Visa # 
Rubrik Träffar
18830421 - Kungörelse. 437
18830421 - Vinterpostångaren Polhem 485
19130102 - Afsked 690
19130102 - Afsked från befattningen 695
19130102 - Borgenärerna i bagaren 692
19130102 - Borgenärerna i handelsidkerskan 644
19130102 - C. I. Kolmodin. 634
19130102 - Det nya året 616
19130102 - Död. Johan Petter Gunnar Ringvall. 589
19130102 - Död. Johan Theodor Johansson. 1005
19130102 - Dödens skördar. 780
19130102 - En kännbar förlust 578
19130102 - Ett ohyggligt barnhem. 602
19130102 - Folkmängdsuppgifter. Gotlands landsbygd. 1072
19130102 - Förordnandet 631
19130102 - Från landsbygden. Sanda, Vamlingbo och Björke. 1041
19130102 - Från Sjön. 1005
19130102 - Hushållningsgillena. 1066
19130102 - I D. B. V:s sparbank 585
19130102 - Medicinalstyrelsen 935
19130102 - Ordboken öfver Gotlands folkmål. 600
19130102 - På förslag 589
19130102 - Passagerarelista. 1019
19130102 - Stiftelseurkund! 904
19130102 - Tempertur och lufttryck i Visby 955
19130102 - Till förste styrman 529
19130102 - Visby stads folkmängd 1141
19130102 - Visby. 1649
19130103 - Auktion i Stånga. 835
19130103 - Auktion i Väte. 760
19130103 - Bättre fastighetsauktion. 518
19130103 - Borgenärerna i urarfvakonkursen 1195
19130103 - Död. Anders Johan Petter Budin. 720
19130103 - Död. Catharine Kristine Envall. 678
19130103 - Entreprenadauktion 594
19130103 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1390
19130103 - Från landsbygden. 1190
19130103 - Från landsbygden. Ala. 774
19130103 - Från sjön. 917
19130103 - Genom offentlig auktion, 785
19130103 - Jakttabell för Gotlands län. 557
19130103 - Offentlig auktion. 896
19130103 - Passagerarelista. 1222
19130103 - Slite. 882
19130103 - Slite. Ankomna fartyg. 958
19130103 - Stor auktion 468
19130103 - Temperatur och lufttryck i Visby 1016
19130103 - Tingstäde rullföringsområde 1239
19130103 - Vikariat 773
19130103 - Visby torgpris. 870
19130103 - Visby. 1278
19130104 - C. I. Kolmodin, Visby. 453
19130104 - Död. Christina Höglund. 491
19130104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 947
19130104 - Från landsbygden. Fårö. 999
19130104 - Från sjön. 739
19130104 - Lokalafdelningen n:r 250 409
19130104 - Medén & Wetterlund 461
19130104 - Passagerarelista. 983
19130104 - Rättegångs- och Polissaker. 774
19130104 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 480
19130104 - Stiftadt 1782. Fonder 14,500,000. 425
19130104 - Temperatur och lufttryck 463
19130104 - Visby. 1358
19130107 - Död. Anna Ottilia. 588
19130107 - Död. Karl Reinhold Hansson. 682
19130107 - Död. Petter August Olsson. 636
19130107 - Fattigvårdsstyrelsen 433
19130107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1005
19130107 - Från landsbygden. 958
19130107 - Från sjön. 1110
19130107 - Genom offentlig auktion, 831
19130107 - Passagerarelista. 412
19130107 - Temperatur och lufttrycki Visby 817
19130107 - Visby 1106
19130108 - Död. Margareta Sofia Lindgren. 735
19130108 - Död. Olof Gardell. 867
19130108 - Fastighetsauktion. 743
19130108 - Från landsbygden. Ardre. 875
19130108 - Från landsbygden. Garda. 875
19130108 - Från landsbygden. Levide. 760
19130108 - Från sjön. 920
19130108 - Gotlands Djurskyddsförening 445
19130108 - Männen för dagen. 526
19130108 - mejerikonsulenten. 417
19130108 - Passagerarelista. 996
19130108 - Rättegångs- och Polissaker. 776
19130108 - Temperatur och lufttryck i Visby 839
19130108 - Visby. 1469
19130109 - Död. Maria Katarina Westring. 526
19130109 - Död. Nils Petter Kvarnstedt. 730
19130109 - Temperatur och lufttryck i Visby 903
19130109 - Vikariat vid Guldrupe skola 696
19130109 - Visby 2357
19130110 - Auktion i Hangvar. 933
19130110 - Auktion Lördagen 946
19130110 - Auktion Måndagen 643
19130110 - Auktion. 1153
19130110 - De nya guld- och sillverstämplarna. 436
19130110 - En ny Asta Nielsenfilm 449
19130110 - En rätt lustig potatis 985
19130110 - Ett brudstolskläde 876
19130110 - Fårösund. 999
19130110 - Fastighets- och lösöreauktion. 808
19130110 - Från hamnen. 448
19130110 - Från sjön. 404
19130110 - Genom offentlig auktion, 969
19130110 - Inlöst fornfynd. 698
19130110 - Kanalarbete. 727
19130110 - Kappelshamn. 787
19130110 - Konfirmationsundervisningen 431
19130110 - Lösöreauktion. 559
19130110 - Mazetti's Ögon-Cacao. 422
19130110 - Omkommen gotländing. 460
19130110 - Postupplagorna 417
19130110 - Punschstämpelskatten. 396
19130110 - Talmansryktena. 434
19130110 - Temperatur och lufttryck 444
19130110 - Till årets infanteriskjutskola 424
19130110 - Till ledamot 447
19130110 - Vid Hägvalls kvarn Linde 746
19130110 - Vid Visby högre flickskola 423
19130111 - All jakt 816
19130111 - Arbetena å Broväg. 429
19130111 - Bergmans teatersallskap 447
19130111 - Borgenärerna 1111
19130111 - Den kyrkskrifna folkmängden 1320
19130111 - Död. Kerstin Emilia. 531
19130111 - Drättselkammaren 412
19130111 - Emigrationen. 400
19130111 - Faststäldt landstingsbeslut. 433
19130111 - Folkmängsuppgifter från Gotlands landsbygd 1124
19130111 - Förlängd tjänstledighet 405
19130111 - Från landsbygden. Sanda. 682
19130111 - Från sjön. 415
19130111 - G. U. F:s Visbykrets 401
19130111 - Granit. 444
19130111 - Krig eller fred? 816
19130111 - Passagerarelista. 430
19130111 - Prästerskapet. 898
19130111 - Prins Eugen 420
19130111 - Rättegångs- och Polissaker. 396
19130111 - Resultatet aj fjolårets taxerig. 452
19130111 - Sjuttiofem år 1058
19130111 - Styrelsen för F. K. P. R. 425
19130111 - Temperatur och lufttryck 446
19130111 - Till kvinligt skrifbiträde 414
19130111 - Vinterbåtarna. 397
19130113 - Angående icke vapenföra värnpliktiga 404
19130113 - Arbetsförman 408
19130113 - Auktion å virke och ved 720
19130113 - Död. Maria Kock. 999
19130113 - Efter 2-årig aktiv tjänstgöring 458
19130113 - En gammal sjöbuss. 457
19130113 - En vacker gudstjänst 412
19130113 - Fjolårets sockerbetskörd 471
