - Död. Karl Reinhold Hansson. 751
19130107 - Död. Petter August Olsson. 693
19130107 - Fattigvårdsstyrelsen 474
19130107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1060
19130107 - Från landsbygden. 1007
19130107 - Från sjön. 1174
19130107 - Genom offentlig auktion, 904
19130107 - Passagerarelista. 457
19130107 - Temperatur och lufttrycki Visby 867
19130107 - Visby 1185
19130108 - Död. Margareta Sofia Lindgren. 801
19130108 - Död. Olof Gardell. 955
19130108 - Fastighetsauktion. 809
19130108 - Från landsbygden. Ardre. 959
19130108 - Från landsbygden. Garda. 954
19130108 - Från landsbygden. Levide. 841
19130108 - Från sjön. 970
19130108 - Gotlands Djurskyddsförening 492
19130108 - Männen för dagen. 577
19130108 - mejerikonsulenten. 462
19130108 - Passagerarelista. 1048
19130108 - Rättegångs- och Polissaker. 830
19130108 - Temperatur och lufttryck i Visby 887
19130108 - Visby. 1588
19130109 - Död. Maria Katarina Westring. 567
19130109 - Död. Nils Petter Kvarnstedt. 808
19130109 - Temperatur och lufttryck i Visby 959
19130109 - Vikariat vid Guldrupe skola 763
19130109 - Visby 2506
19130110 - Auktion i Hangvar. 1013
19130110 - Auktion Lördagen 1041
19130110 - Auktion Måndagen 708
19130110 - Auktion. 1261
19130110 - De nya guld- och sillverstämplarna. 484
19130110 - En ny Asta Nielsenfilm 501
19130110 - En rätt lustig potatis 1045
19130110 - Ett brudstolskläde 940
19130110 - Fårösund. 1092
19130110 - Fastighets- och lösöreauktion. 909
19130110 - Från hamnen. 491
19130110 - Från sjön. 436
19130110 - Genom offentlig auktion, 1042
19130110 - Inlöst fornfynd. 758
19130110 - Kanalarbete. 799
19130110 - Kappelshamn. 869
19130110 - Konfirmationsundervisningen 474
19130110 - Lösöreauktion. 599
19130110 - Mazetti's Ögon-Cacao. 465
19130110 - Omkommen gotländing. 506
19130110 - Postupplagorna 460
19130110 - Punschstämpelskatten. 440
19130110 - Talmansryktena. 479
19130110 - Temperatur och lufttryck 484
19130110 - Till årets infanteriskjutskola 465
19130110 - Till ledamot 487
19130110 - Vid Hägvalls kvarn Linde 814
19130110 - Vid Visby högre flickskola 464
19130111 - All jakt 887
19130111 - Arbetena å Broväg. 472
19130111 - Bergmans teatersallskap 485
19130111 - Borgenärerna 1215
19130111 - Den kyrkskrifna folkmängden 1426
19130111 - Död. Kerstin Emilia. 568
19130111 - Drättselkammaren 450
19130111 - Emigrationen. 440
19130111 - Faststäldt landstingsbeslut. 471
19130111 - Folkmängsuppgifter från Gotlands landsbygd 1228
19130111 - Förlängd tjänstledighet 439
19130111 - Från landsbygden. Sanda. 738
19130111 - Från sjön. 452
19130111 - G. U. F:s Visbykrets 436
19130111 - Granit. 490
19130111 - Krig eller fred? 881
19130111 - Passagerarelista. 470
19130111 - Prästerskapet. 981
19130111 - Prins Eugen 460
19130111 - Rättegångs- och Polissaker. 436
19130111 - Resultatet aj fjolårets taxerig. 507
19130111 - Sjuttiofem år 1146
19130111 - Styrelsen för F. K. P. R. 467
19130111 - Temperatur och lufttryck 477
19130111 - Till kvinligt skrifbiträde 449
19130111 - Vinterbåtarna. 437
19130113 - Angående icke vapenföra värnpliktiga 449
19130113 - Arbetsförman 439
19130113 - Auktion å virke och ved 786
19130113 - Död. Maria Kock. 1095
19130113 - Efter 2-årig aktiv tjänstgöring 505
19130113 - En gammal sjöbuss. 498
19130113 - En vacker gudstjänst 450
19130113 - Fjolårets sockerbetskörd 520
19130113 - Första förhör 1147
19130113 - Från hamnen. 1026
19130113 - Från landsbygden. Fleringe. 821
19130113 - Från landsbygden. Rute. 934
19130113 - Från landsbygden. Vallstena. 719
19130113 - Hem från kriget. 812
19130113 - Hushållningsgillena. 1081
19130113 - Konkursärenden. 1237
19130113 - Konkursernas antal 536
19130113 - Kungörelse. 1347
19130113 - Lösöreauktion. 516
19130113 - Mazetti's Vanilj Chokolad 450
19130113 - Nytt millionföretag på Gotland. 828
19130113 - På sin 76-årsdag 1164
19130113 - Passagerarelista. 470
19130113 - Rättegångs- och Polissaker. 506
19130113 - Såld stadsfastighet. 487
19130113 - Som extra provinsialläkare 760
19130113 - Täckdikningslån. 832
19130113 - Temperatur och lufttryck 487
19130113 - Till medlem 428
19130113 - Tingspredikan 1068
19130113 - Våra riksdagsman 488
19130113 - Venia 1162
19130113 - Vinterbåtarna. 478
19130114 - Barnförlamningen. 466
19130114 - Den innevarande vintern 428
19130114 - Död. Ida Mathilda Broström. 838
19130114 - Död. Sanna Lindström. 442
19130114 - Ett fackeltåg 488
19130114 - Från sjön. 463
19130114 - G. U. F:s Visbykrets 467
19130114 - Hoburgens lifräddningstation, 663
19130114 - I skogsvårdskomitén 718
19130114 - Inköp af mark för kronans räkning. 435
19130114 - Konkursärende. 667
19130114 - Konkursauktion i Hablingbo. 834
19130114 - Kungörelse. 479
19130114 - Linamyrsköpet. 445
19130114 - Syster Myrsten 799
19130114 - Täckdikningslån 487
19130114 - Temperatur och lufttryck 517
19130114 - Till nämdeman 1309
19130114 - Till vikarierande lärarinna 748
19130114 - Upprop 420
19130114 - Världens högsta träd. 544
19130115 - Anmaning. 844
19130115 - Befrielse från återläsningsskyldighet 420
19130115 - Beviljadt infäste. 457
19130115 - Böndagar under 1914. 474
19130115 - Död. Anna Maria Charlotta. 1076
19130115 - Död. STURE. 486
19130115 - Emigrationskomiténs utredning. 432
19130115 - Ett trefligt samkväm 475
19130115 - Fastighetsauktion i Grötlingbo. 744
19130115 - Fest 467
19130115 - Från landsbygden. Vamlingbo. 827
19130115 - Från sjön. 461
19130115 - Gotlands Djurskyddsförening 437
19130115 - Hushållningsgillena. 908
19130115 - Inlösen af gatumark. 451
19130115 - Krigsrätt 437
