Rubrik Träffar
18830421 - Kungörelse. 501
18830421 - Vinterpostångaren Polhem 555
19130102 - Afsked 753
19130102 - Afsked från befattningen 753
19130102 - Borgenärerna i bagaren 760
19130102 - Borgenärerna i handelsidkerskan 712
19130102 - C. I. Kolmodin. 703
19130102 - Det nya året 686
19130102 - Död. Johan Petter Gunnar Ringvall. 659
19130102 - Död. Johan Theodor Johansson. 1082
19130102 - Dödens skördar. 846
19130102 - En kännbar förlust 617
19130102 - Ett ohyggligt barnhem. 645
19130102 - Folkmängdsuppgifter. Gotlands landsbygd. 1133
19130102 - Förordnandet 676
19130102 - Från landsbygden. Sanda, Vamlingbo och Björke. 1085
19130102 - Från Sjön. 1044
19130102 - Hushållningsgillena. 1127
19130102 - I D. B. V:s sparbank 623
19130102 - Medicinalstyrelsen 1004
19130102 - Ordboken öfver Gotlands folkmål. 640
19130102 - På förslag 627
19130102 - Passagerarelista. 1074
19130102 - Stiftelseurkund! 949
19130102 - Tempertur och lufttryck i Visby 996
19130102 - Till förste styrman 577
19130102 - Visby stads folkmängd 1181
19130102 - Visby. 1704
19130103 - Auktion i Stånga. 903
19130103 - Auktion i Väte. 813
19130103 - Bättre fastighetsauktion. 558
19130103 - Borgenärerna i urarfvakonkursen 1267
19130103 - Död. Anders Johan Petter Budin. 764
19130103 - Död. Catharine Kristine Envall. 727
19130103 - Entreprenadauktion 639
19130103 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1445
19130103 - Från landsbygden. 1234
19130103 - Från landsbygden. Ala. 825
19130103 - Från sjön. 970
19130103 - Genom offentlig auktion, 835
19130103 - Jakttabell för Gotlands län. 600
19130103 - Offentlig auktion. 959
19130103 - Passagerarelista. 1277
19130103 - Slite. 936
19130103 - Slite. Ankomna fartyg. 1020
19130103 - Stor auktion 510
19130103 - Temperatur och lufttryck i Visby 1069
19130103 - Tingstäde rullföringsområde 1317
19130103 - Vikariat 814
19130103 - Visby torgpris. 906
19130103 - Visby. 1336
19130104 - C. I. Kolmodin, Visby. 480
19130104 - Död. Christina Höglund. 520
19130104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 988
19130104 - Från landsbygden. Fårö. 1074
19130104 - Från sjön. 769
19130104 - Lokalafdelningen n:r 250 434
19130104 - Medén & Wetterlund 490
19130104 - Passagerarelista. 1025
19130104 - Rättegångs- och Polissaker. 817
19130104 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 507
19130104 - Stiftadt 1782. Fonder 14,500,000. 452
19130104 - Temperatur och lufttryck 493
19130104 - Visby. 1419
19130107 - Död. Anna Ottilia. 631
19130107 - Död. Karl Reinhold Hansson. 717
19130107 - Död. Petter August Olsson. 669
19130107 - Fattigvårdsstyrelsen 460
19130107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1045
19130107 - Från landsbygden. 987
19130107 - Från sjön. 1148
19130107 - Genom offentlig auktion, 872
19130107 - Passagerarelista. 443
19130107 - Temperatur och lufttrycki Visby 851
19130107 - Visby 1159
19130108 - Död. Margareta Sofia Lindgren. 775
19130108 - Död. Olof Gardell. 912
19130108 - Fastighetsauktion. 781
19130108 - Från landsbygden. Ardre. 923
19130108 - Från landsbygden. Garda. 921
19130108 - Från landsbygden. Levide. 809
19130108 - Från sjön. 949
19130108 - Gotlands Djurskyddsförening 471
19130108 - Männen för dagen. 561
19130108 - mejerikonsulenten. 449
19130108 - Passagerarelista. 1026
19130108 - Rättegångs- och Polissaker. 808
19130108 - Temperatur och lufttryck i Visby 871
19130108 - Visby. 1544
19130109 - Död. Maria Katarina Westring. 551
19130109 - Död. Nils Petter Kvarnstedt. 770
19130109 - Temperatur och lufttryck i Visby 938
19130109 - Vikariat vid Guldrupe skola 739
19130109 - Visby 2438
19130110 - Auktion i Hangvar. 976
19130110 - Auktion Lördagen 1003
19130110 - Auktion Måndagen 684
19130110 - Auktion. 1212
19130110 - De nya guld- och sillverstämplarna. 469
19130110 - En ny Asta Nielsenfilm 485
19130110 - En rätt lustig potatis 1023
19130110 - Ett brudstolskläde 917
19130110 - Fårösund. 1052
19130110 - Fastighets- och lösöreauktion. 873
19130110 - Från hamnen. 474
19130110 - Från sjön. 426
19130110 - Genom offentlig auktion, 1011
19130110 - Inlöst fornfynd. 731
19130110 - Kanalarbete. 771
19130110 - Kappelshamn. 843
19130110 - Konfirmationsundervisningen 463
19130110 - Lösöreauktion. 587
19130110 - Mazetti's Ögon-Cacao. 449
19130110 - Omkommen gotländing. 488
19130110 - Postupplagorna 447
19130110 - Punschstämpelskatten. 422
19130110 - Talmansryktena. 462
19130110 - Temperatur och lufttryck 471
19130110 - Till årets infanteriskjutskola 450
19130110 - Till ledamot 476
19130110 - Vid Hägvalls kvarn Linde 784
19130110 - Vid Visby högre flickskola 449
19130111 - All jakt 857
19130111 - Arbetena å Broväg. 456
19130111 - Bergmans teatersallskap 470
19130111 - Borgenärerna 1165
19130111 - Den kyrkskrifna folkmängden 1383
19130111 - Död. Kerstin Emilia. 557
19130111 - Drättselkammaren 438
19130111 - Emigrationen. 430
19130111 - Faststäldt landstingsbeslut. 456
19130111 - Folkmängsuppgifter från Gotlands landsbygd 1186
19130111 - Förlängd tjänstledighet 427
19130111 - Från landsbygden. Sanda. 717
19130111 - Från sjön. 443
19130111 - G. U. F:s Visbykrets 425
19130111 - Granit. 477
19130111 - Krig eller fred? 854
19130111 - Passagerarelista. 456
19130111 - Prästerskapet. 956
19130111 - Prins Eugen 451
19130111 - Rättegångs- och Polissaker. 426
19130111 - Resultatet aj fjolårets taxerig. 486
19130111 - Sjuttiofem år 1108
19130111 - Styrelsen för F. K. P. R. 450
19130111 - Temperatur och lufttryck 468
19130111 - Till kvinligt skrifbiträde 440
19130111 - Vinterbåtarna. 424
19130113 - Angående icke vapenföra värnpliktiga 435
19130113 - Arbetsförman 431
19130113 - Auktion å virke och ved 760
19130113 - Död. Maria Kock. 1062
19130113 - Efter 2-årig aktiv tjänstgöring 490
19130113 - En gammal sjöbuss. 483
19130113 - En vacker gudstjänst 436
19130113 - Fjolårets sockerbetskörd 500
