19130103 - Offentlig auktion.

Offentlig auktion.

Genom offentlig auktion, som förrättas i Sandelinska gården i Hemse (invid kyrkan) onsdagen den 8 innevarande januari (torgdagen) kl. 11 f. m., kommer ett större parti skånska grisar om 8 å 10 veckor att försäljas med betalningsanstånd till den 1 oktober 1913.
Hemse den 1 januari 1913.
Emil Eneman.Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 januari 1913
N:r 2