19130115 - Lavetter till de Hertzska kulsprutorna. 466
19130115 - Offentlig auktion. 793
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång 981
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång. 1153
19130115 - Om nedsatta biljettpris 485
19130115 - Passagerarelista. 443
19130115 - Polis tillsättes å Södervärn. 466
19130115 - Rättegångs- och Polissaker. 1788
19130115 - Skolorna börja. 455
19130115 - Södra härads brandstodsförening. 864
19130115 - Stadens bilfvande varmbadhus. 432
19130115 - Stadsfullmaktige 462
19130115 - Temperatur och lufttryck 384
19130115 - Till entreprenör 438
19130115 - Till infanteriskjutskolan 452
19130115 - Tillstånd 1133
19130115 - Värdefull lösöreauktion. 1137
19130115 - Världshistoriska gestalter. 646
19130115 - Venia 1016
19130115 - Vinterpostfarten. 404
19130116 - Antalet emigranter 499
19130116 - Auktion i Gammalgarn. 855
19130116 - Beviljad kollekt. 462
19130116 - Byggmästaren L. Andersson. 732
19130116 - De Ekenbergska torfpatenten. 492
19130116 - Den allmänna pensionsförsäkringen. 504
19130116 - Fältskjutning 1050
19130116 - Fögaeriförraltningens omorganisation. 454
19130116 - För flere och bättre skyddade kabelförbindelser 448
19130116 - Förmyndareräkningar 494
19130116 - Från infanteriet. 415
19130116 - Från landsbygden. Hall. 915
19130116 - Från landsbygden. Norrlanda. 812
19130116 - Från landsbygden. Sanda. 840
19130116 - Gotlands norra härads brandstodsförening. 734
19130116 - Hvad flygningarna kostade 1912. 445
19130116 - Offentlig auktion i Garda. 943
19130116 - Passagerarelista. 617
19130116 - Såsom rymmare efterlyses 1493
19130116 - Sirius Biografteater. 437
19130116 - Temperatur och lufttryck 433
19130116 - Till anläggande 425
19130116 - Till det frivilliga skytteväsendet 440
19130116 - Tjänstledighet 1166
19130116 - Väghinder. 771
19130116 - Vårt blifvande varmbadhus. 413
19130116 - Vinterbåtarna. 410
19130116 - Visby Biografteater 448
19130117 - Anbud å möbler till Gnisten. 1043
19130117 - Anmaning. 1040
19130117 - Auktion å virke och ved 737
19130117 - Auktion Furubjers i Tingstäde 1023
19130117 - Auktion i Gammalgarn. 919
19130117 - Auktion i Stenstu i Stenkyrka. 1115
19130117 - Auktion vid Åkra i Sjonhem. 734
19130117 - Auktion vid Dans i Hejde. 736
19130117 - Auktion vid Demerarfve i Rone. 805
19130117 - Den tillämnade torfkolsfabriken 417
19130117 - Död. Anna Magdalena Hallbom. 841
19130117 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 951
19130117 - Exekutiv auktion å Fårö. 964
19130117 - Fastighets- & lösöreauktion i Lye. 813
19130117 - Fastighets- och lösöreauktion. 875
19130117 - Fastighetsauktion. 471
19130117 - Fastighetsauktion. O. Björnlund. 790
19130117 - Från landsbygden. Bunge. 846
19130117 - Från sjön. 454
19130117 - Genom offentlig auktion, 1201
19130117 - Hamnuppbörden 477
19130117 - Häradshöjding Th. af Ekenstam 450
19130117 - Ingen kommendantsbefattning i Tingstäde. 963
19130117 - Konkursauktion i Hablingbo. 870
19130117 - Krigsrätt 470
19130117 - Lojsta komministratur. 718
19130117 - På finfin skridskois 1018
19130117 - Passagerarelista. 439
19130117 - Rättegångs- och Polissaker. 452
19130117 - Sextio år 408
19130117 - Statsbidrag för moderskapshjälp. 391
19130117 - Stor auktion 698
19130117 - Strömbergska teatersällskapet 365
19130117 - Temperatur och lufttryck 418
19130117 - Trafikinkomsterna å Gotlands järnväg 407
19130117 - Våra fornminnens bevarande. 443
19130117 - Värdefull lösöreauktion. 1305
19130117 - Vid högre flickskolan 518
19130117 - Vid Pavalds i Lärbro 1117
19130117 - Vinterturer 481
19130118 - Af vinterbåtarna 455
19130118 - Anslag till järnvägen 1001
19130118 - Auktion vid Stenkumlaväg. 457
19130118 - Auktion. 1026
19130118 - Böterna höjda för Gotlands Folkblad. 452
19130118 - C. A. Hultgren, Visby. 453
19130118 - Dispensansökan. 426
19130118 - Folkskollärare förbereder 728
19130118 - Från sjön. 413
19130118 - I sitt 60:de år 373
19130118 - Krigsaviatikerns sista strid. 810
19130118 - Lönereglering för e. o. prästerskapet. 408
19130118 - Nationalgoodtemplarnes paradfest, 451
19130118 - Passagerarelista. 431
19130118 - Proviantförråd vid Fårösunds kustposition. 839
19130118 - Rättegångs- och Polissaker. 520
19130118 - Stor egendomsaffär. 1157
19130118 - Temperatur och lufttryck 450
19130118 - Till tjänstgöring 391
19130120 - Baltiska utställningens affisch. 363
19130120 - Död. Chatarina Bernhardina Wiberg. 384
19130120 - Död. Jakob Petter Alfred Jakobsson. 561
19130120 - Död. Karl. 846
19130120 - Enligt epidemirapporterna 1266
19130120 - Från sjön. 468
19130120 - Gotlands missionsförenings 439
19130120 - Klintehamn. 1025
19130120 - Konungens adjutant 419
19130120 - Männen för dagen. 387
19130120 - Musikstund å lasarettet. 434
19130120 - Passagerarelista. 411
19130120 - Rättegångs- och Polissaker. 510
19130120 - Sextio år 833
19130120 - Temperatur och lufttryck 424
19130120 - Vinterpostfarten. 401
19130120 - Vintersport. 428
19130121 - Den sista af sin ätt. 1090
19130121 - Död. Anna Hägg. 459
19130121 - Dödsfall. 378
19130121 - Egendomarna Malms 739
19130121 - Fårösundsförråden. 952
19130121 - Från landsbygden. Ala. 820
19130121 - Från landsbygden. Stånga. 949
19130121 - Från sjön. 472
19130121 - Häradshölding Th. af Ekenstam 792
19130121 - Hushållningsgillena. 978
19130121 - I härvarande kronohäkte 490
19130121 - Landtmannaveckan i Dalhem. 975
19130121 - Männen för dagen. 432
19130121 - Odlaren 431
19130121 - Passagerarelista. 381
19130121 - Rättegångs- och Polissaker. 411
19130121 - Sjuttioett år 474
19130121 - Som ledamot i taxeringsnämden 1063