19130113 - Första förhör 1062
19130113 - Från hamnen. 933
19130113 - Från landsbygden. Fleringe. 765
19130113 - Från landsbygden. Rute. 873
19130113 - Från landsbygden. Vallstena. 654
19130113 - Hem från kriget. 754
19130113 - Hushållningsgillena. 975
19130113 - Konkursärenden. 1129
19130113 - Konkursernas antal 496
19130113 - Kungörelse. 1245
19130113 - Lösöreauktion. 472
19130113 - Mazetti's Vanilj Chokolad 411
19130113 - Nytt millionföretag på Gotland. 763
19130113 - På sin 76-årsdag 1075
19130113 - Passagerarelista. 427
19130113 - Rättegångs- och Polissaker. 445
19130113 - Såld stadsfastighet. 445
19130113 - Som extra provinsialläkare 695
19130113 - Täckdikningslån. 760
19130113 - Temperatur och lufttryck 453
19130113 - Till medlem 396
19130113 - Tingspredikan 982
19130113 - Våra riksdagsman 446
19130113 - Venia 1067
19130113 - Vinterbåtarna. 442
19130114 - Barnförlamningen. 434
19130114 - Den innevarande vintern 391
19130114 - Död. Ida Mathilda Broström. 766
19130114 - Död. Sanna Lindström. 405
19130114 - Ett fackeltåg 450
19130114 - Från sjön. 427
19130114 - G. U. F:s Visbykrets 433
19130114 - Hoburgens lifräddningstation, 595
19130114 - I skogsvårdskomitén 665
19130114 - Inköp af mark för kronans räkning. 397
19130114 - Konkursärende. 611
19130114 - Konkursauktion i Hablingbo. 774
19130114 - Kungörelse. 443
19130114 - Linamyrsköpet. 411
19130114 - Syster Myrsten 738
19130114 - Täckdikningslån 447
19130114 - Temperatur och lufttryck 480
19130114 - Till nämdeman 1231
19130114 - Till vikarierande lärarinna 695
19130114 - Upprop 383
19130114 - Världens högsta träd. 477
19130115 - Anmaning. 767
19130115 - Befrielse från återläsningsskyldighet 379
19130115 - Beviljadt infäste. 414
19130115 - Böndagar under 1914. 432
19130115 - Död. Anna Maria Charlotta. 982
19130115 - Död. STURE. 452
19130115 - Emigrationskomiténs utredning. 390
19130115 - Ett trefligt samkväm 436
19130115 - Fastighetsauktion i Grötlingbo. 689
19130115 - Fest 422
19130115 - Från landsbygden. Vamlingbo. 760
19130115 - Från sjön. 417
19130115 - Gotlands Djurskyddsförening 400
19130115 - Hushållningsgillena. 830
19130115 - Inlösen af gatumark. 411
19130115 - Krigsrätt 399
19130115 - Lavetter till de Hertzska kulsprutorna. 419
19130115 - Offentlig auktion. 736
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång 866
19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång. 1058
19130115 - Om nedsatta biljettpris 449
19130115 - Passagerarelista. 401
19130115 - Polis tillsättes å Södervärn. 425
19130115 - Rättegångs- och Polissaker. 1648
19130115 - Skolorna börja. 419
19130115 - Södra härads brandstodsförening. 790
19130115 - Stadens bilfvande varmbadhus. 395
19130115 - Stadsfullmaktige 406
19130115 - Temperatur och lufttryck 351
19130115 - Till entreprenör 402
19130115 - Till infanteriskjutskolan 416
19130115 - Tillstånd 1039
19130115 - Värdefull lösöreauktion. 1032
19130115 - Världshistoriska gestalter. 601
19130115 - Venia 914
19130115 - Vinterpostfarten. 373
19130116 - Antalet emigranter 416
19130116 - Auktion i Gammalgarn. 798
19130116 - Beviljad kollekt. 424
19130116 - Byggmästaren L. Andersson. 675
19130116 - De Ekenbergska torfpatenten. 454
19130116 - Den allmänna pensionsförsäkringen. 464
19130116 - Fältskjutning 954
19130116 - Fögaeriförraltningens omorganisation. 412
19130116 - För flere och bättre skyddade kabelförbindelser 415
19130116 - Förmyndareräkningar 452
19130116 - Från infanteriet. 378
19130116 - Från landsbygden. Hall. 853
19130116 - Från landsbygden. Norrlanda. 737
19130116 - Från landsbygden. Sanda. 778
19130116 - Gotlands norra härads brandstodsförening. 660
19130116 - Hvad flygningarna kostade 1912. 409
19130116 - Offentlig auktion i Garda. 867
19130116 - Passagerarelista. 558
19130116 - Såsom rymmare efterlyses 1376
19130116 - Sirius Biografteater. 400
19130116 - Temperatur och lufttryck 394
19130116 - Till anläggande 382
19130116 - Till det frivilliga skytteväsendet 400
19130116 - Tjänstledighet 1074
19130116 - Väghinder. 706
19130116 - Vårt blifvande varmbadhus. 379
19130116 - Vinterbåtarna. 372
19130116 - Visby Biografteater 401
19130117 - Anbud å möbler till Gnisten. 948
19130117 - Anmaning. 950
19130117 - Auktion å virke och ved 690
19130117 - Auktion Furubjers i Tingstäde 916
19130117 - Auktion i Gammalgarn. 837
19130117 - Auktion i Stenstu i Stenkyrka. 1018
19130117 - Auktion vid Åkra i Sjonhem. 672
19130117 - Auktion vid Dans i Hejde. 678
19130117 - Auktion vid Demerarfve i Rone. 735
19130117 - Den tillämnade torfkolsfabriken 378
19130117 - Död. Anna Magdalena Hallbom. 776
19130117 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 852
19130117 - Exekutiv auktion å Fårö. 863
19130117 - Fastighets- & lösöreauktion i Lye. 750
19130117 - Fastighets- och lösöreauktion. 796
19130117 - Fastighetsauktion. 431
19130117 - Fastighetsauktion. O. Björnlund. 719
19130117 - Från landsbygden. Bunge. 783
19130117 - Från sjön. 415
19130117 - Genom offentlig auktion, 1098
19130117 - Hamnuppbörden 440
19130117 - Häradshöjding Th. af Ekenstam 412
19130117 - Ingen kommendantsbefattning i Tingstäde. 866
19130117 - Konkursauktion i Hablingbo. 797
19130117 - Krigsrätt 434
19130117 - Lojsta komministratur. 649
19130117 - På finfin skridskois 917
19130117 - Passagerarelista. 402
19130117 - Rättegångs- och Polissaker. 407
19130117 - Sextio år 373
19130117 - Statsbidrag för moderskapshjälp. 360
19130117 - Stor auktion 639
19130117 - Strömbergska teatersällskapet 330
19130117 - Temperatur och lufttryck 379
19130117 - Trafikinkomsterna å Gotlands järnväg 360
19130117 - Våra fornminnens bevarande. 407
19130117 - Värdefull lösöreauktion. 1180
19130117 - Vid högre flickskolan 475
19130117 - Vid Pavalds i Lärbro 1016
19130117 - Vinterturer 443
19130118 - Af vinterbåtarna 418
19130118 - Anslag till järnvägen 905
19130118 - Auktion vid Stenkumlaväg. 416
