19130110 - De nya guld- och sillverstämplarna.

De nya guld- och sillverstämplarna.

Den 1 januari trädde den nya, reviderade kontrollstadgan för guld och sillverarbeten i kraft. Kontrollstämpeln, utgöres, i fråga om guldarbeten, af tre kronor i hjärtformig sköld för inhemska arbeten och i oval sköld för utländska arbeten samt, i fråga om skilfverarbeten af enahanda beteckning med ett efterföljande S. i en stämpel. Denna stämpelkommer älven att anbringas å svenska arbeten af silfver. Alla namnstämplar måste hädanefter godkännas af Mynt- och justeringsverket innan de få tagas i varaktigt bruk.Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 januari 1913
N:r 7