19130121 - Temperatur och lufttryck 506
19130121 - Västningeköpet. 889
19130121 - Virkes- & vedauktion i Helvi. 788
19130122 - Anmaning. 901
19130122 - Auktion i den s. k. Qviehagen. 916
19130122 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 757
19130122 - Eldsvåda i Alfva. 842
19130122 - Fältskjutning 998
19130122 - Fastighetsauktion. 537
19130122 - Ferdinand Slitberg, Burgsvik. 1046
19130122 - Från landsbygden. Lärbro. 869
19130122 - Från landsbygden. Stånga. 862
19130122 - Genom offentlig auktion, 1104
19130122 - Gotlands skytteförbunds 812
19130122 - Krig och fred. 796
19130122 - Landtbrukaren E. Eliasson. 1239
19130122 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1043
19130122 - På sin konsertturné 400
19130122 - Passagerarelista. 449
19130122 - Prinsessan Eugenies understödsförening 588
19130122 - Räfskall 1046
19130122 - Rättegångs- och Polissaker. 429
19130122 - Skogsauktion. 928
19130122 - Statsanslaget å 100,000 kr. 446
19130122 - Statsanslaget till Tingstäde-Fårösundsjärnvagen. 946
19130122 - Stor auktion 548
19130122 - Större auktion å spannmål m. m. 415
19130122 - Styrelsen för Gotlands Djurskyddsförening 402
19130122 - Suderbys i Hejdeby. 749
19130122 - Telefonförhållandena på Gotland 820
19130122 - Temperatur och lufttryck 468
19130122 - Torsdagen 23 januari 445
19130122 - Vid Pavalds i Lärbro 960
19130122 - Vinterpostföringen. 431
19130123 - Borgenärerna 472
19130123 - Efterlyst 961
19130123 - Ett resestipendium 443
19130123 - Fältskjutning 954
19130123 - Förslag till tomtindelning. 502
19130123 - Från affärsvärlden. 422
19130123 - Från sjön. 424
19130123 - Hundskatt 446
19130123 - I Hälsovännen 381
19130123 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1025
19130123 - Linamyrsköpet. 395
19130123 - När olyckan är framme. 735
19130123 - Passagerarelista. 455
19130123 - Räntabla fastigheter 426
19130123 - Rättegångs- och Polissaker. 389
19130123 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 415
19130123 - Temperatur och lufttryck 453
19130123 - Till vik. lärarinna 1134
19130123 - Tillstånd till gårdfarihandel 439
19130123 - Väghinder. 979
19130123 - Vinterbåtarna. 408
19130124 - Å auktion vid Takstens 975
19130124 - Auktion i Boge. 840
19130124 - Auktion i Hafdhem. 1218
19130124 - Auktion i Lojsta. 752
19130124 - Auktion i Vamlingbo. 859
19130124 - Auktion vid Qviehagen. 1221
19130124 - Auktion vid Valdartve i Eskelhem. 839
19130124 - Auktionsuppbörd 1061
19130124 - Död. Hilda Maria Karolina. 731
19130124 - Död. Nicklas Vilhelm Larsson. 857
19130124 - Dödsfall. 437
19130124 - Egendomarna Malms 697
19130124 - Entreprenadauktion. 779
19130124 - Fastighets- och lösöreauktion. 749
19130124 - Fastighetsauktion vid Murgatan 43. 388
19130124 - Fastighetsauktion. 398
19130124 - Fisket i Gotlands län 1912. 410
19130124 - Från landsbygden. Sanda. 467
19130124 - Från sjön. 379
19130124 - Fredagen den 31 Januari 416
19130124 - G. U. F:s Visbykrets 395
19130124 - Genom offentlig auktion 399
19130124 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1046
19130124 - Med anledning af sin hustrus död 694
19130124 - Militärbefälhafvaren 421
19130124 - Omorganiseringen af 454
19130124 - Onsdagen den 29 jan. 795
19130124 - Passagerarelista. 425
19130124 - Passionsgudstjänsterna 862
19130124 - Populärvetenskapliga artiklar. 463
19130124 - Rättegångs- och Polissaker. 379
19130124 - Sixarfve i Viklau. 656
19130124 - Skogsauktion. 659
19130124 - Skolgången å Södervärn. 406
19130124 - Sparbanksrörelsen vid stadens folkskolor. 400
19130124 - Stor auktion å handelsvaror. 431
19130124 - Temperatur och lufttryck 448
19130124 - Vinkels i Sjonhem. 691
19130124 - Virkes-& vedauktion i Helvi. 773
19130125 - Afsked 403
19130125 - Auktion vid Valdarfve i Eskelhem. 801
19130125 - Död. Gustaf E. Hellgren. 427
19130125 - Döfstumundervisningen. 382
19130125 - Ensam sökande 742
19130125 - Fattigbjudning 465
19130125 - Framflyttad biskopsvisitation. 1167
19130125 - Från sjön. 490
19130125 - Jordfästning. 404
19130125 - Omslag i väderleken 381
19130125 - Passagerarelista. 379
19130125 - Rättegångs- och Polissaker. 371
19130125 - Sjuttio år 406
19130125 - Temperatur och lufttryck 416
19130125 - Till andre förman 1102
19130125 - Vår flotta. 381
19130125 - Vetenskapsakademien 418
19130125 - Visborgs fältridtklubb 443
19130127 - 30-årsfest 482
19130127 - Andra förslagsrummet 826
19130127 - Ångf. Klintehamn 423
19130127 - Borgenärerna 579
19130127 - Död. Carl Petter Elgstrand. 737
19130127 - Död. Johanna Dorothea Klint. 423
19130127 - Död. Karl Johan Engström. 805
19130127 - Död. NIKLAS ALERT JOHANSSON. 723
19130127 - Förlist segelfartyg. 505
19130127 - Förlofning 884
19130127 - Från sjön. 472
19130127 - Gotlands biodlareförening 824
19130127 - I konkurs 437
19130127 - Konkursauktion. 752
19130127 - Passagerarelista. 374
19130127 - Rättegångs- och Polissaker. 449
19130127 - Stor auktion å handelsvaror. 436
19130127 - Temperatur och lufttryck 397
19130127 - Till erhållande af lediga lektorstjänsten 474
19130127 - Tingstäde-Fårösunds järnväg. 1202
19130127 - Vid Fårösund under Krimkriget. 1508
19130127 - Vid räfskallet 756
19130127 - Vinterpostföringen. 481
19130128 - Borgenärerna 1221
19130128 - Borgenärerna i handlanden 441
19130128 - Den adjunktstjänst 492
19130128 - Dispache 387
19130128 - Exekutiv auktion 1016
19130128 - För stöld af ett fickur 715
19130128 - Förbruksföreningen Visborg 401
19130128 - Från sjön. 457
19130128 - Gotlands skarpskytte- och jägaregille 538
19130128 - Klintehamn. 965