19130118 - Auktion. 931
19130118 - Böterna höjda för Gotlands Folkblad. 417
19130118 - C. A. Hultgren, Visby. 411
19130118 - Dispensansökan. 385
19130118 - Folkskollärare förbereder 675
19130118 - Från sjön. 373
19130118 - I sitt 60:de år 336
19130118 - Krigsaviatikerns sista strid. 752
19130118 - Lönereglering för e. o. prästerskapet. 379
19130118 - Nationalgoodtemplarnes paradfest, 413
19130118 - Passagerarelista. 394
19130118 - Proviantförråd vid Fårösunds kustposition. 751
19130118 - Rättegångs- och Polissaker. 481
19130118 - Stor egendomsaffär. 1059
19130118 - Temperatur och lufttryck 418
19130118 - Till tjänstgöring 359
19130120 - Baltiska utställningens affisch. 334
19130120 - Död. Chatarina Bernhardina Wiberg. 355
19130120 - Död. Jakob Petter Alfred Jakobsson. 493
19130120 - Död. Karl. 789
19130120 - Enligt epidemirapporterna 1180
19130120 - Från sjön. 429
19130120 - Gotlands missionsförenings 405
19130120 - Klintehamn. 928
19130120 - Konungens adjutant 391
19130120 - Männen för dagen. 356
19130120 - Musikstund å lasarettet. 396
19130120 - Passagerarelista. 372
19130120 - Rättegångs- och Polissaker. 471
19130120 - Sextio år 783
19130120 - Temperatur och lufttryck 393
19130120 - Vinterpostfarten. 361
19130120 - Vintersport. 394
19130121 - Den sista af sin ätt. 988
19130121 - Död. Anna Hägg. 416
19130121 - Dödsfall. 348
19130121 - Egendomarna Malms 684
19130121 - Fårösundsförråden. 842
19130121 - Från landsbygden. Ala. 766
19130121 - Från landsbygden. Stånga. 842
19130121 - Från sjön. 428
19130121 - Häradshölding Th. af Ekenstam 725
19130121 - Hushållningsgillena. 886
19130121 - I härvarande kronohäkte 438
19130121 - Landtmannaveckan i Dalhem. 887
19130121 - Männen för dagen. 391
19130121 - Odlaren 398
19130121 - Passagerarelista. 349
19130121 - Rättegångs- och Polissaker. 370
19130121 - Sjuttioett år 428
19130121 - Som ledamot i taxeringsnämden 980
19130121 - Temperatur och lufttryck 468
19130121 - Västningeköpet. 794
19130121 - Virkes- & vedauktion i Helvi. 711
19130122 - Anmaning. 840
19130122 - Auktion i den s. k. Qviehagen. 832
19130122 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina. 683
19130122 - Eldsvåda i Alfva. 778
19130122 - Fältskjutning 903
19130122 - Fastighetsauktion. 502
19130122 - Ferdinand Slitberg, Burgsvik. 935
19130122 - Från landsbygden. Lärbro. 778
19130122 - Från landsbygden. Stånga. 775
19130122 - Genom offentlig auktion, 1006
19130122 - Gotlands skytteförbunds 741
19130122 - Krig och fred. 737
19130122 - Landtbrukaren E. Eliasson. 1141
19130122 - Landtmannaveckan i Dalhem. 955
19130122 - På sin konsertturné 368
19130122 - Passagerarelista. 411
19130122 - Prinsessan Eugenies understödsförening 521
19130122 - Räfskall 950
19130122 - Rättegångs- och Polissaker. 389
19130122 - Skogsauktion. 850
19130122 - Statsanslaget å 100,000 kr. 406
19130122 - Statsanslaget till Tingstäde-Fårösundsjärnvagen. 849
19130122 - Stor auktion 505
19130122 - Större auktion å spannmål m. m. 385
19130122 - Styrelsen för Gotlands Djurskyddsförening 366
19130122 - Suderbys i Hejdeby. 694
19130122 - Telefonförhållandena på Gotland 735
19130122 - Temperatur och lufttryck 414
19130122 - Torsdagen 23 januari 413
19130122 - Vid Pavalds i Lärbro 861
19130122 - Vinterpostföringen. 403
19130123 - Borgenärerna 438
19130123 - Efterlyst 854
19130123 - Ett resestipendium 404
19130123 - Fältskjutning 859
19130123 - Förslag till tomtindelning. 463
19130123 - Från affärsvärlden. 379
19130123 - Från sjön. 391
19130123 - Hundskatt 411
19130123 - I Hälsovännen 345
19130123 - Landtmannaveckan i Dalhem. 939
19130123 - Linamyrsköpet. 360
19130123 - När olyckan är framme. 678
19130123 - Passagerarelista. 424
19130123 - Räntabla fastigheter 390
19130123 - Rättegångs- och Polissaker. 357
19130123 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 379
19130123 - Temperatur och lufttryck 414
19130123 - Till vik. lärarinna 1044
19130123 - Tillstånd till gårdfarihandel 399
19130123 - Väghinder. 899
19130123 - Vinterbåtarna. 374
19130124 - Å auktion vid Takstens 872
19130124 - Auktion i Boge. 784
19130124 - Auktion i Hafdhem. 1110
19130124 - Auktion i Lojsta. 698
19130124 - Auktion i Vamlingbo. 795
19130124 - Auktion vid Qviehagen. 1123
19130124 - Auktion vid Valdartve i Eskelhem. 788
19130124 - Auktionsuppbörd 996
19130124 - Död. Hilda Maria Karolina. 678
19130124 - Död. Nicklas Vilhelm Larsson. 769
19130124 - Dödsfall. 403
19130124 - Egendomarna Malms 647
19130124 - Entreprenadauktion. 729
19130124 - Fastighets- och lösöreauktion. 699
19130124 - Fastighetsauktion vid Murgatan 43. 353
19130124 - Fastighetsauktion. 362
19130124 - Fisket i Gotlands län 1912. 373
19130124 - Från landsbygden. Sanda. 412
19130124 - Från sjön. 339
19130124 - Fredagen den 31 Januari 374
19130124 - G. U. F:s Visbykrets 365
19130124 - Genom offentlig auktion 365
19130124 - Landtmannaveckan i Dalhem. 957
19130124 - Med anledning af sin hustrus död 643
19130124 - Militärbefälhafvaren 383
19130124 - Omorganiseringen af 419
19130124 - Onsdagen den 29 jan. 738
19130124 - Passagerarelista. 385
19130124 - Passionsgudstjänsterna 799
19130124 - Populärvetenskapliga artiklar. 423
19130124 - Rättegångs- och Polissaker. 348
19130124 - Sixarfve i Viklau. 594
19130124 - Skogsauktion. 606
19130124 - Skolgången å Södervärn. 366
19130124 - Sparbanksrörelsen vid stadens folkskolor. 368
19130124 - Stor auktion å handelsvaror. 395
19130124 - Temperatur och lufttryck 414
19130124 - Vinkels i Sjonhem. 641
19130124 - Virkes-& vedauktion i Helvi. 714
19130125 - Afsked 360
19130125 - Auktion vid Valdarfve i Eskelhem. 745
19130125 - Död. Gustaf E. Hellgren. 392
19130125 - Döfstumundervisningen. 341
19130125 - Ensam sökande 683
19130125 - Fattigbjudning 431
19130125 - Framflyttad biskopsvisitation. 1074
19130125 - Från sjön. 459
19130125 - Jordfästning. 368
