19130201 - Årets inskrifningsförrättningar.

Årets inskrifningsförrättningar.

Till ordföande i inskrifningsnämden har af militärbefälhafvaren beordrats major G. V. Horn samt till biträde åt nämden bataljonsläkaren O. Brodin.
Till biträde åt insikritningsrevisionen har regementsläkaren Karl Bolin beordrats.Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 februari 1913
N:r 26