19130113 - Första förhör 1118
19130113 - Från hamnen. 995
19130113 - Från landsbygden. Fleringe. 799
19130113 - Från landsbygden. Rute. 911
19130113 - Från landsbygden. Vallstena. 693
19130113 - Hem från kriget. 791
19130113 - Hushållningsgillena. 1038
19130113 - Konkursärenden. 1196
19130113 - Konkursernas antal 522
19130113 - Kungörelse. 1310
19130113 - Lösöreauktion. 507
19130113 - Mazetti's Vanilj Chokolad 438
19130113 - Nytt millionföretag på Gotland. 801
19130113 - På sin 76-årsdag 1129
19130113 - Passagerarelista. 456
19130113 - Rättegångs- och Polissaker. 477
19130113 - Såld stadsfastighet. 474
19130113 - Som extra provinsialläkare 733
19130113 - Täckdikningslån. 814
19130113 - Temperatur och lufttryck 477
19130113 - Till medlem 417
19130113 - Tingspredikan 1034
19130113 - Våra riksdagsman 477
19130113 - Venia 1125
19130113 - Vinterbåtarna. 467
19130114 - Barnförlamningen. 454
19130114 - Den innevarande vintern 416
19130114 - Död. Ida Mathilda Broström. 807
19130114 - Död. Sanna Lindström. 430
19130114 - Ett fackeltåg 472
19130114 - Från sjön. 450
19130114 - G. U. F:s Visbykrets 456
19130114 - Hoburgens lifräddningstation, 633
19130114 - I skogsvårdskomitén 696
19130114 - Inköp af mark för kronans räkning. 421
19130114 - Konkursärende. 639
19130114 - Konkursauktion i Hablingbo. 816
19130114 - Kungörelse. 467
19130114 - Linamyrsköpet. 436
19130114 - Syster Myrsten 776
19130114 - Täckdikningslån 476
19130114 - Temperatur och lufttryck 505
19130114 - Till nämdeman 1282
19130114 - Till vikarierande lärarinna 729
19130114 - Upprop 407
19130114 - Världens högsta träd. 521
19130115 - Anmaning. 811
19130115 - Befrielse från återläsningsskyldighet 408
19130115 - Beviljadt infäste. 442
19130115 - Böndagar under 1914. 462
19130115 - Död. Anna Maria Charlotta. 1038
19130115 - Död. STURE. 474
19130115 - Emigrationskomiténs utredning. 420
19130115 - Ett trefligt samkväm 461
19130115 - Fastighetsauktion i Grötlingbo. 722
19130115 - Fest 451
19130115 - Från landsbygden. Vamlingbo. 802
19130115 - Från sjön. 446
19130115 - Gotlands Djurskyddsförening 424
19130115 - Hushållningsgillena. 875
19130115 - Inlösen af gatumark. 434
19130115 - Krigsrätt 422
19130115 - Lavetter till de Hertzska kulsprutorna. 448
19130115 - Offentlig auktion. 774
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång 942
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång. 1112
19130115 - Om nedsatta biljettpris 473
19130115 - Passagerarelista. 431
19130115 - Polis tillsättes å Södervärn. 453
19130115 - Rättegångs- och Polissaker. 1725
19130115 - Skolorna börja. 440
19130115 - Södra härads brandstodsförening. 829
19130115 - Stadens bilfvande varmbadhus. 418
19130115 - Stadsfullmaktige 439
19130115 - Temperatur och lufttryck 372
19130115 - Till entreprenör 425
19130115 - Till infanteriskjutskolan 439
19130115 - Tillstånd 1094
19130115 - Värdefull lösöreauktion. 1093
19130115 - Världshistoriska gestalter. 631
19130115 - Venia 976
19130115 - Vinterpostfarten. 392
19130116 - Antalet emigranter 470
19130116 - Auktion i Gammalgarn. 834
19130116 - Beviljad kollekt. 447
19130116 - Byggmästaren L. Andersson. 709
19130116 - De Ekenbergska torfpatenten. 478
19130116 - Den allmänna pensionsförsäkringen. 485
19130116 - Fältskjutning 1013
19130116 - Fögaeriförraltningens omorganisation. 437
19130116 - För flere och bättre skyddade kabelförbindelser 438
19130116 - Förmyndareräkningar 482
19130116 - Från infanteriet. 402
19130116 - Från landsbygden. Hall. 896
19130116 - Från landsbygden. Norrlanda. 779
19130116 - Från landsbygden. Sanda. 814
19130116 - Gotlands norra härads brandstodsförening. 710
19130116 - Hvad flygningarna kostade 1912. 433
19130116 - Offentlig auktion i Garda. 910
19130116 - Passagerarelista. 592
19130116 - Såsom rymmare efterlyses 1444
19130116 - Sirius Biografteater. 427
19130116 - Temperatur och lufttryck 420
19130116 - Till anläggande 414
19130116 - Till det frivilliga skytteväsendet 427
19130116 - Tjänstledighet 1137
19130116 - Väghinder. 746
19130116 - Vårt blifvande varmbadhus. 404
19130116 - Vinterbåtarna. 397
19130116 - Visby Biografteater 435
19130117 - Anbud å möbler till Gnisten. 1010
19130117 - Anmaning. 1005
19130117 - Auktion å virke och ved 721
19130117 - Auktion Furubjers i Tingstäde 978
19130117 - Auktion i Gammalgarn. 885
19130117 - Auktion i Stenstu i Stenkyrka. 1081
19130117 - Auktion vid Åkra i Sjonhem. 711
19130117 - Auktion vid Dans i Hejde. 717
19130117 - Auktion vid Demerarfve i Rone. 777
19130117 - Den tillämnade torfkolsfabriken 405
19130117 - Död. Anna Magdalena Hallbom. 814
19130117 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 911
19130117 - Exekutiv auktion å Fårö. 938
19130117 - Fastighets- & lösöreauktion i Lye. 792
19130117 - Fastighets- och lösöreauktion. 853
19130117 - Fastighetsauktion. 455
19130117 - Fastighetsauktion. O. Björnlund. 761
19130117 - Från landsbygden. Bunge. 825
19130117 - Från sjön. 438
19130117 - Genom offentlig auktion, 1158
19130117 - Hamnuppbörden 464
19130117 - Häradshöjding Th. af Ekenstam 439
19130117 - Ingen kommendantsbefattning i Tingstäde. 926
19130117 - Konkursauktion i Hablingbo. 839
19130117 - Krigsrätt 459
19130117 - Lojsta komministratur. 694
19130117 - På finfin skridskois 975
19130117 - Passagerarelista. 425
19130117 - Rättegångs- och Polissaker. 438
19130117 - Sextio år 399
19130117 - Statsbidrag för moderskapshjälp. 379
19130117 - Stor auktion 674
19130117 - Strömbergska teatersällskapet 353
19130117 - Temperatur och lufttryck 406
19130117 - Trafikinkomsterna å Gotlands järnväg 394
19130117 - Våra fornminnens bevarande. 428
19130117 - Värdefull lösöreauktion. 1246
19130117 - Vid högre flickskolan 504
19130117 - Vid Pavalds i Lärbro 1075
19130117 - Vinterturer 470
19130118 - Af vinterbåtarna 443
19130118 - Anslag till järnvägen 961
19130118 - Auktion vid Stenkumlaväg. 443
