texaco-80-talet.jpg

19130113 - Tingspredikan

Tingspredikan har idag hållits inför södra häradsrätten af vice pastor A. Johansson i När, som till text för sin betraktelse valt: »Varen för den skull barmhärtige, som ock eder himmelske fader är barmhärtig. (Lu.kas ev.). Ganska mycket folk åhörde predikan.
I tingshuset å Allekvia hölls predikan af kyrkoherde G. Reuser, som hämtat sin text från 2:a Krönikebokens 19 kap.: 6 och 7 verserna.Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9