19130113 - Från landsbygden. Fleringe.

Från landsbygden.

FLERINGE, 13 jan.
Potatisnpptagning i januari månad är nog en mindre Vanlig företeelse, som man dask kunnat få se bos landtbrukaren Karl Segerberg i Madebys, som för några dagar sedan sysslade med upptagning af sina potatis. Tack vare den förut rådande blida väderleken var potatisen fullkomligt frisk, och man får väl ähren hoppas att rotknölarna fått siar fullkomliga mognad.Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9