19130118 - Auktion. 990
19130118 - Böterna höjda för Gotlands Folkblad. 440
19130118 - C. A. Hultgren, Visby. 436
19130118 - Dispensansökan. 413
19130118 - Folkskollärare förbereder 707
19130118 - Från sjön. 398
19130118 - I sitt 60:de år 358
19130118 - Krigsaviatikerns sista strid. 789
19130118 - Lönereglering för e. o. prästerskapet. 399
19130118 - Nationalgoodtemplarnes paradfest, 438
19130118 - Passagerarelista. 420
19130118 - Proviantförråd vid Fårösunds kustposition. 805
19130118 - Rättegångs- och Polissaker. 509
19130118 - Stor egendomsaffär. 1112
19130118 - Temperatur och lufttryck 438
19130118 - Till tjänstgöring 381
19130120 - Baltiska utställningens affisch. 354
19130120 - Död. Chatarina Bernhardina Wiberg. 373
19130120 - Död. Jakob Petter Alfred Jakobsson. 527
19130120 - Död. Karl. 822
19130120 - Enligt epidemirapporterna 1231
19130120 - Från sjön. 454
19130120 - Gotlands missionsförenings 428
19130120 - Klintehamn. 989
19130120 - Konungens adjutant 411
19130120 - Männen för dagen. 376
19130120 - Musikstund å lasarettet. 420
19130120 - Passagerarelista. 397
19130120 - Rättegångs- och Polissaker. 497
19130120 - Sextio år 813
19130120 - Temperatur och lufttryck 414
19130120 - Vinterpostfarten. 388
19130120 - Vintersport. 416
19130121 - Den sista af sin ätt. 1048
19130121 - Död. Anna Hägg. 441
19130121 - Dödsfall. 367
19130121 - Egendomarna Malms 715
19130121 - Fårösundsförråden. 918
19130121 - Från landsbygden. Ala. 797
19130121 - Från landsbygden. Stånga. 906
19130121 - Från sjön. 457
19130121 - Häradshölding Th. af Ekenstam 776
19130121 - Hushållningsgillena. 941
19130121 - I härvarande kronohäkte 466
19130121 - Landtmannaveckan i Dalhem. 937
19130121 - Männen för dagen. 417
19130121 - Odlaren 417
19130121 - Passagerarelista. 368
19130121 - Rättegångs- och Polissaker. 392
19130121 - Sjuttioett år 451
19130121 - Som ledamot i taxeringsnämden 1038
19130121 - Temperatur och lufttryck 493
19130121 - Västningeköpet. 849
19130121 - Virkes- & vedauktion i Helvi. 762
19130122 - Anmaning. 872
19130122 - Auktion i den s. k. Qviehagen. 886
19130122 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 727
19130122 - Eldsvåda i Alfva. 817
19130122 - Fältskjutning 959
19130122 - Fastighetsauktion. 524
19130122 - Ferdinand Slitberg, Burgsvik. 999
19130122 - Från landsbygden. Lärbro. 832
19130122 - Från landsbygden. Stånga. 825
19130122 - Genom offentlig auktion, 1066
19130122 - Gotlands skytteförbunds 774
19130122 - Krig och fred. 770
19130122 - Landtbrukaren E. Eliasson. 1199
19130122 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1004
19130122 - På sin konsertturné 387
19130122 - Passagerarelista. 435
19130122 - Prinsessan Eugenies understödsförening 559
19130122 - Räfskall 1001
19130122 - Rättegångs- och Polissaker. 411
19130122 - Skogsauktion. 899
19130122 - Statsanslaget å 100,000 kr. 433
19130122 - Statsanslaget till Tingstäde-Fårösundsjärnvagen. 898
19130122 - Stor auktion 530
19130122 - Större auktion å spannmål m. m. 405
19130122 - Styrelsen för Gotlands Djurskyddsförening 389
19130122 - Suderbys i Hejdeby. 733
19130122 - Telefonförhållandena på Gotland 781
19130122 - Temperatur och lufttryck 448
19130122 - Torsdagen 23 januari 435
19130122 - Vid Pavalds i Lärbro 918
19130122 - Vinterpostföringen. 418
19130123 - Borgenärerna 459
19130123 - Efterlyst 918
19130123 - Ett resestipendium 426
19130123 - Fältskjutning 915
19130123 - Förslag till tomtindelning. 487
19130123 - Från affärsvärlden. 401
19130123 - Från sjön. 410
19130123 - Hundskatt 434
19130123 - I Hälsovännen 365
19130123 - Landtmannaveckan i Dalhem. 987
19130123 - Linamyrsköpet. 380
19130123 - När olyckan är framme. 709
19130123 - Passagerarelista. 441
19130123 - Räntabla fastigheter 410
19130123 - Rättegångs- och Polissaker. 376
19130123 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 403
19130123 - Temperatur och lufttryck 436
19130123 - Till vik. lärarinna 1103
19130123 - Tillstånd till gårdfarihandel 423
19130123 - Väghinder. 945
19130123 - Vinterbåtarna. 396
19130124 - Å auktion vid Takstens 922
19130124 - Auktion i Boge. 818
19130124 - Auktion i Hafdhem. 1173
19130124 - Auktion i Lojsta. 733
19130124 - Auktion i Vamlingbo. 831
19130124 - Auktion vid Qviehagen. 1182
19130124 - Auktion vid Valdartve i Eskelhem. 820
19130124 - Auktionsuppbörd 1037
19130124 - Död. Hilda Maria Karolina. 710
19130124 - Död. Nicklas Vilhelm Larsson. 823
19130124 - Dödsfall. 424
19130124 - Egendomarna Malms 674
19130124 - Entreprenadauktion. 759
19130124 - Fastighets- och lösöreauktion. 734
19130124 - Fastighetsauktion vid Murgatan 43. 374
19130124 - Fastighetsauktion. 385
19130124 - Fisket i Gotlands län 1912. 399
19130124 - Från landsbygden. Sanda. 442
19130124 - Från sjön. 367
19130124 - Fredagen den 31 Januari 397
19130124 - G. U. F:s Visbykrets 386
19130124 - Genom offentlig auktion 388
19130124 - Landtmannaveckan i Dalhem. 1009
19130124 - Med anledning af sin hustrus död 669
19130124 - Militärbefälhafvaren 407
19130124 - Omorganiseringen af 441
19130124 - Onsdagen den 29 jan. 778
19130124 - Passagerarelista. 412
19130124 - Passionsgudstjänsterna 838
19130124 - Populärvetenskapliga artiklar. 451
19130124 - Rättegångs- och Polissaker. 370
19130124 - Sixarfve i Viklau. 629
19130124 - Skogsauktion. 640
19130124 - Skolgången å Södervärn. 394
19130124 - Sparbanksrörelsen vid stadens folkskolor. 391
19130124 - Stor auktion å handelsvaror. 416
19130124 - Temperatur och lufttryck 439
19130124 - Vinkels i Sjonhem. 670
19130124 - Virkes-& vedauktion i Helvi. 749
19130125 - Afsked 382
19130125 - Auktion vid Valdarfve i Eskelhem. 777
19130125 - Död. Gustaf E. Hellgren. 414
19130125 - Döfstumundervisningen. 362
19130125 - Ensam sökande 719
19130125 - Fattigbjudning 451
19130125 - Framflyttad biskopsvisitation. 1126
19130125 - Från sjön. 479
19130125 - Jordfästning. 387
