19130113 - På sin 76-årsdag

På sin 76-årsdag igår fick godsägare F. Alex. Nyberg å Pafvalds mottaga personlig uppvaktning af minnesgoda vänner samt lyckönskningar i mängd uti bref och telegram från när och fjärran.Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9