19130111 - Faststäldt landstingsbeslut.

Faststäldt landstingsbeslut.

K. m:t har godkänt landstingets beslut att för åren 1913-1922 anvisa ett årligt anslag af 2,500 kr. till hushållningssällskapets slöjdskola i Visby.Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 januari 1913
N:r 8