19130128 - Lag om gemensamhetsfiske. 433
19130128 - Passagerarelista. 399
19130128 - Rättegångs- och Polissaker. 416
19130128 - Rättelse. 763
19130128 - Slädföret 393
19130128 - Temperatur och lufttryck 379
19130128 - Till aktiebolagsregistret 452
19130128 - Understödsförbundet n:r 3 373
19130128 - Utbetalade rofdjurspremier. 341
19130128 - Vid årets inskrifningsförrättningar 369
19130128 - Villebrådstillgången 380
19130128 - Vinterpostföringen. 356
19130128 - Visby arbetares sjuk- och begrafningskassa 350
19130129 - Auktion å Kappelshamn. 664
19130129 - Den sista färden. 355
19130129 - Död. Katarina Helena Jacobsson. 620
19130129 - Död. Petter Broström. 701
19130129 - Egendomsförsäljning. 749
19130129 - Entreprenad å vägbygnad. 1184
19130129 - Från landsbygden. Sanda. 538
19130129 - Från sjön. 402
19130129 - Fredagen den 31 januari 412
19130129 - G. U. F:s Visbykrets 600
19130129 - Genom offentlig auktion 860
19130129 - Gotlands läns hushållningssällskap 367
19130129 - Hushållningsgillena. 834
19130129 - Hvad vi sluppit äta. 432
19130129 - I metodistkyrkan 906
19130129 - Järnvägsreformer. 363
19130129 - Konkursauktion i Hablingbo. 708
19130129 - Legning af hästar 318
19130129 - Passagerarelista. 359
19130129 - Rättegångs- och Polissaker. 412
19130129 - Temperatur och lufttryck 364
19130129 - Väg- och vattenbygnarlsstyrelsen 813
19130129 - Vinterbåtarna. 349
19130130 - Å förslag 536
19130130 - Afliden åldring. 704
19130130 - Åttio år 346
19130130 - Auktion å Kappelshamn. 636
19130130 - Biskop K. H. Gez. von Schéele 343
19130130 - C. A. Hultgren, Hästgatan. 323
19130130 - Död. John Jacob Petter Ahlgren. 349
19130130 - Få vi gasverk? 398
19130130 - Fastighetsaffär. 1062
19130130 - Förmyndareräkningar 342
19130130 - Från sjön. 356
19130130 - Hrr hundägare 383
19130130 - Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder. 371
19130130 - Passagerarelista. 389
19130130 - Passionsgudstjänsterna 1076
19130130 - Rättegångs- och Polissaker. 360
19130130 - Temperatur och lufttryck 398
19130130 - Tillsynen å Gotska Sandöns kronopark. 741
19130130 - Vill ej bli kyrkorådslednmot. 564
19130130 - Vinterpostfarten. 323
19130130 - Visby Fabriks- och 352
19130131 - Auktion å utsädeskorn 606
19130131 - Auktion å växande skog. 798
19130131 - Auktion å virke och ved 652
19130131 - Auktion å virke och ved i Vallstena. 678
19130131 - Auktion på rotfrukter. 629
19130131 - Auktion på utstämplad skog. 1018
19130131 - Auktion vid Hejdebyväg. 364
19130131 - Auktion vid Nybjers i Hörsne. 680
19130131 - Auktion vid Skota i Lojsta. 666
19130131 - Borgenärerna uti trädgårdsmästaren 786
19130131 - Carl Ferm. 473
19130131 - Eldsvåda i Klintehamn. 1396
19130131 - Entreprenad å vägbygnad. 723
19130131 - Entreprenadauktion. 719
19130131 - Fastighetsauktion. 655
19130131 - Från landsbygden. 1440
19130131 - Från sjön. 770
19130131 - Genom auktion 731
19130131 - Konkursauktion i Hablingbo. 683
19130131 - Konkursauktion. 650
19130131 - Lösöre- och-fastighetsauktion. 418
19130131 - Passagerarelista. 370
19130131 - Räntabla fastigheter 703
19130131 - Rättegångs- och Polissaker. 351
19130131 - Stor spannmålsauktion i Slite. 581
19130131 - Temperatur och lufttryck 327
19130131 - Värdefull kreatursauktion. 1090
19130131 - Virkes- & vedauktion 606
19130131 - Visby 1829
19130131 - Visby torgpris. 364
19130201 - Ångaren Roma såld till Marocko. 355
19130201 - Årets inskrifningsförrättningar. 269
19130201 - Åttioringen hyllas. 331
19130201 - Blidväder 277
19130201 - Den lyckade flygfärden öfver Simplon. 284
19130201 - Förhör 376
19130201 - Förlofning 309
19130201 - Fru Sigrid Borgström-Bodén 336
19130201 - I D. B. V:s sparbank 314
19130201 - I kronohäktet 350
19130201 - Klintehamn. 791
19130201 - Kriget. 758
19130201 - Kvinligt yrkesregister 1913, 292
19130201 - Meddelande. 320
19130201 - Passagerarelista. 305
19130201 - Rättegångs- och Polissaker. 317
19130201 - Rum för resande på Östersjön 335
19130201 - Såsom ende sökande 282
19130201 - Sextiosju år 333
19130201 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesda 280
19130201 - Skyttemärke till uniform. 331
19130201 - Slädpartiernnas tid är nu inne 308
19130201 - Temperatur och lufttryck 315
19130201 - Temperatur och lufttryck i Visby 1068
19130201 - Till en månads suspension 793
19130201 - Vinterbåtarna. 344
19130201 - Visby 1841
19130201 - Visby skyttegilles fältskjutning 314
19130203 - Arbetareföreningens begrafningskassa 264
19130203 - Åttioett år 315
19130203 - Bland komiterade 294
19130203 - Död. Anna Johanna Jacobsson. 710
19130203 - Död. Fredrika Catharina. 648
19130203 - Död. Johan Edvard Niklas Pettersson. 758
19130203 - Död. Tage. 762
19130203 - Ekiperingshjälp 275
19130203 - En ny nykterhetsloge 286
19130203 - Ett stipendium 286
19130203 - F. K. P. R. i Veskinde 882
19130203 - Fastighetsauktion. 704
19130203 - För medborgerlig förtjänst. 354
19130203 - Från landsbygden. Rute. 431
19130203 - Från landsbygden. Sanda. 474
19130203 - Från sjön. 382
19130203 - Genom exekutiv auktion, 404
19130203 - J. P. Danielsson död. 486
19130203 - Jaktförbud. 784
19130203 - Klintehamn. 816
19130203 - Kriget. 826
19130203 - Kungörelse 711
19130203 - Kvinnornas själfdeklaration. 314
19130203 - Lärbro skyttegille. 794
19130203 - Mässfall 934
19130203 - Offentlig auktion i Visby. 357
19130203 - Offentliga auktioner i Kräklingbo. 968
19130203 - Passagerarelista. 335
19130203 - Rättegångs- och Polissaker. 621
19130203 - Skydd för fågellifvet på Stora Karlsö. 599
19130203 - Som rysk vice konsul 636
19130203 - Stor spannmålsauktion i Slite. 565