19130125 - Omslag i väderleken 372
19130125 - Passagerarelista. 371
19130125 - Rättegångs- och Polissaker. 356
19130125 - Sjuttio år 389
19130125 - Temperatur och lufttryck 401
19130125 - Till andre förman 398
19130125 - Vår flotta. 366
19130125 - Vetenskapsakademien 409
19130125 - Visborgs fältridtklubb 426
19130127 - 30-årsfest 460
19130127 - Andra förslagsrummet 809
19130127 - Ångf. Klintehamn 408
19130127 - Borgenärerna 551
19130127 - Död. Carl Petter Elgstrand. 718
19130127 - Död. Johanna Dorothea Klint. 410
19130127 - Död. Karl Johan Engström. 782
19130127 - Död. NIKLAS ALERT JOHANSSON. 700
19130127 - Förlist segelfartyg. 491
19130127 - Förlofning 858
19130127 - Från sjön. 457
19130127 - Gotlands biodlareförening 806
19130127 - I konkurs 428
19130127 - Konkursauktion. 732
19130127 - Passagerarelista. 364
19130127 - Rättegångs- och Polissaker. 436
19130127 - Stor auktion å handelsvaror. 421
19130127 - Temperatur och lufttryck 382
19130127 - Till erhållande af lediga lektorstjänsten 462
19130127 - Tingstäde-Fårösunds järnväg. 1157
19130127 - Vid Fårösund under Krimkriget. 1431
19130127 - Vid räfskallet 735
19130127 - Vinterpostföringen. 472
19130128 - Borgenärerna 1182
19130128 - Borgenärerna i handlanden 432
19130128 - Den adjunktstjänst 476
19130128 - Dispache 375
19130128 - Exekutiv auktion 986
19130128 - För stöld af ett fickur 689
19130128 - Förbruksföreningen Visborg 385
19130128 - Från sjön. 446
19130128 - Gotlands skarpskytte- och jägaregille 527
19130128 - Klintehamn. 935
19130128 - Lag om gemensamhetsfiske. 424
19130128 - Passagerarelista. 384
19130128 - Rättegångs- och Polissaker. 405
19130128 - Rättelse. 746
19130128 - Slädföret 382
19130128 - Temperatur och lufttryck 365
19130128 - Till aktiebolagsregistret 439
19130128 - Understödsförbundet n:r 3 355
19130128 - Utbetalade rofdjurspremier. 330
19130128 - Vid årets inskrifningsförrättningar 357
19130128 - Villebrådstillgången 371
19130128 - Vinterpostföringen. 346
19130128 - Visby arbetares sjuk- och begrafningskassa 337
19130129 - Auktion å Kappelshamn. 650
19130129 - Den sista färden. 345
19130129 - Död. Katarina Helena Jacobsson. 594
19130129 - Död. Petter Broström. 687
19130129 - Egendomsförsäljning. 726
19130129 - Entreprenad å vägbygnad. 1145
19130129 - Från landsbygden. Sanda. 519
19130129 - Från sjön. 386
19130129 - Fredagen den 31 januari 396
19130129 - G. U. F:s Visbykrets 584
19130129 - Genom offentlig auktion 823
19130129 - Gotlands läns hushållningssällskap 358
19130129 - Hushållningsgillena. 818
19130129 - Hvad vi sluppit äta. 425
19130129 - I metodistkyrkan 872
19130129 - Järnvägsreformer. 357
19130129 - Konkursauktion i Hablingbo. 690
19130129 - Legning af hästar 311
19130129 - Passagerarelista. 348
19130129 - Rättegångs- och Polissaker. 393
19130129 - Temperatur och lufttryck 358
19130129 - Väg- och vattenbygnarlsstyrelsen 781
19130129 - Vinterbåtarna. 344
19130130 - Å förslag 511
19130130 - Afliden åldring. 679
19130130 - Åttio år 338
19130130 - Auktion å Kappelshamn. 612
19130130 - Biskop K. H. Gez. von Schéele 336
19130130 - C. A. Hultgren, Hästgatan. 315
19130130 - Död. John Jacob Petter Ahlgren. 342
19130130 - Få vi gasverk? 387
19130130 - Fastighetsaffär. 1026
19130130 - Förmyndareräkningar 332
19130130 - Från sjön. 351
19130130 - Hrr hundägare 374
19130130 - Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder. 363
19130130 - Passagerarelista. 381
19130130 - Passionsgudstjänsterna 1036
19130130 - Rättegångs- och Polissaker. 351
19130130 - Temperatur och lufttryck 388
19130130 - Tillsynen å Gotska Sandöns kronopark. 718
19130130 - Vill ej bli kyrkorådslednmot. 544
19130130 - Vinterpostfarten. 312
19130130 - Visby Fabriks- och 340
19130131 - Auktion å utsädeskorn 587
19130131 - Auktion å växande skog. 780
19130131 - Auktion å virke och ved 637
19130131 - Auktion å virke och ved i Vallstena. 656
19130131 - Auktion på rotfrukter. 606
19130131 - Auktion på utstämplad skog. 972
19130131 - Auktion vid Hejdebyväg. 358
19130131 - Auktion vid Nybjers i Hörsne. 657
19130131 - Auktion vid Skota i Lojsta. 648
19130131 - Borgenärerna uti trädgårdsmästaren 757
19130131 - Carl Ferm. 456
19130131 - Eldsvåda i Klintehamn. 1364
19130131 - Entreprenad å vägbygnad. 695
19130131 - Entreprenadauktion. 693
19130131 - Fastighetsauktion. 642
19130131 - Från landsbygden. 1404
19130131 - Från sjön. 754
19130131 - Genom auktion 718
19130131 - Konkursauktion i Hablingbo. 662
19130131 - Konkursauktion. 624
19130131 - Lösöre- och-fastighetsauktion. 408
19130131 - Passagerarelista. 362
19130131 - Räntabla fastigheter 687
19130131 - Rättegångs- och Polissaker. 342
19130131 - Stor spannmålsauktion i Slite. 569
19130131 - Temperatur och lufttryck 320
19130131 - Värdefull kreatursauktion. 1053
19130131 - Virkes- & vedauktion 590
19130131 - Visby 1789
19130131 - Visby torgpris. 349
19130201 - Ångaren Roma såld till Marocko. 347
19130201 - Årets inskrifningsförrättningar. 262
19130201 - Åttioringen hyllas. 319
19130201 - Blidväder 267
19130201 - Den lyckade flygfärden öfver Simplon. 275
19130201 - Förhör 365
19130201 - Förlofning 297
19130201 - Fru Sigrid Borgström-Bodén 323
19130201 - I D. B. V:s sparbank 305
19130201 - I kronohäktet 333
19130201 - Klintehamn. 770
19130201 - Kriget. 735
19130201 - Kvinligt yrkesregister 1913, 284
19130201 - Meddelande. 311
19130201 - Passagerarelista. 286
19130201 - Rättegångs- och Polissaker. 306
19130201 - Rum för resande på Östersjön 323
19130201 - Såsom ende sökande 271
19130201 - Sextiosju år 326
19130201 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesda 272
19130201 - Skyttemärke till uniform. 321
19130201 - Slädpartiernnas tid är nu inne 299
19130201 - Temperatur och lufttryck 304
19130201 - Temperatur och lufttryck i Visby 1060
19130201 - Till en månads suspension 763
19130201 - Vinterbåtarna. 336
