19130109 - Död. Nils Petter Kvarnstedt.

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla vår älskade fader f. husbonden Nils Petter Kvarnstedt, som stilla afled vid Ventinge i Hejde, söndagen den 5 Jan., i en ålder af 72 år, 6 mån. och 26 dagar, sörjd och saknad af barn, barnbarn, släkt och många vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Ventinge i Hejda den 7 jan. 1913.
HILDA och OSKAR KVARNSTEDT. f. Wigren.

Nils Petter KvarnstedtGotlands Allehanda
Torsdagen den 9 januari 1913
N:r 6