19130201 - Meddelande.

Meddelande.

Söndagen den 2 nästkommande februari kl. 2 på dagen kommer den för medborgerlig förtjänst polminspektionskonstapeln J. P. A. Jakobsson tilldelade medalj, att å. Magistratens sessionsrum tillställas Jakobsson. Allmänheten äger tillträde.
Visby rådhus den 21 januari 1913.
Magistraten.Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 februari 1913
N:r 26