19130201 - Visby 1789
19130201 - Visby skyttegilles fältskjutning 306
19130203 - Arbetareföreningens begrafningskassa 256
19130203 - Åttioett år 305
19130203 - Bland komiterade 285
19130203 - Död. Anna Johanna Jacobsson. 684
19130203 - Död. Fredrika Catharina. 635
19130203 - Död. Johan Edvard Niklas Pettersson. 736
19130203 - Död. Tage. 730
19130203 - Ekiperingshjälp 268
19130203 - En ny nykterhetsloge 277
19130203 - Ett stipendium 278
19130203 - F. K. P. R. i Veskinde 852
19130203 - Fastighetsauktion. 678
19130203 - För medborgerlig förtjänst. 339
19130203 - Från landsbygden. Rute. 408
19130203 - Från landsbygden. Sanda. 462
19130203 - Från sjön. 374
19130203 - Genom exekutiv auktion, 388
19130203 - J. P. Danielsson död. 462
19130203 - Jaktförbud. 765
19130203 - Klintehamn. 794
19130203 - Kriget. 805
19130203 - Kungörelse 694
19130203 - Kvinnornas själfdeklaration. 307
19130203 - Lärbro skyttegille. 766
19130203 - Mässfall 899
19130203 - Offentlig auktion i Visby. 351
19130203 - Offentliga auktioner i Kräklingbo. 938
19130203 - Passagerarelista. 327
19130203 - Rättegångs- och Polissaker. 610
19130203 - Skydd för fågellifvet på Stora Karlsö. 582
19130203 - Som rysk vice konsul 624
19130203 - Stor spannmålsauktion i Slite. 552
19130203 - Temperatur och lufttryck 377
19130203 - Vaktombyte vid tyska flottan. 312
19130203 - Våra mynt. 366
19130203 - Vinterbåtarna. 289
19130203 - Virkes- & vedauktion 769
19130204 - 1 bref från Gotland 877
19130204 - Biskop von Schéele, 373
19130204 - Borgenärerna 780
19130204 - Död. Johanna Sandberg. 349
19130204 - Dödens skördar. 261
19130204 - Dragspelskonsert 329
19130204 - Egendomsaffär. 302
19130204 - Ett rörligt lif 311
19130204 - Fabriks- och handtverksföreningen 283
19130204 - Från artillerikåren. 275
19130204 - Från infanteriet. 295
19130204 - Från landsbygden. Sanda. 417
19130204 - Från sjön. 300
19130204 - Kriget. 729
19130204 - Lönetillskott 915
19130204 - Lysning 943
19130204 - Ny uniformsmodell. 241
19130204 - Passagerarelista. 243
19130204 - Poststatistik. 305
19130204 - Postverkets inkasseringsrörelse. 260
19130204 - Rättegångs- och Polissaker. 237
19130204 - Riksantikvarien hyllas. 207
19130204 - Såsom sökande 214
19130204 - Sjukkassan H. W. 223
19130204 - Temperatur och lufttryck 306
19130204 - Till organist, 234
19130204 - Tulluppbörden 303
19130204 - Uppehållen af hård motsjö 275
19130204 - Uppvaktande adjutant 234
19130204 - Urania till botten. 607
19130204 - Vintermarsch 258
19130205 - Å Blindhemmet i Visby 297
19130205 - Affärsöfverlåtelse. 372
19130205 - Auktion på utstämplad skog. 876
19130205 - Död. Erland Petter Eriksson. 648
19130205 - Död. Regina Sofia Nykvist. 651
19130205 - Dragspelsvirtuoserna, 292
19130205 - Entledigande 297
19130205 - Entreprenadauktion. 606
19130205 - Fastighetsauktion. 581
19130205 - Femtio år 331
19130205 - Från infanteriet. 308
19130205 - Från landsbygden. Burs. 871
19130205 - Från landsbygden. Vall. 456
19130205 - Från sjön. 282
19130205 - Genom auktion, 543
19130205 - Jakten Ellida inbogserad till Oskarshamn. 331
19130205 - Järnvägen Klintehamn-Hablingbo. 782
19130205 - Kottinsamling. 466
19130205 - Kriget åter i full gång. 722
19130205 - Kriget. 742
19130205 - Norrahammars Solokaminer 291
19130205 - Påsk i mars. 225
19130205 - Passagerarelista. 313
19130205 - Rättegångs- och Polissaker. 306
19130205 - Såsom sökande 279
19130205 - Slocknad lysboj. 251
19130205 - Tandvården vid Gotlands trupper. 260
19130205 - Temperatur och lufttryck 331
19130205 - Till filosofie jubeldoktor 228
19130205 - Till kamp mot barnförlamningen. 268
19130205 - Till ledamot 311
19130205 - Vinterpostfarten. 251
19130205 - Vinterpostföringen Gotland-fastlandet. 279
19130206 - Af konung Carl Johans fond 332
19130206 - Auktion vid Nybjers i Hörene. 650
19130206 - Bastrustainen fridlyst. 709
19130206 - Från landsbygden. Dalhem. 809
19130206 - Från sjön. 341
19130206 - Genom exekutiv auktion, 398
19130206 - Gotlandsbåtarnas turer och befal. 343
19130206 - Idrottsföreningen Kamraterna 328
19130206 - Inställelse 366
19130206 - Kriget. 719
19130206 - Lagfart 375
19130206 - Landtbruksingeniör Berggren 378
19130206 - Öfverkörd af tåget. 375
19130206 - Passagerarelista. 344
19130206 - Rättegångs- och Polissaker. 286
19130206 - Se upp med fotogenkaminerna. 405
19130206 - Sex procents utdelning 346
19130206 - Sextiotvå år 614
19130206 - Själfmordsförsök 816
19130206 - Stadsfiskalens verksamhet 1912. 441
19130206 - Temperatur och lufttryck 367
19130206 - Till underlättande af manskapsrekyteringen 288
19130206 - Vinterbåtarna. 293
19130206 - Visby minuthandeksförening 364
19130207 - Auktion å utsädeskor och nötkreatur. 590
19130207 - Auktion i Eksta. 762
19130207 - Auktion i Fröjel. 675
19130207 - Auktion i Garda. 678
19130207 - Auktion i Stånga. 718
19130207 - Död. Lars Petter Calmén. 735
19130207 - Egendomsaffär. 1002
19130207 - Fastighetsauktion 807
19130207 - Fastighetsauktion som förrättas vid Rovede i Eskelhem 580
19130207 - Flytt-ating i Bunge. 846
19130207 - Från infanteriet. 336
19130207 - Från Katthammarsvik 312
19130207 - Från landsbygden. Boge. 921
19130207 - Från landsbygden. Vänge. 815
19130207 - Genom auktion 643
19130207 - Genom offentlig och frivillig auktion 475
19130207 - Gotlandsforskningen. 408
19130207 - Grisauktion. 375
19130207 - Höga kreaturspris. 891
19130207 - Jaktförbud. 792
19130207 - Jämviktssinnet 343
19130207 - Kriget. 766
19130207 - Landshöfding Roos 293
19130207 - Långvakansförordnandet i Källunge, 525
19130207 - Lösöre- och fastighetsauktion. 364
19130207 - Mot nervfebern. 333
19130207 - Offentlig auktion i Sanda. 441
19130207 - På grund af förestående afresa till Amerika 753
19130207 - Passagerarelista. 306
19130207 - Räntabla fastigheter 334
19130207 - Rättegångs- och Polissaker. 308
19130207 - Redovisning 450
19130207 - Sextio år 789
