19130113 - Venia

Venia att från och med 16 dennes tillsvidare under sex månader biträda med gudstjänsternas uppehållande i Lärbro pastorat har af biskop von Schéele lämnats åt teol. studeranden Martin Oliv.Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9