19130125 - Omslag i väderleken 350
19130125 - Passagerarelista. 348
19130125 - Rättegångs- och Polissaker. 333
19130125 - Sjuttio år 367
19130125 - Temperatur och lufttryck 378
19130125 - Till andre förman 377
19130125 - Vår flotta. 343
19130125 - Vetenskapsakademien 387
19130125 - Visborgs fältridtklubb 401
19130127 - 30-årsfest 433
19130127 - Andra förslagsrummet 765
19130127 - Ångf. Klintehamn 381
19130127 - Borgenärerna 520
19130127 - Död. Carl Petter Elgstrand. 689
19130127 - Död. Johanna Dorothea Klint. 388
19130127 - Död. Karl Johan Engström. 733
19130127 - Död. NIKLAS ALERT JOHANSSON. 663
19130127 - Förlist segelfartyg. 463
19130127 - Förlofning 798
19130127 - Från sjön. 434
19130127 - Gotlands biodlareförening 757
19130127 - I konkurs 403
19130127 - Konkursauktion. 693
19130127 - Passagerarelista. 346
19130127 - Rättegångs- och Polissaker. 411
19130127 - Stor auktion å handelsvaror. 399
19130127 - Temperatur och lufttryck 362
19130127 - Till erhållande af lediga lektorstjänsten 437
19130127 - Tingstäde-Fårösunds järnväg. 1084
19130127 - Vid Fårösund under Krimkriget. 1297
19130127 - Vid räfskallet 698
19130127 - Vinterpostföringen. 451
19130128 - Borgenärerna 1122
19130128 - Borgenärerna i handlanden 410
19130128 - Den adjunktstjänst 453
19130128 - Dispache 357
19130128 - Exekutiv auktion 945
19130128 - För stöld af ett fickur 658
19130128 - Förbruksföreningen Visborg 368
19130128 - Från sjön. 423
19130128 - Gotlands skarpskytte- och jägaregille 504
19130128 - Klintehamn. 880
19130128 - Lag om gemensamhetsfiske. 401
19130128 - Passagerarelista. 357
19130128 - Rättegångs- och Polissaker. 377
19130128 - Rättelse. 701
19130128 - Slädföret 361
19130128 - Temperatur och lufttryck 342
19130128 - Till aktiebolagsregistret 411
19130128 - Understödsförbundet n:r 3 335
19130128 - Utbetalade rofdjurspremier. 309
19130128 - Vid årets inskrifningsförrättningar 335
19130128 - Villebrådstillgången 354
19130128 - Vinterpostföringen. 327
19130128 - Visby arbetares sjuk- och begrafningskassa 318
19130129 - Auktion å Kappelshamn. 616
19130129 - Den sista färden. 326
19130129 - Död. Katarina Helena Jacobsson. 561
19130129 - Död. Petter Broström. 655
19130129 - Egendomsförsäljning. 696
19130129 - Entreprenad å vägbygnad. 1087
19130129 - Från landsbygden. Sanda. 495
19130129 - Från sjön. 362
19130129 - Fredagen den 31 januari 374
19130129 - G. U. F:s Visbykrets 543
19130129 - Genom offentlig auktion 777
19130129 - Gotlands läns hushållningssällskap 338
19130129 - Hushållningsgillena. 786
19130129 - Hvad vi sluppit äta. 405
19130129 - I metodistkyrkan 814
19130129 - Järnvägsreformer. 339
19130129 - Konkursauktion i Hablingbo. 663
19130129 - Legning af hästar 295
19130129 - Passagerarelista. 337
19130129 - Rättegångs- och Polissaker. 368
19130129 - Temperatur och lufttryck 344
19130129 - Väg- och vattenbygnarlsstyrelsen 731
19130129 - Vinterbåtarna. 332
19130130 - Å förslag 479
19130130 - Afliden åldring. 653
19130130 - Åttio år 322
19130130 - Auktion å Kappelshamn. 581
19130130 - Biskop K. H. Gez. von Schéele 320
19130130 - C. A. Hultgren, Hästgatan. 303
19130130 - Död. John Jacob Petter Ahlgren. 326
19130130 - Få vi gasverk? 374
19130130 - Fastighetsaffär. 974
19130130 - Förmyndareräkningar 318
19130130 - Från sjön. 335
19130130 - Hrr hundägare 359
19130130 - Kvarstående i tjänst efter uppnådd pensionsålder. 347
19130130 - Passagerarelista. 364
19130130 - Passionsgudstjänsterna 992
19130130 - Rättegångs- och Polissaker. 335
19130130 - Temperatur och lufttryck 372
19130130 - Tillsynen å Gotska Sandöns kronopark. 688
19130130 - Vill ej bli kyrkorådslednmot. 524
19130130 - Vinterpostfarten. 300
19130130 - Visby Fabriks- och 327
19130131 - Auktion å utsädeskorn 565
19130131 - Auktion å växande skog. 752
19130131 - Auktion å virke och ved 611
19130131 - Auktion å virke och ved i Vallstena. 632
19130131 - Auktion på rotfrukter. 587
19130131 - Auktion på utstämplad skog. 925
19130131 - Auktion vid Hejdebyväg. 345
19130131 - Auktion vid Nybjers i Hörsne. 620
19130131 - Auktion vid Skota i Lojsta. 624
19130131 - Borgenärerna uti trädgårdsmästaren 719
19130131 - Carl Ferm. 447
19130131 - Eldsvåda i Klintehamn. 1314
19130131 - Entreprenad å vägbygnad. 655
19130131 - Entreprenadauktion. 662
19130131 - Fastighetsauktion. 613
19130131 - Från landsbygden. 1354
19130131 - Från sjön. 739
19130131 - Genom auktion 687
19130131 - Konkursauktion i Hablingbo. 637
19130131 - Konkursauktion. 610
19130131 - Lösöre- och-fastighetsauktion. 392
19130131 - Passagerarelista. 352
19130131 - Räntabla fastigheter 663
19130131 - Rättegångs- och Polissaker. 326
19130131 - Stor spannmålsauktion i Slite. 553
19130131 - Temperatur och lufttryck 311
19130131 - Värdefull kreatursauktion. 1003
19130131 - Virkes- & vedauktion 572
19130131 - Visby 1721
19130131 - Visby torgpris. 335
19130201 - Ångaren Roma såld till Marocko. 325
19130201 - Årets inskrifningsförrättningar. 250
19130201 - Åttioringen hyllas. 306
19130201 - Blidväder 256
19130201 - Den lyckade flygfärden öfver Simplon. 263
19130201 - Förhör 354
19130201 - Förlofning 287
19130201 - Fru Sigrid Borgström-Bodén 311
19130201 - I D. B. V:s sparbank 291
19130201 - I kronohäktet 325
19130201 - Klintehamn. 726
19130201 - Kriget. 713
19130201 - Kvinligt yrkesregister 1913, 276
19130201 - Meddelande. 302
19130201 - Passagerarelista. 273
19130201 - Rättegångs- och Polissaker. 293
19130201 - Rum för resande på Östersjön 303
19130201 - Såsom ende sökande 259
19130201 - Sextiosju år 313
19130201 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesda 260
19130201 - Skyttemärke till uniform. 307
19130201 - Slädpartiernnas tid är nu inne 288
19130201 - Temperatur och lufttryck 292
19130201 - Temperatur och lufttryck i Visby 1047
19130201 - Till en månads suspension 720
19130201 - Vinterbåtarna. 326
19130201 - Visby 1727
