19130102 - Afsked

Afsked från anställningen vid Stockholms folkskolor har med utgången af år 1912 beviljats öfverläraren fil. d:r Rudolf Hall, gotl.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1