19130203 - Temperatur och lufttryck 391
19130203 - Vaktombyte vid tyska flottan. 320
19130203 - Våra mynt. 376
19130203 - Vinterbåtarna. 296
19130203 - Virkes- & vedauktion 794
19130204 - 1 bref från Gotland 917
19130204 - Biskop von Schéele, 384
19130204 - Borgenärerna 807
19130204 - Död. Johanna Sandberg. 356
19130204 - Dödens skördar. 269
19130204 - Dragspelskonsert 336
19130204 - Egendomsaffär. 308
19130204 - Ett rörligt lif 315
19130204 - Fabriks- och handtverksföreningen 295
19130204 - Från artillerikåren. 282
19130204 - Från infanteriet. 300
19130204 - Från landsbygden. Sanda. 427
19130204 - Från sjön. 310
19130204 - Kriget. 753
19130204 - Lönetillskott 951
19130204 - Lysning 980
19130204 - Ny uniformsmodell. 248
19130204 - Passagerarelista. 251
19130204 - Poststatistik. 312
19130204 - Postverkets inkasseringsrörelse. 268
19130204 - Rättegångs- och Polissaker. 244
19130204 - Riksantikvarien hyllas. 213
19130204 - Såsom sökande 220
19130204 - Sjukkassan H. W. 233
19130204 - Temperatur och lufttryck 314
19130204 - Till organist, 238
19130204 - Tulluppbörden 312
19130204 - Uppehållen af hård motsjö 280
19130204 - Uppvaktande adjutant 240
19130204 - Urania till botten. 626
19130204 - Vintermarsch 266
19130205 - Å Blindhemmet i Visby 304
19130205 - Affärsöfverlåtelse. 394
19130205 - Auktion på utstämplad skog. 913
19130205 - Död. Erland Petter Eriksson. 664
19130205 - Död. Regina Sofia Nykvist. 673
19130205 - Dragspelsvirtuoserna, 301
19130205 - Entledigande 317
19130205 - Entreprenadauktion. 624
19130205 - Fastighetsauktion. 596
19130205 - Femtio år 339
19130205 - Från infanteriet. 326
19130205 - Från landsbygden. Burs. 920
19130205 - Från landsbygden. Vall. 477
19130205 - Från sjön. 295
19130205 - Genom auktion, 558
19130205 - Jakten Ellida inbogserad till Oskarshamn. 342
19130205 - Järnvägen Klintehamn-Hablingbo. 806
19130205 - Kottinsamling. 484
19130205 - Kriget åter i full gång. 741
19130205 - Kriget. 768
19130205 - Norrahammars Solokaminer 300
19130205 - Påsk i mars. 233
19130205 - Passagerarelista. 322
19130205 - Rättegångs- och Polissaker. 317
19130205 - Såsom sökande 288
19130205 - Slocknad lysboj. 258
19130205 - Tandvården vid Gotlands trupper. 271
19130205 - Temperatur och lufttryck 341
19130205 - Till filosofie jubeldoktor 240
19130205 - Till kamp mot barnförlamningen. 281
19130205 - Till ledamot 316
19130205 - Vinterpostfarten. 257
19130205 - Vinterpostföringen Gotland-fastlandet. 284
19130206 - Af konung Carl Johans fond 341
19130206 - Auktion vid Nybjers i Hörene. 680
19130206 - Bastrustainen fridlyst. 732
19130206 - Från landsbygden. Dalhem. 848
19130206 - Från sjön. 360
19130206 - Genom exekutiv auktion, 403
19130206 - Gotlandsbåtarnas turer och befal. 351
19130206 - Idrottsföreningen Kamraterna 333
19130206 - Inställelse 376
19130206 - Kriget. 751
19130206 - Lagfart 384
19130206 - Landtbruksingeniör Berggren 387
19130206 - Öfverkörd af tåget. 384
19130206 - Passagerarelista. 352
19130206 - Rättegångs- och Polissaker. 298
19130206 - Se upp med fotogenkaminerna. 413
19130206 - Sex procents utdelning 368
19130206 - Sextiotvå år 633
19130206 - Själfmordsförsök 850
19130206 - Stadsfiskalens verksamhet 1912. 462
19130206 - Temperatur och lufttryck 374
19130206 - Till underlättande af manskapsrekyteringen 297
19130206 - Vinterbåtarna. 300
19130206 - Visby minuthandeksförening 385
19130207 - Auktion å utsädeskor och nötkreatur. 607
19130207 - Auktion i Eksta. 780
19130207 - Auktion i Fröjel. 700
19130207 - Auktion i Garda. 695
19130207 - Auktion i Stånga. 750
19130207 - Död. Lars Petter Calmén. 751
19130207 - Egendomsaffär. 1022
19130207 - Fastighetsauktion 841
19130207 - Fastighetsauktion som förrättas vid Rovede i Eskelhem 595
19130207 - Flytt-ating i Bunge. 868
19130207 - Från infanteriet. 345
19130207 - Från Katthammarsvik 321
19130207 - Från landsbygden. Boge. 939
19130207 - Från landsbygden. Vänge. 845
19130207 - Genom auktion 666
19130207 - Genom offentlig och frivillig auktion 489
19130207 - Gotlandsforskningen. 420
19130207 - Grisauktion. 383
19130207 - Höga kreaturspris. 922
19130207 - Jaktförbud. 816
19130207 - Jämviktssinnet 362
19130207 - Kriget. 782
19130207 - Landshöfding Roos 307
19130207 - Långvakansförordnandet i Källunge, 541
19130207 - Lösöre- och fastighetsauktion. 378
19130207 - Mot nervfebern. 340
19130207 - Offentlig auktion i Sanda. 455
19130207 - På grund af förestående afresa till Amerika 782
19130207 - Passagerarelista. 312
19130207 - Räntabla fastigheter 342
19130207 - Rättegångs- och Polissaker. 314
19130207 - Redovisning 459
19130207 - Sextio år 815
19130207 - Skogsauktion. 662
19130207 - Sockertullens sänkning 311
19130207 - Temperatur och lufttryck 341
19130207 - Till förmån för Bungemuséet 670
19130207 - Till ordförande 333
19130207 - Uranias förlisning. 526
19130207 - Värdefull Kreatursauktion 386
19130207 - Vedkonsert 361
19130207 - Vid skolköket i Visby 296
19130208 - Af Gotlands skytteförbunds 379
19130208 - Auktion i Tingstäde. 897
19130208 - Borgenärerna 696
19130208 - CHAMPAGNE 333
19130208 - Död. Johan Petter Pettersson. 662
19130208 - Elektricitetsverkets styrelse 318
19130208 - För ett 50-tal arbetslösa 292
19130208 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 245
19130208 - Från sjön. 337
19130208 - Genom offentlig auktion 605
19130208 - Högre dagaflöning åt sjöbeväringen. 324
19130208 - Inskrivning av värnpliktige 546
19130208 - Jakten Elida 378
19130208 - Järnvägen Klintehamn - Hablingbo. 768
19130208 - Kriget. 516