19130201 - Visby skyttegilles fältskjutning 295
19130203 - Arbetareföreningens begrafningskassa 246
19130203 - Åttioett år 294
19130203 - Bland komiterade 274
19130203 - Död. Anna Johanna Jacobsson. 662
19130203 - Död. Fredrika Catharina. 613
19130203 - Död. Johan Edvard Niklas Pettersson. 711
19130203 - Död. Tage. 684
19130203 - Ekiperingshjälp 259
19130203 - En ny nykterhetsloge 264
19130203 - Ett stipendium 270
19130203 - F. K. P. R. i Veskinde 810
19130203 - Fastighetsauktion. 649
19130203 - För medborgerlig förtjänst. 318
19130203 - Från landsbygden. Rute. 385
19130203 - Från landsbygden. Sanda. 444
19130203 - Från sjön. 354
19130203 - Genom exekutiv auktion, 370
19130203 - J. P. Danielsson död. 439
19130203 - Jaktförbud. 721
19130203 - Klintehamn. 753
19130203 - Kriget. 778
19130203 - Kungörelse 663
19130203 - Kvinnornas själfdeklaration. 293
19130203 - Lärbro skyttegille. 722
19130203 - Mässfall 852
19130203 - Offentlig auktion i Visby. 341
19130203 - Offentliga auktioner i Kräklingbo. 897
19130203 - Passagerarelista. 311
19130203 - Rättegångs- och Polissaker. 589
19130203 - Skydd för fågellifvet på Stora Karlsö. 559
19130203 - Som rysk vice konsul 602
19130203 - Stor spannmålsauktion i Slite. 530
19130203 - Temperatur och lufttryck 358
19130203 - Vaktombyte vid tyska flottan. 301
19130203 - Våra mynt. 352
19130203 - Vinterbåtarna. 281
19130203 - Virkes- & vedauktion 745
19130204 - 1 bref från Gotland 820
19130204 - Biskop von Schéele, 359
19130204 - Borgenärerna 741
19130204 - Död. Johanna Sandberg. 337
19130204 - Dödens skördar. 252
19130204 - Dragspelskonsert 319
19130204 - Egendomsaffär. 292
19130204 - Ett rörligt lif 303
19130204 - Fabriks- och handtverksföreningen 269
19130204 - Från artillerikåren. 264
19130204 - Från infanteriet. 283
19130204 - Från landsbygden. Sanda. 400
19130204 - Från sjön. 284
19130204 - Kriget. 702
19130204 - Lönetillskott 868
19130204 - Lysning 887
19130204 - Ny uniformsmodell. 232
19130204 - Passagerarelista. 226
19130204 - Poststatistik. 295
19130204 - Postverkets inkasseringsrörelse. 252
19130204 - Rättegångs- och Polissaker. 226
19130204 - Riksantikvarien hyllas. 198
19130204 - Såsom sökande 203
19130204 - Sjukkassan H. W. 215
19130204 - Temperatur och lufttryck 296
19130204 - Till organist, 226
19130204 - Tulluppbörden 290
19130204 - Uppehållen af hård motsjö 265
19130204 - Uppvaktande adjutant 224
19130204 - Urania till botten. 591
19130204 - Vintermarsch 248
19130205 - Å Blindhemmet i Visby 284
19130205 - Affärsöfverlåtelse. 350
19130205 - Auktion på utstämplad skog. 837
19130205 - Död. Erland Petter Eriksson. 614
19130205 - Död. Regina Sofia Nykvist. 625
19130205 - Dragspelsvirtuoserna, 282
19130205 - Entledigande 285
19130205 - Entreprenadauktion. 577
19130205 - Fastighetsauktion. 557
19130205 - Femtio år 318
19130205 - Från infanteriet. 290
19130205 - Från landsbygden. Burs. 810
19130205 - Från landsbygden. Vall. 432
19130205 - Från sjön. 269
19130205 - Genom auktion, 520
19130205 - Jakten Ellida inbogserad till Oskarshamn. 321
19130205 - Järnvägen Klintehamn-Hablingbo. 738
19130205 - Kottinsamling. 441
19130205 - Kriget åter i full gång. 696
19130205 - Kriget. 716
19130205 - Norrahammars Solokaminer 280
19130205 - Påsk i mars. 217
19130205 - Passagerarelista. 301
19130205 - Rättegångs- och Polissaker. 297
19130205 - Såsom sökande 267
19130205 - Slocknad lysboj. 242
19130205 - Tandvården vid Gotlands trupper. 243
19130205 - Temperatur och lufttryck 314
19130205 - Till filosofie jubeldoktor 217
19130205 - Till kamp mot barnförlamningen. 236
19130205 - Till ledamot 297
19130205 - Vinterpostfarten. 239
19130205 - Vinterpostföringen Gotland-fastlandet. 269
19130206 - Af konung Carl Johans fond 316
19130206 - Auktion vid Nybjers i Hörene. 622
19130206 - Bastrustainen fridlyst. 681
19130206 - Från landsbygden. Dalhem. 773
19130206 - Från sjön. 319
19130206 - Genom exekutiv auktion, 384
19130206 - Gotlandsbåtarnas turer och befal. 331
19130206 - Idrottsföreningen Kamraterna 317
19130206 - Inställelse 352
19130206 - Kriget. 683
19130206 - Lagfart 352
19130206 - Landtbruksingeniör Berggren 357
19130206 - Öfverkörd af tåget. 361
19130206 - Passagerarelista. 326
19130206 - Rättegångs- och Polissaker. 274
19130206 - Se upp med fotogenkaminerna. 389
19130206 - Sex procents utdelning 325
19130206 - Sextiotvå år 586
19130206 - Själfmordsförsök 766
19130206 - Stadsfiskalens verksamhet 1912. 423
19130206 - Temperatur och lufttryck 355
19130206 - Till underlättande af manskapsrekyteringen 274
19130206 - Vinterbåtarna. 281
19130206 - Visby minuthandeksförening 342
19130207 - Auktion å utsädeskor och nötkreatur. 564
19130207 - Auktion i Eksta. 733
19130207 - Auktion i Fröjel. 645
19130207 - Auktion i Garda. 647
19130207 - Auktion i Stånga. 673
19130207 - Död. Lars Petter Calmén. 692
19130207 - Egendomsaffär. 971
19130207 - Fastighetsauktion 757
19130207 - Fastighetsauktion som förrättas vid Rovede i Eskelhem 547
19130207 - Flytt-ating i Bunge. 803
19130207 - Från infanteriet. 323
19130207 - Från Katthammarsvik 299
19130207 - Från landsbygden. Boge. 891
19130207 - Från landsbygden. Vänge. 788
19130207 - Genom auktion 615
19130207 - Genom offentlig och frivillig auktion 444
19130207 - Gotlandsforskningen. 383
19130207 - Grisauktion. 355
19130207 - Höga kreaturspris. 841
19130207 - Jaktförbud. 746
19130207 - Jämviktssinnet 325
19130207 - Kriget. 730
19130207 - Landshöfding Roos 276
19130207 - Långvakansförordnandet i Källunge, 504
19130207 - Lösöre- och fastighetsauktion. 338
19130207 - Mot nervfebern. 319
19130207 - Offentlig auktion i Sanda. 415
19130207 - På grund af förestående afresa till Amerika 695
19130207 - Passagerarelista. 292
19130207 - Räntabla fastigheter 321
19130207 - Rättegångs- och Polissaker. 289
19130207 - Redovisning 431
19130207 - Sextio år 744
