19130110 - Vid Hägvalls kvarn Linde

Vid Hägvalls kvarn Linde

mottages spannmål till förmalning, då tillräckligt vatten finnes.

Pris för sammäld 0,80 kr pr t:na
Pris för skrudd    0,60 kr pr t:na
Pris för gröpe    0,40 kr pr t:na
Pris för hvetesikt 1,50 kr pr 100kg
Pris för rågsikt    1,75 kr pr t:na
OBS.! Lördags e. m. emottagas, ej!Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 januari 1913
N:r 7