19130111 - Sjuttiofem år

Sjuttiofem år fyller i morgon godsägaren Alex. Fred. Nyberg å Pafvalds i Lärbro.
Hr Nyberg, som nylig en var ganska svårt insjuknad, är nu lyckligt återstäld från sjukdomen, om ock krafterna fortfarande äro något nedsatta.Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 januari 1913
N:r 8