19130207 - Skogsauktion. 611
19130207 - Sockertullens sänkning 291
19130207 - Temperatur och lufttryck 321
19130207 - Till förmån för Bungemuséet 625
19130207 - Till ordförande 312
19130207 - Uranias förlisning. 489
19130207 - Värdefull Kreatursauktion 351
19130207 - Vedkonsert 336
19130207 - Vid skolköket i Visby 272
19130208 - Af Gotlands skytteförbunds 350
19130208 - Auktion i Tingstäde. 810
19130208 - Borgenärerna 647
19130208 - CHAMPAGNE 304
19130208 - Död. Johan Petter Pettersson. 615
19130208 - Elektricitetsverkets styrelse 291
19130208 - För ett 50-tal arbetslösa 274
19130208 - Föreningen för understöd åt nödstälda sjuka 228
19130208 - Från sjön. 315
19130208 - Genom offentlig auktion 554
19130208 - Högre dagaflöning åt sjöbeväringen. 302
19130208 - Inskrivning av värnpliktige 510
19130208 - Jakten Elida 357
19130208 - Järnvägen Klintehamn - Hablingbo. 700
19130208 - Kriget. 479
19130208 - Nya målkärl för mjölk 274
19130208 - Passagerarelista. 298
19130208 - Prästerskapets änke- och pupillkassa. 246
19130208 - Rättegångs- och Polissaker. 281
19130208 - Rösträtt och statsnytta. 281
19130208 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 288
19130208 - Sjöfarten. 774
19130208 - Stadsmurens frigörande. 332
19130208 - Temperatur och lufttryck 322
19130208 - Uppå därom af statsgeologen, 521
19130208 - Vinterpostfarten. 284
19130210 - Åt den gotländska träskulptören 229
19130210 - Auktion. 400
19130210 - Död. Erik Teodor. 667
19130210 - Fastighetsauktion. 613
19130210 - Första förhör 300
19130210 - Från hamnen. 257
19130210 - Från riksdagen 259
19130210 - Genom offentlig auktion, 659
19130210 - Godemansed 740
19130210 - Gotlands trädgårdsodlaresällskap 587
19130210 - I Amerika afliden landsman. 625
19130210 - I årets inländska tidningstaxa 256
19130210 - I konkurs 769
19130210 - I revisionen 230
19130210 - Konsert 327
19130210 - Kriget. 519
19130210 - Kungörelse. 783
19130210 - Passagerarelista. 258
19130210 - Postupplagorna 331
19130210 - Rättegångs- och Polissaker. 1126
19130210 - Sextiofem år 581
19130210 - Stararna komna. 630
19130210 - Täflingsskjutning 1060
19130210 - Temperatur och lufttryck 404
19130210 - Till sin ordförande-mästare, 358
19130210 - Vinterbåtarna. 350
19130211 - Auktion 335
19130211 - Död i främmande land. 431
19130211 - Död. Karl August Fritz Büssow. 308
19130211 - Död. Knut Eugen Stillman. 271
19130211 - Från Nordiska spelen. 469
19130211 - Från sjön. 471
19130211 - Gotlands nation 515
19130211 - Inryckningsdagarna 458
19130211 - Kyrkostämma 386
19130211 - Munktells själfgående lokomobiler. 463
19130211 - Passagerarelista. 442
19130211 - Rättegångs- och Polissaker. 615
19130211 - Sjöbeväringen skall hemförlofvas. 419
19130211 - Temperatur och lufttryck 526
19130213 - Båtarna. 170
19130213 - Död. Jakob Timoteus Nilsson. 278
19130213 - Död. JOHAN ARVID JAKOBSSON. 208
19130213 - Domkapitlets utslag 253
19130213 - Drunknad fartygsbefälhafvare. 203
19130213 - Från infanteriregementet. 137
19130213 - Från landsbygden. Källunge. 198
19130213 - Från landsbygden. Lärbro. 229
19130213 - Från sjön 159
19130213 - Infäste 160
19130213 - Krigsrätt 134
19130213 - Passagerarelista. 121
19130213 - Sirius Biografteater. 140
19130213 - Temperatur och lufttryck 165
19130213 - Visby Biografteater. 152
19130214 - 50 år 148
19130214 - Aftonunderhållning anordnas 142
19130214 - Ångf. Klintehamn 111
19130214 - Årets fält- och fälttjänstöfningar. 102
19130214 - Auktion å bräder och ved m. m. 170
19130214 - Auktion i Anga. 163
19130214 - Auktion i Ardre. 205
19130214 - Auktion i Fröjel. 170
19130214 - Auktion i Hall. 160
19130214 - Auktion i Hangvar. 167
19130214 - Auktion i Lummelunda. 141
19130214 - Auktion i Rone. 152
19130214 - Auktion i Slite. 152
19130214 - Auktion i Stånga. 231
19130214 - Auktion i Väte. 188
19130214 - Auktion i Veskinde. 238
19130214 - Auktion i Visby. 130
19130214 - Bygnadsverksamheten 121
19130214 - Död. Elin Teresia Lovisa. 158
19130214 - Död. Gunnar Zacharias Zackrisson. 160
19130214 - Död. J. O. Pettersson. 176
19130214 - Elfva månaders tjänstledighet 210
19130214 - Fastighets- och Lösöreauktion. 232
19130214 - Fastighetsauktion. 203
19130214 - Fastlandsbeväringen 110
19130214 - Födde, döde och lysning i Visby. 113
19130214 - Förberedande prästerlig examenal 150
19130214 - Från landsbygden. Garda. 182
19130214 - Från landsbygden. Hablingbo. 184
19130214 - Från sjön. 118
19130214 - Genom auktion 174
19130214 - I sitt 60:de år 110
19130214 - Lösöre- och fastighetsauktion. 132
19130214 - Lösöreauktion. 271
19130214 - Några teaterkvällar 137
19130214 - P. G. Lyth död. 99
19130214 - På Siriui biografen 254
19130214 - Passagerarelista. 126
19130214 - Större värdefull auktion 252
19130214 - Temperatur och lufttryck 149
19130215 - Aug. Wahlby 123
19130215 - Död. Hildur Fagerlund. 141
19130215 - Död. Jacob Wilhelm Jacobsson. 155
19130215 - Fångvården. 108
19130215 - Från sjön. 111
19130215 - Fridlysningstid för hare 96
19130215 - Gotlands sockerbetsodlare 113
19130215 - Passagerarelista. 95
19130215 - Såsom sökande 106
19130215 - Taxeringsnämnden för Visby stad 116
19130215 - Temperatur och lufttryck 126
19130215 - Vinterbåtarna. 124
19130217 - Afsked 92
19130217 - Afskrifven konkurs. 137
19130217 - Aftonunderhållningen 159
19130217 - Arrende- och lösöreauktion. 231
19130217 - Auktion å Malms i Helvi. 167
19130217 - Död. Anna Maria Ringbom. 166
19130217 - Död. Otto Mårten Palmgren. 102
19130217 - Egnahemsrörelsen 127
19130217 - En ny fem veckors skolkökskurs 108
19130217 - Ett barntempel 146
19130217 - Från landsbygden. Vamlingbo. 255
19130217 - Från sjön 163
19130217 - Genom exekutiv auktion 233
19130217 - Genom offentlig auktion 232
19130217 - I högre (andra) lönegrad 147
19130217 - I konkurs 163
19130217 - I konkurs 168
19130217 - Kronans markförvärf. 146
19130217 - Lärkan 113
