19130111 - Prästerskapet.

Prästerskapet.

Om förlängd tjänstledighet t. o. m. 2 februari i år har kyrkoherde J. A. Timander anhållit hos domkapitlet.
Samtidigt anhåll er kyrkoherde Timander om tillstånd att under februari, mars och april månader få såsom gudstjänstlokal använda lutherska missionshuset å Fårö.Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 januari 1913
N:r 8