19130110 - Ett brudstolskläde

Ett brudstolskläde, tillverkadt af fröken Anschütz i Visby, har skänkte till Fole kyrka.
Det af oss förut omnämda autependiet i Näs kyrka var älvenledes tillvarkadt af frkn Anschütz.Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 januari 1913
N:r 7