19130113 - Död. Maria Kock.

Att Fröken Maria Kock stilla afled i Veskinde söndagen den 12 jan. kl. 8,45 f. m., i en ålder af 77 år, 3 mån. och 12 dagar, djupt sörjd och saknad, varder härmed släkt och vänner tillkännagifvet.
Veskinde den 13 Jan. 1913.
ELIN och OTTO PETTERSSON. f. Andersson.

Maria KockGotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9