19130102 - På förslag

På förslag till komministerstjänsten i Köla pastorat har Karlstads domkapitel i 2:dra rummet uppfört t. f. komministern i Vitsand K. S. D. Collberg, gotl.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1