19130110 - Inlöst fornfynd.

Inlöst fornfynd.

Vitterhets-, histarie- och antikvitetsakademien har, enligt telegram, beslutat, att med 600 kronor inlösa den nyligen vid lilla Ryftes i Fole hittade guldarmringen.Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 januari 1913
N:r 7