19130102 - En kännbar förlust

En kännbar förlust gör härvarande h. allm. läroverk liksom ock Musikaliska sällskapet genom k. m:ts i tisdags fattade beslut att till adjunkt i tyska och franska vid h. allm. läroverket i Örebro utnämna läroverksadjunkten Elof Brodén härstädes.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1