19130208 - Nya målkärl för mjölk 298
19130208 - Passagerarelista. 313
19130208 - Prästerskapets änke- och pupillkassa. 262
19130208 - Rättegångs- och Polissaker. 303
19130208 - Rösträtt och statsnytta. 299
19130208 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 305
19130208 - Sjöfarten. 850
19130208 - Stadsmurens frigörande. 352
19130208 - Temperatur och lufttryck 344
19130208 - Uppå därom af statsgeologen, 565
19130208 - Vinterpostfarten. 309
19130210 - Åt den gotländska träskulptören 248
19130210 - Auktion. 439
19130210 - Död. Erik Teodor. 714
19130210 - Fastighetsauktion. 652
19130210 - Första förhör 314
19130210 - Från hamnen. 269
19130210 - Från riksdagen 290
19130210 - Genom offentlig auktion, 704
19130210 - Godemansed 818
19130210 - Gotlands trädgårdsodlaresällskap 627
19130210 - I Amerika afliden landsman. 665
19130210 - I årets inländska tidningstaxa 278
19130210 - I konkurs 849
19130210 - I revisionen 249
19130210 - Konsert 346
19130210 - Kriget. 567
19130210 - Kungörelse. 861
19130210 - Passagerarelista. 277
19130210 - Postupplagorna 353
19130210 - Rättegångs- och Polissaker. 1229
19130210 - Sextiofem år 626
19130210 - Stararna komna. 675
19130210 - Täflingsskjutning 1167
19130210 - Temperatur och lufttryck 446
19130210 - Till sin ordförande-mästare, 383
19130210 - Vinterbåtarna. 392
19130211 - Auktion 402
19130211 - Död i främmande land. 494
19130211 - Död. Karl August Fritz Büssow. 367
19130211 - Död. Knut Eugen Stillman. 311
19130211 - Från Nordiska spelen. 518
19130211 - Från sjön. 562
19130211 - Gotlands nation 610
19130211 - Inryckningsdagarna 523
19130211 - Kyrkostämma 437
19130211 - Munktells själfgående lokomobiler. 586
19130211 - Passagerarelista. 497
19130211 - Rättegångs- och Polissaker. 776
19130211 - Sjöbeväringen skall hemförlofvas. 506
19130211 - Temperatur och lufttryck 593
19130213 - Båtarna. 214
19130213 - Död. Jakob Timoteus Nilsson. 326
19130213 - Död. JOHAN ARVID JAKOBSSON. 250
19130213 - Domkapitlets utslag 328
19130213 - Drunknad fartygsbefälhafvare. 252
19130213 - Från infanteriregementet. 154
19130213 - Från landsbygden. Källunge. 266
19130213 - Från landsbygden. Lärbro. 312
19130213 - Från sjön 187
19130213 - Infäste 190
19130213 - Krigsrätt 160
19130213 - Passagerarelista. 149
19130213 - Sirius Biografteater. 161
19130213 - Temperatur och lufttryck 192
19130213 - Visby Biografteater. 180
19130214 - 50 år 174
19130214 - Aftonunderhållning anordnas 165
19130214 - Ångf. Klintehamn 141
19130214 - Årets fält- och fälttjänstöfningar. 122
19130214 - Auktion å bräder och ved m. m. 209
19130214 - Auktion i Anga. 206
19130214 - Auktion i Ardre. 257
19130214 - Auktion i Fröjel. 223
19130214 - Auktion i Hall. 196
19130214 - Auktion i Hangvar. 214
19130214 - Auktion i Lummelunda. 182
19130214 - Auktion i Rone. 195
19130214 - Auktion i Slite. 185
19130214 - Auktion i Stånga. 310
19130214 - Auktion i Väte. 234
19130214 - Auktion i Veskinde. 312
19130214 - Auktion i Visby. 150
19130214 - Bygnadsverksamheten 152
19130214 - Död. Elin Teresia Lovisa. 197
19130214 - Död. Gunnar Zacharias Zackrisson. 213
19130214 - Död. J. O. Pettersson. 223
19130214 - Elfva månaders tjänstledighet 275
19130214 - Fastighets- och Lösöreauktion. 289
19130214 - Fastighetsauktion. 255
19130214 - Fastlandsbeväringen 129
19130214 - Födde, döde och lysning i Visby. 139
19130214 - Förberedande prästerlig examenal 186
19130214 - Från landsbygden. Garda. 225
19130214 - Från landsbygden. Hablingbo. 241
19130214 - Från sjön. 143
19130214 - Genom auktion 219
19130214 - I sitt 60:de år 136
19130214 - Lösöre- och fastighetsauktion. 156
19130214 - Lösöreauktion. 359
19130214 - Några teaterkvällar 159
19130214 - P. G. Lyth död. 128
19130214 - På Siriui biografen 336
19130214 - Passagerarelista. 145
19130214 - Större värdefull auktion 333
19130214 - Temperatur och lufttryck 175
19130215 - Aug. Wahlby 147
19130215 - Död. Hildur Fagerlund. 163
19130215 - Död. Jacob Wilhelm Jacobsson. 197
19130215 - Fångvården. 128
19130215 - Från sjön. 143
19130215 - Fridlysningstid för hare 115
19130215 - Gotlands sockerbetsodlare 143
19130215 - Passagerarelista. 117
19130215 - Såsom sökande 127
19130215 - Taxeringsnämnden för Visby stad 147
19130215 - Temperatur och lufttryck 145
19130215 - Vinterbåtarna. 145
19130217 - Afsked 113
19130217 - Afskrifven konkurs. 177
19130217 - Aftonunderhållningen 197
19130217 - Arrende- och lösöreauktion. 306
19130217 - Auktion å Malms i Helvi. 214
19130217 - Död. Anna Maria Ringbom. 217
19130217 - Död. Otto Mårten Palmgren. 130
19130217 - Egnahemsrörelsen 160
19130217 - En ny fem veckors skolkökskurs 127
19130217 - Ett barntempel 196
19130217 - Från landsbygden. Vamlingbo. 358
19130217 - Från sjön 230
19130217 - Genom exekutiv auktion 297
19130217 - Genom offentlig auktion 294
19130217 - I högre (andra) lönegrad 176
19130217 - I konkurs 211
19130217 - I konkurs 214
19130217 - Kronans markförvärf. 180
19130217 - Lärkan 140
19130217 - Lektor P. G. Lyths stoft 128
19130217 - Offentlig auktion. 163
19130217 - Passagerarelista. 200
19130217 - Pröfning 151
19130217 - Rättegångs- och Polissaker. 312
19130217 - Runmärkesfrågan 150
19130217 - Sällekapet G. G. 133
19130217 - Slite. 326
19130217 - Temperatur och lufttryck 241
19130217 - Välförtjänt belöning. 140
19130217 - Välkomstfest för beväringsmännen 191
19130217 - Varmbadhuset 139
19130217 - Vinterpostfarten. 149
19130217 - Visby Varpklubb (V. V.) 176
19130217 - Visbyjakten Elida 145
19130218 - Auktion å Malms I Helvi. 243
19130218 - Borgenärerna 180
19130218 - Död. Kristina Elisabet. 193
