19130110 - En rätt lustig potatis

En rätt lustig potatis, till utseendet mest påminnande om en padda och sammansatt af icke mindre än sju särskilda fruktknölar, har idag förerlsats för redaktionen af torpare Hansson från Änge i Bunge. Potatisen vägde, när den plockadets ur jordan, 6 ½ hekto.Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 januari 1913
N:r 7