19130110 - Kanalarbete.

Kanalarbete.

Entreprenadauktion förrättas hos H. Wittberg, Grens Mästerby, lördagen den 25 januari kl. 12 midd. då till den minstbjudaude upplåtes arbetet med upptagande af 2:ne kanaler á 1,000 meters längd. Närmare upplysningar meddelas vid tillfället och dessförinnan af
ALBERT LÖFIGREN.
Ejmunds, Bander.Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 januari 1913
N:r 7