19130218 - Egendomsaffär. 138
19130218 - Exekutiv auktion 210
19130218 - Fackska sällskapet 312
19130218 - Förlofningen vid tyska kejsarhofvets 160
19130218 - Från hamnen. 342
19130218 - Från sjön. 238
19130218 - G. U. F:a Visbykrets 154
19130218 - Gåfvor till Bungemuseet. 213
19130218 - Genom exekutiv auktion, 269
19130218 - Ingen utvidgning af Visby hospital. 161
19130218 - Karlsö jakt- och djurskyddsförenings aktiebolag, 193
19130218 - Kinematografföreviening 130
19130218 - Lysning till äktenskap 201
19130218 - Masken från Moulin Rouge. 197
19130218 - Passagerarelista. 179
19130218 - Rättelse. 194
19130218 - Rekryteringen vid Gotlands infanteriregemente. 170
19130218 - Rymling oantastad i tjänst hos länsman. 264
19130218 - Sökande 170
19130218 - Temperatur och lufttryck 185
19130218 - Utslag gafs af Svea hofrätt 233
19130218 - Vigsel. 366
19130218 - Vinterpostångaren Polhem 155
19130218 - Visby studsmissionsförening 153
19130219 - A.-B. H. A. Lindsströms Järn-& Redskapshandel. 164
19130219 - Auktion å Hägvide i Lärbro. 382
19130219 - Auktion vid Stora Mörby i Hörsne 302
19130219 - Auktion. 177
19130219 - Båtarna. 119
19130219 - Död. Jacob Fredrik Bertelsson. 216
19130219 - Fastighetsauktion i Fröjel. 222
19130219 - Fastighetsauktion vid Vägume i Lärbro. 365
19130219 - Fastighetsköp. 294
19130219 - För anordnande af fälttjänstöfningar 116
19130219 - Från sjön. 195
19130219 - Genom auktion, 198
19130219 - Genom offentlig auktion 189
19130219 - Gotlands handelskammare 183
19130219 - Infanteriregementet. 171
19130219 - Lösöreauktion. 309
19130219 - Militärbefälhafvaren 361
19130219 - Nytt släktnamn. 152
19130219 - Offentlig auktion i Linde. 315
19130219 - Offentlig auktion i Stenkyrka. 412
19130219 - Passagerarelista. 205
19130219 - Polisbevakning i Roma. 335
19130219 - Statsanslag till ombygnad af Visby hamn 147
19130219 - Stor lösöreauktion. 225
19130219 - Stor spannmålsauktion m. m. 306
19130219 - Större värdefull auktion 314
19130219 - Studieanslag 337
19130219 - Temperatur och lufttryck 190
19130219 - Till ledamot 124
19130219 - Till sin kassaförvaltare 142
19130219 - Till vikarierande adjunkt 183
19130219 - Visby stadsmissionsförening 220
19130220 - Auktion å spannmål och virke m. m. 216
19130220 - Bråddöd. 156
19130220 - Deltagit. Arvid Jakobsson. 254
19130220 - Död. Carl Olof Wickman. 196
19130220 - Död. Lars Niklas Larsson. 236
19130220 - Femtiåringen hyllad. 135
19130220 - Från hamnen. 350
19130220 - Från landsbygden. Garda. 231
19130220 - Från landsbygden. Sydöstra Gotland. 273
19130220 - Gårdfarihandel 280
19130220 - Orgelkonsert 203
19130220 - Passagerarelista. 230
19130220 - Sextiosju år 213
19130220 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 151
19130220 - Temperatur och lufttryck 191
19130220 - Väghinder. 241
19130220 - Vinterpostföringen. 147
19130221 - Anslag åt föreläsningsverksamheten. 312
19130221 - Arrendeauktion. 144
19130221 - Auktion å spannmål. 243
19130221 - Auktion å virke. 208
19130221 - Auktion i Fole. 206
19130221 - Auktion i Hejde. 196
19130221 - Auktion i Hemse. 294
19130221 - Auktion i Linde. 196
19130221 - Auktion vid Hägvalds i Vänge. 195
19130221 - Auktion vid Kviungs i Stenkumla. 183
19130221 - Auktion vid Mölnare i Fleringe. 203
19130221 - Auktion vid Snosarfve i Silte. 194
19130221 - Auktion. 189
19130221 - Död. Brita Maria Laurin. 212
19130221 - Död. MARTHA. 204
19130221 - Död. Wilhelm Alfred Pettersson. 286
19130221 - En automatisk telefonapparat 335
19130221 - En tredje biograf 203
19130221 - Ett uppträde i Visby kronobränneri 1785. 203
19130221 - Fastighets- och Lösöreauktion. 247
19130221 - Födde, döde och Lysning i Visby. 152
19130221 - Folkskolan som gudstjänstlokal. 202
19130221 - Från infanteriregementet. 157
19130221 - Från landsbygden. Lärbro. 358
19130221 - G. U. F:a Visbykreta 175
19130221 - Genom auktion, 229
19130221 - Genom offentlig auktion, 215
19130221 - Handelskammarens uttalande i sockerfrågan. 132
19130221 - Kampen mot tuberkulosen. 197
19130221 - Kollektstipendiet 140
19130221 - Kungörelse. 149
19130221 - Lördagen d. 1 mars 238
19130221 - Lösöre- och fastighetsauktion. 130
19130221 - Lösöreauktion i Västerhejde. 183
19130221 - N. A. Youngberg död. 338
19130221 - Onsdagen den 26 185
19130221 - Onsdagen den 5 mars 208
19130221 - På förslag 274
19130221 - På grund af upphörande med jordbruket 346
19130221 - Passagerarelista. 173
19130221 - Stor lösöreauktion. 196
19130221 - Telefonledningarna utsträckas. 358
19130221 - Temperatur och lufttryck 191
19130221 - Till slöjdlärare 318
19130221 - Tisdagen den 25 februari 189
19130221 - Torsdagen den 27 173
19130221 - Trafikinkomsterna 159
19130221 - Vinterturer 134
19130222 - Auktion på Bahra gård i Etelhem. 251
19130222 - Död. NILS AUGUST YOUNGBEBG. 203
19130222- Afsked 143
19130222- Den nya Gotlandsångaren Vineta 115
19130222- En liten vinterknäpp 139
19130222- Från landsbygden. Hall. 359
19130222- Från sjön. 783
19130222- Genom auktion 214
19130222- Genom offentlig auktion, 185
19130222- K. m:t har tillåtit 117
19130222- Kyrkoherdetjänsten i Atlingbo. 197
19130222- Öfverste Fineman 140
19130222- Passagerarelista. 176
19130222- Prästerligt förordnande. 298
19130222- Rättelse. 245
19130222- Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 148
19130222- Temperatur och lufttryck 169
19130222- Terranglöpning 137
19130222- Till kapten 133
19130222- Vinterpostfarten. 130
19130224 - Auktion vid Hultungs i Bunge. 205
19130224 - Auktion vid Kviungs i Stenkumla. 182
19130224 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 187