19130217 - Lektor P. G. Lyths stoft 98
19130217 - Offentlig auktion. 135
19130217 - Passagerarelista. 149
19130217 - Pröfning 119
19130217 - Rättegångs- och Polissaker. 229
19130217 - Runmärkesfrågan 122
19130217 - Sällekapet G. G. 113
19130217 - Slite. 257
19130217 - Temperatur och lufttryck 176
19130217 - Välförtjänt belöning. 109
19130217 - Välkomstfest för beväringsmännen 150
19130217 - Varmbadhuset 117
19130217 - Vinterpostfarten. 122
19130217 - Visby Varpklubb (V. V.) 149
19130217 - Visbyjakten Elida 124
19130218 - Auktion å Malms I Helvi. 192
19130218 - Borgenärerna 152
19130218 - Död. Kristina Elisabet. 146
19130218 - Egendomsaffär. 116
19130218 - Exekutiv auktion 169
19130218 - Fackska sällskapet 247
19130218 - Förlofningen vid tyska kejsarhofvets 134
19130218 - Från hamnen. 270
19130218 - Från sjön. 184
19130218 - G. U. F:a Visbykrets 132
19130218 - Gåfvor till Bungemuseet. 172
19130218 - Genom exekutiv auktion, 225
19130218 - Ingen utvidgning af Visby hospital. 136
19130218 - Karlsö jakt- och djurskyddsförenings aktiebolag, 151
19130218 - Kinematografföreviening 102
19130218 - Lysning till äktenskap 167
19130218 - Masken från Moulin Rouge. 171
19130218 - Passagerarelista. 143
19130218 - Rättelse. 153
19130218 - Rekryteringen vid Gotlands infanteriregemente. 139
19130218 - Rymling oantastad i tjänst hos länsman. 215
19130218 - Sökande 137
19130218 - Temperatur och lufttryck 143
19130218 - Utslag gafs af Svea hofrätt 186
19130218 - Vigsel. 263
19130218 - Vinterpostångaren Polhem 132
19130218 - Visby studsmissionsförening 119
19130219 - A.-B. H. A. Lindsströms Järn-& Redskapshandel. 140
19130219 - Auktion å Hägvide i Lärbro. 287
19130219 - Auktion vid Stora Mörby i Hörsne 224
19130219 - Auktion. 151
19130219 - Båtarna. 94
19130219 - Död. Jacob Fredrik Bertelsson. 176
19130219 - Fastighetsauktion i Fröjel. 182
19130219 - Fastighetsauktion vid Vägume i Lärbro. 273
19130219 - Fastighetsköp. 207
19130219 - För anordnande af fälttjänstöfningar 99
19130219 - Från sjön. 161
19130219 - Genom auktion, 159
19130219 - Genom offentlig auktion 152
19130219 - Gotlands handelskammare 151
19130219 - Infanteriregementet. 146
19130219 - Lösöreauktion. 230
19130219 - Militärbefälhafvaren 287
19130219 - Nytt släktnamn. 119
19130219 - Offentlig auktion i Linde. 232
19130219 - Offentlig auktion i Stenkyrka. 303
19130219 - Passagerarelista. 167
19130219 - Polisbevakning i Roma. 263
19130219 - Statsanslag till ombygnad af Visby hamn 123
19130219 - Stor lösöreauktion. 185
19130219 - Stor spannmålsauktion m. m. 222
19130219 - Större värdefull auktion 243
19130219 - Studieanslag 262
19130219 - Temperatur och lufttryck 152
19130219 - Till ledamot 102
19130219 - Till sin kassaförvaltare 121
19130219 - Till vikarierande adjunkt 154
19130219 - Visby stadsmissionsförening 172
19130220 - Auktion å spannmål och virke m. m. 176
19130220 - Bråddöd. 132
19130220 - Deltagit. Arvid Jakobsson. 205
19130220 - Död. Carl Olof Wickman. 157
19130220 - Död. Lars Niklas Larsson. 192
19130220 - Femtiåringen hyllad. 116
19130220 - Från hamnen. 292
19130220 - Från landsbygden. Garda. 187
19130220 - Från landsbygden. Sydöstra Gotland. 209
19130220 - Gårdfarihandel 235
19130220 - Orgelkonsert 176
19130220 - Passagerarelista. 194
19130220 - Sextiosju år 174
19130220 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 130
19130220 - Temperatur och lufttryck 161
19130220 - Väghinder. 187
19130220 - Vinterpostföringen. 121
19130221 - Anslag åt föreläsningsverksamheten. 229
19130221 - Arrendeauktion. 120
19130221 - Auktion å spannmål. 204
19130221 - Auktion å virke. 169
19130221 - Auktion i Fole. 163
19130221 - Auktion i Hejde. 148
19130221 - Auktion i Hemse. 237
19130221 - Auktion i Linde. 157
19130221 - Auktion vid Hägvalds i Vänge. 161
19130221 - Auktion vid Kviungs i Stenkumla. 138
19130221 - Auktion vid Mölnare i Fleringe. 159
19130221 - Auktion vid Snosarfve i Silte. 150
19130221 - Auktion. 153
19130221 - Död. Brita Maria Laurin. 164
19130221 - Död. MARTHA. 173
19130221 - Död. Wilhelm Alfred Pettersson. 242
19130221 - En automatisk telefonapparat 267
19130221 - En tredje biograf 177
19130221 - Ett uppträde i Visby kronobränneri 1785. 168
19130221 - Fastighets- och Lösöreauktion. 202
19130221 - Födde, döde och Lysning i Visby. 120
19130221 - Folkskolan som gudstjänstlokal. 164
19130221 - Från infanteriregementet. 132
19130221 - Från landsbygden. Lärbro. 268
19130221 - G. U. F:a Visbykreta 150
19130221 - Genom auktion, 185
19130221 - Genom offentlig auktion, 171
19130221 - Handelskammarens uttalande i sockerfrågan. 111
19130221 - Kampen mot tuberkulosen. 166
19130221 - Kollektstipendiet 120
19130221 - Kungörelse. 112
19130221 - Lördagen d. 1 mars 187
19130221 - Lösöre- och fastighetsauktion. 104
19130221 - Lösöreauktion i Västerhejde. 142
19130221 - N. A. Youngberg död. 249
19130221 - Onsdagen den 26 143
19130221 - Onsdagen den 5 mars 167
19130221 - På förslag 237
19130221 - På grund af upphörande med jordbruket 253
19130221 - Passagerarelista. 147
19130221 - Stor lösöreauktion. 154
19130221 - Telefonledningarna utsträckas. 261
19130221 - Temperatur och lufttryck 160
19130221 - Till slöjdlärare 240
19130221 - Tisdagen den 25 februari 151
19130221 - Torsdagen den 27 141
19130221 - Trafikinkomsterna 130
19130221 - Vinterturer 113
19130222 - Auktion på Bahra gård i Etelhem. 192
19130222 - Död. NILS AUGUST YOUNGBEBG. 158
19130222- Afsked 122
19130222- Den nya Gotlandsångaren Vineta 95
19130222- En liten vinterknäpp 120
19130222- Från landsbygden. Hall. 273
19130222- Från sjön. 138
19130222- Genom auktion 178
19130222- Genom offentlig auktion, 151
19130222- K. m:t har tillåtit 96
19130222- Kyrkoherdetjänsten i Atlingbo. 151
19130222- Öfverste Fineman 117
19130222- Passagerarelista. 152
19130222- Prästerligt förordnande. 238
19130222- Rättelse. 182