19130207 - Skogsauktion. 638
19130207 - Sockertullens sänkning 302
19130207 - Temperatur och lufttryck 332
19130207 - Till förmån för Bungemuséet 648
19130207 - Till ordförande 325
19130207 - Uranias förlisning. 510
19130207 - Värdefull Kreatursauktion 372
19130207 - Vedkonsert 352
19130207 - Vid skolköket i Visby 288
19130208 - Af Gotlands skytteförbunds 368
19130208 - Auktion i Tingstäde. 865
19130208 - Borgenärerna 677
19130208 - CHAMPAGNE 323
19130208 - Död. Johan Petter Pettersson. 643
19130208 - Elektricitetsverkets styrelse 309
19130208 - För ett 50-tal arbetslösa 286
19130208 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 238
19130208 - Från sjön. 326
19130208 - Genom offentlig auktion 581
19130208 - Högre dagaflöning åt sjöbeväringen. 316
19130208 - Inskrivning av värnpliktige 530
19130208 - Jakten Elida 372
19130208 - Järnvägen Klintehamn - Hablingbo. 748
19130208 - Kriget. 501
19130208 - Nya målkärl för mjölk 289
19130208 - Passagerarelista. 305
19130208 - Prästerskapets änke- och pupillkassa. 256
19130208 - Rättegångs- och Polissaker. 296
19130208 - Rösträtt och statsnytta. 290
19130208 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 300
19130208 - Sjöfarten. 821
19130208 - Stadsmurens frigörande. 345
19130208 - Temperatur och lufttryck 334
19130208 - Uppå därom af statsgeologen, 547
19130208 - Vinterpostfarten. 298
19130210 - Åt den gotländska träskulptören 240
19130210 - Auktion. 421
19130210 - Död. Erik Teodor. 698
19130210 - Fastighetsauktion. 633
19130210 - Första förhör 309
19130210 - Från hamnen. 264
19130210 - Från riksdagen 275
19130210 - Genom offentlig auktion, 690
19130210 - Godemansed 780
19130210 - Gotlands trädgårdsodlaresällskap 608
19130210 - I Amerika afliden landsman. 642
19130210 - I årets inländska tidningstaxa 268
19130210 - I konkurs 820
19130210 - I revisionen 241
19130210 - Konsert 338
19130210 - Kriget. 542
19130210 - Kungörelse. 828
19130210 - Passagerarelista. 270
19130210 - Postupplagorna 345
19130210 - Rättegångs- och Polissaker. 1188
19130210 - Sextiofem år 604
19130210 - Stararna komna. 658
19130210 - Täflingsskjutning 1118
19130210 - Temperatur och lufttryck 426
19130210 - Till sin ordförande-mästare, 377
19130210 - Vinterbåtarna. 378
19130211 - Auktion 375
19130211 - Död i främmande land. 468
19130211 - Död. Karl August Fritz Büssow. 345
19130211 - Död. Knut Eugen Stillman. 295
19130211 - Från Nordiska spelen. 500
19130211 - Från sjön. 519
19130211 - Gotlands nation 567
19130211 - Inryckningsdagarna 492
19130211 - Kyrkostämma 415
19130211 - Munktells själfgående lokomobiler. 537
19130211 - Passagerarelista. 475
19130211 - Rättegångs- och Polissaker. 703
19130211 - Sjöbeväringen skall hemförlofvas. 468
19130211 - Temperatur och lufttryck 565
19130213 - Båtarna. 190
19130213 - Död. Jakob Timoteus Nilsson. 301
19130213 - Död. JOHAN ARVID JAKOBSSON. 230
19130213 - Domkapitlets utslag 295
19130213 - Drunknad fartygsbefälhafvare. 227
19130213 - Från infanteriregementet. 147
19130213 - Från landsbygden. Källunge. 235
19130213 - Från landsbygden. Lärbro. 274
19130213 - Från sjön 173
19130213 - Infäste 174
19130213 - Krigsrätt 147
19130213 - Passagerarelista. 137
19130213 - Sirius Biografteater. 148
19130213 - Temperatur och lufttryck 178
19130213 - Visby Biografteater. 161
19130214 - 50 år 162
19130214 - Aftonunderhållning anordnas 156
19130214 - Ångf. Klintehamn 126
19130214 - Årets fält- och fälttjänstöfningar. 114
19130214 - Auktion å bräder och ved m. m. 192
19130214 - Auktion i Anga. 188
19130214 - Auktion i Ardre. 236
19130214 - Auktion i Fröjel. 206
19130214 - Auktion i Hall. 181
19130214 - Auktion i Hangvar. 190
19130214 - Auktion i Lummelunda. 164
19130214 - Auktion i Rone. 171
19130214 - Auktion i Slite. 171
19130214 - Auktion i Stånga. 277
19130214 - Auktion i Väte. 214
19130214 - Auktion i Veskinde. 281
19130214 - Auktion i Visby. 138
19130214 - Bygnadsverksamheten 136
19130214 - Död. Elin Teresia Lovisa. 180
19130214 - Död. Gunnar Zacharias Zackrisson. 189
19130214 - Död. J. O. Pettersson. 202
19130214 - Elfva månaders tjänstledighet 254
19130214 - Fastighets- och Lösöreauktion. 273
19130214 - Fastighetsauktion. 232
19130214 - Fastlandsbeväringen 121
19130214 - Födde, döde och lysning i Visby. 127
19130214 - Förberedande prästerlig examenal 168
19130214 - Från landsbygden. Garda. 211
19130214 - Från landsbygden. Hablingbo. 216
19130214 - Från sjön. 133
19130214 - Genom auktion 196
19130214 - I sitt 60:de år 125
19130214 - Lösöre- och fastighetsauktion. 145
19130214 - Lösöreauktion. 320
19130214 - Några teaterkvällar 151
19130214 - P. G. Lyth död. 115
19130214 - På Siriui biografen 301
19130214 - Passagerarelista. 138
19130214 - Större värdefull auktion 299
19130214 - Temperatur och lufttryck 163
19130215 - Aug. Wahlby 138
19130215 - Död. Hildur Fagerlund. 155
19130215 - Död. Jacob Wilhelm Jacobsson. 180
19130215 - Fångvården. 119
19130215 - Från sjön. 131
19130215 - Fridlysningstid för hare 108
19130215 - Gotlands sockerbetsodlare 129
19130215 - Passagerarelista. 108
19130215 - Såsom sökande 118
19130215 - Taxeringsnämnden för Visby stad 134
19130215 - Temperatur och lufttryck 134
19130215 - Vinterbåtarna. 136
19130217 - Afsked 106
19130217 - Afskrifven konkurs. 159
19130217 - Aftonunderhållningen 183
19130217 - Arrende- och lösöreauktion. 277
19130217 - Auktion å Malms i Helvi. 194
19130217 - Död. Anna Maria Ringbom. 194
19130217 - Död. Otto Mårten Palmgren. 117
19130217 - Egnahemsrörelsen 145
19130217 - En ny fem veckors skolkökskurs 117
19130217 - Ett barntempel 173
19130217 - Från landsbygden. Vamlingbo. 313
19130217 - Från sjön 195
19130217 - Genom exekutiv auktion 280
19130217 - Genom offentlig auktion 272
19130217 - I högre (andra) lönegrad 160
19130217 - I konkurs 188
19130217 - I konkurs 193
19130217 - Kronans markförvärf. 164
19130217 - Lärkan 130