19130224 - Auktion vid Stora Mörrby i Hörsne 210
19130224 - Båtarna. 144
19130224 - Carambolage. 150
19130224 - De gifta kvinnorna i posttjänst. 127
19130224 - Död. Mathilda Maria Bagge. 144
19130224 - Dödsfall. 148
19130224 - Fältskjutning 387
19130224 - Fårösunds kustartilleridetachements skytteförening 319
19130224 - Fastighetsauktion vid Vägume i Lärbro. 290
19130224 - Från landsbygden. Rute. 240
19130224 - Genom offentlig auktion 219
19130224 - Guldbröllop 301
19130224 - I här förda föreningsregister 363
19130224 - Konkursärenden. 177
19130224 - Med ångaren Klintehamn som logementsfartyg 172
19130224 - Nykterhetsfest 173
19130224 - Offentlig auktion. 247
19130224 - Passagerarelista. 158
19130224 - Rättegångs- och Polissaker. 205
19130224 - Som postmästare 155
19130224 - Tack för god vakt. 155
19130224 - Temperatur och lufttryck 173
19130224 - Till revisorer 166
19130224 - Till Visby inköpt fartyg. 154
19130224 - Visby assuransförening 184
19130225 - Auktion å Hägvide i Lärbro. 315
19130225 - Auktion vid Mölnare i Fleringe. 193
19130225 - Beträffande Alskogs mejeriaktiebolag 223
19130225 - Borgenärerna 313
19130225 - Död. Carl Ludvig Laurentius Jakobsson. 214
19130225 - Död. Johan August Nils Råberg. 316
19130225 - Död. Sofia Gustava Petterson. 213
19130225 - En 16-årig yngling på villovägar. 220
19130225 - Från artillerikåren 130
19130225 - Från landsbygden. Väte. 226
19130225 - Från sjön. 145
19130225 - Från vinterautomobiltäflingen. 138
19130225 - Jordfästning. 166
19130225 - Kungörelse. 212
19130225 - Lösöreauktion vid Norderihre i Lärbro. 292
19130225 - Passagerarelista. 154
19130225 - Själfmord i kasärn. 165
19130225 - Temperatur och lufttryck 175
19130225 - Till befälhafvare 320
19130225 - Visby skyttegille 176
19130226 - Auktion å egnahemslägenheter. 328
19130226 - Auktion å skogseffekter vid Björkome i Lokrume. 225
19130226 - Auktion i goodtemplarsalen. 151
19130226 - Auktion vid Findarfve i Rone. 207
19130226 - Auktion vid Hägvalds i Vänge. 209
19130226 - Auktion vid Hundlund i Västerhejde. 182
19130226 - Auktion vid Koparfve i Lau. 201
19130226 - Auktion vid Sindarfve i Hemse. 283
19130226 - Auktion vid Tors i Bro. 230
19130226 - Auktion vid Widringe i Burs. 350
19130226 - Båtarna. 180
19130226 - Deltagande. C. O. WICKMAN. 178
19130226 - Död. Johanna Magdalena Barbara Siggelin. 155
19130226 - Fartygsbefälhafvares skyldighet att anmäla rymningar. 171
19130226 - Fastighetsauktion.ma 218
19130226 - Femtio år 149
19130226 - Från landsbygden. Hemse. 313
19130226 - Gåfvor till Nära kyrka. 338
19130226 - Hos Svenska fornminnesföreningen 145
19130226 - Kapten W. R. Edling 155
19130226 - Konkursauktion i Tingstäde. 351
19130226 - Kungörelse. 236
19130226 - Mjölkens fetthalt. 245
19130226 - Öfvermåttan ruskigt. 209
19130226 - Passagerarelista. 180
19130226 - Som allmänhetens kommisionärer 191
19130226 - Stor spannmålsauktion m. m. vid St. Hästnäs. 213
19130226 - Större lösöreauktion. 191
19130226 - Svenska turistföreningen 175
19130226 - Temperatur och lufttryck 224
19130227 - Auktion. 153
19130227 - Fall af mjältbrand 254
19130227 - Från landsbygden. Bara. 211
19130227 - Från landsbygden. Fröjel. 218
19130227 - Från landsbygden. Lärbro. 289
19130227 - Från sjön. 177
19130227 - Inskrifning af värnpliktige 175
19130227 - Lönetillskott 340
19130227 - Passagerarelista. 188
19130227 - Slite. 223
19130227 - Snö 181
19130227 - Temperatur och lufttryck 177
19130227 - Till arvode för väbeltjänstgöring 345
19130227 - Tragedien å Visborgs slätt. 171
19130227 - Vinterpostfarten. 182
19130228 - Auktion å bättre välvårdade husgerådssaker. 323
19130228 - Auktion å spannmål m. m. 217
19130228 - Auktion egnahemslägenheter. 269
19130228 - Auktion i Burs. 313
19130228 - Auktion i Klintehamn. 298
19130228 - Auktion vid Binge i Martebo. 227
19130228 - Auktion vid Haltarfve i Väte. 271
19130228 - Auktion vid Hemmor i Garda. 189
19130228 - Auktion vid Hultungs i Bunge. 189
19130228 - Auktion vid Kronholmen i Vestergarn. 286
19130228 - Auktion vid L:a Atlings i Atlingbo. 211
19130228 - Auktion vid Ljugennes i Burs. 311
19130228 - Auktion vid Robbenarfve i Garda. 205
19130228 - Auktion vid Smiss ångsåg i Gerum. 199
19130228 - Auktion vid Snosarfve i Silte. 210
19130228 - Auktion vid Tors i Bro. 214
19130228 - Auktion vid Västerväte i Väte. 200
19130228 - Auktion vid Waters, Gothem. 223
19130228 - Bröllop 150
19130228 - Bungemuseet tillväxer. 212
19130228 - Carl Ferm. 186
19130228 - Deltagande. MARTHA. 164
19130228 - Död. Carl S. F. Horneij. 146
19130228 - Död. Elen Maria Johanna. 248
19130228 - Död. Laura Christina. 290
19130228 - En värdefull och intressant gåfva 209
19130228 - Ett viktigt inlägg i sockertullfrågan 295
19130228 - Fastighetsauktion. 198
19130228 - Födde och döde i Visby. 190
19130228 - Från sjön. 152
19130228 - I Amerika aflidna gotlänningar. 187
19130228 - I här förda föreningsregister 266
19130228 - Klent stäldt med brandredskapen. 320
19130228 - Lösöreauktion vid Medebys i Ekeby. 210
19130228 - Lösöreauktion vid Ytlings i Bro. 231
19130228 - Offentlig auktion. 187
19130228 - På sin 50-årsdag 163
19130228 - Passagerarelista. 177
19130228 - Skogsvårdsstyrelsen 156
19130228 - Skyddsföreningen 209
19130228 - Sökande 175
19130228 - Stor lösöreauktion. 229
19130228 - Temperatur och lufttryck 191
19130228 - Utsädes- och Potatisauktion 233
19130228 - Vid generalstabens 144
19130228 - Vinterpostångaren Polhem 226
19130228 - Vinterturer 189
19130228 - Visby skyttegille 167
Till tjänstebiträdes 495