19130222- Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 120
19130222- Temperatur och lufttryck 140
19130222- Terranglöpning 115
19130222- Till kapten 106
19130222- Vinterpostfarten. 107
19130224 - Auktion vid Hultungs i Bunge. 163
19130224 - Auktion vid Kviungs i Stenkumla. 143
19130224 - Auktion vid Rangsarfve i Linde. 136
19130224 - Auktion vid Stora Mörrby i Hörsne 166
19130224 - Båtarna. 119
19130224 - Carambolage. 127
19130224 - De gifta kvinnorna i posttjänst. 108
19130224 - Död. Mathilda Maria Bagge. 126
19130224 - Dödsfall. 128
19130224 - Fältskjutning 289
19130224 - Fårösunds kustartilleridetachements skytteförening 252
19130224 - Fastighetsauktion vid Vägume i Lärbro. 227
19130224 - Från landsbygden. Rute. 174
19130224 - Genom offentlig auktion 168
19130224 - Guldbröllop 214
19130224 - I här förda föreningsregister 284
19130224 - Konkursärenden. 144
19130224 - Med ångaren Klintehamn som logementsfartyg 139
19130224 - Nykterhetsfest 143
19130224 - Offentlig auktion. 195
19130224 - Passagerarelista. 132
19130224 - Rättegångs- och Polissaker. 165
19130224 - Som postmästare 126
19130224 - Tack för god vakt. 125
19130224 - Temperatur och lufttryck 144
19130224 - Till revisorer 136
19130224 - Till Visby inköpt fartyg. 132
19130224 - Visby assuransförening 155
19130225 - Auktion å Hägvide i Lärbro. 247
19130225 - Auktion vid Mölnare i Fleringe. 150
19130225 - Beträffande Alskogs mejeriaktiebolag 179
19130225 - Borgenärerna 249
19130225 - Död. Carl Ludvig Laurentius Jakobsson. 162
19130225 - Död. Johan August Nils Råberg. 248
19130225 - Död. Sofia Gustava Petterson. 161
19130225 - En 16-årig yngling på villovägar. 142
19130225 - Från artillerikåren 104
19130225 - Från landsbygden. Väte. 166
19130225 - Från sjön. 120
19130225 - Från vinterautomobiltäflingen. 113
19130225 - Jordfästning. 138
19130225 - Kungörelse. 170
19130225 - Lösöreauktion vid Norderihre i Lärbro. 222
19130225 - Passagerarelista. 127
19130225 - Själfmord i kasärn. 133
19130225 - Temperatur och lufttryck 139
19130225 - Till befälhafvare 258
19130225 - Visby skyttegille 144
19130226 - Auktion å egnahemslägenheter. 243
19130226 - Auktion å skogseffekter vid Björkome i Lokrume. 177
19130226 - Auktion i goodtemplarsalen. 125
19130226 - Auktion vid Findarfve i Rone. 157
19130226 - Auktion vid Hägvalds i Vänge. 167
19130226 - Auktion vid Hundlund i Västerhejde. 145
19130226 - Auktion vid Koparfve i Lau. 161
19130226 - Auktion vid Sindarfve i Hemse. 225
19130226 - Auktion vid Tors i Bro. 179
19130226 - Auktion vid Widringe i Burs. 252
19130226 - Båtarna. 153
19130226 - Deltagande. C. O. WICKMAN. 146
19130226 - Död. Johanna Magdalena Barbara Siggelin. 129
19130226 - Fartygsbefälhafvares skyldighet att anmäla rymningar. 141
19130226 - Fastighetsauktion.ma 177
19130226 - Femtio år 126
19130226 - Från landsbygden. Hemse. 260
19130226 - Gåfvor till Nära kyrka. 246
19130226 - Hos Svenska fornminnesföreningen 121
19130226 - Kapten W. R. Edling 125
19130226 - Konkursauktion i Tingstäde. 283
19130226 - Kungörelse. 185
19130226 - Mjölkens fetthalt. 199
19130226 - Öfvermåttan ruskigt. 168
19130226 - Passagerarelista. 146
19130226 - Som allmänhetens kommisionärer 162
19130226 - Stor spannmålsauktion m. m. vid St. Hästnäs. 169
19130226 - Större lösöreauktion. 145
19130226 - Svenska turistföreningen 145
19130226 - Temperatur och lufttryck 185
19130227 - Auktion. 126
19130227 - Fall af mjältbrand 199
19130227 - Från landsbygden. Bara. 169
19130227 - Från landsbygden. Fröjel. 170
19130227 - Från landsbygden. Lärbro. 225
19130227 - Från sjön. 154
19130227 - Inskrifning af värnpliktige 145
19130227 - Lönetillskott 249
19130227 - Passagerarelista. 163
19130227 - Slite. 182
19130227 - Snö 146
19130227 - Temperatur och lufttryck 149
19130227 - Till arvode för väbeltjänstgöring 277
19130227 - Tragedien å Visborgs slätt. 145
19130227 - Vinterpostfarten. 151
19130228 - Auktion å bättre välvårdade husgerådssaker. 238
19130228 - Auktion å spannmål m. m. 181
19130228 - Auktion egnahemslägenheter. 212
19130228 - Auktion i Burs. 234
19130228 - Auktion i Klintehamn. 237
19130228 - Auktion vid Binge i Martebo. 180
19130228 - Auktion vid Haltarfve i Väte. 202
19130228 - Auktion vid Hemmor i Garda. 150
19130228 - Auktion vid Hultungs i Bunge. 149
19130228 - Auktion vid Kronholmen i Vestergarn. 213
19130228 - Auktion vid L:a Atlings i Atlingbo. 170
19130228 - Auktion vid Ljugennes i Burs. 229
19130228 - Auktion vid Robbenarfve i Garda. 159
19130228 - Auktion vid Smiss ångsåg i Gerum. 161
19130228 - Auktion vid Snosarfve i Silte. 167
19130228 - Auktion vid Tors i Bro. 166
19130228 - Auktion vid Västerväte i Väte. 152
19130228 - Auktion vid Waters, Gothem. 177
19130228 - Bröllop 124
19130228 - Bungemuseet tillväxer. 163
19130228 - Carl Ferm. 154
19130228 - Deltagande. MARTHA. 138
19130228 - Död. Carl S. F. Horneij. 121
19130228 - Död. Elen Maria Johanna. 200
19130228 - Död. Laura Christina. 222
19130228 - En värdefull och intressant gåfva 160
19130228 - Ett viktigt inlägg i sockertullfrågan 246
19130228 - Fastighetsauktion. 159
19130228 - Födde och döde i Visby. 161
19130228 - Från sjön. 126
19130228 - I Amerika aflidna gotlänningar. 150
19130228 - I här förda föreningsregister 216
19130228 - Klent stäldt med brandredskapen. 250
19130228 - Lösöreauktion vid Medebys i Ekeby. 168
19130228 - Lösöreauktion vid Ytlings i Bro. 189
19130228 - Offentlig auktion. 158
19130228 - På sin 50-årsdag 136
19130228 - Passagerarelista. 144
19130228 - Skogsvårdsstyrelsen 135
19130228 - Skyddsföreningen 179
19130228 - Sökande 141
19130228 - Stor lösöreauktion. 175
19130228 - Temperatur och lufttryck 159
19130228 - Utsädes- och Potatisauktion 186
19130228 - Vid generalstabens 117
19130228 - Vinterpostångaren Polhem 181
19130228 - Vinterturer 147
19130228 - Visby skyttegille 133
Till tjänstebiträdes 455