19130217 - Lektor P. G. Lyths stoft 113
19130217 - Offentlig auktion. 148
19130217 - Passagerarelista. 179
19130217 - Pröfning 136
19130217 - Rättegångs- och Polissaker. 275
19130217 - Runmärkesfrågan 141
19130217 - Sällekapet G. G. 124
19130217 - Slite. 295
19130217 - Temperatur och lufttryck 210
19130217 - Välförtjänt belöning. 124
19130217 - Välkomstfest för beväringsmännen 171
19130217 - Varmbadhuset 130
19130217 - Vinterpostfarten. 134
19130217 - Visby Varpklubb (V. V.) 167
19130217 - Visbyjakten Elida 136
19130218 - Auktion å Malms I Helvi. 219
19130218 - Borgenärerna 169
19130218 - Död. Kristina Elisabet. 173
19130218 - Egendomsaffär. 129
19130218 - Exekutiv auktion 194
19130218 - Fackska sällskapet 289
19130218 - Förlofningen vid tyska kejsarhofvets 149
19130218 - Från hamnen. 319
19130218 - Från sjön. 217
19130218 - G. U. F:a Visbykrets 143
19130218 - Gåfvor till Bungemuseet. 198
19130218 - Genom exekutiv auktion, 258
19130218 - Ingen utvidgning af Visby hospital. 150
19130218 - Karlsö jakt- och djurskyddsförenings aktiebolag, 176
19130218 - Kinematografföreviening 121
19130218 - Lysning till äktenskap 186
19130218 - Masken från Moulin Rouge. 186
19130218 - Passagerarelista. 160
19130218 - Rättelse. 179
19130218 - Rekryteringen vid Gotlands infanteriregemente. 160
19130218 - Rymling oantastad i tjänst hos länsman. 243
19130218 - Sökande 156
19130218 - Temperatur och lufttryck 165
19130218 - Utslag gafs af Svea hofrätt 209
19130218 - Vigsel. 315
19130218 - Vinterpostångaren Polhem 146
19130218 - Visby studsmissionsförening 141
19130219 - A.-B. H. A. Lindsströms Järn-& Redskapshandel. 154
19130219 - Auktion å Hägvide i Lärbro. 345
19130219 - Auktion vid Stora Mörby i Hörsne 267
19130219 - Auktion. 163
19130219 - Båtarna. 109
19130219 - Död. Jacob Fredrik Bertelsson. 202
19130219 - Fastighetsauktion i Fröjel. 203
19130219 - Fastighetsauktion vid Vägume i Lärbro. 334
19130219 - Fastighetsköp. 259
19130219 - För anordnande af fälttjänstöfningar 109
19130219 - Från sjön. 178
19130219 - Genom auktion, 180
19130219 - Genom offentlig auktion 172
19130219 - Gotlands handelskammare 170
19130219 - Infanteriregementet. 159
19130219 - Lösöreauktion. 273
19130219 - Militärbefälhafvaren 332
19130219 - Nytt släktnamn. 137
19130219 - Offentlig auktion i Linde. 282
19130219 - Offentlig auktion i Stenkyrka. 364
19130219 - Passagerarelista. 192
19130219 - Polisbevakning i Roma. 318
19130219 - Statsanslag till ombygnad af Visby hamn 135
19130219 - Stor lösöreauktion. 209
19130219 - Stor spannmålsauktion m. m. 268
19130219 - Större värdefull auktion 286
19130219 - Studieanslag 307
19130219 - Temperatur och lufttryck 175
19130219 - Till ledamot 114
19130219 - Till sin kassaförvaltare 135
19130219 - Till vikarierande adjunkt 173
19130219 - Visby stadsmissionsförening 201
19130220 - Auktion å spannmål och virke m. m. 203
19130220 - Bråddöd. 147
19130220 - Deltagit. Arvid Jakobsson. 232
19130220 - Död. Carl Olof Wickman. 177
19130220 - Död. Lars Niklas Larsson. 216
19130220 - Femtiåringen hyllad. 128
19130220 - Från hamnen. 329
19130220 - Från landsbygden. Garda. 213
19130220 - Från landsbygden. Sydöstra Gotland. 250
19130220 - Gårdfarihandel 265
19130220 - Orgelkonsert 191
19130220 - Passagerarelista. 217
19130220 - Sextiosju år 194
19130220 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 143
19130220 - Temperatur och lufttryck 178
19130220 - Väghinder. 216
19130220 - Vinterpostföringen. 136
19130221 - Anslag åt föreläsningsverksamheten. 277
19130221 - Arrendeauktion. 132
19130221 - Auktion å spannmål. 226
19130221 - Auktion å virke. 192
19130221 - Auktion i Fole. 185
19130221 - Auktion i Hejde. 174
19130221 - Auktion i Hemse. 277
19130221 - Auktion i Linde. 182
19130221 - Auktion vid Hägvalds i Vänge. 181
19130221 - Auktion vid Kviungs i Stenkumla. 165
19130221 - Auktion vid Mölnare i Fleringe. 186
19130221 - Auktion vid Snosarfve i Silte. 176
19130221 - Auktion. 171
19130221 - Död. Brita Maria Laurin. 191
19130221 - Död. MARTHA. 189
19130221 - Död. Wilhelm Alfred Pettersson. 271
19130221 - En automatisk telefonapparat 313
19130221 - En tredje biograf 191
19130221 - Ett uppträde i Visby kronobränneri 1785. 190
19130221 - Fastighets- och Lösöreauktion. 228
19130221 - Födde, döde och Lysning i Visby. 133
19130221 - Folkskolan som gudstjänstlokal. 186
19130221 - Från infanteriregementet. 147
19130221 - Från landsbygden. Lärbro. 315
19130221 - G. U. F:a Visbykreta 163
19130221 - Genom auktion, 209
19130221 - Genom offentlig auktion, 195
19130221 - Handelskammarens uttalande i sockerfrågan. 124
19130221 - Kampen mot tuberkulosen. 183
19130221 - Kollektstipendiet 132
19130221 - Kungörelse. 134
19130221 - Lördagen d. 1 mars 212
19130221 - Lösöre- och fastighetsauktion. 118
19130221 - Lösöreauktion i Västerhejde. 165
19130221 - N. A. Youngberg död. 302
19130221 - Onsdagen den 26 164
19130221 - Onsdagen den 5 mars 189
19130221 - På förslag 261
19130221 - På grund af upphörande med jordbruket 307
19130221 - Passagerarelista. 162
19130221 - Stor lösöreauktion. 180
19130221 - Telefonledningarna utsträckas. 315
19130221 - Temperatur och lufttryck 176
19130221 - Till slöjdlärare 287
19130221 - Tisdagen den 25 februari 173
19130221 - Torsdagen den 27 160
19130221 - Trafikinkomsterna 147
19130221 - Vinterturer 127
19130222 - Auktion på Bahra gård i Etelhem. 225
19130222 - Död. NILS AUGUST YOUNGBEBG. 186
19130222- Afsked 134
19130222- Den nya Gotlandsångaren Vineta 107
19130222- En liten vinterknäpp 131
19130222- Från landsbygden. Hall. 326
19130222- Från sjön. 153
19130222- Genom auktion 200
19130222- Genom offentlig auktion, 168
19130222- K. m:t har tillåtit 110
19130222- Kyrkoherdetjänsten i Atlingbo. 178
19130222- Öfverste Fineman 131
19130222- Passagerarelista. 165
19130222- Prästerligt förordnande. 281
19130222- Rättelse. 225
