19130201 - Skyttemärke till uniform.

Skyttemärke till uniform.

K. m:t har tillåtit, att värnpliktig, som genom företeende af skyttekort styrker sig vara berättigad att bära skyttemärke af faststäld modell, må bära detsamma på bröstet jämväl till uniform.Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 februari 1913
N:r 26