19130110 - Auktion Lördagen

Auktion Lördagen

den 18 dennes från kl. 12 midd. försäljes medelst offentlig auktion för vederbörandes räkning å Mullvaldsheden i Ardre omkring 40 kuster kvistved och floved.
Vid samma tillfälle försäljes till bortflyttning handelsfirman J. G. Claudelin & C:os gamla handelsbod vid Orleifs i Alskog.
Betalningsanstånd till den 1 nästa oktober.
Alskog den 10 jan. 1913.
Hj. Myrén.Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 januari 1913
N:r 7