19130222- Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 135
19130222- Temperatur och lufttryck 156
19130222- Terranglöpning 129
19130222- Till kapten 122
19130222- Vinterpostfarten. 119
19130224 - Auktion vid Hultungs i Bunge. 187
19130224 - Auktion vid Kviungs i Stenkumla. 163
19130224 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 169
19130224 - Auktion vid Stora Mörrby i Hörsne 194
19130224 - Båtarna. 134
19130224 - Carambolage. 137
19130224 - De gifta kvinnorna i posttjänst. 120
19130224 - Död. Mathilda Maria Bagge. 135
19130224 - Dödsfall. 140
19130224 - Fältskjutning 349
19130224 - Fårösunds kustartilleridetachements skytteförening 301
19130224 - Fastighetsauktion vid Vägume i Lärbro. 269
19130224 - Från landsbygden. Rute. 211
19130224 - Genom offentlig auktion 194
19130224 - Guldbröllop 263
19130224 - I här förda föreningsregister 330
19130224 - Konkursärenden. 165
19130224 - Med ångaren Klintehamn som logementsfartyg 155
19130224 - Nykterhetsfest 162
19130224 - Offentlig auktion. 229
19130224 - Passagerarelista. 147
19130224 - Rättegångs- och Polissaker. 186
19130224 - Som postmästare 142
19130224 - Tack för god vakt. 141
19130224 - Temperatur och lufttryck 160
19130224 - Till revisorer 152
19130224 - Till Visby inköpt fartyg. 143
19130224 - Visby assuransförening 173
19130225 - Auktion å Hägvide i Lärbro. 294
19130225 - Auktion vid Mölnare i Fleringe. 178
19130225 - Beträffande Alskogs mejeriaktiebolag 202
19130225 - Borgenärerna 289
19130225 - Död. Carl Ludvig Laurentius Jakobsson. 196
19130225 - Död. Johan August Nils Råberg. 292
19130225 - Död. Sofia Gustava Petterson. 191
19130225 - En 16-årig yngling på villovägar. 178
19130225 - Från artillerikåren 119
19130225 - Från landsbygden. Väte. 200
19130225 - Från sjön. 135
19130225 - Från vinterautomobiltäflingen. 127
19130225 - Jordfästning. 155
19130225 - Kungörelse. 196
19130225 - Lösöreauktion vid Norderihre i Lärbro. 264
19130225 - Passagerarelista. 143
19130225 - Själfmord i kasärn. 153
19130225 - Temperatur och lufttryck 159
19130225 - Till befälhafvare 299
19130225 - Visby skyttegille 160
19130226 - Auktion å egnahemslägenheter. 298
19130226 - Auktion å skogseffekter vid Björkome i Lokrume. 205
19130226 - Auktion i goodtemplarsalen. 140
19130226 - Auktion vid Findarfve i Rone. 184
19130226 - Auktion vid Hägvalds i Vänge. 193
19130226 - Auktion vid Hundlund i Västerhejde. 163
19130226 - Auktion vid Koparfve i Lau. 186
19130226 - Auktion vid Sindarfve i Hemse. 258
19130226 - Auktion vid Tors i Bro. 210
19130226 - Auktion vid Widringe i Burs. 308
19130226 - Båtarna. 171
19130226 - Deltagande. C. O. WICKMAN. 163
19130226 - Död. Johanna Magdalena Barbara Siggelin. 145
19130226 - Fartygsbefälhafvares skyldighet att anmäla rymningar. 157
19130226 - Fastighetsauktion.ma 202
19130226 - Femtio år 137
19130226 - Från landsbygden. Hemse. 292
19130226 - Gåfvor till Nära kyrka. 295
19130226 - Hos Svenska fornminnesföreningen 137
19130226 - Kapten W. R. Edling 142
19130226 - Konkursauktion i Tingstäde. 332
19130226 - Kungörelse. 214
19130226 - Mjölkens fetthalt. 233
19130226 - Öfvermåttan ruskigt. 192
19130226 - Passagerarelista. 165
19130226 - Som allmänhetens kommisionärer 178
19130226 - Stor spannmålsauktion m. m. vid St. Hästnäs. 189
19130226 - Större lösöreauktion. 175
19130226 - Svenska turistföreningen 160
19130226 - Temperatur och lufttryck 207
19130227 - Auktion. 142
19130227 - Fall af mjältbrand 230
19130227 - Från landsbygden. Bara. 193
19130227 - Från landsbygden. Fröjel. 200
19130227 - Från landsbygden. Lärbro. 271
19130227 - Från sjön. 169
19130227 - Inskrifning af värnpliktige 163
19130227 - Lönetillskott 302
19130227 - Passagerarelista. 178
19130227 - Slite. 205
19130227 - Snö 163
19130227 - Temperatur och lufttryck 165
19130227 - Till arvode för väbeltjänstgöring 324
19130227 - Tragedien å Visborgs slätt. 162
19130227 - Vinterpostfarten. 168
19130228 - Auktion å bättre välvårdade husgerådssaker. 287
19130228 - Auktion å spannmål m. m. 201
19130228 - Auktion egnahemslägenheter. 254
19130228 - Auktion i Burs. 281
19130228 - Auktion i Klintehamn. 278
19130228 - Auktion vid Binge i Martebo. 211
19130228 - Auktion vid Haltarfve i Väte. 241
19130228 - Auktion vid Hemmor i Garda. 173
19130228 - Auktion vid Hultungs i Bunge. 169
19130228 - Auktion vid Kronholmen i Vestergarn. 246
19130228 - Auktion vid L:a Atlings i Atlingbo. 194
19130228 - Auktion vid Ljugennes i Burs. 275
19130228 - Auktion vid Robbenarfve i Garda. 181
19130228 - Auktion vid Smiss ångsåg i Gerum. 181
19130228 - Auktion vid Snosarfve i Silte. 192
19130228 - Auktion vid Tors i Bro. 197
19130228 - Auktion vid Västerväte i Väte. 180
19130228 - Auktion vid Waters, Gothem. 203
19130228 - Bröllop 140
19130228 - Bungemuseet tillväxer. 192
19130228 - Carl Ferm. 174
19130228 - Deltagande. MARTHA. 154
19130228 - Död. Carl S. F. Horneij. 135
19130228 - Död. Elen Maria Johanna. 229
19130228 - Död. Laura Christina. 271
19130228 - En värdefull och intressant gåfva 184
19130228 - Ett viktigt inlägg i sockertullfrågan 278
19130228 - Fastighetsauktion. 184
19130228 - Födde och döde i Visby. 176
19130228 - Från sjön. 141
19130228 - I Amerika aflidna gotlänningar. 169
19130228 - I här förda föreningsregister 245
19130228 - Klent stäldt med brandredskapen. 302
19130228 - Lösöreauktion vid Medebys i Ekeby. 191
19130228 - Lösöreauktion vid Ytlings i Bro. 216
19130228 - Offentlig auktion. 172
19130228 - På sin 50-årsdag 150
19130228 - Passagerarelista. 162
19130228 - Skogsvårdsstyrelsen 147
19130228 - Skyddsföreningen 196
19130228 - Sökande 160
19130228 - Stor lösöreauktion. 209
19130228 - Temperatur och lufttryck 177
19130228 - Utsädes- och Potatisauktion 212
19130228 - Vid generalstabens 132
19130228 - Vinterpostångaren Polhem 206
19130228 - Vinterturer 168
19130228 - Visby skyttegille 154
Till tjänstebiträdes 482