19130201 - Förlofning

Förlofning har tillkännagifvits mellan landtbrukaren John Gustafsson i Bäckefors och fröken Anna Engelke, dotter till disrponenten K. Engelke härstädes och hans maka, född Pettersson.Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 februari 1913
N:r 26