19130111 - All jakt

All jakt å äger under Mullvalds i Ardre är vid laga ansvar förbjuder.
Jakträttsinnehafvaren.Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 januari 1913
N:r 8